Bör jag överklaga parkeringsbot vid felskriven zonkod?

2019-01-05 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag fick igår p-böter i Göteborg då jag betalt med sms-park. På skylten stod två zonkod 5173 och 5175, men eftersom det bara var det sista siffran som skiljer de och jag hade väldigt bråttom lade jag ej märkte till denna skillnad och betalade min parkering med den zonkod som stod på skylten (5175). När jag kom tillbaka såg jag att jag fått böter och jag kunde begripa varför. Jag upptäckte senare att 5173 var besökskoden och inte 5175 som jag knappt in. Är det någon idé att överklaga?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Parkeringsböter kan överklagas om man anser att det är felaktigt utfärdat. Överklagandet görs via en blankett på polisens hemsida som du hittar här. I blanketten fyller man bl.a. i grunderna för bestridandet, dvs varför man anser att parkeringsboten är felaktig. I ditt fall tror jag dock inte att ett överklagande skulle leda till ett ändrat beslut eftersom fel zonkod var inskriven, och att bilen då inte är "rätt" parkerad. Om du vill överklaga är det viktigt att tänka på att du ändå måste betala parkeringsboten. För det fall överklagan går igenom betalas pengarna tillbaka, men de måste alltså inbetalas även om man bestämmer sig för att man vill överklaga. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur skall jag motivera parkeringsöverklagande?

2018-12-28 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Fick p-bot av Borås Stad där de påstår att jag har överskridit 2 timmars parkeringstiden, vilket jag inte gjorde. Jag satte timer och flyttade bilen en billängd innan tiden gick ut men fick bot trots det. Så det är ord mot ord som jag ser det. De gjorde ventilkontroll och påstår att det är omöjligt att ventiler kan hamna på samma läge. Utöver det står det "felaktig" adress på boten, gatuadress stämmer men adressen med det gatunumret existerar inte. Hur skall motivera överklagandet?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagDin fråga handlar om parkeringsanmärkning vid på kommunal mark och bestämmelser om detta hittas i Lag om felparkeringsavgift.ÖverklagandeÖverklagandet sker till polismyndigheten och blankett finner du här. Som motivering bör du ange de omständigheter du nämner i din fråga och även bifoga eventuella bilder du tog vid tillfället. Notera att du måste betala parkeringsanmärkningen även fast du överklagar. Om ditt bestridande skulle godkännas kommer transportstyrelsen att återbetala dina pengar. "Ord mot ord"Det finns många rättsfall som behandlar beviskrav vid utfärdad parkeringsanmärkning. Högsta domstolen har konstaterat att "Vad en parkeringsvakt har antecknat i samband med att en parkeringsanmärkning har meddelats ska tillmätas ett starkt bevisvärde. Enbart ett påstående från fordonsägaren om att felparkering inte har skett är inte tillräckligt för att betalningsansvar ska undanröjas" (NJA 2013 s 711 punkt 7). Det betyder att det är svårt att nå framgång med ett överklagande om det inte finns tydliga bildbevis som motbevisar det parkeringsvakten antecknat. Vad gäller felaktig noterat gatunummer är det enligt min bedömning inte en omständighet som kommer tillmätas någon större betydelse så länge gatuadressen är korrekt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man byta parkeringsplats på samma parkering och slippa P-bot?

2018-12-26 i Parkeringsböter
FRÅGA |Kan man byta P-plats på samma parkering vid 4 tim gratis parkering och slippa P-bot?
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna utgångspunkterFör att besvara din fråga kan stöd finnas i liknande avgöranden. En snarlik fråga har avgjorts av Högsta domstolen i NJA 1973 s. 714. I avgörandet konstaterade domstolen att en ny parkering inte uppkommit när bilisten backar ut sin bil ur parkeringsrutan för att snarast köra tillbaka den till samma ruta. Domstolen fastslog att en omparkering inte i och för sig står i strid med syftet att åstadkomma en önskvärd fördelning av parkeringsmöjligheterna mellan dem som söker plats för uppställning av sina fordon. För att en sådan parkering ska vara godtagbar och utgöra en ny parkering fordras enligt domstolen att fordonet avlägsnas från parkeringsrutan så pass länge och så långt att "en verklig möjlighet beredes annan att ta utrymmet i anspråk". I ditt fallDet ovan angivna innebär således i ditt fall att det avgörande för om byte av parkeringsplats utgör en ny parkering, är om andra bilister har fått möjlighet att parkera sina bilar på platsen. Då inga närmare uppgifter återfinnes i din fråga kan jag inte uttala mig närmare i ditt fall. Avgörande är om andra bilister fått chans att parkera på platsen. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänligen,

Du har alltid rätt att överklaga en parkeringsanmärkning

2018-12-18 i Parkeringsböter
FRÅGA |Om man fått en parkeringsböter som menar på att man parkerat fel och dem inte har bevis på detta i form av ett foto. Har dem då rätt att bötfälla en eller kan man då överklaga?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du har fått en parkeringsböter har du alltid rätt att överklaga beslutet. Det görs skriftligen till polisen, adressen bör stå på din parkeringsböter. Du bör dock betala parkeringsboten och sedan överklaga, om du får rätt kommer pengarna betalas tillbaka till dig.Att ett foto inte togs på parkeringen är inte en anledning i sig som gör att det inte var rätt att ge dig boten. Foton kan tas på bilens parkering för att säkra bevis vid överklaganden. Du kan alltså ha en fördel angående bevisningen ifall det inte finns något foto på din felparkerade bil. I och för sig måste du kunna framföra bevis för att det var fel att ge dig parkeringsböter och att din bil alltså inte var felparkerad.Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att de har rätt att bötfälla dig trots att inget foto tagits men du har också alltid rätt att överklaga beslutet. Ifall du planerar att överklaga beslutet bör du tänka över om du har något konkret som bevisar att beslutet var felaktigt, vilket naturligtvis kan vara svårt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Hur många p-böter kan man få per dygn?

2019-01-03 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej.Jag fick 2 p-bot inom 24 timmar.utan att har flyttat på bilen för jag var sjuk.Den första p-bot : 2019-01-02. 15:00-15:05Den andra p-bot: 2019-01-03. 07:17-07-31.Är det rätt att göra så.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna om p-böter finns i lagen om felparkeringsavgift respektive lagen om kontrollavgift. Vilken lag som är tillämplig är beroende av om det är en privat markägare eller kommunal sådan. Bestämmelserna är dock desamma.Det får utfärdas en ny p-bot för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Det innebär att du kan få en ny p-bot varje dag. Det måste däremot gå minst sex timmar från det att en bot meddelats till att en ny meddelas. Om du t.ex. får en bot den 1 januari klockan 23.59 kan en ny utfärdas tidigast 5.59 den 2 januari.I ditt fall har det gått mer än sex timmar och det är nytt datum, varför det är tillåtet att bötfälla dig vid båda tillfällena.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur bestrider jag en parkeringsbot?

2018-12-28 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag råkade trycka en siffra fel på mobilen då jag skulle anmäla parkering(betala) så det blev 6 istället för 9 så då var det fel regnr och jag fick en bot och jag stod på andra sidan gatan och hann inte över då hon skrev en direkt. Hon skrev att hon varit där i 10 min vilket hela familjen samt de som stod och väntade på bussen intygar att hon inte gjorde. Tog 30 sek för henne och jag hann inte över gatan, medan jag sprang och visslade efter henne så gick hon snabbt iväg. Då säger hon att jag inte betalat, vilket jag gjort men råkat som sagt trycka på fel siffra. Det låter så konstigt att man får en bot för 5 min och jag har betala fast fel regnr.. Finns det inget man kan göra???
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmän eller privat mark?Det är skillnad på om du parkerat på privat mark eller på allmän mark. Om du fått en så kallad kontrollavgift ska du kontakta företaget som utfärdat boten för att bestrida den. Detta gäller för privat mark, och du bör kunna hitta information om företaget på själva boten. Om du istället fått en parkeringsanmärkning för parkering på allmän mark ska du vända dig till polismyndigheten. Det ska finnas en adress till den aktuella polismyndigheten på parkeringsboten.Om du anser att du fått en felaktig parkeringsbot kan du bestrida den, oavsett vilken typ av parkeringsbot du har fått. Ju mer bevisning du har, desto bättre. För parkeringsanmärkning finns en blankett att fylla i för bestridandet på polisens hemsida. Betala alltid parkeringsbotenOavsett om du tänker bestrida parkeringsboten eller ej så är det viktigt att du betalar den för att undvika att den går till kronofogden. Om ditt bestridande går igenom kommer du att få tillbaka pengarna.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det straffbart att inte betala felparkeringsavgift?

2018-12-26 i Parkeringsböter
FRÅGA |Är det ett brott att inte betala felparkeringsavgiften på en parkeringsanmärkning till ett fordon man äger?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag förstår din fråga såsom att du undrar om det är straffbart att inte betala en felparkeringsavgift på ett fordon man äger. Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att det rör sig om en eller ett par enstaka normala felparkeringsavgifter som inte betalas, och att du med din fråga inte åsyftar något mer avancerat "målvaktsupplägg" eller dylikt.Att inte betala felparkeringsavgift är inte straffbart För att ett visst handlande skall vara straffbart, krävs att det finns en lag som uttryckligen förbjuder det. Det finns ingen lag som uttryckligen förbjuder att en person av ett eller ett annat skäl inte betalar felparkeringsavgifter. Det är därför inte straffbart i sig att inte betala en felparkeringsavgift.Vad som istället händer när en person vägrar betala en felparkeringsavgift, är att personen ifråga först får en betalningspåminnelse, och därefter ett åläggande att betala en förhöjd avgift. Följs inte åläggandet (personen fortsätter att vägra betala) så lämnas betalningskravet över till Kronofogdemyndigheten för indrivning genom tvång (se 6 § lagen om felparkeringsavgift). SammanfattningDet är inte i sig straffbart att vägra betala en felparkeringsavgift. Ifall någon vägrar betala en sådan avgift, får denne istället ett åläggande att betala; följs inte åläggandet, så lämnas betalningskravet över till Kronofogdemyndigheten, som driver in fordran. Men det är alltså inte straffbart att underlåta betalning. Lyckönskningar och hälsningar,

Hur länge måste en parkeringsvakt vänta?

2018-12-07 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag vill gärna veta hur snabbt dom får bötesbelägga ett fordon som står på en parkeringsplats. Jag studerar Nyköping på Skavasta flygplats och där finns det parkeringsplatser där skolan förfogar över P-tillstånd. Då jag va tvungen att gå in och hämta ett P-tillstånd fann jag en 500 kr kontrollavgifts lapp. På boten står det 11:20 - 11:27, 7 minuter är Absolut inte tillräckligt lång tid att parkera i min mening, men vad säger lagen egentligen om tidsfristen? Med logiken så fort fordonet står stilla är det parkerat skulle dom kunna stå och skriva lappar konstant. Syftet med lagen kan väl ändå inte vara att tjäna pengar åt vaktbolag? När jag ringde till dom på HOJAB parkerings bolag, så hänvisade dom till "praxis i branschen" Vad har HOJAB för skyldighet att redovisa praxis? samt hur lång tid säger lagen att man har på sig att få fram en P-biljett eller liknande.
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har fått en kontrollavgift under tiden du skulle hämta ett parkeringstillstånd för att kunna parkera på parkeringsplatsen. Det finns inga regler om hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift utfärdas. I princip behöver inte parkeringsvakten vänta med att skriva en parkeringsanmärkning då det inte finns någon viss tid som ett fordon får vara uppställt med skyltade villkor.Av praktiska skäl är dock rutinerna för parkeringsvakterna att för det mesta vänta några minuter innan de utfärdar en parkeringsanmärkning. Anledningen till detta är att ett fordon naturligtvis inte är felparkerat under den tiden det tar att köpa biljett. På avgiftsbelagda parkeringar eller parkeringsplatser som kräver tillstånd, som det framgår av din fråga, brukar det finnas rutiner att vänta mellan fem och tio minuter innan parkeringsvakten utfärdar en kontrollavgift. Du kan göra ett försök att överklaga parkeringsanmärkningen om du på något sätt kan bevisa att du vid tiden för utfärdandet skulle hämta ett parkeringstillstånd. Vänligen,