Vad händer om jag blir tagen för fortkörning?

Om jag blivit tagen för fortkörning skriver polisen en rapport om de inte tagit mitt körkort. Blir det bara en varning och hur vet jag det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad som händer om du blir tagen av polisen för fortkörning och de inte omhändertagit ditt körkort. För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av trafikförordningen (TrF), trafikbrottslagen (TBL) och körkortslagen (KörkL).

Vad händer om jag blir tagen för fortkörning?

När någon kör fortare än vad som är tillåtet på den specifika vägsträckan, gör sig personen skyldig till fortkörning (3 kap. 17 § TrF). Du nämner inte i vilken hastighet du blev tagen för fortkörning, varför det är lite svårt för mig att svara på din fråga om vad som sker eftersom det beror på hur fort du har kört. Men i första hand är det penningböter som blir påföljden vid fortkörning (14 kap. 3 § TrF). Beloppet på boten beror som sagt på hur fort man har kört i förhållande till vilken hastighet det är på vägen.

Vårdslöshet i trafiken

Om fortkörningen anses vara allvarlig kan föraren istället dömas för vårdslöshet i trafik (1 § TBL). För att föraren ska dömas för detta krävs det att han eller hon i väsentlig mån har brustit i den varsamhet och omsorg som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Straffet för vårdslöshet i trafik är dagsböter och om brottet är grovt, fängelse i högst två år (1 § andra stycket TBL).

Blir jag av med körkortet?

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § 4p. KörkL). Enligt praxis anses 30 km/h över hastighetsbegränsningen som ej ringa (prop. 1992/93:189, s. 3-4). Även en överträdelse med 25-30 km/h kan vara skäl för återkallelse, men brukar i de flesta fall leda till varning istället. En varning kan ges ut istället för återkallelse om det av särskilda skäl kan anses som en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § KörkL).

I ditt fall

Eftersom jag inte har mer information om ditt ärende samt på grund av att det är polisen och Transportstyrelsen som beslutar om böter och om ett körkort ska återkallas, kan jag inte ge dig ett mer specifikt svar kring vilken påföljd du kommer få för att ha kört för fort. 

Även om polisen inte omhändertog ditt körkort på plats, kan Transportstyrelsen senare ta beslut om att återkalla körkortet i det fall du döms för ett trafikbrott, då de inhämtar sådan information och gör en bedömning utifrån det. Men som sagt, beroende på hur fort du har kört, kan du istället för att få ditt körkort återkallat, få en varning. Hur du vet om du fått en varning är att det skickas hem ett brev till dig från Transportstyrelsen, med information om varningen och då får du välja om du godkänner den eller inte. Om du godkänner den, vinner varningen laga kraft, vilket innebär att den inte går att överklaga. Om du inte godkänner den, fortsätter Transportstyrelsen att göra en mer ingående prövning, där du även får möjlighet att yttra dig.

Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen, antingen via gratisrådgivningen, expresstjänsten eller byråverksamheten.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo