Kan man anmäla felparkerade bilar?

Är dagligen jag ser bilar utan tillstånd parkera med och utan förare i bilen på handikapp parkering. Min fråga är kan man ringa in detta när det upptäcks och i så fall var ska man ringa?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om, och i så fall hur, det är möjligt att anmäla felparkerade bilar som privatperson. Bestämmelser om parkering finns i en rad lagar, däribland lag (1976:206) om felparkeringsavgift, lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning och lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Vem överser parkering?

Parkeringen på en given plats sköts antingen av kommunen eller av en markägare alternativt ett privat företag som givits rätt av markägaren. 

Vid parkering på allmän mark har det allmänna en rätt att ta ut en felparkeringsavgift vid överträdelser av föreskrifter om parkering eller stannande av vissa typer av fordon (se 1-2 §§ lag (1976:206) om felparkeringsavgift). Själva parkeringsanmärkningen meddelas av antingen polisen eller en kommunal parkeringsvakt (se 5 § lag (1976:206) om felparkeringsavgift och t.ex. 2, 5 och 6 §§ lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning)

Vidare är det möjligt för en markägare att upplåta ett område för parkering. Denne får sedan ta ut en avgift, en s.k. kontrollavgift, om ett fordon parkeras i strid med förbud eller villkor som markägaren har bestämt ska gälla inom området (se 1 § lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering). Observera att en markägare genom avtal kan upplåta åt annan, vanligen ett privat parkeringsbolag, att sköta parkeringen och därtill relaterade frågor på det aktuella området (se 2 § andra stycket lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering).

Hur kan du gå vidare i ditt ärende?

I den mån du vill anmäla en felparkerad bil bör du, således, vända dig till antingen det kommunala parkeringsbolaget eller den markägare, alternativt det privata parkeringsbolag som markägaren har gett i uppdrag att sköta parkeringen på dennes mark, som överser den aktuella parkeringsplatsen. Information och kontaktuppgifter bör finnas på antingen kommunens eller det eventuella privata parkeringsbolagets hemsidor (t.ex. har Helsingborgs respektive Sundsvalls kommun följande anmälningsfunktioner på deras (#1) hemsidor (#2)).

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo