Hur går vi tillväga för att mina och min sambos barn ska ärva vår sommarstuga efter vår död?

Vill att mina 4 barn ska ärva sommarstugan efter bådas bortgång. 2 av barnen är särkullbarn, vi är sambor med inbördes testamente. Hur går vi tillväga?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag uppfattar det som att du och din sambo vill att era fyra barn ska ärva er sommarstuga efter er bortgång. 


Den reglering som aktualiseras är Ärvdabalken (ÄB), och specifikt bestämmelser gällande testamente. 


Testamente

Ni som sambor ärver inte varandra. Genom att skriva ett testamente kan ni se till att de ni önskar ska ärva också gör det, dvs era fyra barn. Dina barn har alltid rätt till sin laglott, vilken utgör halva ditt arv, men för att dina särkullbarn ska få del av sommarstugan / din del av sommarstugan behövs ett testamente. 


När man skriver testamente finns det flera formkrav att hålla reda på för att testamentet ska bli giltigt, vilka jag kommer att redogöra för nedan. Vidare finns det även vissa rekommendationer för hur testamenten ska bli tydliga och säkra ur bevissynpunkt. 


Testamentet ska upprättas skriftligen med underskrift av testatorn bevittnat av två vittnen

Det mest grundläggande kravet för ett giltigt testamente är att det ska upprättas skriftligen och undertecknas av testatorn (personen som skriver testamentet). Sedan krävs det att två personer tillsammans bevittnar din underskrift. Om bevittnandet inte kan ske direkt när du skriver under, ska det ske i nära anslutning, och då vittnar personerna i stället om att du vidkänner den redan färdigskrivna underskriften som din egen. Båda vittnena ska med underskrift intyga om att du, i deras samtidiga närvaro, har undertecknat ditt eget testamente. Vittnena måste känna till att det är ett testamente som de  bevittnar, men det är upp till dig om de ska få ta del av innehållet. Detta gäller i enlighet med ÄB 10 kap 1 §.


Begränsning för vilka som får vittna och inte

I enlighet ÄB 10 kap 4 § första stycket får följande personer inte vara vittnen. Man får vidare inte bevittna ett förordnande till sig själv, sin make / sambo, syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till en själv. Om du skulle ha en framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare får heller inte dessa bevittna testamentet. Till sist får inte heller vissa företrädare för bolag, stiftelser och föreningar bevittna  testamentsförordnanden till sina egna sammanslutningar, enligt ÄB 10 kap 4 § andra stycket.


Testamentets innehåll

Ett testamente är alltså ett förordnande för hur du vill att din egendom ska fördelas efter din död, alltså i ert fall, hur er sommarstuga ska fördelas. Det är till stora delar upp till dig hur du vill formulera dig i ditt testamente, och det går att förordna om att hela din kvarlåtenskap / andelar av den / specifik egendom ska tillfalla en eller flera personer. Men, ur bevissynpunkt är det viktigt att vara tydlig. Fastigheter bör benämnas med fastighetsbeteckning och adress, och testamentstagare med namn och personnummer. Detta för att det inte ska finnas några oklarheter. 


I enlighet med ÄB 10 kap 2 § rekommenderar lagstiftaren att vittnena "böra" anteckna sina yrken och sin hemvist bredvid sina namn. Övriga rekommendationer om vad ett testamente bör innehålla för uppgifter är exempelvis är datum och ort för undertecknandet och bevittnandet. 


En sammanfattning

Alltså, ett testamente ska vara skriftligt och bevittnas av två personer som enligt lag får vara vittnen. I testamentet ska du sedan tydligt formulera hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter din död (vilka tillgångar som till vem). 


Vidare rekommenderar jag er att ta hjälp av våra jurister när ni skriver era testamenten för att ni ska vara helt säkra på att allt går rätt till och blir tydligt. Gå då in på https://lawline.se/fixed_price. Om ni har fler frågor går det bra att återkomma med en ny fråga alternativt boka tid med någon av våra jurister genom https://lawline.se/boka


Med vänliga hälsningar,

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”