Vem tar över förmyndarskap och hur kan förmyndaren hantera fast egendom?

2017-09-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Min mor gick bort när jag var 8 år och jag och min syster ärvde då hennes ägandedel i ett hus i skärgården. Min mor ägde detta tillsammans med sina tre systrar vilket innebar att jag och min syster ärvde hennes 1/4 = alltså 1/8 var. Till saken hör att min syster är gravt handikappad och hon kan inte ta hon om sig själv eller sin ekonomi. Hon bor på dygnet-runt-boende och behöver assistans i allt hon gör. På grund av detta är vår gemensamma pappa henne förmyndare och sköter all hennes ekonomi etc. Jag har egentligen två frågor baserat på det ovan samt att min pappa är omgift med en ny kvinna:1. Om min pappa dör före min syster, blir hans fru då automatiskt min systers förmyndare och styr hennes tillgångar?2. Kan min pappa som förmyndare ansöka om att min syster ger sin 1/8 alternativt testamenterar sin del till mig? Min pappa är som sagt omgift och jag vill undvika en situation där min pappa går bort före min syster och hans fru då ärver/har hand om rättigheterna till min systers ägodelar.Tack på förhand!
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaJag tolkar din fråga som att din syster är underårig, eftersom det är bara underåriga som kan ha en förmyndare. Är din syster över 18 år har hon istället blivit tilldelad en god man eller en förvaltare. Notera att det är skillnad mellan förmyndare, god man och förvaltare. Om förmyndare kan du läsa i 10 kap Föräldrabalken. God man och förvaltare regleras i 11 kap Föräldrabalken. Vem blir ny förmyndare?Skulle din pappa avlida ska en ny förmyndare utses, om din pappa har uttryckt en önskan om att hans nya fru ska ta över förmyndarskapet ska detta ske om det inte anses olämpligt. Men detta är inte något som händer automatiskt, din pappa måste aktivt rekommendera sin nya fru samt att överförmyndaren inte ser ett problem med att hon blir förmyndare för att hon ska bli din systers nya förmyndare. Om din pappa mot förmodan är god man eller förvaltare till din syster gäller inte denna regel. Istället kommer överförmyndaren i din systers kommun utse en ny lämplig god man eller förvaltare i samarbete med din syster. Vem kan skriva testamente?Din pappa kan inte skriva ett testamente för din syster. Ett testamente måste göras utifrån testatorns vilja. Denna bedömning görs på varje enskilt fall och beror då på om din syster är kapabel till att kommunicera sin vilja samt om din syster har en psykisk störning som gör att man inte kan fastställa hennes vilja. Då jag utgår ifrån att din syster är underårig kan hon inte uttrycka sin vilja och därför inte skriva ett giltigt testamente. Notera att om din syster inte har några barn när hon dör kommer din pappa ärva din syster och om din pappa dör före din syster ärver du din syster. Du eller din pappa kommer få hennes 1/8 av fastigheten när din syster avlider såvida hon inte testamenterat den till någon annan. Din pappas nya fru kan bara ärva din syster om din syster skriver ett testamente som ger henne egendom. Vilket hon kan göra först när hon är myndig förutsatt att hon kan kommunicera sin vilja. Oavsett om din pappa är god man, förvaltare eller förmyndare så behövs överförmyndarens samtycke vid försäljning av fast egendom. Svar fråga 1Om din pappa dör före din syster blir inte hans nya fru automatiskt din systers förmyndare. Däremot om din pappa tidigare uttryckt att han vill att hans nya fru ska bli förmyndare ifall han dör kommer det ske såvida inte överförmyndaren tycker det är olämpligt. Har din pappa inte rekommenderat någon kommer överförmyndaren välja en ny förmyndare i samråd med din syster. Svar fråga 2Underåriga kan inte skriva testamente. Vill din pappa ge bort eller sälja din systers del av fastigheten måste han få det godkänt av överförmyndaren i din systers kommun. Slutligen rekommenderar jag att ni kontaktar överförmyndaren i din systers kommun eftersom jag inte kan bedöma din systers förmåga att uttrycka sin vilja och rättshandla. Vilket har stor betydelse över vad din pappa kan göra med vad din syster äger. Hoppas det här svaret hjälpte dig!Med vänliga hälsningar,

Konsekvenserna av gåva till bröstarvinge

2017-09-26 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande mina föräldrars sommarstuga. Vi är 3 helsyskon (några särkullebarn finns inte) och våra föräldrar är gifta. Nu börjar mina föräldrar bli till åren och jag tänker vad som blir av sommarstugan när dem dör. Stugan ligger vackert vid en sjö och har ett marknadsvärde på 3 milj. Några lån finns inte på stugan. I övrigt har inte mina föräldrar några större tillgångar. Deras permanenta hus är i princip belånat till dess marknadsvärde. Skulle man kunna lösa det på något sätt ex genom gåvobrev innan dem avlider eller kan jag köpa det till ett belopp under marknadsvärde? Vilka fler alternativ finns? Jag vill själv gärna ha stugan. Den ena systern är inte så intresserad och jag är orolig för att hon kommer vilja sälja "sin" del men att jag inte har råd att lösa ut henne. Så vad rekommenderar ni?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Gåva till bröstarvinge kan bli förskott på arvDina föräldrar kan genom gåva ge dig sommarstugan. Sommarstugan räknas då som förskott på arv, vilket betyder att sommarstugans marknadsvärde vid gåvotillfället avräknas från din arvslott. Som jag tolkar din situation skulle värdet på sommarstugan överstiga värdet på din arvslott, men du blir inte återbetalningsskyldig för överskottet enligt 6 kap 4 § Ärvdabalken. Detta resulterar däremot i att du inte får ärva något annat än sommarstugan från dina föräldrar och dina syskon får dela på resten av arvet.Huvudregeln när föräldrar säljer en fastighet för underpris till en bröstarvinge är att mellanskillnaden mellan försäljningspriset och marknadsvärdet ska anses som en gåva och därför förskott på arv. UndantagOm dina föräldrar inte vill att gåvan ska ses som förskott på arv måste de dokumentera detta. Exempelvis att de skriver på gåvobrevet att gåvan inte ska vara förskott på arv. Det viktiga är att du har något som bevisar deras avsikt när de själva inte kan vittna för den. Detta enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken.Viktigt att notera att om dina föräldrar skulle ligga för dödsbädden när de ger dig gåvan eller ha nyttjanderätt till stugan fram till sin död skulle gåvobrevet anses vara ett testamente och då finns det en risk att dina syskons laglott inskränks. Vilket skulle resultera i att du måste återbära sommarstugan och dela den med dina syskon, detta läser du om i 7 kap 4 § Ärvdabalken. SlutsatsDet är möjligt för dina föräldrar att ge dig sommarstugan eller sälja den till underpris, men detta kommer att räknas som förskott på arv, vilket senare kommer avräknas på din arvslott. För att undvika detta måste dina föräldrar ge dig sommarstugan och skriva att gåvan inte ska vara förskott på arv. Dina syskon skulle i detta fall inte ha någon möjlighet att ärva en del av sommarstugan och de får inte heller räkna av sommarstugan på arvslotten. Detta förutsätter att gåvobrevet inte kan tolkas som ett testamente. Hoppas att det här besvarade dina frågor!

Prisets betydelse när förälder säljer fastighet till bröstarvinge

2017-09-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag har en fritidsfastighet som en dotter (har två döttrar) vill köpa av mig till dubbla taxeringsvärdet men den andra dottern anser att jag skall kolla marknadsvärdet och ta det priset . Kan hon ställa krav på att det skall säljas för marknadsvärdet? Till saken hör att jag är änka och fastigheten är min enskilda egendom enligt gåvobrev från mina föräldrar. Vad gäller den dagen jag är borta? Kan hon sedan kräva pengar av sin syster?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDu får sälja din fritidsfastighet för mindre än marknadsvärdet, eftersom du säljer till din dotter är huvudregeln att mellanskillnaden mellan försäljningspriset och marknadsvärdet räknas som förskott på arv, detta belopp kommer då dras av från hennes arvslott. T ex om marknadsvärdet på fastigheten är 1 000 000 och du säljer fastigheten för 800 000 så dras 200 000 från hennes arvslott. Om detta kan du läsa i 6 kap 1 § Ärvdabalken. Vill du inte att mellanskillnaden ska anses som förskott på arv kan du skriva detta antingen i samband med köpet eller efteråt. Då kommer mellanskillnaden inte dras av från arvslotten. SlutsatsDin andra dotter har ingen laglig rätt att kräva vilket pris du ska sälja din fastighet för, men om du säljer fastigheten för ett pris mindre än marknadsvärdet kommer mellanskillnaden ses som förskott på arv. Om du inte vill att det ska vara förskott på arv kan du skriva det och då kommer köpet inte ha någon inverkan på arvet oavsett vilket pris du säljer för.Skulle försäljningspriset överstiga marknadsvärdet blir det inga förändringar i arvet.Hoppas att det här besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,