Måste man kvarhålla en persons saker om hen vägrar hämta dem?

2020-03-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har en fråga. Har haft en kille boende hos mig i 1 och en halv månad. Han stod ej skriven här. Betala ingen hyra. Nu är det slut o jag har bett han flytta. Han vägrar att lämna nyckel och hämta sitt sista innan han har fått en lägenhet. Kan jag kräva min nyckel. Är jag skyldig att ha hans saker hos mig
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga kommer att uppdelas i två delfrågor. Den första delfrågan består i huruvida han har rätt att bo kvar hos dig. Den andra delfrågan består i huruvida du är skyldig att ha kvar hans saker hos dig (om han inte anses ha rätt att bo kvar hos dig).Kan du kräva att få tillbaka din nyckel?Av din fråga väcks två frågor som rör din rätt att återfå nyckeln till din bostad. Den första frågan är om han har rätt till någon uppsägningstid, besittningsskydd eller dylikt. Det korta svaret är nej, eftersom att ni inte har något avtal samt att han inte har avgett någon ersättning för sitt boende hos dig. 12 kap. jordabalken (hyreslagen) som regler hyresförhållanden är alltså inte aktuell.Den andra frågan som väcks är om ert förhållande under tiden ni bodde ihop var att ses som ett samboförhållande. Detta framgår inte av din fråga, men jag väljer att besvara frågan ändå för säkerhets skull. Om ni var att ses som sambor under tiden ni bodde tillsammans kan en separation innebära att en bodelning blir aktuell. En bodelning består av s.k. samboegendom vilket innefattar sambornas gemensamma bostad och bohag (se 3 § och 8 § sambolagen). Utifrån din fråga verkar det dock inte som din bostad förvärvades för gemensam användning, då du bodde i bostaden innan han flyttade in. Någon bodelning ska alltså inte göras.Sammanfattningsvis kan du alltså kräva att få din nyckel tillbaka i och med att det inte finns någon rättslig grund för personen i fråga att nyttja din bostad.Är du skyldig att kvarhålla personens saker?Om en person som innehar annans egendom vidtar en åtgärd som gör att den med äganderätten berövas sin rätt till egendomen kan det bli tal om brottslighet. Brottet är i sådant fall olovligt förfogande som regleras enligt 10 kap. 4 § brottsbalken. I ditt fall innebär detta att du inte får göra något som berövar personen sin äganderätt till sakerna hemma hos dig. Du får inte slänga sakerna, vilket med andra ord innebär att du måste kvarhålla dem.Men får en person vägra hämta sina saker?Att personen vägrar hämta sina saker kan utgöra ett brott. Den som olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet begår brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. Eftersom att du antagligen har sagt åt personen att hämta sina saker, har din besittning till din bostad rubbats i och med hans vägran.Vad kan du göra nu?Som sagt begår personen i fråga möjligen ett brott genom att vägra återhämta sina saker. Du har därför en möjlighet att göra polisanmälan och söka rättelse på det viset.Om du enbart vill att sakerna ska bli återhämtade skulle du kunna ansöka om s.k. särskild handräckning. Denna ansökan ska göras till kronofogdemyndigheten och innebär i ditt fall att du som sökande ansöker om att personen i fråga ska hämta sina saker från din bostad. Kronofogdemyndigheten kommer att pröva din ansökan och om den bifalls (godkänns) kommer kronofogdemyndigheten hjälpa dig att lösa situationen. För mer information om förfarandet kring särskild handräckning finner du här.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Före detta partnern vägrar lämna tillbaka nycklar till lägenheten!

2020-03-26 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag och min föredetta har nu gått ifrån varandra och hon har flyttat ut från lägenheten. JAG står på kontraktet ensam så de är min lägenhet. Nu är det så att hon håller i en av nycklarna till lägenheten trots jag bett om att få tillbaks den. Vände mig till min hyresvärd och dom kunde inte göra nånting sa dom och erbjöd mig att byta cylinder till en kostnad av ca 2500kr. Nu undrar jag hur kan jag göra nu? Vill ju ha tillbaks nyckeln för jag känner mig inte trygg i att nån annan har tillgång till MIN lägenhet.Mvh T
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!En sak du kan göra för att få tillbaka dina nycklar är att begära vanlig handräckning hos Kronofogden. Bestämmelserna om handräckning finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL). Genom att skicka in en begäran om handräckning kan du få fastlaget att din granne är skyldig att återlämna nyckeln. En ansökan kostar 300 kronor. Tänk på att det finns två former av handräckning: vanlig och särskilt. Då du vill att din före detta ska lämna tillbaka nyckeln som är en lös egendom, så är det aktuellt med vanlig handräckning. En sådan ansöka ska göras skriftligen och i ansökan ska anges yrkande och grunden för ditt yrkande anges, 9–10 §§ BFL. Efter att du har gjort ett sådan ansökan kommer personen som innehar nyckeln att blir tvungen att yttra sig inom två veckor, 25 § BFL. Om din före detta bestrider ansökningen inom rätt tid kan du begära att målet ska överlämnas till tingsrätten. En sådan begäran måste göras skriftligen inom fyra veckor, 33–34 §§ BFL. Om din före detta inte bestrider inom rätt tid ska Kronofogden meddela utslag i enlighet med ansökningen, 42 § BFL. Kronofogden har möjlighet att verkställa det som står i utslaget. I det här fallet skulle även brottet olovligt förfogande blir aktuellt. Enligt bestämmelsen ska brottsobjektet (nyckeln) befinna sig i gärningsmannens besittning och omfattas av någons äganderätt. Det finns alltså möjlighet att polisanmäla för olovligt förfogande, 10 kapitel 4 § brottsbalken (BrB).Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning/

Utflyttad hyresgäst hämtar inte sina saker

2020-03-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejJag hyrde ut min lägenhet i andra hand. När hyresgästen flyttade ut upptäckte jag att en vägg var missfärgad med färg pennor. Jag informerade hyresgästen att jag kommer skicka en offert från en målare och att jag kommer dra av det från depositionen. Hyresgästen blev upprörd och sagt att jag kommer få höra från hans advokat. Nu vägrar hyresgästen att hämta sina saker (bla. En tvättmaskin) som han har i mitt förråd. Han betalar ingenting och undrar om man får göra så? Han vill gärna ha sin post som fortsätter att komma, då jag sagt han kan få sin post när han hämtar sina saker. Men hörde aldrig av sig. Frågan är nu. Jag har sålt min lägenhet och måste tömma förrådet. Får jag lov att slänga hans saker?MvhStressad bostadssäljare
Sandra Rust |Hej!En person har inte rätt att göra sig av med en annan persons saker utan dennes tillstånd, trots att de är i ens egna bostad. Du har därför inte rätt att varken slänga, sälja eller på annat sätt göra dig av med sakerna som personen vägrar att hämta. Skulle du göra det gör du dig skyldig till olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § brottsbalken. Det är inte heller tillåtet att lämna kvar sina saker hos någon annan om man blivit ombedd att hämta dom. Hämtar man inte sakerna trots att man blivit ombedd att göra det så kan det utgöra brottet egenmäktigt förfarande, 8 kap 8 § brottsbalken. Detta eftersom besittningen till bostaden rubbas genom att dess användbarhet begränsas. Om du trots många försök inte får personen att hämta sakerna skulle jag påpeka att det är ett brott att inte hämta sakerna och vid den kontakten sätta en tidsfrist på hur lång tid personen har på sig att hämta sakerna innan du polisanmäler personen.Du kan även ansöka om s.k. vanlig handräckning hos Kronofogden. Kronofogden kommer då uppmana din tidigare hyresgäst att hämta egendomen som finns i din bostad.I detta fall kan personen antingen gå med på det du begär alternativt bestrida kravet på att hämta sakerna. Skulle personen bestrida så får du fundera över och ta ett beslut om ifall ärendet ska lämnas över till tingsrätten för prövning. Svarar personen inte allt på kronofogdens meddelande så kan kronofogden ha möjlighet att hämta sakerna på hyresgästens bekostnad. Skulle personen inte betala den kostnaden så är det emellertid du som får stå för den kostnaden.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Föredetta som inte hämtar sin egendom

