Får man parkera en mopedbil på en parkeringsplats reserverad för personbil?

Parkering av mopedbil. Hej! Jag har fått P-böter trots att jag har parkerat på en plats för personbil. Jag har läst att en mopedbil ska parkera enligt samma regler som gäller för personbil. Jag överklagade de böter som vi fick. Polisen har nu svarat: Enligt meddelad parkeringsanmärkning har fordonet varit uppställt i parkeringsplats reserverad för personbil. Trafikförordningen 3 kapitlet 54 § anger att på en parkeringsplats där endast ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp får parkera får andra fordon inte parkeras eller stannas annat än för på- eller avstigning. Hur ska jag tolka detta? Det sitter en blå skylt på parkeringen som visar en personbil. Får mopedbilen parkeras här eller inte? Tack på förhand! 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Tolkning av fråga och tillämplig lag. 

Jag tolkar din fråga som att du vill veta ifall en mopedbil får parkeras på en parkeringsplats som är reserverad för personbilar. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av trafikförordningen och lag om vägtrafikdefinitioner


Definitionen av en mopedbil och om man får parkera mopedbilar på parkeringsplatser reserverade för personbilar. 

En typisk mopedbil är i lagens mening en moped klass 1 (2 § Lag om vägtrafikdefinitioner).

Moped klass 1 ska parkeras enligt samma regler som en personbil. Den blå skylten med en personbil på är en symboltavla (se transportstyrelsen). Tavlan innebär att parkeringsplatsen är reserverad för fordonsslaget personbil.


Trots att en moped klass 1 ska parkera enligt samma regler som en personbil så är en mopedbil av ett annat fordonsslag än en personbil. Parkeringsplatsen är reserverad för fordonsslaget personbil och mopedbilar får följaktligen inte parkera på parkeringsplatsen (3:54 § Trafikförordningen).


Avslutande ord

Symboltavlan med en personbil på innebär att det endast är personbilar som får parkera på parkeringsplatsen. Eftersom en mopedbil är av ett annat fordonsslag än en personbil får inte mopedbilar parkera på den reserverade parkeringsplatsen.


Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (se länk) eller om du har fler frågor är du mer än välkommen att skicka de på vår hemsida! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till!


Vänligen,

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo