Gäller p-biljett för en hel kommun eller för specifika parkeringsplatser?

2020-03-23 i Parkeringsböter
FRÅGA |fick kontrollavgift fast jag hade biljett. parkering biljett ogiltig på denna adress.parkering bolaget har samma taxa i kommunen vart man än parkerar.spelar det någon roll vilken p- automat man köper biljetten ifrån när dom har samma taxa i helakommunen? kan man parkera på bolagets parkeringsplatser i kommunen med samma biljett som är giltig?eller måste man köpa biljett vid samma adress som har tänkt att parkera?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att det är ett parkeringsbolag som utfärdat en kontrollavgift på grund av att du haft en ogiltig biljett på den parkeringsplats som du parkerat din bil på.Vad säger lagen?Enligt 3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering får kontrollavgift endast tas ut om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har framgått genom skyltning på platsen, och skyltningen ska utföras med vägmärken. Den avgörande frågan i ditt fall är alltså vad det fanns för skyltning på platsen och vad som framgick av denna. Om det är så att det framgick av skyltningen att biljett från en viss p-automat gällde för en viss parkeringsplats/vissa parkeringsplatser så är det vad som gäller. Då behöver inte det faktum att parkeringsbolaget har samma taxa över hela kommunen spela någon roll. Av egen erfarenhet så brukar parkeringsbolagen ha bestämmelser som innebär att en biljett från en viss parkeringsautomat gäller för en viss parkering, och inte en hel kommun.Mitt tips till digJag skulle tipsa dig att noggrant kontrollera vad som framgår av skyltningen på den plats där du parkerar bilen för att se vart biljetten från just den parkeringsautomaten gäller. Om det är så att det inte på ett tydligt sätt framgick av skyltningen på den parkeringsplatsen där du fick din kontrollavgift bör du överklaga denna.Med vänliga hälsningar,

Parkeringsavgiftens storlek!

2020-03-18 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej. Jag har fått 3 st parkeringböter á 1000 kr (totalt 3000kr) för att jag parkerat för nära en korsning (stod 6m ifrån, lagen säger tydligen minst 10m). Jag har alltid trott att det är min 5m och vi har parkerat på samma ställe många gånger förut och det har alltid stått bilar där. Jag trodde därför att parkeringen var regelrätt och vi har aldrig blivit bötfällda där tidigare. Första boten är utfärdad 2020-03-13 20:13, andra 2020-03-14 17:43 och tredje 2020-03-15 17:04. Stod alltså med bilen på samma ställe över hela helgen och det är mindre än 24h mellan varje bot. Parkeringen utgör uppenbarligen ingen allvarlig trafikfara och min spontana känsla är att straffet/beloppet är orimligt i förhållande till brottet. Finns det något vi kan göra? De är utfärdade av Västerås Stad och benämnda som parkeringsanmärkningar. Finns det något man kan göra? Tack på förhand.
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Parkeringsanmärkning eller parkeringsböter?Det som vi i vardagligt tal kallar för P-bot eller parkeringsböter är inte en böter i juridisk mening. Istället är det en form av sanktionsavgift. Det finns två typer av dessa sanktionsavgifter, antigen felparkeringsavgift eller kontrollavgift. Du kan få olika avgift beroende på vart bilen var parkerad. Det som är avgörande är antigen om parkeringen har skett på allmän mark eller gatumark, då kallas sanktionsavgiften för felparkeringsavgift. I det fallet att felparkeringen har skett på privat mark, så kallas sanktionsavgiften för kontrollavgift. Bestämmelser om P-böter finns i lagen om felparkeringsavgift respektive lagen om kontrollavgift. Så som jag har uppfattat din fråga har du fått en parkeringsanmärkning därmed skyldigt att betala en parkeringsavgift och därmed blir lagen om felparkeringsavgift tillämpligt. Parkeringsavgiftens storlekParkeringsavgiftens storlek bestäms av kommunen och får vara lägst 75kr och högst 1000kr och det är bilens ägare som är ansvarig för att betala den avgiften. Det får utfärdas en ny parkeringsanmärkning för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Detta innebär således att du kan få en ny "p-bot" varje dag. Det måste dock däremot gå minst sex timmar från det att en bot meddelats till att en ny meddelas. Därmed behöver inte parkeringsvakten vänta 24h för att utfärda en ny "p-bot", 5§ 3stycket lagen om felparkeringsavgift. I ditt fall har det gått mer än sex timmar och det är nytt datum, därmed det är tillåtet att bötfälla dig vid alla dessa tre tillfällen.Bestrida parkeringsanmärkningenBetala alltid avgiften först och bestrid sedan, du får tillbaka avgiften om ditt bestridande godkänns. Senast sex månader efter att du betalat avgiften ska polisen ha fått ditt bestridande. Adressen du ska skicka bestridandet till står på parkeringsanmärkningen. I ditt bestridande får du ange varför du bestrider parkeringsanmärkningen och vilka bevis du har. Du hittar blanketten till bestridande av parkeringsanmärkning här på polisens hemsida.SammanfattningGenom den informationen som du har skrivit gör jag den bedömningen att parkeringsvakten har gjort rätt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning/

Rättsfall om parkeringsböter

2020-03-07 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej.I ett tidigare svar från 2007-09-26 ( https://lawline.se/answers/3803 ) skriver ni att,"Frågan har dock prövats av högsta domstolen som konstaterat att en kort förflyttning vars enda syfte är att få ny parkeringstid inte innebär ny parkering"Jag skulle behöva hjälp med att hitta denna dom.Jag behöver målnumret, eller:-Datum för dom eller beslut-Namn på parter-Personnummer-Vilken domstol som prövat målet och deras målnummer.( https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/domar-och-beslut/bestall-domar-beslut-eller-handlingar/)Tack på förhand.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är längesedan frågan du refererar till besvarades, men jag tror att rådgivaren syftade på rättsfallet NJA 1973 s. 714. I fallet konstaterar HD att det inte räcker att flytta sin bil lite grann för att det ska räknas som en ny parkering, utan att fordonet måste avlägsnas från parkeringsrutan så länge att ett annat fordon har en reell möjlighet att parkera i rutan. Domen meddelades den 20 december 1973. Med vänliga hälsningar

Fråga om giltigheten av en kontrollavgift

2020-02-26 i Parkeringsböter
FRÅGA |Angående kontrollavgift för felparkerad bil.Fick en kontrollavgift där det anges att jag parkerat på förhyrd plats, detta stämmer.På boten anges att jag stod på plats nr 19.I verkligeheten stod jag på plats 190, vilket även syns på p-bolagets bildbevis.Dom menar att dom skrivit fel nummer på boten.Ä4r den då fortfarande giltig ?
André Tito |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att det är lagen om kontrollavgift vid olov parkering som blir tillämplig eftersom den reglerar avgifter för felparkering hos markägaren och inte kommunala felparkeringsavgifter. Skillnaden är att den förra gäller på privat mark och den senare gäller på allmän mark. Det blir relevant eftersom den förra avgörs på civilrättslig grund medan den senare vänder du dig till Polismyndigheten.Eftersom det är fråga om en kontrollavgift på privatägd mark, innebär det att är upp till bolaget som utfärdat kontrollavgiften om de vill vidhålla vid sitt krav på att betalningen ska ske eller om de vill efterge kravet. Om du väljer att bestrida boten är det upp till bolaget om de vill väcka talan i domstol för att du inte vill betala avgiften. Talan ska i sådana fall väckas vid den tingsrätt i orten där den olovliga parkeringen ägde rum, 9 § andra stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.Med vänliga hälsningar,

Två synliga p-skivor med samma inställda tid

2020-03-21 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej :Jag har en fråga angående en parkeringsböter jag fick idag av Q Park.Har en hyrd bil för tillfälle eftersom min är på verkstad.Den här bilen har en P -Skivan på rutan och jag har även den klassiska skivan som jag är van med.Ställde båda skivorna på kl 17:00 och kunde parkera 2 timmar .De bötfällde mig 17:28 på grund att jag hade två skivor.Helt ok tycker jag om skivorna hade visat olycka tider.Blir galen på deras sett att känna pengar .Har jag rätt att strida detta vidare.Tack .Mvh
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tyvärr kommer du antagligen inte nå någon framgång med att ta ärendet vidare. När man parkerar och det krävs p-skiva behöver man ha en p-skiva som är giltig. Parkerar man med två stycken p-skivor räknas det som att ingen av dem är giltig. Det beror på att man inte ska kunna ha flera p-skivor som är giltiga för olika tider. Tyvärr är regeln om oberoende av om p-skivorna visar samma eller olika tider och tar inte hänsyn till om personen som parkerar faktiskt kommer att överträda tillåten tid eller inte. Parkeringsbolaget har i det här fallet agerat rätt och även om dina p-skivor visade samma tid räknas det tyvärr som att ingen var giltig. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kontrollavgift vid felaktig parkering - spelar det någon roll om P-skivan ställts in till en hel- eller halvtimme eller inte?

2020-03-09 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag har en automatisk p-skiva i bilen. Den ställer in sig på närmaste kvart, något som jag aldrig reflekterat över förena nu då jag fick en p-bot. Stod på en parkering där parkeringen var fri i 2 timmar. P-skivan inställd på 10:45. När jag kommer tillbaka till bilen (inom två timmar) ser jag en bot. P-vakt var på plats 11:21 och bötfällde pga fel inställd p-skiva. Jag har alltså fått en bot för att den inte är inställd på en hel eller halv timme. Stämmer detta? Även om man går tillbaka till 10:30 eller framåt till 11:00 är det ju fortfarande inom tidsbegränsningen. Vaktbolag har då bekräftat att de sätt p-skivan som står på 10:45.Tack!
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering får kontrollavgift endast tas ut om "parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken." Jag vet inte hur skyltningen såg ut på den parkeringsplats där du parkerade din bil när du fick kontrollavgiften, men min erfarenhet är att det i de flesta fall endast sitter en skylt där det står exempelvis "P-skiva" eller "glöm inte P-skiva". Om så var fallet för dig borde du kunna bestrida kontrollavgiften med hänvisning till att det inte framgick av skyltningen på parkeringen att P-skivan skulle ställas in till närmaste hel- eller halvtimme. Du hade ju faktiskt satt upp P-skivan och inte stått där längre än de två avgiftsfria timmarna.Om ditt bestridande inte går igenom på den grunden att det inte var tillräckligt tydligt skyltat och du ändå anses ha parkerat olovligt, skulle du kunna argumentera för att det var uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift eftersom du de facto höll dig inom de två fria timmarna och dessutom hade satt upp en P-skiva, oaktat den (egentligen) betydelselösa detaljen att din P-skiva inte var inställd på en hel-eller halvtimme (se 10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Dessutom kunde parkeringsvakten som gav dig kontrollavgiften faktiskt ha avrundat tiden på P-skivan själv, och eftersom du hade ställt den på 10:45 så skulle det då ha blivit 11:00 istället och då skulle du alltså inte ha fått en kontrollavgift.Med vänliga hälsningar,

Parkeringsbot

2020-02-28 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej Jag fick en p-bot på mitt gyms förhyrda p-platser där vi som tränar på gymmet får parkera mot att vi lägger ett gymkort i framrutan. Jag gjorde så men när jag kom ut efter passet hade jag fått p-bit. Jag tog foto och skickade in i min överklagan och påpekade även att bilen , en Volvo XC 90 är rätt hög och man måste nästan häva sig upp för att se in genom rutan . Fick avslag , överklagade igen och begärde att få se de foto p-bolaget säger sig ha tagit . Fick svar att dom inte lämnar ut foto utan helt enkelt bara avslår min överklagan igen . Jag anser att jag bevisat att p-tillstånd fanns och bolaget kan/vill inte motbevisa utan kräver 600:- samt meddelar att jag inte får överklaga igen. Vad gäller här? Har dom någon skyldighet att visa mig foton eller kan dom bara kräva att jag betalar ?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar dig har du gjort handlat exakt enligt de instruktioner för att inte få en p-bot: du har lagt ett gymkort i framrutan enligt anvisningar från gymmet. Du har därför gjort helt riktigt. Jag kan tycka att ange att man inte ser framrutan till Volvo XC 90 som ett skäl att du fick en bot, är dålig och håller inte. I sådana fall skulle alla höga bilar inte bara Volvo XC 90 få en bot, det är inte helt rimligt. Du ska helt klart överklaga boten en gång till, de måste kunna komma med en annan anledning än denna anser jag för att de ska kunna ge dig en bot. Jag skulle även kontakta gymmet och se om de kan hjälpa dig, du är ju trots allt kund hos dem som förmodligen äger marken där parkeringen är. Det ska dessutom sägas att en p-bot är ett vardagligt sätt att säga att det antingen är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift. Om det rör sig om en p-bot på allmän mark är det en felparkeringsavgift och om det är en p-bot på privatmark är det en kontrollavgift. FelparkeringsavgiftOm det är en felparkeringsavgift ska man bestrida denna hos polisen. I sådana fall ska du betala boten först och sedan bestrida denna. Först ansöker du om rättelse hos polisen, genom att du besöker polisstationer där du fått boten. Om en rättelse inte medges, kan du bestrida avgiften skriftligen genom att du skickar en skrivelse till polisen inom 6 månader. Viktigt här är att inkludera alla bevis du har. Om detta inte ger ett önskat resultat heller får du gå vidare till nästa instans och överklaga till tingsrätten. Se mer information om detta på polisens hemsida:https://polisen.se/lagar-och-regler/boter/parkeringsanmarkning/KontrollavgiftOm det istället rör sig om en kontrollavgift ska kontakt tas med markägaren eller parkeringsbolaget som utfärdat boten. Viktigt är här att du anger att du bestrider boten och att den inte är riktigt och lägger fram dina bevis. Jag skulle kontakta företaget igen och visa detta. Viktigt när du överklagar är att du verkligen bevisar att parkeringsbolaget har gjort fel. De har bevisbörda för att du inte parkerat enligt deras föreskrifter, p-boten är ett viktigt bevis för detta. Därmed måste du lämna en trovärdig och starka bevis för att de har fel. (samtidigt tycker jag inte att det är ett tillräckligt skäl att bilen är hög). Om det rör sig om en kontrollavgift kan man innehålla betalningen av boten, men det är viktigt att du protesterar mot boten. För att företaget ska få in din betalning måste de i sådana fall gå till domstol. Det finns även möjlighet för er att gå till allmänna reklamationsnämnden, eftersom ni inte kan komma överens. Läs mer här om ARN: https://www.arn.se/Vänligen,

Kan två parkeringsböter utfärdas inom 24 timmar?

2020-02-13 i Parkeringsböter
FRÅGA |HejFick parkeringsböter enligt följandeTid för uppställning 20200117 09:54-10:04 påföljande botTid för uppställning 20200118 09:18-09:28Vad jag förstår har inte 24 timmar förflutetÄr det riktigt med två böter enl ovanstående
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det måste ha gått minst 6 timmar mellan parkeringsböternaFörutsättningarna för att en ny parkeringsbot ska kunna utfärdas är att minst sex timmar har förflutit och ett nytt kalenderdygn påbörjats.Det behöver alltså inte ha förflutit 24 timmar innan en ny parkeringsbot utfärdas. I ditt fall har ett nytt kalenderdygn påbörjats och det har förflutit mer än sex timmar. Svaret på din fråga är därför ja, det är riktigt med två böter enligt ovanstående.Avslutande ordÄven om det känns tråkigt, så hoppas jag att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt god dag!Med vänliga hälsningar,