Hur överklagar jag parkeringsböter?

2020-10-22 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Jag har fått p-böter när jag stod utanför ett köpcenter på 500 kronor. Tydligen har man infört p-skiva för att få stå på parkeringen. Jag var i efterhand och tittade då jag inte uppfattade någon skyltning om detta, då skyltar saknades har jag även fotograferat som bevis för detta. Någon skyltning om att p-skiva krävs saknas på parkeringen. Det sitter alltså inga skyltar uppsatt nånstans på parkeringen att p-skiva krävs. Inte heller där jag gick in i köpcentret fanns någon information om detta.Jag undrar hur jag går tillväga med min överklagan? Jag har betalat in summan men anser alltså att det bör rimligtvis betalas tillbaka på grund av att skyltning och information saknas.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En markägare får endast ta ut kontrollavgift för en felaktig parkering om villkoren för parkeringen tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen måste göras med vägmärken (3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Om markägaren inte tillkännagett parkeringsvillkoren tillräckligt tydligt är den inte berättigad att ta ut en felparkeringsavgift. På parkeringsboten finns ofta information om hur man ska gå tillväga för att överklaga. Om det skulle saknas sådan information kan du vända dig direkt till bolaget som utfärdat kontrollavgiften och meddela ditt krav och din överklagan. Hänvisa till att det på platsen vid tidpunkten för parkeringen saknades information om gällande parkeringsvillkor och att det saknades skyltar om krav på p-skiva vilket innebär att det inte är möjligt för en bilförare att kontrollera parkeringsvillkoren. När parkeringsböter utfärdas får man ofta betala in den krävda summan inom den angivna tiden, men kan efter det formulera en överklagan och vid bifall av den återbetalas den erlagda avgiften. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag överklaga parkeringsboten om jag betalt för fel bil?

2020-10-12 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Vi betalade med hjälp av vår parkeringsapp en p-plats. Vi har våra två bilar registrerade i appen. Av misstag betalade vi för fel bil. Vi fick då böter.Är det korrekt att bötfälla? Vi betalade boten men tycker inte att det är rimligt att parkeringsbolaget (kommunalt parkeringsbolag) ska kunna kräva att få behålla såväl ( den OBS! korrekt inbetalda( gäller både belopp och tidsrymd)) ersättningen för den p-ruta vi upptog med vår bil som böterna. Hur ser ni på detta. Vi har skrivit till bolaget 2 gånger utan att få svar tillbaka.Med vänlig hälsning,
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller parkering och betalningsansvar har bilens förare ett stort ansvar för att betalning sker på korrekt sätt enligt angivna parkeringsangivelser. Däribland ingår att man betalar för hela den tiden man upptar en parkeringsplats, men även att man angivit rätt registreringsnummer. Liknande fall har prövats i praxis som bekräftar bilförarens ansvar att säkerställa att parkering sker på rätt sätt (se exempelvis RH 2016:42). Var det korrekt att bötfälla vårt fordon?Så som du beskriver i din fråga så har parkeringen skett korrekt med undantaget att ni valt att betala för fel bil då ni haft två fordon registrerade i betalningsappen. Det innebär de facto att det inte betalats någon parkering för fordonet som faktiskt var parkerat på platsen. Som jag nämnde ovan åläggs fordonets förare en ganska långtgående plikt att kontrollera och se till att parkeringsavgiften åläggs på rätt sätt. Även om ni gjort allt rätt förutom att välja fel bil av misstag har ändå parkeringen varit felaktig. Ni kan såklart välja att överklaga parkeringsboten om ni vill, men ni kommer dessvärre troligen inte att vinna framgång med överklagan. Även om det endast rör sig om ett misstag så har det blivit fel i parkeringen, och det har inte avlagts någon parkeringsavgift för bilen som stod parkerad. Eftersom det faller tillbaka på ert ansvar anses det vara ert fel att parkeringen inte var betald korrekt vilket legitimerar parkeringsbolaget att bötfälla. Parkeringsbolaget har alltså haft rätt att bötfälla även om det kan kännas olustigt för er eftersom det endast rört sig om ett misstag från er sida. Ni kan fortsätta kontakta parkeringsbolaget om ni vill eller överklaga parkeringsboten för att få en ny prövning, men jag tror dessvärre inte att ni kommer vinna framgång med det. Med vänliga hälsningar

Flera parkeringsböter för samma parkering.

2020-10-04 i Parkeringsböter
FRÅGA |3 parkeringsbot har fästs på husvagn osynlig från vägen. Måste jag betala alla tre. Ingen ringde mig utan det kom en påminnelse på den första boten.
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag uppfattar det som att din fråga handlar om flera parkeringsböter för samma parkering. Om du olovligt parkerat din bil så kan du få en ny parkeringsbot för samma olovliga parkering för varje påbörjat kalenderdygn. Det måste dock ha gått minst sex timmar från det att den första boten utfärdats. Det kan även nämnas att högst fem böter får utfärdas för samma olovliga parkering, enligt 5 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering och 5 § 3 st. lag om fel parkerings avgift. Det beror alltså på dem närmare omständigheterna om du är skyldig att betala boten eller inte. Om det förhåller sig enligt ovan angivna sätt så kommer du vara skyldig att betala alla tre. Jag hoppas att du känner att du fått svar på frågan annars är du välkommen åter! Med vänliga hälsningar

Ska jag överklaga en bot jag fått på grund av fel zonkod?

2020-09-29 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! dom har nyss börjat ta betalt för parkering i området där jag bor och jag har råkat välja fel zonkod när jag betalat parkering. (jag tog 55201 istället för 55202) fast alla områden mellan 55200-55204 är samma pris, samma bolag och i närheten av varandra. Nu när jag bestridit och påpekat att det är både nytt och till samma bolag + pris så har jag fått ett beslut i brevlådan där dom håller fast vid att jag ska betala bötern "för att jag valt fel zonkod". Bör jag ta det här vidare?
Maya Hempel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du kan överklaga din parkeringsbot om du anser att den är felaktigt utfärdad. Först och främst måste man skilja på om det är en kontrollavgift eller en felparkeringsavgift som utfärdats. En kontrollavgift utfärdas om bilen är felparkerad på upplåtet område som exempel på en parkeringsplats (1 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). En felparkeringsavgift utfärdas om bilen är felparkerad på gatumark. Det ska framgå av boten om det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift som utfärdats. Överklagandet av dessa två skiljer sig nämligen åt.Överklaga en kontrollavgiftEn kontrollavgift överklagas till det parkeringsbolag som utfärdat avgiften. Det brukar framgå av boten hur överklagandet ska gå till. Du kan hålla inne betalningen under tiden du bestrider. I bestridandet ska framgå varför avgiften bestrids. Om du och motparten inte är överens kan du ta ärendet vidare till ARN (allmänna reklamationsnämnden). Överklaga en felparkeringsavgiftEn felparkeringsavgift överklagas till polisen. I bestridandet uppger du omständigheterna till varför du bestrider och den bevisning du har.(9 § lagen om felparkeringsavgift).Du måste dock komma ihåg att betala felparkeringsavgiften i tid. Avgiften betalas sen tillbaka om man anser att avgiften varit felaktigt utfärdad-(7 § och 15 § lagen om felparkeringsavgift).Om beslutet innebär att betalningsansvaret ska kvarstå kan du överklaga beslutet skriftligen till Tingsrätten. I ditt fallJag förstår av din fråga att du har betalat för parkeringsplatsen men skrivit fel siffra i ditt val av zonkod. Antagligen kommer ett överklagande på denna grund inte utgöra skäl för att undanröja betalningsansvaret eftersom man anses ansvarig för att uppgifterna man anger är korrekta när man parkerar på en upplåten parkeringsplats. Att du har betalat parkeringsavgiften brukar dessvärre inte räcka. Om du ändå vill ta ditt ärende vidare hoppas jag att ovanstående information hjälper dig så du vet var du ska vända dig med din överklagan. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Hur kan du gå vidare när du fått parkeringsböter?

2020-10-19 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, jag fick en parkeringsböter för att jag inte hann betala avgiften då jag gick in i byggnaden o pågrund av regn. Tydligen kom en kontrollant och gav mig en p-bot 18.13-18.18 (står på lappen) och jag fick ett kvitto från Easypark att jag hade betalat parkeringen från och med 18.24. Hur ser lagen ut på det? Kan ringade och prata med de om det o be de mackulera parkeringsbötern eller måste jag ändå betala den?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Hur kan du gå vidare med din parkeringsböter?Som jag förstår det när du förklarar det så gav parkeringsvakten dig böter kl 18.13-18.18 eftersom du inte hade betalat avgiften vid den tidpunkten. Sedan fick du ett kvitto på att du betalat avgiften för parkeringen från och med 18.24. Som jag förstår det så innebär det ju att parkeringen inte var betald vid 18.13 när parkeringsvakten kom och kollade din bil, vilket är anledningen till att du fick böter.Om du anser att du inte gjort något fel eller att det skett något missförstånd här så kan du såklart ringa och prata med dem och se vad de säger. Det du för övrigt kan göra om du anser att du har fått en felaktig parkeringsbot är att bestrida den. Det gör du skriftligen hos polisen i det län som står på parkeringsboten. I annat fall bör du betala den. Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan man få parkeringsböter om man misstagit sig på registreringsnumret?

2020-10-06 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag parkerar bilen på en parkering. Skriver in mitt reg.nummer X (det vill säga jag tror att jag skrivit det) i automaten och betalar 60:-. Får en kontrollavgift på 500:-. Det visar sig att jag troligen vänt på två av bokstäverna. Jag hävdar att om man kollar aktuella reg-nummer under den aktuella tiden i automaten, finns det det alltså ett reg-nummer som absolut påminner om mitt. Jag har bevis på att jag betalat, och det finns ett nummer som i stort påminner om mitt. Jag anser att man borde kunna ha en viss flexibilitet. Detta borde man kunna kräva. Har liknande ärenden prövats i rätt?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller parkering och betalningsansvar har bilens förare ett stort ansvar för att betalning enligt angivna parkeringsangivelser sker på ett korrekt sätt. Det innebär bland annat att man måste kontrollera att man angivit rätt registreringsnummer. Ett liknande fall som det du beskriver har prövats i RH 2016:42. En bilist betalade den angivna parkeringsavgiften genom en sms-biljett men angav inte det fullständiga registreringsnumret på bilen utan bara delar av det. I målet var det ostridigt att bilisten de facto avlagt parkeringsavgift och att han endast angivit delar av registreringsnumret. Hovrätten fann att bilisten därmed inte fullgjort sin skyldighet att betala parkeringsavgiften på angivet sätt och fastställde att han var betalningsskyldig för den aktuella parkeringsboten. Ska jag överklaga parkeringsboten?Du kan överklaga parkeringsboten om du vill, men du kommer mest sannolikt inte att vinna framgång med överklagan med hänvisning till det ansvar som läggs på den betalningsskyldige att betalning erläggs på korrekt sätt för det parkerade fordonet och att det var du som var ansvarig för felet även om det rör sig om ett misstag. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag överklaga p-boten?

2020-10-01 i Parkeringsböter
FRÅGA |Fick p-bot på en gata i en stad, hade stannat med två hjul uppe på trottoaren och varnings-blinkers på. Medpassagerare hade precis gått in i huset för att hämta ut en 40 kg tung motionscykel som skulle lastas in i bilen. Vi blockerade inte trotoaren. Fick 1300 kr i böter. Är det någon ide att överklaga? Överträdelsen lyder: "Stannat eller parkerat på gångbana. Trafikförordningen 3 kap 48".
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!3 kap. 48 § andra stycket trafikförordningen stadgar att andra fordon än tvåhjuliga cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II inte får stannas eller parkeras på en gång- eller cykelbana. Det innebär att det inte är tillåtet att varken stanna eller parkera på en gång- eller cykelbana med en bil. I lagkommentarer till bestämmelsen stadgas att förbudet bör anses omfatta även de fall då en bil endast till en del stannas på gång- eller cykelbana. Om de faktiska omständigheterna i boten stämmer, dvs att det är rätt registreringsnummer och bilen har stannat eller parkerat på en gång- eller cykelbana, torde du inte kunna förvänta dig att vinna framgång med en överklagan. Bestämmelsen stadgar inte att det bara är förbjudet att stanna eller parkera så man blockerar trottoaren, utan förbudet gäller direkt när man stannar eller parkerar på en gång- eller cykelbana. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får ett privat parkeringsbolag ta ut p-böter som överstiger kommunens taxa?

2020-09-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Får ett privat parkeringsbolag som övervakar ett upplåtet område ta ut p-böter som överstiger kommunens taxa för desamma? Eller måste de följa kommunens tariff?Vänliga hälsningar
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta om ett privat parkeringsbolag kan ta ut valfri summa på parkeringsavgift eller om de måste följa kommunens taxa. När du skriver att ett privat parkeringsbolag övervakar ett upplåtet område, tolkar jag det som att markägaren för detta område har anlitat detta parkeringsbolag för att övervaka parkeringen och utfärda p-böterna. Jag kommer redogöra för vad som gäller och i slutet sammanfatta mitt svar. Den tillämpliga lagen i din situation är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) då det handlar om parkeringsböter vid olovlig parkering på privat mark. I lagen benämns p-böter som kontrollavgift. Lagen säger att en markägare som låter andra använda ett område av sin mark för parkering eller förbjuder parkering på detta område, har rätt att ta ut en kontrollavgift om ett fordon har parkerats inom området i strid mot de regler som markägaren har beslutat. Men endast under de förutsättningarna som anges i lagen (1 § LKOP).En förutsättning enligt lagen är att kontrollavgiften inte får överstiga den avgift som kommunen har bestämt i enlighet med lagen om felparkeringsavgift (4 § LKOP). SammanfattningDet korta svaret på din fråga är att nej, parkeringsbolaget kan inte ta ut p-böter som överstiger kommunens taxa. Med förutsättning att det privata parkeringsbolaget är anlitat av markägaren för att övervaka parkeringen på markägarens privata mark, så får parkeringsbolaget inte ta ut p-böter som överstiger den avgift som har bestämts inom kommunen. Hoppas jag har tolkat din fråga rätt och att du har fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,