Är det rätt att få parkeringsböter om jag har två p-skivor i bilrutan? Hur överklagar jag en parkeringsbot?

Om jag har två p-skivor I bilen som visar samma ankomsttid (I mitt fall en elektronisk och en pappers-skiva), är det rätt att då få parkeringsböter? Kan jag överklaga?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag uppfattar din fråga som att du har haft två p-skivor i bilen som visat samma ankomsttid, och undrar om det var rätt att du fick parkeringsböter, och du undrar således om du kan överklaga beslutet. 


Är det rätt att få parkeringsböter om jag har två p-skivor i bilrutan?

För att besvara din fråga har jag tittat i rättspraxis (tidigare avgöranden på området) för vägledning.


Under slutet av 2018 prövades ett mål där en juristfirma fått en parkeringsböter efter att ha använt fler än en p-skiva i fönstret. Juristfirman överklagande parkeringsboten och menade att då de båda parkeringsskivorna pekade på samma än klockslag, måste det varit uppenbart för parkeringsvakten ett det var denna tid som angetts som starttid för parkeringen. Tingsrätten och hovrätten dömde i enlighet med juristfirman och ogillade alltså parkeringsboten. 


Vidare, finns det inget krav på hur den som parkerar ska ange när parkeringen påbörjades, utan det avgörande är parkeringskontrollanten lätt och effektivt ska kunna kontrollera parkeringstiden. Att kontrollen måste kunna ske på ett enkelt och rationellt sätt får inte tolkas alltför snävt till nackdel för den enskilde, enligt NJA 2014 s. 755


Hur överklagar jag en parkeringsbot?

Om du som nu anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du bestrida den. Du måste dock betala felparkeringsavgiften även om du tänker bestrida, och om ditt bestridande godkänns får du tillbaka avgiften. Du kan bestrida parkeringsboten genom en e-tjänst, i enlighet med följande hemsida: https://polisen.se/lagar-och-regler/boter/parkeringsanmarkning/.


Sammanfattningsvis

Alltså, finns det absolut en möjlighet för dig att överklaga beslutet, och förhoppningsvis med framgång. Se ovan för en rimlig argumentation och hur en överklagan går till. Lycka till!


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss!


Med vänliga hälsningar, 


Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo