Kategori
Underkategori
KÖPRÄTTKöplagen02/08/2022

Ska garderober ingå vid köp av en bostadsrätt?

Hej! Har precis flyttat in till bostadsrätt. Vid tillträde märkte vi att säljarna hade tagit med sig garderoberna från lägenhetens två sovrum. Det var garderober som var monterade på väggen och listen vid golvet är borta där garderoben har suttit. Alltså borde garderoberna klassas som byggnadstillbehör. Vi visste inget om att säljarna skulle ta med sig garderoberna. Mäklaren har berättat i efterhand att han har haft information om detta och hävdar att han nämnde detta vid visning men det är inget varken jag eller min sambo som var med kan minnas eller kommer ihåg att vi har fått ta del av. Borde det inte vara så att när det vanligtvis är regel än undantag att sådana garderober ska vara kvar vid köp så ska den informationen ges till oss skriftligen om de ska plockas bort? Speciellt i avtalet. Men i alla handlingar som vi fått så har det inte funnits någon information om att garderober inte ska ingå. Hela prospektet är också fyllt med beskrivning om hur lägenheten har bra förvaring och garderober. Garderoberna är till och med inritade i planritningen i de båda sovrummen. Det kostar en del att ersätta de garderober som funnits på plats vid visning, ersättning som vi vill ha men som varken mäklaren eller säljaren vill stå för. Vem bär ansvaret och hur kan vi ta detta vidare?
OFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort02/08/2022

Får kommunen sätta upp en annan skylt på en stolpe som har en befintlig skylt för räddningsväg?

Vid en allmänhetens park där jag bor finns en c:a 1 meter hög stolpe med en skylt på där det står - "Räddningsväg får ej blockeras". Kommunen har nu satt dit en egen skylt, en ytterligare, på denna stolpe, min fråga är - får de göra det? Jag har för mig att jag lärde mig en gång i tiden att "utryckningsstolpar" av olika slag inte får användas av andra, till annan skyltning, än för/till de olika utryckningsverksamheterna de är till för.
FAMILJERÄTTFaderskap02/08/2022

Min fru är gravid och jag är inte pappa till barnet - hur häver jag faderskapet?

Nyligen har jag fått reda på att min fru är gravid från utomäktenskapliga relationer med andra män. Vi har bott och sovit i separata rum sedan 18 januari 2021. Sedan januari 2021 har vi inte haft någon sexuell relation. Och jag har inte heller tillhandahållit någon sperma för insemination eller IVF. Min fru åkte till sitt hemland den 24 december 2021 och hade sexuella relationer med en man och blev gravid som ett resultat. Just nu är hon gravid i 6/7 månad. Jag har bett min fru att meddela läkaren eller barnmorskan att jag inte är den biologiska pappan. På så sätt kanske föräldraskapsfrågan kan lösas innan den går till familjerätten. Men hon är ovillig att samarbeta i denna fråga. Finns det någon myndighet där jag kan framföra en begäran om att göra ett DNA-faderskapstest innan jag automatiskt blir registrerad på skatteverket som biologisk pappa? Jag har pratat med en barnmorska, Socialsekreterare och båda sa att de inte kan göra något åt DNA-testet. Jag har läst på hemsidan mfof.se att socialnämnden har ett ansvar att fastställa föräldraskapet till ett nyfött barn. Men det verkar som om de vill slippa det ansvaret och skjuta det till familjedomstolen. Om jag vill lösa faderskapsfrågan innan den går till familjerätten, hur kan jag göra det? Eftersom jag vet att biologisk pappa inte bor i sverige skulle det skapa något hinder för att avgöra att jag inte är den biologiska pappan? Jag har ansökt om skilmässa och begärt domstolen ett DNA-faderskapstest.

STRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB02/08/2022

Vad är straffet för utmaning med dödlig utgång?

Om vi leker "I dare you" och jag får en person att göra något så personen dör, till exempel balanserar på kanten av ett hustak och tappar balansen. Hur straffas jag då enligt lagen?
ARBETSRÄTTÖvrigt 02/08/2022

Är ett muntligt erbjudande om anställning giltigt eller inte?

Min vän har fått ett muntligt erbjudande om anställning på förskola. Hon avtalade första dag för att börja arbeta och att hon skulle jobba ett år. Nu drog förskolan tillbaka erbjudandet då personen som har tjänsten nu ändrat sig och kommer tillbaka. Förskolan säger att de ska hitta något annat åt henne om en eller två månader. Hon har sagt upp sig på sitt nuvarande jobb eftersom hon skulle börja sitt nya jobb 8 augusti. Kan förskolan göra så?
STRAFFRÄTTNödvärn och annan ansvarsfrihet02/08/2022

Kan en nödvärnssituation vara skäl till att en förundersökning läggs ned?

Behandlas alla nödvärnssituationer i tingsrätten, eller kan en åklagare eller polisiär förundersökningsledare lägga ner förundersökningen pga ”uppenbart” nödvärn?
OFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning02/08/2022

Utgör fusk och plagiat på universitetet ett brott? Vad blir konsekvenserna?

Hej! Kan fusk och plagiat på universitet även utgöra brott enligt svensk lagstiftning, vilket studenten i fråga kan polisanmälas eller stämmas för?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv01/08/2022

Äktenskapsbalkens regler om efterarv vid ena makens död tillämpat på samboskap

Hej. Min far dog för 4 år sedan. Han var sambo (inga gemensamma barn) och de hade skrivit ett testamente som gav den som överlevde den andre, rätten att ärva andres del av fastigheten med förfoganderätt. Nu har sambon sålt deras gemensamma fastighet och köpt en lägenhet. Jag undrar om det finns möjlighet att nu begära den arvedel av huset som skulle vara vår fars? Längre ner i testamentet står det visserligen att när sambon avlidit ska den andel hon ärvt av min far tillfalla hans barn. Det står även: ” Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen och utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag, ska vara undantagen äktenskapsbalkens rådighetsinskränkningar och inte heller bli föremål för övertaganderätt som testamentstagares make gör gällande vid bodelning” samt: ”Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen ska, om den utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag enligt lagen om sambors gemensamma hem, inte ingå i sambornas bodelning, vara undantagen rådighetsinskränkningar och inte bli föremål för övertaganderätt som testamenttagares sambo gör gällande utan bodelning enligt denna lag”. — hur kan egendom som trätt istället för den ärvda utgöra gemensam bostad? Om den ene är avliden? Kan vi begära vår del av deras gemensamma fastighet nu när sambon sålt? Och är det skillnad på ”fri förfoganderätt” och endast ”förfoganderätt”? Min far fick arv från min mor och sin egen mor. Kan dessa räknas med i arv till sambon? Tack på förhand
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv01/08/2022

Äktenskapsbalkens regler om efterarv vid ena makens död tillämpat på samboskap

Hej. Min far dog för 4 år sedan. Han var sambo (inga gemensamma barn) och de hade skrivit ett testamente som gav den som överlevde den andre, rätten att ärva andres del av fastigheten med förfoganderätt. Nu har sambon sålt deras gemensamma fastighet och köpt en lägenhet. Jag undrar om det finns möjlighet att nu begära den arvedel av huset som skulle vara vår fars? Längre ner i testamentet står det visserligen att när sambon avlidit ska den andel hon ärvt av min far tillfalla hans barn. Det står även: ” Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen och utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag, ska vara undantagen äktenskapsbalkens rådighetsinskränkningar och inte heller bli föremål för övertaganderätt som testamentstagares make gör gällande vid bodelning” samt: ”Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen ska, om den utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag enligt lagen om sambors gemensamma hem, inte ingå i sambornas bodelning, vara undantagen rådighetsinskränkningar och inte bli föremål för övertaganderätt som testamenttagares sambo gör gällande utan bodelning enligt denna lag”. — hur kan egendom som trätt istället för den ärvda utgöra gemensam bostad? Om den ene är avliden? Kan vi begära vår del av deras gemensamma fastighet nu när sambon sålt? Och är det skillnad på ”fri förfoganderätt” och endast ”förfoganderätt”? Min far fick arv från min mor och sin egen mor. Kan dessa räknas med i arv till sambon? Tack på förhand
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv01/08/2022

Äktenskapsbalkens regler om efterarv vid ena makens död tillämpat på samboskap

Hej. Min far dog för 4 år sedan. Han var sambo (inga gemensamma barn) och de hade skrivit ett testamente som gav den som överlevde den andre, rätten att ärva andres del av fastigheten med förfoganderätt. Nu har sambon sålt deras gemensamma fastighet och köpt en lägenhet. Jag undrar om det finns möjlighet att nu begära den arvedel av huset som skulle vara vår fars? Längre ner i testamentet står det visserligen att när sambon avlidit ska den andel hon ärvt av min far tillfalla hans barn. Det står även: ” Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen och utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag, ska vara undantagen äktenskapsbalkens rådighetsinskränkningar och inte heller bli föremål för övertaganderätt som testamentstagares make gör gällande vid bodelning” samt: ”Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen ska, om den utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag enligt lagen om sambors gemensamma hem, inte ingå i sambornas bodelning, vara undantagen rådighetsinskränkningar och inte bli föremål för övertaganderätt som testamenttagares sambo gör gällande utan bodelning enligt denna lag”. — hur kan egendom som trätt istället för den ärvda utgöra gemensam bostad? Om den ene är avliden? Kan vi begära vår del av deras gemensamma fastighet nu när sambon sålt? Och är det skillnad på ”fri förfoganderätt” och endast ”förfoganderätt”? Min far fick arv från min mor och sin egen mor. Kan dessa räknas med i arv till sambon? Tack på förhand