Krav på synligt parkeringstillstånd trots angivet registreringsnummer

2019-11-06 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Jag har ett parkeringstillstånd till personalparkeringen för företaget jag jobbar hos. För att få hämta ut tillståndet behövde man uppge sitt registreringsnummer. Jag antar att poängen med det är att de ska kunna kontrollera att tillståndet sitter på rätt bil så att ingen lånar ut sitt tillstånd olovligen.För ett tag sedan glömde jag sätta upp tillståndet i framrutan & fick en böter på 1100kr. Eftersom tillståndet ska vara synligt förstår jag varför jag fick en böter.Men eftersom det inte är en allmän parkering (med andra ord har jag inte tagit upp en plats någon annan skulle haft tillgång till) & jag inte har stått felparkerad, ÄR anställd för företaget som betalar för parkeringsplatsen, HAR ett tillstånd även om det inte var synligt & att min arbetsgivare hade kunnat intyga att jag faktiskt jobbade vid tillfället har jag försökt vädja till bolaget som skrev bötern om att få slippa betala. Dessutom borde de rimligtvis ha tillgång till mitt registreringsnummer för att kunna kontrollera att mitt tillstånd matchar min bil. Med andra ord borde de kunna kolla upp om jag har ett tillstånd via mitt registreringsnummer även om det inte sitter synligt i framrutan.Jag har nämnt dessa frågor i min bestridan men inte fått svar, bara att bötern är korrekt & att jag måste betala. Nu vill jag bestrida igen men de sa att nästa steg är att ta upp det i Tingsrätten.Tror ni jag har någon chans alls att bestrida bötern eller borde jag bara ge upp & betala
Catharina Såmark |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Parkeringsböter är aldrig kul och särskilt inte när man har ett giltigt tillstånd.Huvudregeln är att parkeringsbiljetter och motsvarande ska placeras på den främre delen av rutan, och vara "väl synliga utifrån", enligt 49 a § 2 stycket trafikförordningen. Denna bestämmelse avser allmänna platser inom tätbebyggda områden där kommunen är huvudman. I de allra flesta fall torde kommunen vara huvudman, är det fråga om privatägd mark är det upp till ägaren att göra upp med ett parkeringsbolag om vilka bestämmelser som ska gälla. Finns det vägmärken som föreskriver att parkeringstillstånd gäller för den aktuella parkeringsplatsen enligt 3 § vägmärkesförordningen är trafikanten skyldig att följa dessa anvisningar för att undgå eventuell kontrollavgift, enligt lagen om kontrollavgift. Med detta följer kravet att vägmärkena ska vara tydliga, se NJA 2017 s. 669.I denna situation tror jag att det blir svårt för dig att få rätt. Den omständigheten att du har uppgivit ditt registreringsnummer för bilen förändrar inte kravet på att parkeringstillståndet ska ligga synligt i framrutan. Kravet på att parkeringstillstånd ska ligga synligt i framrutan gäller oavsett, förutsatt att parterna inte inbördes har avtalat om annat. Min rekommendation är att du vänder dig till specifikt det bolag som har utfärdat kontrollavgiften och förklara omständigheterna. Oftast brukar överklagandeinstansen vara en annan vilken tar emot överklagningar från alla håll och kanter, och där kan det vara svårt att få gehör. Av erfarenhet vet jag att vissa parkeringsbolag kan ha överseende om det föreligger "förmildrande omständigheter" och ibland kan de låta göra undantag. Huruvida detta är möjligt i ditt fall beror givetvis på parkeringsbolagets policy. Det skadar inte att höra vad de har att säga. Lycka till, och hoppas att det löser sig!Med vänlig hälsning,

Informationen på en felparkeringsavgift

2019-10-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, När man fått en kontrollavgift vid en parkering, hur viktigt är de att all info är korrekt?t.ex går de an att de skriver Tesla som fabrikat när den är registrerad som Tesla Motors ?
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lagen om felparkeringsavgift finns reglerna som berör denna typ av fråga.För att direkt svara på din fråga framgår inte av lagen att all information som anges på kontrollavgifterna måste vara helt korrekt, det som lagen berör är bland annat4 § avgiften får inte överskrida det belopp som fastställts av kommunen eller regeringen, 5 § fordonets ägare är den som ansvarar för att avgiften betalas (registreringsnumret måste anges korrekt för att detta ska föreligga)Att parkeringsvakten har skrivit Tesla istället för Tesla Motors är inte något som regleras direkt i lag utan det viktiga är att fordonet har varit felparkerat och att registreringsnumret angivits korrekt. I 15 § framgår att felparkeringsavgift återbetalas om du vinner en överklagan hos tingsrätten genom antingen att du redan fått en bot tidigare under dagen (6 timmar måste ha förflutit), eller att fordonet inte stått felparkerat. Min bedömning i detta fall är att det inte är avgörande om fabrikatet på bilen angivits korrekt.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man överklaga en kontrollavgift för olovlig parkering pga felsatt p-skiva genom att visa på andra omständigheter?

2019-10-28 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! jag har parkerat min bil i Vällingby utanför kattstallet och ställde min p skiva till fel tid. Jag valde kl. 12.30 istället för 11.30 och fick böter på 1100 kr. Jag kom tillbaka till bilen kl. 12.15 och kontrollavgiften utfärdades kl. 11.40. Orsak var att jag parkerad längre än tillåten enligt p -skivan. Min fråga är: kan jag vinna om jag bestrider kontrollavgiften eftersom jag kan bevisa att kl. 11.00 var i centrala Stockholm genom att visa info från Transportstyrelsen, vilken betalstation jag passerat och vilken tidpunkt? Tack på förhand.
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr tror jag inte att du kommer nå någon framgång med en sådan talan. Jag ska förklara varför. Varje person är ansvarig för att sätta p-skivan rättI lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering lyder 10§: Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut.Det finns rättsfallspraxis på detta område som tyder på att man själv är ansvarig för att sätta sin p-skiva eller p-biljett åtkomligt och korrekt, se RH 1998:78. I rättsfallet RH 1998:78 hade en person köpt en parkeringsbiljett och placerat den vid vindrutan. När han sedan kommer tillbaka till bilen finner han en parkeringsbot, så kallad kontrollavgift, fäst på vindrutan. Det visar sig att parkeringsbiljetten han köpt hade hamnat på golvet. Han överklagar med stöd av 10§ som jag beskrev ovan.Hovrätten dömer till parkeringsbolagets fördel, och mannen tvingas betala boten. Domstolen framför att systemet med parkeringsautomater som skriver ut en parkeringsbiljett bygger på att biljetten är synlig i fordonet. Detta är nödvändigt för att möjliggöra en kontroll. Därför ansåg domstolen att det är den parkerade som ska stå risken för att biljetten inte varit synlig på grund av omständigheter som denne kunnat råda över, till exempel att se till att biljetten inte blåser bort.Detta går att tolka rättsfallet som att det finns ett långgående ansvar för varje person att sätta sin p-biljett eller p-skiva rätt.Att visa när du passerade tull hjälper inteTyvärr tror jag inte att information om vilken tid du passerade en tull kommer att vara till någon hjälp. Anledningen är att du måste kunna styrka vilken tid du ställde bilen på parkeringen. Det åstadkommer du inte genom information om vad klockan var när du passerade en tull. Det finns helt enkelt ett glapp däremellan som du måste kunna bevisa, och även då kan rätten anse att det inte är tillräckligt styrkt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Ha det bra!Vänligen,

Fråga om parkeringsavgift för att ha skrivit fel registreringsnummer i parkeringsapp

2019-10-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Jag har fått parkeringsböter jag registrerat en väns registreringsnummer i parkeringsbolagets app och jag tydligen misslyckats att byta tillbaka till mitt registreringsnummer efter att jag lånat ut platsen till honom. Jag har naturligtvis betalat för parkeringsplatsen som vanligt. Jag kan också med hjälp av GPS sändare visa på att min väns bil befunnit sig på helt andra platser i landet under den aktuella tiden och alltså inte stått på platsen.Jag har tidigare haft samma problem med appen och en annan bil och parkeringsbolaget strök då kontrollavgiften, denna gången gör de det inte. Är det bara att betala eller är det någon idé att gå vidare med ärendet?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt är det tyvärr så att det är användaren av parkeringsappen som är skyldig att se till att man betalar parkeringsavgiften för rätt bil och det är avtalsvillkoren som avgör exakt vilka skyldigheten man har när man väljer att betala genom appen. När parkeringsvakten utfärdar sin kontroll och fel registreringsnummer angetts blir betalningen inte synlig, vilket gör att han eller hon måste utfärda boten till dig. Samma sak gäller då såklart om man bara råkat slå in en bokstav eller siffra fel.Domstolen har tidigare prövat ett fall då det var fråga om en enstaka siffra/bokstav som skrivits in fel. Då fick den felskrivande bilisten rätt i tingsrätten men i hovrätten kom man fram till att den som använder en parkeringsapp har ett långtgående ansvar för att lämna rätt registreringsnummer. Eftersom det i ditt fall rörde sig om ett helt felaktigt registreringsnummer har jag svårt att se att du skulle kunna få rätt om du väljer att bestrida avgiften, om inte parkeringsbolaget vill vara snälla och stryka den den här gången också. Vänligen,

Parkera eller lastning? Bestrida felparkeringsavgift.

2019-10-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, Jag har fått en bot utanför min dörr då jag höll på att lasta ur barn och varor. Samt hämtade kartonger från förrådet på gården för inlastning i bilen. Jag anser att jag har rätt till att stå kort utanför för dessa saker som är otympliga och tunga att utföra. Den som gav boten har enligt min mening inte haft uppsikt, utan skrev boten och körde snabbt iväg då jag såg dess bil köra iväg på en gångbana bredvid min gård/uteplats. På boten står det 5 min och det är inte att parkera bil. Jag har försökt söka information ang. bolaget men inte fått fram mycket. Jag har skickat ett mail med att jag bestrider boten, då jag har rätt till att lasta. Uppskattar ert råd och vill gärna veta hur man skall hantera detta vidare. Jag har inte betalt boten än, den fick jag 2019-10-28 mellan 17.04-17.09 som det står på den. Det står också att de emotser betalning inom 8 dagar. Vänligen återkom med respons. Tack på förhand!
Anna Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att bestrida en parkeringsanmärkningFör att bestrida parkeringsanmärkningen, bestrids detta skriftligen till polisen (9 § lagen om felparkeringsavgift). Detta kan göras inom sex månader från det att du betalade. Se mer här, där du också hittar blanketten som ska fyllas i. Det finns också mer information här. Särskilt viktigt är att du betalar felparkeringsavgiften så länge, då denna måste betalas även om man bestrider den (7 § lagen om felparkeringsavgift). Om du senare skulle få rätt då du bestrider den, återbetalas pengarna till dig. Parkering och lastningPrecis som du påpekar är det tillåtet att ha bilen ståendes för lastning och avlastning även på platser där det råder parkeringsförbud. Däremot får avbrott i lastningen inte ske, men det finns inte några exakta bestämmelser om tid här. Som en fingervisning kring hur det brukar se ut i praktiken, kan nämnas att någon bör vara vid fordonet åtminstone med ett par minuters mellanrum. Parkeringsvakter brukar därför ofta vänta 5-10 minuter innan de ger böter, för att vara säkra på att ingen lastning pågår. Du har angett i din fråga att parkeringsvakten noterat ett 5-minuters intervall och därför är det tyvärr inte troligt att ett bestridande skulle leda till någon framgång. SammanfattningsvisOm du skulle välja att bestrida parkeringsanmärkningen, görs det till polisen. Det är viktigt att du betalar den inom utsatt datum även om du skulle bestrida den. Då parkeringsvakten noterat ett 5-minuters intervall har du dock varit borta från bilen för länge för att det ska ses som lastning och ett bestridande kommer troligtvis inte gå igenom.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad gäller när jag av misstag angav fel registreringsnummer i en parkeringsapp?

