Hur får jag parkera när jag lastar möbler från bostad?

Hej, jag har fått en kontrollavgift då jag stått parkerad utanför min förra bostad för att lasta möbler och flytta dessa till min nya bostad. Parkeringsbolaget menar att lastning ska ske med kontinuitet på 10 min. Detta är dock inget som skyltas någonstans på platsen. Den enda skylten som finns är en E20 skylt vid infarten till parkeringar på andra sidan huset, jag anser att detta inte är tillräcklig skyltning för att påvisa 10 min kravet på andra sidan parkeringen och huset. Stämmer detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har stått utanför din gamla bostad i samband med flytt och med syftet att lasta dina saker till bilen, då du har fått en kontrollavgift eftersom lastning inte har skett med kontinuitet på 10 minuter. Nu undrar du om detta är korrekt eftersom det inte finns tydlig skyltning på att lastning ska ske med kontinuitet på 10 minuter.

Utredning

Det här med hur man får parkera när man flyttar kan många tycka är lite oklart, men jag ska försöka besvara din fråga så gott jag kan.

Som jag tolkar din fråga finns det en skylt vid infarten till området, som säger att man inte får parkera där. Man får heller aldrig blockera gångbanor eller ställa sig i vägen för in- och utfarter.

Dock är det tillåtet att tillfälligt stanna för in- och utlastning trots parkeringsförbud. Här är det tillfälliga avgörande, vilket ofta är en definitionsfråga. Lastningen ska dock ske utan avbrott och får inte fördröjas. Det finns egentligen ingen specifik tid för hur länge man får vara borta från fordonet, men man brukar säga att om det inte finns tecken på av- eller pålastning inom 10 minuter är det en stark indikation på att lastning inte pågår utan avbrott och då brukar en avgift utfärdas.

Alltså krävs det ingen specifik skylt som säger att det krävs att lastning ska ske med 10 minuters kontinuitet, utan detta framgår underliggande av att det är förbjudet att parkera på platsen.

Överklagan

Enligt 1 § lagen om kontrollavgift får en markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området, ta ut en kontrollavgift enligt lagen, om ett fordon parkerats inom området i strid med förbud eller villkor. 

Om du anser att kontrollavgiften är felaktig, har du rätt att överklaga den. För att överklaga en kontrollavgift, ska du först och främst vända dig till de/den som har utfärdat kontrollavgiften, exempelvis markägaren eller parkeringsbolaget. Det bör framgå av parkeringsboten vem du ska vända dig till. Ofta brukar det finnas ett formulär på bolagets hemsida som man kan fylla i för att överklaga, annars kan du nog kontakta dem via mejl. Överklagandet bör vara skriftligt. I överklagandet ska du förklara varför du anser att parkeringsboten är felaktig, samt bifoga relevanta handlingar som styrker att parkeringsavgiften skulle vara felaktig. Detta kan till exempel vara din parkeringsbiljett, parkeringstillstånd, relevanta bilder etc.

Medan det utreds ifall kontrollavgiften är felaktig eller ej, ska du bestrida kontrollavgiften, det vill säga inte betala den. Om du betalar den, innebär det att du har godkänt den. Men här är det då viktigt att du gör din överklagan skriftlig i bevisningssyfte.

Jag vill dock poängtera att detta ovan gäller för kontrollavgift. Om du har fått en s.k. felparkeringsavgift, d.v.s om din bil var parkerad på gatumark, så gäller lite andra regler (exempelvis att du måste betala felparkeringsavgiften). Så det är viktigt att veta om det är en kontrollavgift eller felparkeringsavgift. Detta kan du dock se på din gula parkeringsbot.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”