Vad kan man göra om man inte fått betalt för en skuld?

2019-08-11 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag separerade från min exsambo i oktober 2016. Han är skyldig mig 45000 kr efter en skuld som jag hjälpte honom att betala av (under tiden vi var ihop). Jag har varit för snäll mot honom under hans arbetslöshet och inte krävt pengar av honom då. Nu sedan en tid har han haft jobb men han har knappt betalat av på sin skuld. Han förhalar hela tiden och jag känner mig utnyttjad. Tyvärr har vi inte skrivit några papper som styrker hans skuld till mig, däremot har jag flertalet sms som påvisar hans skuld och hans beteende mot mig. Vad har jag för möjligheter? Hur ska jag gå tillväga för att få mina pengar tillbaka? Tack på förhand!
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis måste skuldförhållandet kunna styrkas på något vis. Beroende på vad som framkommer ur era SMS-konversationer kan dessa tjäna som bevismaterial som styrker din exsambos skuld till dig. Vidare kan även kontoutdrag eller liknande vara behjälpliga. När du sammanställt allt material som finns angående skulden kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Vad är ett betalningsföreläggande och vad får det för verkningar? Mellan dig och din exsambo har det uppstått en fordran där du har egenskapen av borgenär och köparen är gäldenär. Det påtryckningsmedel du kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket LBH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (beloppet), grund för kravet (Den bevisning du sammanställt) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § LBH). Ärendet skickas in till och prövas av kronofogden (1 § LBH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av gäldenären (42 § LBH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande. SlutsatsMin bedömning är att beroende på vilket material som finns angående denna skulden i form av skriftliga konversation, eventuella kontoutdrag och utbetalningar kan detta sammantaget bidra till att bevisa att ett skuldförhållande har existerat som i sin tur inte har betalats av. Således kan kronofogden vara behjälplig som nämnt ovan. Avslutningsvis är det alltid bäst att försöka nå en lösning direkt med gäldenären. Om inte detta är möjligt bör man förvarna innan man går vidare till kronofogden med sitt ärende. Om du vill ha hjälp att utforma en ansökan om betalningsföreläggande alternativt ha annan juridiskt hjälp är du välkommen att boka en tid med en av våra verksamma jurister här. Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Betalat fordran innan jag mottagit betalningsföreläggande

2019-07-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag har fått ett betalningsföreläggande från kronofogden. Det gäller en obetald faktura. - Föreläggandet är daterat 25 juni. - Fakturan betalade jag den 22 juni (betalningsdag). - Den fanns, enl mitt bankuttdrag, mottagaren tillhanda den 25 juni (valutadag).Som jag ser det så utesluter här det ena det andra vilket ger att jag antingen hade en skuld den 25 juni (datumet för föreläggandet), eller så var jag skuldfri. Vanligt sunt förnuft säger mig att det inte går att hävda att jag är skyldig någon pengar som de har på sitt konto. Så därför önskar jag bestrida föreläggandet.Men eftersom vanligt sunt förnuft inte egentligen är särskilt vanligt så undrar jag vad som gäller här. Kan de rent rättsligt hävda att jag hade en skuld dagen för föreläggandet? Är det datumet för föreläggandet som gäller här?
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som du redogör för händelseförloppet så har borgenären (sökanden) ansökt om ett betalningsföreläggande innan din betalning mottagits. Det rörde sig vid ansökan om en giltig fordran till vilken sökanden har påbörjat indrivning hos Kronofogden. I vanliga fall drar sökanden tillbaka sin ansökan då gäldenären (svaranden) har betalat skulden, detta då någon fordran inte längre finns och för att undvika att Kronofogden fortsätter söka svaranden i ärendet. Om beloppet i betalningsföreläggandet motsvarar den som du betalat in ska sökanden dra tillbaka sin ansökan då ärendet är avslutat. Om beloppet i betalningsföreläggandet är högre än beloppet du betalat (med anledning av exempelvis ränta och/eller avgift för betalningsföreläggandet) kan sökanden välja att fortsätta driva ärendet för att få ersatt dessa kostnader då fordran inte i sin helhet är betald.I och med att ansökan om betalningsföreläggandet skickades innan betalningen bokfördes hos sökanden har du genom din betalning bekräftat skulden genom att betala det ursprungliga beloppet. Om du inte vill betala övriga kostnader som tillkommit så måste du till Kronofogden bestrida den del av kravet som felaktigt och samtidigt meddela att du betalat den del du anser riktig (ursprungliga fordran) innan förklaringstiden gått ut (läs mer om processen här).Här ska dock anmärkas att enligt Datainspektionen så anses betalning för inkassokostnader och kostnader för hantering hos Kronofogdemyndigheten kunna begäras då sökanden har skickat sin ansökan till Kronofogden senast samma dag som betalningen bokfördes på mottagarens konto hos Plus- eller Bankgirot. Om du fortsätter att bestrida den del av kravet kan sökanden välja att ta ärendet vidare till domstol och många fler kostnader kan tillkomma. Min rekommendation är att du kontaktar sökanden/ombudet direkt och meddelar att du betalat huvudfordran. Genom dialog kan ni möjligen komma till en överenskommelse angående de övriga kostnaderna och på så sätt kan ansökan dras tillbaka från Kronofogdemyndigheten.Om du vill ha ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta oss måndag-fredag kl.10.00-16.00 på 08 - 553 300 04 alternativt fylla i vårt webbformulär.Vänligen

Återbetalning av lån

2019-07-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej hej. Jo det är så här. För än tids sen hjälpte jag att ta ett lån till min sambo på 131 tusen kr. För att hon inte skulle hamna hos kronofogden. Å dom pengarna var till att betala hennes vinst skatt från hennes förra lgh. Å dom gick iaf till skatteverket. Men nu när hon kan få lån å kunna betala tillbaka dom så vägrar hon göra det? Å jag vet inte vad jag ska göra. Jag får arbeta dag som natt för att inte gå på knäna. Mvh
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Om det inte går att övertala henne så kan en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden vara ett alternativ för dig. Du måste dock kunna bevisa att det var ett lån som hon skulle betala tillbaka, och inte en gåva eller liknande. Om det finns ett skriftligt avtal på vad ni beslutat om gällande lånet, kan det förenkla dina möjligheter att få tillbaka dina pengar. Du kan läsa mer om hur betalningsföreläggande fungerar här.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hyresgäst vägrar att betala hyran under uppsägningstiden

2019-07-27 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag skulle hyra ut ett rum till en tjej i min hyresrätt med inflytt 19/6-19.Personen skulle hyra rummet tillsvidare med två månader uppsägningstid och vi skrev kontrakt 16/5-19. Vi kom överens om att hon då endast skulle betala första hyran från det datumet hon flyttar in i Juni, alltså för 11 dagar, istället för full hyra i Juni. Jag fick sedan ett sms av henne, 20/6-19, då hon säger att hon hittat ett annat rum och kommer därför inte flytta in hos oss. Jag skrev då att då blir betalningen för 2 månaders uppsägningstid, men nu vägrar hon. Jag fick en hyra för 11 dagar, men eftersom att det är uppsägningstiden hon ska betala för nu så borde hon väl betala full hyra för dom 2 månaderna? Hur ska jag gå till väga?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Självklart är det avtalet som gäller i och med att ni båda skrivit under den, enligt 1 § avtalslagen. Uppsägningstiden gäller från och med det datum som tjejen meddelar om uppsägning d.v.s. 20/6-20/8. Alltså ska hon betala för hyran under denna period, vilket blir två månadshyror. Eftersom ni även varit överens om att hon ska flytta in 19/6, ska hon även betala för det datumet.Det jag skulle rekommendera dig att göra är att kontakta henne igen och informera om att avtalet gäller och eftersom avtalet säger att uppsägningstiden är två månader så ska hon betala för hyran för två månader. Om hon fortfarande skulle vägra, kan du vända dig till Kronofogden för att låta dem driva in skulden. Det du ska göra är att vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger din hyresgäst att betala skulden (hyran) enligt lagen om betalningsföreläggande 2 §. Ansökan om detta görs skriftligt och ska innehålla yrkandet – alltså vad du vill ska hända – och grunden till yrkandet. Summan, förfallodagen och parternas personuppgifter ska också finnas med (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§).På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och färdiga blanketter för ansökan. Det kostar 300 kronor att ansöka, men den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. Du ska i din ansökan alltså kräva hyran, räntan för dröjsmålet och ansökningsavgiften. Om man inte får betalt med hjälp av KFM kan man i sista hand hamna i domstol som i en dom slår fast att hyresgästen ska utge det som står i avtalet. Sammanfattningsvis är det till tjejens fördel att betala dem två månadshyrorna (uppsägningstiden) samt hyran för 19/6. Att driva detta vidare till Kronofogden blir en stor nackdel för henne dels för att hon måste betala dröjsmålsränta och avgift, men även att beslutet kommer att registreras och hon i framtiden kan få svårt att få hyra boende.Jag hoppas ni kan lösa detta själva, lycka till!Med vänlig hälsning,

Få betalt om köpare inte betalar enligt avbetalningsplan?

2019-08-07 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har sålt min bil till en person. Personen har den på avbetalning, men har inte betalat något på flera månader. Personen blockerar även all kontakt. Jag står fortfarande som ägare till bilen men vi har ett skrivet kontrakt, där bilen skrivs över när full likvid har erhållits. Summan var 45.000:- och skulle betalas av på 15månader.Endast 12.000 har betalats in under de de 12månader som nu har passerat.I kontraktet står även att det skulle betalas in minimum 3000:- per månad vilket inte har gjorts sedan 25/10-2018. Hur ska jag gå tillväga för att få de pengar som personen är skyldig mig?Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Denna fråga regleras i lagen om betalningsföreläggande (bfh), utsökningsbalken (ub) samt köplagen (köpL). Hur kan du återfå dina pengar?Mellan dig och köparen har det uppstått en fordran där du har egenskapen av borgenär och köparen är gäldenär. Det påtryckningsmedel du kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (förfallna poster), grund för kravet (köpekontraktet med avbetalningsplan) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 §; Jfr 19 § BFH) som även meddelar ett utslag, om ärendet inte bestrids av köparen (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande. Hur kan du återfå bilen?Slutligen kan du få återkräva bilen om du i ert köpeavtal har infogat ett s.k återtagandeförbehåll. Således ska säljarens dröjsmål med betalning vara väsentligt, vilket jag uppfattar det som att det är (54 § fjärde stycket köpL). För att kunna verkställa ett återtagandeförbehåll krävs: 1. Grund: i detta fall ett köpeavtal samt att du ligger kvar som registrerad ägare på bilen 2. Specifik egendom - bilen ska kunna identifieras som din 3. Bilen får inte ha förändrat sin beskaffenhet. I detta avseende kan även kronofogden vara behjälplig att återta din bil genom s.k handräckning.SlutsatsI detta fall kan du välja att antingen försöka få betalt alternativt återfå egendomen. Kronofogden har en myriad av tillfredsställande medel att tillgripa om köparen inte är intresserad av en uppgörelse tillsammans med dig. Om du vill gå vidare med ditt ärende och få en grundligare bedömning är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka en tid med en av våra verksamma jurister här. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Placerar egendom på privat mark

2019-07-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag äger en bit skog som gränsar till en sjö. Nu har några kedjat fast en eka i mitt träd samt sågat ner två träd för att få plats med båten. Båten har legat där 3 veckor nu. Jag har lämnat lapp i båten med mitt namn och telefonnummer och bett dom att kontakta mig. Jag vet ej vilka de är. Vad får jag göra? Får jag såga ner det träd de kedjat fast sin båt i så den råkar åka iväg? Får jag konfiskera båten? Får jag kedja fast den och meddela att kedjan öppnas då de ersatt mig för nersågade träd? Vem vänder man sig till för att få hjälp? Polisanmälan?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Normalt när någon lämnat egendom på ens mark och inte flyttar den efter tillsägning eller inom rimlig tid kan man begära handräckning hos kronofogdemyndigheten. Då du önskar att båten flyttas hade "vanlig handräckning" passat men du måste ange de inblandades personuppgifter och i detta fallet vet du inte ens vem som placerat båten där och sågat ned träden. Om du skulle få reda på vem som äger båten kan jag råda dig till att begära vanlig handräckning, mer info här. Du borde inte göra något själv med båten, då kan du göra dig skyldig till egenmäktigt förfarande även fast någon bara lämnat den på din mark. Båten bör inte heller ses som hittegods då ägaren inte verkar ha haft för avsikt att överge den (Det verkar inte vara så när båten är fastkedjad). Det jag kan råda dig till att göra är att ringa polisen och anmäla att någon sågat ned dina träd och placerat en båt på din mark, du har även försökt få personen/personerna att kontakta dig genom att lämna en lapp. Då kan de förhoppningsvis ta reda på båtägaren så du kan begära ersättning av dem eller komma överens om något er emellan!Med vänlig hälsning

Lånat ut pengar som personen ifråga inte vill betala tillbaka.

2019-07-27 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej Jag träffade en kille som låtsades vara kär i mig och vi skulle ha en bra framtid ihop. Han låtsades vara i knippa och att hans liv var i fara just då hade jag bra ekonomi och jag ville såklart rädda honom från en grupp Maria som hade knivhuggat honom för pengar han hade lånat av dem. Han är skyldig mig idag över 380 000 kronor minus och plus ränta från banken som jag vart tvungen låna för honom resterande pengar jag inte hade på mig. Han lovar varje gång att återbetala men det här gått över 2 år och jag blir allt stämmer i ekonomin då jag är nu student och får ångest varje månad jag måste ta CSN lån och betala av hans skulder jag lånat för. Jag har all papper kvar som jag överförts till honom. Även vissa meddelande och bild på hans pass och ur kort. Vad kan jag göra för att få mina pengar tillbaka och hur kan jag anmäla honom
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline!Vilken tråkig situation du hamnat i och jag förstår att det måste vara jobbigt, speciellt för en student.Det jag skulle rekommendera dig att göra är att vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger killen att betala skulden enligt lagen om betalningsföreläggande 2 §. Ansökan om detta görs skriftligt och ska innehålla yrkandet – alltså vad du vill ska hända – och grunden till yrkandet. Summan, förfallodagen och parternas personuppgifter ska också finnas med (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och färdiga blanketter för ansökan. Det kostar 300 kronor att ansöka, men den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. Du ska i din ansökan alltså kräva hela skulden till dig (lån+lånets ränta), räntan för dröjsmålet och ansökningsavgiften. Dröjsmålet förstår jag det på din fråga som att den är två år. Om man inte får betalt med hjälp av KFM kan man i sista hand hamna i domstol som i en dom slår fast att killen som tagit lån ska betala tillbaka det till dig. Dessutom skulle jag råda dig att polisanmäla killen för bedrägeri, eftersom han lurat dig gällande hans ekonomiska situation och du lidit skada av det enligt 9 kap 1 § Brottsbalken.Du nämner att du har alla papper kvar, vilket är till din fördel när det kommer till bevisning.Jag hoppas verkligen du får tillbaka dina pengar så fort som möjligt!Med vänlig hälsning,

Vad händer om jag inte bestrider ett betalningsföreläggande?

2019-07-27 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej , har fått ett helt oriktigt krav av ett utländskt bolag på en påstådd skuld utomlands ! Fått brev av kronofogden betalningsföreläggande står att jag skall fylla i att jag mottagit handlingarna . Vad händer om jag inte svarar . Är förövrigt utomlands ett år så det går inte att få tag i mig ändå . Tack
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag utgår ifrån att du mottagit ett vanligt betalningsföreläggande, och att det alltså inte rör sig om ett s.k Europeiskt betalningsföreläggande. Såsom jag förstår din fråga vill du veta vad som händer om du inte svarar/bestrider ansökan.Bestrider du inte ansökan i rätt tid meddelar Kronofogden ett utslag, vilket innebär att du blir skyldig att betala skulden, och att Kronofogden kan driva in skulden med tvångRegler om betalningsföreläggande finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (hädanefter LBH). Konsekvenserna av att svaranden (den som mottagit ansökan) inte i rätt tid bestrider denna beskrivs i 42 § LBH. Bestrider inte svaranden, meddelar Kronofogdemyndigheten ett utslag. Utslaget fungerar som en s.k exekutionstitel, och innebär att svaranden dels blir skyldig att betala sökanden detta belopp, samt att Kronofogden med tvång kan agera för att utsöka detta belopp hos svaranden.Om man missat att i rätt bestrida ett betalningsföreläggande så att utslag meddelats, är det möjligt att skriftligt ansöka om återvinning jämte 52 § LBH. Ansökan om återvinning måste dock skickas in senast en månad efter att utslaget meddelades (53 § LBH). Mot bakgrund av de allvarliga konsekvenser det innebär att ignorera ett betalningsföreläggande, och det faktum att du inte anser dig betalningsskyldig, råder jag dig att genast bestrida ansökan (eller ansöka om återvinning), för att på så vis slippa betala summan. Annars är risken stor att du, antingen direkt eller när du kommer tillbaka till Sverige (beroende på hur mycket egendom du har här) råkar ut för att Kronofogdemyndigheten tar din egendom med tvång. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om jag missförstod dig eller om du har fler funderingar får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.Lyckönskningar och hälsningar,