Får man kasta andras egendom?

2021-04-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Fd sambo flyttade i mellandagarna men lämnade kvar det mesta av sitt bohag. Jag har varit på henne ett flertal gånger utan någon större framgång. Hon har meddelat mej att hon har 3 månader på sig att hämta sina saker enligt lagen och kommer att ha hämta alla sina saker innan 1/4-21. Om hon inte har hämtat sina saker innan den 1/4 kan jag då räkna med att jag kan kasta det som är kvar utan att jag får problem.
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först är det viktigt att konstatera att om ni har avtalat om något, t.ex. om ni kommer överens att om ägaren av egendomen inte kommer och hämtar egendomen så får du rätten att kasta egendomen är det okej. I Sverige råder det avtalsfrihet vilket leder till att det hade varit acceptabelt. Dock framkommer det inte riktigt i omständigheterna att detta är fallet. Om ni inte har avtalat om att du får kasta hennes egendom så kan det leda till att du begår en brottslig gärning om du bestämmer dig för att göra det utan ägaren tillåtelse. Brott som aktualiseras är olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken) alternativt egenmäktig förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Således kan du få problem om du kastar hennes egendom. Lösningen är att begära handräckning hos Kronofogden. Mer information om det hittar du här. SlutsatsKasta inte egendom som inte tillhör dig och gör en ansökan om handräckning hos kronofogden. Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare frågor och funderingar är det bara att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan jag slänga ut hyresgäst som vägrar flytta ut?

2021-03-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Har en hyresgäst som haft korttidskontrakt på 9 månader med 1 månads uppsägningstid och det står i kontraktet att ingen besittningsrätt finns. Han är uppsagt & vräkt sedan september-20 men vägrar att flytta. Har ej betalt hyran sedan juli-21 och är nu skyldig 49.500kr .Lämnade in ansökan hos Kronofogden då han även antastade en kvinnlig hyresgäst i tvättstugan. Fick ansökan tillbaka för en massa kompletteringar och alla säger det tar upp mot 1 år innan Kronofogden avhyser, Han dricker och glömmer mat på spisen eller stänger ej av plattan. Lägger massor av papper i toastol som stoppar. Har lämnat orosanmälningar till kommunen. Han tar dit alkolister och de super och förstör Och alla säger , släng ut honom,, Får jag det? Han har inget giltigt kontrakt. Tacksam för hjälp via svar
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du som hyresvärd får inte vidta åtgärder på egen hand för att slänga ut din hyresgäst. Att till exempel flytta hans saker utan hans tillåtelse, kan utgöra brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken).Det alternativ som finns är att ansöka om handräckning hos Kronofogden, vilket du också gjort. Jag rekommenderar dig därför att komplettera din ansökan hos Kronofogden för att de ska kunna fortsätta att handlägga ärendet och kunna hjälpa dig att avhysa hyresgästen.Sammanfattningsvis finns det därför inte mycket som du kan göra utöver att vända dig till Kronofogden igen eller försöka prata med hyresgästen.Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Preskriberad fordran hos brottsoffermyndigheten

2021-03-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har skulder till Brottsoffermyndigheten, som är daterade till 2008 hos KFM. Kan jag hävda preskription på dessa då de är över 10 år gamla, samt att jag ej mig veterligen fått något preskriptions-avbrott?
Aya Alwan |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om preskription regleras i preskriptionslagen. Den normala preskriptionstiden är 10 år, förutsatt att det inte finns någon preskriptionsavbrott. Preskriptionsavbrott regleras i 5 §, vilket sker genom att man exempelvis får ett skriftligt krav på betalning eller gör avbetalning av skulden eller på annat sätt erkänner skulden. Det kan också ske genom att man väcker talan om skulden i domstol eller vänder sig till KMF. Varje gång detta sker, så startar preskriptionstiden på nytt igen och det blir alltså 10 år från och med den tidpunkten. Om inget av ovanstående har skett, så är fordran preskriberad. Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Kan jag få juridisk hjälp hos Lawline?

2021-03-15 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejJag behöver få hjälp med KFM. Jag har skulder. Odiskutabelt. Men jag anser att de räknar helt fel. Fick högre hyra och anmälde det. Ändå får jag inte behålla mer än innan, av min usla pension. Det går inte att resonera med dem.Så jag behöver juridisk hjälp. Kan ni bidraga med det och vad kan det tänkas kosta?Mvh
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Hos oss på Lawline finns det möjlighet att boka tid med en erfaren jurist, du kan läsa mer om hur det går till och boka din tid här. Priset är 2000 kr/timme. Vid vissa typer av uppdrag kan fast pris erbjudas; du kan läsa mer om fast pris här och du får gärna fråga om fast pris vid första kontakten för att få mer information. Vänliga hälsningar,

Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?

2021-03-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejEn av mina kompis hade hjälpt mig med 15000 sek när jag hade ont om pengar. Vi hade inte signerat någon avtal for återbetalning. Han pressade mig for att betala den så snart som möjligt men tyvärr har jag inte råd just nu. Han sen skickade en betalningsföreläggande till Kronofogden som jag sa nej till och nu har den lämnat över till domstolen. Min fråga är har en rätt till återbetalning om vi har ingen juridisk avtal som jag har skrivit på eller muntligt avtal. Tack.
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att du ska bli återbetalningsskyldig krävs det att ni ingått något slags avtal. Det är dock möjligt att ett avtal anses ingånget om ni beter er som om ni har en överenskommelse. Det sistnämnda kallas konkludent handlande och regleras inte i lag. Lagen som reglerar muntliga och skriftliga avtal är avtalslagen. Om din kompis pengar var en ren gåva och syftet var att du skulle få dessa pengar ska du inte bli återbetalningsskyldig. Situationen beror sammantaget på vad ni sagt, gjort och kommit överens om och vad som kan bevisas i domstolen.Om ni har sagt att du någon gång ska betala tillbaka pengarna och att det därmed är ett slags lån är du återbetalningsskyldig och ni har därmed slutit ett muntligt avtal.Om ni inte sagt något uttryckligen om återbetalning men att detta kanske var underförstått, alltså att din kompis tog för givet att ni båda vad med på det, kan ett avtal ändå vara slutet. Om detta är fallet och ni sedan agerar som om du har en skuld till din kompis kan ett avtal anses ha kommit till stånd genom konkludent handlande. Men även om ni inte faktiskt ingått ett lånavtal kanske din kompis påstår detta i rätten och lägger fram bevis som får det att se ut som ett avtal förelegat. Det kanske finns sms-konversationer er emellan där din kompis ber dig betala tillbaka pengarna som du fått låna. Om du svarar att du inte kan betala tillbaka just nu eller liknande, kanske rätten anser att det talar för att det finns en överenskommelse mellan er.Det går inte redan nu att säga vad rätten kommer att ta för ställning, det beror på vad för bevis som läggs fram. Om det finns skriftliga diskussioner mellan er om en skuld och det verkar som du accepterar skulden, men bara anger att du inte kan betala, så talar det för att det var ett lån du fick och inte en gåva av din kompis. Om det inte finns några skriftliga bevis alls blir det en svårare bedömning för rätten och då kanske inte de kan godkänna din kompis krav. Kanske finns det vittnen som vet något om lånet/gåvan som ni kan åberopa som bevis i domstolen. Det är i vilket fall din kompis som ska bevisa att ni kommit överens om att det var ett lån och inte en gåva, om denne inte kan lägga fram tillräcklig bevisning kan inte rätten döma till dennes fördel. Jag kan råda dig till att samla ihop bevisning som talar för att det var en gåva, alla bevis kan vara relevanta.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma!Med vänlig hälsning

Kan jag kräva att min fru släpper in mig i vår gemensamma bostad?

2021-03-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, min fru har kastat ut mig ur vår gemensamma bostad och låter mig inte gå in i huset längre trots att jag är folkbokförd där fortfarande. Vi ska skilja oss, men äktenskapet är inte upplöst än. Har jag rätt att kräva henne att släppa in mig, och kan polisen hjälpa mig med det i så fall?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om samlevnad i äktenskap regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Din fråga aktualiserar även Lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) och Brottsbalken (BrB).Gemensamma bostad och egenmäktigt förfarandeDet framgår att ni ska skilja er men att äktenskapet inte är upplöst och jag förutsätter att det inte har skett en bodelning ännu. Inte heller framkommer det att din fru har rätt att bo kvar i er gemensamma bostad genom att ha ansökt om kvarsittningsrätt enligt 14 kap 7 § ÄktB. Det rör sig alltså om er gemensamma bostad enligt 7 kap 4 § ÄktB och ni har som makar samma rätt till bostaden. Genom att hindra dig tillgång till er gemensamma bostad kan din fru potentiellt göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande genom att olovligen rubba din besittning till bostaden. (8 kap 8 § BrB).Vad kan du göra?För att få tillgång till bostaden kan du ta hjälp av Kronofogdemyndigheten genom att ansöka om särskild handräckning enligt 4 § BfL. Du kan läsa vidare om handräckning på kronofogdens hemsida. Det kostar 300 kronor att ansöka om handräckning. Ansökan om särskild handräckning ska göras skriftligen (9 § BfL). Det ska även tydligt framgå att ansökan ska handläggas som särskild handräckning och innehålla skriftliga bevis och andra handlingar (15 § BfL). Kronofogden meddelar ett utslag och detta kan läggas till grund ett verkställande av beslutet. (43 § BfL) Om ett utslag meddelas ska svaranden, alltså din fru, ersätta dina kostnader i målet. (46 § BfL)RekommendationI första hand skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med din fru och försöka lösa tvisten på det sättet. Förtydliga att du annars kommer att behöva ansöka om särskild handräckning som är ett förfarande som är förenat med kostnader och att hon potentiellt kan bli tvingad att betala för detta.Hoppas att du har fått den information som du behöver för att veta hur du ska gå tillväga!Vänligen,

Hur kan man göra för att driva in en skuld?

2021-03-19 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har en kredit ( gemensamma) , han slutar att betala del av kredit. Anmelt honom hos kronofogden. Detta är ett år som jag kämpar. Har alla bevis som behövs. Nu han ställde mig för samma summa som han skulle betala .( är detta möjligt) ? Jag har bestridit krav. Och hände ingenting . Hur kan ha anmäla mig utan bevis? Efter ett år är jag trött men vill gå vidare. Vad kan jag göra? Snälla
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Hur kan man få någon att fullgöra ett krav på betalning? För att Kronofogdemyndigheten ska kunna hjälpa till med att driva in en skuld så krävs det en så kallad exekutionstitel. En sådan kan man få genom att väcka en fullgörelsetalan vid domstol (13 kap. 1 § rättegångsbalken). En fullgörelsetalan innebär att man för en talan om att rätten ska förpliktiga motparten att fullgöra något, vilket till exempel kan vara att betala en skuld. För att en fullgörelsetalan ska kunna väckas så krävs det dock att tiden för fullgörelse redan har inträtt eller kommer att inträda under processens gång. Med andra ord måste skulden ha förfallit till betalning senast under processen. Skulle så inte vara fallet kan man istället väcka en fastställelsetalan, vilken fastställer ett rättsförhållande (13 kap. 2 § rättegångsbalken). Skillnaden är att domstolen då endast kommer att ta ställning till huruvida det finns ett avtal mellan er och om ni således är gemensamt betalningsskyldiga för skulden. Fördelen med en fastställelsetalan är att den kan läggas till grund för en senare dom om fullgörelse när skulden väl har förfallit till betalning.Det finns även en möjlighet att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, som också möjliggör för verkställighet. Jag tolkar frågan som att du redan har gjort detta, men att din motpart har bestridit kraven. På samma sätt har din motpart ansökt om betalningsföreläggande för dig, vilket du har bestridit. Kronofogdemyndigheten gör ingen materiell prövning av omständigheterna som ligger till grund för ett betalningsföreläggande, och det är därför möjligt att ansöka om utan egentliga bevis. Genom att bestrida så visade du att omständigheterna är omtvistade, och om din motpart då vill ta det vidare så måste denne väcka talan vid en domstol. För att vinna framgång med sin talan vid domstol krävs dock bevisning, vilket gör att man inte kan få igenom ett ogrundat betalningsanspråk. Sammanfattning För att kunna få hjälp med att driva in skulden en gång för alla så är mitt råd till dig att du vänder dig till domstolen och väcker en fullgörelsetalan. Om en sådan talan bifalls (det vill säga att domstolen dömer till förmån för dig) så får du en exekutionstitel och kan ansöka om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig måndag (22/3) klockan 09.00. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på julia-saga.herhold@lawline.se så bestämmer vi en annan tid. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan man vägra betala en skuld?

2021-03-04 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |hej lawline, vi har precis avslutat rättegång i ett tvistemål där vi kom till förlikning som stadsfästes, där person B ska betala 100 000kr till person A, med ex antal kronor varje månad, men person B har fortfarande inte betalat första avbetalningen, och vi ska nu vända oss till kronofogden, kan person B vägra betala för evigt ellee kommer kronofogden kunna driva in skulden även fast person B vägrar?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en person har en fastställd skuld att betala men vägrar att göra det kan man vända sig till Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden. Eftersom skulden redan finns fastställd i en dom, som jag förutsätter har vunnit laga kraft, kan man ansöka om verkställighet hos Kronofogden. Blanketter för förfarandet hittar du här. När ansökningen gjorts kontaktar Kronofogden den betalningsskyldiga personen och uppmanar till betalning av skulden. Om personen fortfarande vägrar att betala ser Kronofogden över personens tillgångar för att se om något kan utmätas. Det innebär att Kronofogden tvångsmässigt tar pengar eller egendom i motsvarande värde till skulden för att den som har rätt till betalning ska få betalt. Kronofogden kan exempelvis utmäta den betalningsskyldiges lön och på så sätt få täckning för skulden. Om den betalningsskyldige inte har några utmätningsbara tillgångar ligger skulden kvar hos Kronofogden tills den betalningsskyldige kan betala eller om ansökan om verkställighet dras tillbaka. Person B i ditt fall kan alltså inte undgå betalningsskyldighet bara genom att vägra betala om Kronofogden kopplas in i ärendet. Kronofogden har rätt att utmäta egendom för att skulden ska kunna betalas. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar