När gallras en bötespåföljd ur belastningsregistret om man vid ett senare tillfälle döms till skyddstillsyn?

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA |Om jag fick ett strafföreläggande januari 2010 och vid senare tillfälle dömdes till skyddstillsyn december 2014, betyder det att bägge dessa kommer att synas i belastningsregistret fram tills december 2024?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du godtog ett strafföreläggande i januari 2010 och att du sedan dömdes till skyddstillsyn för ett brott i december 2014. Du undrar därför när dessa uppgifter kommer gallras ur ditt belastningsregister.Hur länge finns uppgifter i belastningsregistret?Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Döms man till skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras uppgiften tio år efter domen, förutsatt att man är över 18 år vid tillfället för brottet, se 17 § p.4 (här).Gallringstiden kan förlängasTiden som uppgiften finns i belastningsregistret (gallringstiden) förlängs om man, under tiden som uppgifterna finns i registret, begår ytterligare brott som gett en strängare påföljd än penningböter. I så fall förlängs gallringstiden för den tidigare uppgiften med även gallringstiden för den nytillkomna uppgiften, se 18 § (här).SammanfattningDet faktum att du dömdes till skyddstillsyn innan din bötespåföljd gallrats, innebär alltså att denna uppgift finns kvar i ditt belastningsregister lika länge som uppgiften om skyddstillsynen. Eftersom skyddstillsynen gallras först efter 10 år, stämmer det att både strafföreläggandet och skyddstillsynen gallras först i december 2024. Förutsatt att det var då du dömdes för brottet.Vänligen,

Ingår en makes pensionssparande vid skilsmässa?

2020-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Kan jag har rätt till del av makes pension vid bodelning?Gifta sedan 20 år, 2 barn. Han har jobbat med hög lön hela tiden, jag har varit hemma med barn sedan 2000 och därefter haft sjukersättning sedan 2015. Inget sparat till mig. Hus ägs hälften var. Kan jag ha rätt till del av hans pension vid bodelning?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan ha rätt till en del av din mans pensionsförsäkringar vid en bodelning. Reglerna om bodelning på grund av skilsmässa finns i äktenskapsbaken (här). I mitt svar har jag utgått från att det inte finns något äktenskapsförord.Ska pensionsförsäkringar ingå i en bodelning?Oöverlåtbara eller personliga rättigheter ska inte ingå i bodelningen, om det strider mot vad som gäller för rättigheten, se 10 kap 3 § första stycket (här). Huvudregeln är att varken tjänstepension eller allmän pension tas med i bodelningen eftersom dessa inte är överlåtbara. Enligt praxis från Högsta domstolen kan dock rätten till tjänstepension ändå ingå i bodelningen om rättighetsinnehavaren kan förfoga över rättigheten, även om den har ett överlåtelseförbud.När man avgör om en pensionsförsäkring ska ingå bodelningen, tittar man på hur försäkringsavtalet är utformat. När det gäller privat pensionsförsäkring ska denna ingå i bodelningen och delas då lika mellan makarna, se 7 kap 1 § (här). Om din man har tjänstepension som han äger, och arbetsgivaren endast betalar för premierna, bör denna tjänstepension likställas med privat pensionsförsäkring och på så vis ingå i bodelningen.SammanfattningAvgörande för om din mans pensionsförsäkringar ska ingå i bodelningen, är hur pensionsförsäkringsavtalen är utformade. Utgångspunkten är dock att tjänstepension inte ingår i en bodelning. Jag rekommenderar att du rådgör med en jurist som kan företräda dina intressen i den kommande bodelningen Du är varmt välkommen att vända dig till Lawlines juristbyrå och du kan boka tid med oss här.Vänligen,

Får man göra praktik längre än sex månader i följd?

2020-04-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur länge man får arbeta på ett privat bolag som obetald praktikant, förutsatt att båda parter är överens? Är det 6 månader eller gäller detta bara om man går via arbetsförmedlingen. Tack på förhand!
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är tillåtet är göra praktik längre än sex månader.En praktiks längd kan variera. Som du har skrivit i din fråga, stämmer det att praktik som görs via Arbetsförmedlingen får vara under max sex månader. Hur lång en praktik får vara beror på den instans som förmedlat praktiken. Om praktiken däremot inte förmedlats genom någon instans, utan man har fixat praktiken på egen hand, finns det ingen gräns för hur lång praktiken får vara. Då är det snarare fråga om en överenskommelse om ideellt arbete. Vänligen,

Får man spela in samtal för att använda som bevis?

2020-03-31 i Övriga brott
FRÅGA |Mina grannar gör jätte mycket ljud nästan 24/7 dom har barn som leker med fotbollar inomhus och vi bor under dom. Jag har varnat dom för men om jag går till polisen(eller dom man ska ringa till) vill jag ha bevis på att jag varnar dom så är det ok om jag sätter på min mobil och spelar in när jag knackar på deras dörr och ger dom en till varning utan att dom vet att jag spelar in ljudet?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om det är tillåtet att du spelar in ett samtal mellan dig och dina grannar. Det är straffbart att spela in ett samtal om det är ett samtal mellan personer som inte vet om att de blir inspelade. Det är däremot tillåtet att spela in ett samtal om man själv är en del av samtalet. Som du beskriver i din fråga så avser du att spela in samtal som du har med andra personer, det vill säga där du är en av samtalsparterna. Det är därför helt tillåtet och omfattas inte av olovlig avlyssning i 4 kap 9 a § brottsbalken (här). Du kan därför spela in samtalet där du ger dina grannar en varning och lägga fram inspelningen till polisen som bevisning.Vänligen,

Får jag hyra ut min bostadsrätt mot föreningens vilja eftersom jag inte kan sälja den till ett bra pris på grund av coronaviruset?

2020-04-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Min forening har vagrat forlanga min ratt att fortsatta uthyrningen av min bostadsratt till mina andrahandshyresgaster vilket betyder att jag troligtvis kommer tvingas salja min bostadsratt. Den nuvarande Coronakris situationen kanns inte riktigt som det basta lage att lagga ut lagenheten for forsaljning. Vad har jag for rattigheter att vagra salja just nu och forsatta kontraktet med mina hyresgaster tills marknaden ar nagot stabilare?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du har rätt att hyra ut din bostadsrätt en längre tid än vad din bostadsrättsförenings styrelse godkänt. Reglerna om bostadsrätter och bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen (här).Som du känner till krävs bostadsrättsföreningens styrelses samtycke för att få hyra ut sin bostadsrätt i andrahand, se 7 kap 10 § bostadsrättslagen (här). Om styrelsen inte beviljar tillstånd kan tillstånd med vissa villkor och för begränsad tid meddelas av hyresnämnden, se 7 kap 11 § bostadsrättslagen (här). I sådana fall måste det finnas en befogad anledning för att styrelsen vägrat tillstånd. Om styrelsen nekat dig tillstånd för fortsatt uthyrning på grund av att du redan hyrt ut den tid som styrelsen tillåter enligt sina stadgar, har styrelsen förmodligen en befogad anledning att neka dig tillstånd.Tyvärr kan inte din behöva bostadsrättsförening ta hänsyn till huruvida bostadsmarknaden befinner sig i en högkonjunktur eller lågkonjunktur och om det därmed är fördelaktigt att sälja sin lägenhet.Vänligen,

Skolfrågor och Lawlines policy

2020-04-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag har en skoluppgift inom juridiken i gymnasiet och tänkte ställa ett par frågor om det är okej? Mina frågor är då hur arbetar ni, vilka speciella frågor brukar ni möta på i ert arbete och hur svårt är det? Är det mycket känslor i arbetet eller måste man "stänga av" sina känslor för att arbeta på bästa sätt? Hur känns det att vara jurist och vad måste man "behärska" eller vara intresserad av för att klara yrket?Tacksam för svar!
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter inom ramen för vår juridiska rådgivning. Med anledning av detta kan jag dessvärre inte besvara din fråga här. Däremot får du gärna kontakta mig på sofia.edvardsson@lawline.se så hjälper jag dig gärna ändå.Trevlig valborg!Vänligen,

Kan jag skriva en fullmakt för att anhöriga i framtiden ska få sköta mina ärenden?

2020-04-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Vår Mamma har insjuknat och för att säkra framåt tänkte jag kolla om det är möjligt att få till en fullmakt för att utföra hennes saker bl. a.- Räkningar- Bankärenden- Mina vårdkontakterVi är tre syskon och är överens om detta, så även Mamma. Vad krävs för att få till detta?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det finns någon typ av fullmakt er mamma kan upprätta för att försäkra att hennes angelägenheter tas om hand om i fall hon på grund av sjukdom inte kan ta hand om dem på egen hand.FramtidsfullmaktSedan den 1 juli 2017 kan man utse en eller flera personer som ska ta hand om sina angelägenheter om man i framtiden inte längre har möjlighet att ta hand om dem på egen hand, se lagen om framtidsfullmakten (här). Framtidsfullmakten börjar gälla först när fullmaktsgivaren (det vill säga din mamma) inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Detta betyder alltså att en framtidsfullmakt är en fullmakt i förebyggande syfte som räknas som en giltig fullmakt först när fullmaktsgivaren behöver hjälp.Hur upprättar man en framtidsfullmakt?Det finns vissa formella krav som måste vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska vara giltig, bortsett från att fullmaktsgivaren ska vara över 18 år. Din mamma måste också kunna ta hand om sina angelägenheter vid upprättandet av fullmakten, vilket såklart innebär att framtidsfullmakten inte kan träda i kraft så fort den är upprättad. Vidare ska det av fullmakten framgå att det är en framtidsfullmakt, den ska vara skriftlig, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och övriga villkor för fullmakten ska också framgå. De angelägenheter som fullmakten ska gälla för kan vara både personliga och ekonomiska, som till exempel att hämta ut receptbelagda mediciner eller betala räkningar, hyra eller att förvalta tillgångar på banken etc.Dessutom måste fullmakten bevittnas av två personer och dessa vittnen får inte vara de personer som fullmakten gäller för, det vill säga du eller dina syskon om framtidsfullmakten ska avse er alla. Formkraven framgår av lagens 3-5 §§ (här).Om fler än en person ska vara fullmaktshavareOm er mamma vill att ni alla tre syskon ska vara fullmaktshavare, är det viktigt att hon beskriver ert inbördes förhållande. Det kan man exempelvis göra genom att ge olika personer olika uppdrag. Annars kan man utse fullmaktshavare i en viss turordning, vilket innebär att den andre i turordningen har rätt att utföra uppdraget endast om den förste i turordning inte kan eller vill ta på sig uppdraget. Ytterligare alternativ är såklart att ni alla har samma behörighet eller att ni alla måste agera gemensamt.Lawline kan hjälpa er att upprätta en framtidsfullmaktOm ni vill ha hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt hjälper Lawline juristbyrå gärna till. Du kan boka tid med en jurist här. Vänligen,

Kan man säga upp ett hyresavtal i förtid trots att hyresavtalet gäller för en bestämd tid?

2020-03-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag hyr en bostadsrätt i andrahand och kontraktet gäller ett år. Det är dock 6 månader kvar till att det har gått ett år och vad jag förstått, så kan jag säga upp lägenheten ändå och ha 3 månaders uppsägningstid och därmed flytta ut om 3 månader. Min hyresvärd menar dock att jag förstå om 6 månader har rätt att säga upp lägenheten. Vad stämmer?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du hyr en bostadsrätt i andrahand och att ni har skrivit ett hyresavtal som gäller för en bestämd tid. Du undrar om du kan säga upp hyresavtalet innan hyresavtalet löpt ut. I mitt svar har jag utgått från att din hyresvärd endast hyr ut en bostadsrätt och att uthyrningen sker i egenskap av privatperson. Dessa omständigheter gör att det är lagen om uthyrning av egen bostad som är tillämplig (här).Hyresavtalet kan alltid sägas upp i förtidHyresavtal som gäller för en bestämd tid ska som huvudregel upphöra att gälla först vid avtalstidens slut. Varken hyresvärden eller hyresgästen behöver alltså säga upp avtalet för att det ska upphöra att gälla när avtalstiden löpt ut. Både hyresvärden och hyresgästen får säga upp avtalet i förtid, även fast det gäller för en bestämd tid. Din hyresvärds påstående om att du inte får säga upp avtalet förrän hyrestiden varat den avsedda tiden är alltså felaktigt.Din uppsägningstid är en månadEnligt lagen om uthyrning av egen bostad kan hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad, se 3 § (här). Du har således endast en månads uppsägningstid enligt lag. Du skriver i din fråga att ni har avtalat om att du har tre månaders uppsägningstid. Avtalsvillkor som är mindre förmånliga än de villkor som uppställs i lagen är utan verkan för hyresgästen, se 2 § (här).SammanfattningDu kan säga upp hyresavtalet i förtid även om ni avtalat om att hyresförhållandet ska löpa under en bestämd period. Du kan även göra gällande att du endast har en månads uppsägningstid gentemot din hyresvärd om du vill. Vänligen,