2019-10-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Jag parkerade min bil i xxx den 2019-08-02 och startade Easypark appen för att betala parkeringsavgiften. När jag skulle iväg hittade jag en p-bot utfärdad av Hojab på rutan. Jag hade två bilar anslutna till Easypark appen och hade glömt att ställa appen på rätt reg.nr vid detta tillfälle. Parkeringsavgiften var betald. Jag överklagade Hojab p-bot och visade kvitton att parkeringen var betald. De visade ingen hänsyn till det.Har jag rätt att bestrida p-boten med tanke på att parkeringsavgiften är betald?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag har förstått din fråga rätt så använde du EasyPark-appen för att betala en parkeringsavgift. Du råkade dock ställa in appen på fel registreringsnummer. Du undrar därför om du har rätt att bestrida p-boten med tanke på att parkeringsavgiften faktiskt var betald. Du har ingått ett avtal med EasyParkNär du som kund ansöker om registrering hos EasyPark så godkänner och accepterar du att bli bunden av deras "Allmänna villkor". Ett bindande avtal uppkommer dessutom mellan er när EasyPark har bekräftat din registrering och du har fått tillgång till EasyParks tjänster. Av avtalet framkommer att du som kund har ett ansvar för att lämna korrekta uppgifter om både dig och de fordon som du registrerar i appen. Det framkommer dessutom att EasyPark inte ansvarar för felaktigt registrerade uppgifter. Du har inte fullgjort dina skyldigheter enligt avtaletJag förstår givetvis att situationen känns väldigt tråkig och orättvis. Du har dock dessvärre som en avtalspart i detta fall en skyldighet att läsa igenom de avtalsvillkor som EasyPark ställer upp. När parkeringsvakten utför sin kontroll så blir din betalning inte synlig för denne eftersom fel registreringsnummer har angetts. Denna brist får då anses ligga på dig, eftersom du som avtalspart inte har fullgjort dina skyldigheter. Liknande frågor har prövats i domstolLiknande situationer har dessutom prövats i domstol vid ett antal tillfällen. I RH 1998:78 så hade ett parkeringsbolag ansetts haft rätt att ta ut en kontrollavgift trots att parkeringsavgiften faktiskt hade betalats. Biljetten hade råkat hamna på bilgolvet och detta ansågs vara en omständighet som låg utanför parkeringsbolagets kontroll. I RH 2016:42 så handlade det istället om en situation där bilens fullständiga registreringsnummer inte hade angetts i en parkeringsapp. Eftersom det inte hade varit möjligt för parkeringsvakten att kontrollera om parkeringsavgiften hade betalats vid det aktuella tillfället, samt då domstolen ansåg att personen inte hade betalat på det angivna sättet, så var personen skyldig att betala boten. Att personen faktiskt hade betalat ett belopp och att det i efterhand var möjligt att härleda betalningen till det aktuella tillfället medförde inte någon annan bedömning. SlutsatsDu har givetvis rätt att väcka talan om saken i domstol, men med anledning av vad jag ovan har redogjort för så tror jag dessvärre inte att chanserna ser alltför goda ut. Med det sagt så görs en individuell bedömning i varje enskilt fall av domstolen, och det går därmed inte att säga säkert. Var dock medveten om att en domstolsprocess kan bli mycket dyr och långdragen, och därför inte är något som jag skulle rekommendera i första hand. Om du skulle vilja ha en andra åsikt så skulle jag rekommendera dig att vända dig till Lawlines duktiga och kompetenta jurister. Jag hoppas att jag har kunnat ge dig ett tillfredsställande svar även om jag givetvis förstår att det kanske inte var det svar som du nödvändigtvis ville ha. Stort lycka till med allt! Med vänliga hälsningar,

Under vilka förutsättningar får en kontrollavgift utfärdas?

2019-10-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej jag har fått en parkeringsbot utanför min sjukgymnast där det är uppmålade parkeringsrutor Hojab säger att det är förhyrda platser men det finns inga som helst skyltar varken vid parkering eller på sida av huset nu säger dem att jag ska betala kontrollavgift iallafall därför att dem är förhyrda kan dem verkligen begära det när det inte finns nån skyltning ?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som framgår av din fråga har du blivit erlagd att betala en kontrollavgift. Därmed aktualiseras lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP).Vad gäller i ditt fall?En kontrollavgift får endast tas ut under förutsättning att parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har skyltats på platsen. Skyltningen ska ha utförts med vägmärken (3 § LKOP).Utifrån angivna omständigheter i frågan, förstår jag det som att det inte framgick att det var förhyrda parkeringsplatser då det inte fanns några skyltar uppsatta vid parkeringen. Om så är fallet, borde parkeringsbolaget inte ha tagit ut en kontrollavgift eftersom de inte tydligt har tillkännagett parkeringsvillkoren. Som jag nämnde inledningsvis får en kontrollavgift enbart tas ut om det tydligt har skyltats med vägmärken på parkeringsplatsen (3 § LKOP).Vad bör du göra?Jag rekommenderar dig att invända mot kontrollavgiften som du har fått. Du ska då kontakta den part som har utfärdat avgiften. Det framgår oftast på kontrollavgiften vem man ska kontakta vid eventuella invändningar. Till detta ska det vanligen bifogas relevanta handlingar samt en motivering som ger stöd för din invändning.Under tiden du bestrider kontrollavgiften, får du hålla inne din betalning. Du behöver alltså inte betala för kontrollavgiften så länge du invänder mot avgiften. Du bör invända kontrollavgiften skriftligen, då rätten att hålla inne betalningen förutsätter att avgiften bestrids. Om du och motparten emellertid inte kan komma fram till en lösning, kan du ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Hur överklagar man en parkeringsbot?

2019-10-24 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej jag har en fundering kring en parkeringsbot. Jag har ett giltigt handikappstillstånd, och hade parkerat på handikapplats. Dock så hade jag glömt tillståndet hemma, så jag skrev en lapp skriftligt att jag hade glömt tillståndet hemma men att dem gärna får kolla reg nr för att den är kopplad till den. Har jag rätt att skriva en skriftlig lapp en enstaka gång för att jag glömt tillståndet ? Går det att överklaga boten ?Skulle verkligen uppskatta ett svar!Med vänliga hälsningar
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar din fråga som att du har fått parkeringsböter och undrar nu om du har möjlighet att överklaga parkeringsboten. Jag kommer stegvis att redogöra för hur du kan överklaga denna bot. Inledningsvis ska man skilja på huruvida det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift som man har fått. En felparkeringsavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på gatumark, medan en kontrollavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på upplåtet område, exempelvis ett parkeringshus (jfr 1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Det framgår på boten om det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift. Förfarandet för överklagandet varierar lite beroende på vilken typ av avgift det är och jag kommer att redogöra för båda förfaranden.FelparkeringsavgiftOm du har fått en felparkeringsavgift men anser att du inte borde ha fått det, kan du bestrida betalningsansvaret. Du ska då hos Polismyndigheten skriftligen anmäla att du bestrider betalningsansvar för felparkeringsavgiften. I denna anmälan ska du ange omständigheterna till varför du bestrider ansvaret samt åberopa den bevisning du har till stöd för ditt bestridande (9 § första stycket lagen om felparkeringsavgift). Det som ska beaktas är att även om du bestrider parkeringsanmärkningen, så måste du betala felparkeringsavgiften inom den föreskrivna tiden (7 § lagen om felparkeringsavgift). Du kan alltså inte underlåta att betala även om du bestrider felparkeringsavgiften. Avgiften kommer emellertid att betalas tillbaka om Polismyndigheten beslutar att undanröja ditt betalningsansvar (15 § lagen om felparkeringsavgift). Om Polismyndigheten beslutar att betalningsansvaret inte ska undanröjas, kan du överklaga detta beslut (skriftligen) till tingsrätten. Överklagandet ska även ges in till Polismyndigheten och ha kommit in dit senast tre veckor från det att klaganden fick ta del av beslutet (10 § andra stycket lagen om felparkeringsavgift).KontrollavgiftGäller det en kontrollavgiftsfaktura som du har fått, kan du även överklaga denna avgift. Du ska då kontakta den som har utfärdat avgiften. Det framgår oftast på boten eller på parkeringsbolagets hemsida vem man ska kontakta. Till skillnad från en felparkeringsavgift, får du hålla inne din betalning under tiden du bestrider kontrollavgiften. Du bör göra bestridandet skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning förutsätter att avgiften bestrids. I din invändning behöver du också motivera din överklagan samt bifoga relevanta handlingar om så erfordras. Om du och motparten emellertid inte kan komma fram till en lösning, kan ärendet tas vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Polismyndigheten alternativt parkeringsbolaget (beroende på vad det är för avgift) kommer att utreda ditt ärende och besluta huruvida avgiften ska undanröjas eller inte. Eftersom du har parkerat på en handikapplats där ett parkeringstillstånd måste uppvisas i bilen, kan det vara svårt att få igenom din överklagan. En invändning om att man har glömt sitt parkeringstillstånd utgör nämligen oftast inte ett skäl för att undanröja en avgift. Jag föreslår däremot att du ändå ska göra en överklagan och redogöra för omständigheterna.Sammanfattningsvis, har du möjlighet att överklaga felparkeringsavgiften eller kontrollavgiften. Det är antingen Polismyndigheten eller det bolag vars parkering du nyttjar som du ska vända dig till för att göra en överklagan. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning