Får förälder ge bort bostadsrätt till sambo?

Min far har just avlidit. Hans sambo sedan 60 år säger att den bostadsrätt dr köpt tillsammans och levt tillsammans i under 60 år har han skrivit över på sambon. Betyder det att jag/vi barn inte får del av det värde bostadsrätten betingar? Kan man göra så? 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att din far har avlidit, och att han under sin livstid överlåtit hans och hans sambos gemensamma bostadsrätt till sambon, och du undrar hur det påverkar barnen efter din far arvsrättsligt.


Regler om samboförhållanden finns i sambolagen, och regler om arv finns i ärvdabalken. I mitt svar kommer jag tolka din fråga som att din fars sambo inte är din förälder. Om så är fallet, finns inga större arvsrättsliga problem då du kommer ärva denne vid dennes bortgång ändå.


Vad händer när en sambo avlider?

När en sambo avlider avslutas samboförhållandet. Däremot görs det ingen bodelning om inte den efterlevande sambon begär det (8§ sambolagen). En bodelning medför vanligen att allt som utgör samboegendom delas lika mellan sambon och dödsboet efter den avlidne sambon (14§ sambolagen). Den avlidnes andel samt annan egendom som inte utgjorde samboegendom, utgör då dennes kvarlåtenskap som ska fördelas så som arv. Begärs ingen bodelning är utgångspunkten att vardera sambon får behålla det som ägs av denne.


Om bostadsrätten införskaffades för din far och hans sambos gemensamma bruk en gång i tiden, skulle denna räknas som samboegendom och ingå i en eventuell bodelning (3§ sambolagen). Då spelar det ingen större roll vem som äger den vad gäller värdet av den, då värdet av den i sådana fall skulle delas lika. Det innebär att om sambon begärt bodelning, och bostaden köptes för deras gemensamma bruk, så ingår bostadsrätten i bodelningen och då tillfaller hälften av dennes värde er far även om han inte stod som ägare på den, och då får ni del av hälften av dennes värde genom arv. Däremot skulle ni troligen inte ha rätt till själva bostaden, utan den äger i detta fall ändå sambon, ni får bara ett anspråk på ett värde av den. Om däremot sambon inte begär bodelning, vilket man troligen inte gör om syftet med överlåtelsen varit att sambon ska få behålla hela värdet, så är utgångspunkten att ni inte får anspråk på bostaden eller dess värde. Det finns däremot arvsrättsliga tillvägagångssätt som kan aktualiseras.


Arvsregler och gåvor under den avlidnes levnadstid

När en person avlider gäller som utgångspunkt den legala arvsordningen för vilken ordning personer ärver den avlidne. I första hand är det den avlidnes barn som ärver, finns de i livet ska arvet delas lika dem emellan (2 kap. 1§ ärvdabalken). Du och din fars andra barn ska alltså dela lika på hans kvarlåtenskap, om det inte finns ett testamente som föreskriver annat.


Sambor ärver inte varandra, med mindre det finns ett testamente som föreskriver detta.


Om det stämmer att din far överlåtit bostadsrätten till sambon, och det inte sker en bodelning, äger sambon denna och då har ni som utgångspunkt ingen arvsrätt i den. Däremot kan ett sådant överlåtande, om det skett utan motprestation, anses utgöra en gåva till sambon. En sådan gåva kan innebära en kränkning av era laglotter. Barn har alltid rätt till hälften av sin arvslott, denna del kallas laglotten. Om du är ensamt barn är din arvslott 1/1 (hela), och laglotten ½ (halva), om ni är två barn är din arvslott ½ (halva) och laglotten ¼ (halva arvslotten) o.s.v. (7 kap. 1§ ärvdabalken).


Om en person under sin livstid ger bort egendom under sådana omständigheter att gåvan kan likställas med ett testamente, på sätt som kränker laglotterna, kan delar av eller hela gåvan återgå eller så kan mottagaren bli tvungen att återbära värdet upp till och med laglotterna till barnen (7 kap. 4§ ärvdabalken). Detta kallas det förstärka laglottskyddet och kan inträda om en person ger bort egendom i syfte att ordna med egendomen inför sin bortgång, exempelvis för att ”säkra upp” för den andra. Då behöver du som arvinge väcka talan mot sambon i domstol inom ett år efter bouppteckningen efter din far avslutades (7 kap. 4§ 2st ärvdabalken), annars förlorar du denna rätt.


Huruvida din laglott kränkts kan jag tyvärr inte svara på, då det bror på värdet av din fars andel i bostadsrätten och hur mycket kvarlåtenskap som finns efter honom vid hans bortgång. Om kvarlåtenskapens värde är betydligt större än din fars andel i bostadsrätten, har inte nödvändigtvis laglotten kränkts.


Sammanfattning och råd

Svaret på din fråga beror alltså på huvudsakligen två omständigheter, dels om sambon begär bodelning, då bostadsrättens värde då kan dels med din fars dödsbo, dels om det förstärkta laglottsskyddet kan aktualiseras. Om det förstärkta laglottsskyddet ska aktualiseras krävs (1) att din far överlåtit sin andel utan motprestation, alltså att det är en gåva och inte ett köp, (2) att du kan bevisa att givandet varit i syfte att ordna med sin succession och därmed likställas med testamente, och (3) att värdet av gåvan, din fars andel i bostadsrätten, varit så stor i förhållande till kvarlåtenskapen efter honom att den kränkt din laglott. Det kan vara svårt att bevisa särskilt punkten 2. Jag rekommenderar att du lyfter detta i samband med bouppteckningen. Om ni inte redan har gjort det, kan du ansöka om att få en boutredningsman och en skiftesman via domstol, en jurist som sköter detta, läs mer om detta här. Du kan i övrigt även själv prata med en jurist som kan titta på ärendet och mer ingående bedöma om aktuella omständigheter är uppfyllda, och rekommendera dig vidare. Vår juristbyrå kan då vara behjälplig, önskar du vidare vägledning från dem kan du återkomma till mig på sara.pedersen@lawline.se


I övrigt hoppas jag att du fått någon vägledning i dina frågor!


Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”