Parkeringsbot efter att app krånglar

2018-11-11 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Fick idag en parkeringsanmärkning trots att jag trodde att jag betalat. Har använt mig av göteborgs parkeringsapp, allt såg normalt ut i appen ända tills jag skulle stänga av parkeringen. När jag försöker stänga av dyker ett meddelande om "invalid request" upp och biljetten försvinner. Under tiden har jag alltså fått en anmärkning. Har inga bevis på att appen buggat, och eftersom inga pengar är dragna för tiden har parkeringsvakten inte gjort fel. Finns det något chans att överklaga?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr så är det du som använder appen som har skyldigheten att se till så du betalar parkeringen. Jag förstår att du känner att det är orättvist men då du inte har något bevis på att du försökte parkera men appen krånglade i efterhand kommer det bli väldigt svårt för dig att få rätt. Om du hade hunnit tagit en skärmavbild av meddelandet skulle detta kunna användas som bevisning vid en överklagan. Trots det skulle jag rekommendera dig att ringa in till parkeringsbolaget support och säga att du hade problem med appen och att det felmeddelandet dök upp. Fråga även om de haft störningar med appen den dagen då om de bekräftar detta, kan användas som bevisning. Spela in samtalet mellan dig och parkeringsbolaget. Så länge du själv är delaktig i samtalet är det lagligt att spela in samtal utan motpartens medvetande. Lycka till!Vänligen,

Är P-skiva bindande?

2018-10-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag och min fru parkerade vår bil i Kista parkeringshus och vi betalade för den tiden och fick kvitto på den tiden som bilen var parkerad.Vi åkte därifrån och frugan sa att vi måste ha kattmat också,så vi åkte till en parkering utanför Lidl i akalla där det är 2 timmar fri parkering med P-skiva.Nu hör det till saken att vi glömde att ställa P-skivan.Vi gick in och köpte vår kattmat på Lidl,tog inte mer än 10 min,då hade p-vakten lappat vår bil och vi får en kontrollavgift på 850 Kr.Pratade med p-vakten om det hela ,men fick till svar att :jag gör bara mitt jobb och kan inte annullera kontrollavgiften.Min fråga är:är P-skiva bindande eller faktisk tid avgörande i detta ärende.Jag vill hänvisa till paragraf 10 i lagen om kontrollavgift.
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vad gäller?När man parkerar på en parkeringsplats utför man en konkludent handling. En konkludent handling innebär att man accepterar parkeringsbolagets parkeringsvillkor genom att ställa bilen på parkeringsplatsen. Ett villkor kan vara att man måste betala parkeringsavgift eller att man använder sig av p-skiva för att inte bötfällas. En p-böter som utfärdats i enlighet med parkeringsvillkoren är en giltig böter.Inom svensk rätt står det inte skrivet hur länge en parkeringsvakt måste vänta innan denne utfärdar en p-böter. Det är ändå vanlig rutin för parkeringsvakter att vänta några minuter innan en p-böter utfärdas, då ett fordon inte är felparkerat när föraren köper biljett eller när lastning pågår. Skälig tid för en parkeringsvakt är enligt rutinerna att vänta mellan fem och tio minuter innan en p-böter utfärdas.Paragraf 10 är tyvärr inte tillämplig i detta fall då utfärdandet inte kan ses som orimligt i lagens mening. Du kan dock överklaga p-bötern.Överklaga till parkeringsbolagetDu kan bestrida parkeringsboten hos det bolag som utfärdat den. Vanligtvis finns det formulär för överklagan på parkeringsbolagets hemsida.Överklaga till polisen Efter att man överklagat p-bötern till parkeringsbolaget kan man driva vidare ärendet till polisen genom att göra en skriftlig överklagan, (blankett för överklagan). Du ska skicka din överklagan till den polismyndighet som finns i det län där parkeringsboten utfärdades, (adress). Glöm inte att du fortfarande måste betala parkeringsboten när du överklagar för att inte riskera bli skyldig förseningsavgifter om din överklagan skulle ogillas. Du kommer få tillbaka beloppet du betalat om din överklagan skulle gillas.Väcka talan i domstolDet finns en möjlighet att väcka talan i den domstol som finns på den ort parkeringsboten utfärdades. Värt att nämna är att du riskerar att få stå för samtliga juridiska kostnader om du skulle förlora målet. Jag hoppas du fått svar på din fråga. vänligen,

Parkeringsbiljett som hamnat felvänt

2018-10-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag erlagt erforderlig avgift i enlighet med gällande regelverk och detta styrks med bifogad bildbevisning också, men olyckligt när jag kom till bilen och såg parkeringsboten då märkte jag att biljetten har vänt sig!?Olyckligt det var blåsigt väder då och detta har hänt antingen när jag stängde bildörren kraftigt hård eller p.g.a. drag då blåste krafftigt.Jag är både förvånad och besviken att jag har fått böter p.g.a. att dels har erforderlig avgift erlagts och dels man inte lägger biljetten medvetet omvänd för att få böter!?Eller hur?Jag har betalt in men inte bestridit ännu och behöver hjälp att hur eller vad ska jag skriva till O-park i Malmö.
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer börja med att förklara lagstiftningen i området lite generellt för att sedan återkoppla till din fråga mer specifikt.KontrollavgifterI lagen om kontrollavgift för olovlig parkering framgår i 1§ att en markägare har rätt att ta ut en kontrollavgift(parkerings-bot) om ett fordon parkerats i strid mot parkeringsförbud eller parkeringsvillkoren som beslutats på området.I 2 § andra stycket framgår också att det inte endast är markägaren som får ta ut sådan avgift, utan även den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller förbjuda parkering på området. Det är med stöd av denna bestämmelse som parkeringsbolag tar ut avgifter för olovlig parkering. Vad gäller för mig? Har jag någon rätt?I 10 § framgår det att kontrollavgift inte ska tas ut ifall det utifrån omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen, framstår som uppenbart oskäligt. Denna regel innebär att man gör en bedömning utifrån omständigheterna vid tidpunkten och situationen för den olovliga parkeringen. Därefter bedömer man om kontrollavgiften var uppenbart oskälig (orimlig, för mycket). Att det ska vara uppenbart oskäligt är ett högt krav, högre än "bara" oskäligt. Det kan därför vara svårt att lyckas med en överklagan med stöd av 10 §.Det är emellertid framförallt denna regel du skulle kunna stödja dig på. Det finns inget specifikt jag kan råda dig att framföra i en överklagan. Det bästa är att förklara situationen och framföra din bildbevisning. Det finns dock ett rättsfall som är relevant i ditt fall, och som du bör känna till.Fallet om parkeringsbiljett som hamnade på golvetI rättsfallet RH 1998:78 hade en person köpt en parkeringsbiljett och placerat den vid vindrutan. När han sedan kommer tillbaka till bilen finner han en parkeringsbot, så kallad kontrollavgift, fäst på vindrutan. Det visar sig att parkeringsbiljetten han köpt hade hamnat på golvet. Han överklagar med stöd av 10§ som jag beskrev ovan.Hovrätten dömer till parkeringsbolagets fördel, och mannen tvingas betala boten. Domstolen framför att systemet med parkeringsautomater som skriver ut en parkeringsbiljett bygger på att biljetten är synlig i fordonet. Detta är nödvändigt för att möjliggöra en kontroll. Därför ansåg domstolen att det är den parkerade som ska stå risken för att biljetten inte varit synlig på grund av omständigheter som denne kunnat råda över, till exempel att se till att biljetten inte blåser bort.Utöver detta framför domstolen flera motiveringar för sitt beslut. Jag har därför länkat rättsfallet så att du kan läsa det ifall du vill.SlutsatsDet är svårt för mig att bedöma dina möjligheter att lyckas med en överklagan. Jag ville framföra rättsfallet ovan för att visa dig ett fall som var likt ditt. Domstolen tittar ofta på tidigare fall när de gör sina bedömningar. Ifall du väljer att överklaga, bör du som samt beskriva situationen. Därefter får domstolen göra en bedömning av din situation.Jag hoppas att jag kunnat svara på din fråga!

Kan jag bestrida parkeringsbot för nära korsning?

2018-10-22 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hejsan! Jag har en fråga gällande bestridande av parkeringsanmärkning. Jag stod felparkerad i en korsning (inom tio meter), det råder ingen fråga om saken. Eftersom jag inte var ute vid bilen på två dagar så hade jag erhållt två parkeringsanmärkningar á 700kr/st. (Jag har tidigare stått där utan anmärkning därav slog inte tanken mig att det var fel) Första boten står det ingenting om foton, men att det var mätt 4.7m samt 3.79m med lasermätning. Den som utfärdade denna bot stod endast vid bilen i en minut. Min andra bot står ungefär samma meterantal samt att det kan finnas foto. De två anmärkningarna är utfärda av två olika personer.Min fråga är om jag kan bestrida den första boten, även om jag har en till bot för dagen efter? Varför jag vill bestrida är för att botutföraren bara stod där en minut. Hade jag tillfälligt parkerat där för att lämna något i min lägenhet så finns det inte möjlighet att hinna det på mindre än tre minuter. Kan boten för dagen efter "förstöra" min bestridning?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är förbjudet att stanna eller parkera bilen närmare än tio meter från en korsning (3 kap. 53 § Trafikförordningen). Förbudet innebär att det heller ej är tillåtet att tillfälligt parkera där några minuter för att snabbt hämta något i din bostad.Tyvärr förefaller dina möjligheter att överklaga därav som små, oavsett parkeringsboten dagen efter eller ej.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Rätt till återbetalning för parkeringsbiljett

2018-11-01 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Jag har råkat ut för samma grej som en tidigare frågeställare och angett fel Reg.nr på bilen vid SMS parkering (missat en siffra) och fick bita ihop och betala kontrollavgiften. Men sedan överklagade jag angående P-avgiften på 21 kr som Q-park skriver till mig är en ogiltig inbetalning då jag skrivit fel Reg.nr på bilen. Jag har alltså gjort en felaktig inbetalning till Q-park på 21 kr, borde inte företaget vara återbetalningsskyldiga på dessa 21 kr? Har dom verkligen rätt till både P-avgift (21kr) och kontrollavgift (400kr)?Om jag gör en felaktig inbetalning har mottagaren verkligen rätt till att behålla pengarna, oavsett summans storlek, som i detta fall är väldigt liten men principen är desto större.Enligt Q-park så har dom naturligtvis rätt till detta och lägger allt ansvar på mig, se deras svar nedan."Någon återbetalning av parkeringsavgiften kommer inte att göras då du själv godkänt betalningen för det fordon som angivits av dig."
Viktoria Wnuk |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget regelverk i lagen i vilket vi kan hitta svaret på din fråga, utan jag kommer nedan att förklara utifrån allmänna principer inom avtalsrätten vad det är som gäller.Avtal mellan dig och parkeringsbolagetGenom att parkera din bil på de utsatta parkeringsplatserna, och genom att betala för en parkeringsbiljett i appen och få denna biljett utfärdad, har du ingått ett avtal med parkeringsbolaget. Enligt avtalet mellan er får du alltså ställa din bil under utsatt tid på utsatt parkeringsplats mot att du betalar 21 kr, vilket du har gjort.Det som vidare har hänt är att du har missat att fylla i registreringsnummer på bilen korrekt. Genom att använda appen godkänner du de villkor som parkeringsbolaget uppställer, och ett av villkoren är att du ska fylla i korrekt registreringsnummer för att parkeringsbiljetten ska betraktas som giltig för just din bil. Detta har alltså resulterat i att när parkeringsvakten kontrollerat din bils registreringsnummer, finns det ingen synlig biljett, eftersom ingen biljett för din bils faktiska och korrekta registreringsnummer finns. Är din inbetalning på 21 kr att betrakta som felaktig?Svaret på denna fråga är nej, din betalning är inte att betrakta som en felaktig sådan. Du har gjort inbetalningen med viljan att ingå ett avtal (köpa parkeringsbiljett) med parkeringsbolaget, vilket du teoretiskt sett har gjort. Problemet är bara att du har ingått avtalet för det felaktiga registreringsnumret, och inte för din bils faktiska reg. nr. För att förtydliga det jag skrivit ovan, tänkte jag ge exempel på en annan situation som hade kunnat uppstå. Säg att du ska boka flyg- eller tågbiljett, men råkar boka biljetten till fel destination. Du har inte rätt att få pengarna tillbaka bara för att du bokade fel, eftersom biljetten i sig är giltig (bortsett nu från eventuella möjligheter till avbokning). Det är bara dig specifikt som biljetten är "fel" för, eftersom du bokade fel destination. På samma sätt är din parkeringsbiljett giltig, eftersom parkeringsbolag inte ansvarar för att du har fyllt i rätt reg. nr på samma sätt som flyg- eller tågbolag inte har ansvar för att man som resenär fyller i rätta destinationer. Jag förstår givetvis din fundering kring om mottagare har rätt till en felaktig inbetalning. Det finns en juridisk regel, condictio indebiti, som innebär att man har rätt att få tillbaka en betalning som gjorts till fel person. Skulle du sitta och betala räkningar/fakturor och av misstag föra över till fel kontonummer, har du rätt att få pengarna tillbaka. Ditt fall med parkeringsbiljetten är däremot som jag nämnde inte att betrakta som en felaktig inbetalning, utan som ett ingånget och giltigt avtal om parkeringsbiljett. SammanfattningAtt du har angett fel registreringsnummer i din app, betyder inte att biljetten i sig är ogiltig. Det betyder heller inte att din inbetalning är att betrakta som felaktig. Resultatet av detta är enbart att parkeringsbiljetten inte är giltig för just din bil. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Fel registreringsnummer i parkeringsapp leder till parkeringsbot

2018-10-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej. Betalade med min Q-park app. En annans bils regnummer har kommit in i min app och lagt sig först. Den andra bilen står avställd på Bilia i Haninge och jag har ingen aning om hur det regnummret kommit in i min app. Har visat allt detta i mejlväxlingen med deras överklagansenhet. Detta struntar Q-park i och hävdar att jag ska se till att har rätt regnummer i appen trotsa att jag inte hade någon anledning att tro att det skulle finnas ett annat nummer. Har parkerat i samma garage på Kvarnholmen Stockholm ett otal gånger och plötsligt händer detta. Har överklagat och nu har Q-park återkommit och hävdar att det är omöjligt att någon annan än jag har lagt till ett regnummer i min app. Hur ska jag göra? Det är en helt galen situation och man hävdar något som är fullständigt uteslutet och orimligt.
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr så är det du som använder appen som har skyldigheten att se till så du betalar parkering för rätt bil. Genom att använda appen har du accepterat de avtalsvillkor som finns uppställda av parkeringsbolaget och däribland din skyldighet att ange rätt registreringsnummer. Det är din skyldighet som avtalspart att läsa de villkor som parkeringsbolaget uppställt.Anledningen till att man får en parkeringsbot är för att när parkeringsvakten utfärdar sin kontroll och fel registreringsnummer angetts blir betalningen inte synlig, vilket tyvärr landar på dig eftersom du som avtalspart inte uppfyllt dina skyldigheter. Samma sak gäller när man bara råkat skriva en siffra eller bokstav fel på registreringsnumret, Det har tidigare prövats i domstol angående när man enbart har skrivit en siffra eller bokstav fel i appar/ SMS parkering. Då har den felskrivande bilisten fått rätt i tingsrätten men inte i den högre instansen hovrätten. Hovrätten anser att man som parkerande har ett "långtgående ansvar" för att lämna rätt registreringsnummer, och det är hovrättsdomen som polis och parkeringsbolag nu lutar sig mot i sina bedömningar. Utifrån detta skulle jag därför säga att detta även gäller i ditt fall då det är ett helt annat registreringsnummer. Jag förstår att du känner att det är orättvist och att du vill försöka göra något mer åt saken. Men mitt tips till dig är att betala boten. Det kommer nämligen bli oerhört svårt att försöka få rätt i och med att det finns rättsfall till parkeringsbolagets fördel. Vänligen,

Om giltighet av parkeringsböter där fel fabrikat är angivet

2018-10-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Jag har fått parkeringsböter med rätt registreringsnummer men fel bilmärke. Det står Volvo och jag har en Audi. Gäller boten då?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Parkeringsböter, som det heter i vardagligt tal, innebär juridiskt att det rör sig om parkeringsanmärkning eller kontrollavgift. Parkeringsanmärkning En parkeringsanmärkning innebär att du har stannat eller parkerat ditt fordon mot de bestämmelser som gäller på gatumark. Parkeringsanmärkningar på kommunens gator regleras i felparkeringsavgiftslagen.När en parkeringsanmärkning innehåller uppenbara fel, t.ex. att fordonsfabrikatet är felaktigt, kan du bestrida anmärkningen eller ansöka om rättelse hos polismyndigheten, vilket måste ske inom sex månader, enligt 8 och 9 § § felparkeringsavgiftslagen. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på Polisens hemsida om parkeringsanmärkningar här. Troligtvis kommer den anses vara ogiltig, även om bilen är fotad.Tänk dock på att du måste betala parkeringsanmärkningen, även om du tänker bestrida eller överklaga. Om ditt bestridande godkänns får du tillbaka avgiften. Kontrollavgift Om det istället rör sig om en kontrollavgift, vilket kan fås på tomtmark, är den vanligaste uppfattningen att felet inte gör kontrollavgiften ogiltig. Anledningen till att parkeringsvakterna uppger reg.nr på en kontrollavgift är att det tidigare inte togs foton. Att bilmärket passade ihop med registreringsnumret var då ett sätt att kontrollera att det inte blev fel registreringsnummer och därmed fel ägare som drabbades av kontrollavgiften.Det kan även hända att boten automatiskt tas bort av parkeringsbolagets system för att fabrikat och registreringsnummer inte passar ihop. Därför kan det vara värt att vänta på att en påminnelse skickas hem.Det är inte heller omöjligt att parkeringsbolaget tar bort kontrollavgiften om du klagar med hänvisning till att du inte äger någon bil med av ett sådant märke som de har bötfällt. En kontrollavgift bestrider du hos bolaget som utfärdat avgiften. Det är dock svårt att förutspå vilka chanser du har att vinna i en eventuell tvist. Denna tvist kommer inte att hamna hos tingsrätten förrän du överklagar det beslut du får av företaget.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag överklaga parkeringsböter till domstol?

2018-10-21 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej. Stod parkerad på en parkering på en plats reserverad för besökande till veterinär, övriga platser behövdes det tillstånd. Jag och mannen var inne hos veterinären för kontroll av våran katt som vi dessvärre fick avliva på plats. Kommer ut, sätter oss i bilen och kör hem. Halvvägs upptäcker vi en lapp som är snurrad runt torkarbladet, således var den inte synlig för oss innan vi lämnade parkering och kunde därmed inte ta bild. Bestridit boten med bilder från parkeringen och intyg från veterinär. Hojab vidhåller att vi ska ha stått på annan del av parkering. De har ingen bild på fordonet. Vilka chanser har vi i tingsrätt?
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Överklaga till polisen Efter att man överklagat p-bötern till parkeringsbolaget kan man driva vidare ärendet till polisen genom att göra en skriftlig överklagan, (blankett för överklagan). Du ska skicka din överklagan till den polismyndighet som finns i det län där parkeringsboten utfärdades, (adress). Glöm inte att du fortfarande måste betala parkeringsboten när du överklagar för att inte riskera bli skyldig förseningsavgifter om din överklagan skulle ogillas. Du kommer få tillbaka beloppet du betalat om din överklagan skulle gillas. Väcka talan i domstolDet finns en möjlighet att väcka talan i den domstol som finns på den ort parkeringsboten utfärdades. Parkeringsbolaget har bevisbördan men praxis är att beviskravet är lågt och räcker vanligtvis med en vanlig anmärkning. Bevisbördan kommer därför att övergå till dig att visa på att parkeringsbolaget utfärdat p-bötern på felaktiga grunder.Intyget du har som bekräftar att du befunnit dig hos veterinären bekräftar dock inte att du faktiskt parkerat på besöksparkeringen. Du kommer förmodligen behöva något mer som styrker din berättelse som t.ex. övervakningsbilder eller vittnen. Om du lyckas styrka att du faktiskt stod på besöksparkeringen kommer domstolen att godkänna din talan. Viktigt att känna till är att det kostar 900 kr att skicka in en stämningsansökan och att du riskerar bli skyldig att betala samtliga juridiska kostnader om du skulle förlora målet.Min bedömningJag rekommenderar dig att för överklaga till polisen innan du väcker talan i domstol. Min bedömning är att din situation är oklar om domstolen kommer bifalla din överklagan p.g.a. bevisningen. Jag hoppas allt löser sig för dig och att du fått svar på din fråga.Vänligen,