2020-03-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag har en vän som är skild sedan januari 2019.Paret hade en gemensam villa och det beslutades att min vän (mannen) skulle lösa ut sin f.d. fru då han ville bo kvar i huset.De har även upprättats en bodelning men hon har fortfarande inte hämtat sina saker.Då många av dessa saker är stora och skrymmande, bl.a. en båt på trailer som står på tomten samt stora möbler i huset, så vill han naturligtvis bli av med detta. Han har vid upprepade tillfällen framför detta till sin f.d. fru men hon har inte visat något som helst intresse.Frågan lyder: Vad kan han göra för att bli av med dessa saker så fort som möjligt?Med vänlig hälsningTomas
Sandra Rust |Hej!Vi har tidigare fått in en liknande fråga som du kan hitta svaret på här.Sammanfattningsvis får en person inte göra sig av med en annan persons saker utan den andra personens tillåtelse, gör man det utan tillåtelse gör man sig skyldig till brottet olovligt förfogande 10 kap 4 § Brottsbalken. Hämtar en person inte sina saker och det därför rubbar besittningen till bostaden på grund av användningen begränsas kan den personen göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § Brottsbalken. En rekommendation är att prata med den fd frun igen om att hon ska hämta sina saker och ge en tidsfrist på hur lång tid hon har innan en polisanmälan upprättas.Alternativt så kan ni vända er till kronofogden och där ansöka om vanlig handräckning. En sådan ansökan kostar 300 kronor, vilket du kan begära ersättning för i din ansökan. I dessa fall kommer kronofogden att uppmana den fd frun att hämta sin egendom. Detta kan leda till att fd frun går med på att hämta sakerna, hon kan bestrida kravet, varpå du får besluta om du vill lämna över ärendet för en prövning hos tingsrätten. Skulle hon inte svara alls så kan kronofogden hämta sakerna på fd fruns bekostnad. Skulle hon dock inte betala kan du själv vara tvungen att betala kostnaden.Hoppas du fått svar på din frågaMed vänlig hälsning

Att kräva in en skuld från en privatperson

2020-03-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Min son är skyldig mig 248 000 kr. Jag har endast SMS och e-mail och sparade hans fakturor som jag betalade via mitt konto.Jag som är hans mamma hjälpte honom under många år oerhört jätte mycket och aldrig i livet tänkte inte att han vägrar betala tillbaka sin skuld.....Han nekar Aldrig summan på skulden !Under många år skrev jag till honom hur mycket han är skyldig och bad honom ,att betala varje månad hur mycket han kan,,,,, men tyvärr han försöker skrämma mig med dumma förklaringar osv.2019 skickade han hälsningar med 2000 kr. med kommentar " Till kista" Just nu jag är fattig pensioner och behöver mina pengar att betala hyra, min medicin ,tandläkare osv.P.g.a detta hans skit beteende ,,,,bla bla har jag ingen kontakt med honom ,men jag kräver mina pengar som behöver att leva,,,,,Måste gå vidare och behöver hjälp!Väntar på svar!Tack!
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din son är skyldig dig pengar, men vägrar betala, och att du nu vill ha hjälp med att kräva pengarna från honom. Att kräva in pengar från en privatperson Om en person (i det här fallet din son) är skyldig dig pengar och inte betalar, kan du vända dig till Kronofogden. Det första steget för processen är att då ansöka om det som kallas för betalningsföreläggande.Det innebär att Kronofogden hjälper dig att fastställa skulden, som ett bevis på att person faktiskt är skyldig dig pengar. Kronofogden skickar då ett brev, ett föreläggande, till den som du vill få betalt av. I brevet finns ett delgivningskvitto som mottagaren ska skriva under och sedan skicka tillbaka. Det är ett bevis på att brevet har kommit fram till den du anser är skyldig dig pengar. I vissa fall kan du som sökande själv ansvara för att delge betalningsföreläggandet, vilket kallas för partsdelgivning (läs mer om det här). Efter delgivning kan svarande antingen, betala dig, bestrida dina krav alternativ inte säga att kraven är fel, men inte heller betala.Om personen väljer att bestrida dina krav får du ta ställning till om du vill driva ärendet till domstol. Du betalar då en avgift till domstolen, antingen 600 kronor eller 2500 kronor (beroende på hur stor skulden är och hur målet kommer att handläggas). Om personer inte säger att kravet är fel, men inte heller betalar, beslutar Kronofogden om ett utslag som anger att personen ska betala vad du har begärt - skulden blir då fastställd. Personen som ska betala kan då invända och begära återvinning, vilket innebär att ärendet tas över av domstol (och att du behöver betala en avgift). Om du inte betalar denna avgiften kommer domstolen att besluta att utslaget inte längre gäller. Du kan också begära att utslaget verkställs. Kronofogden kommer då göra en utredning för att se om den betalningsskyldige har några tillgångar. Om personen saknar tillgångar, får du inte betalt. Huvudregeln är att utslaget går vidare till en utmätning, vilket innebär att Kronofogden beslutar om att tillgångar som den betalningsskyldige har, ska användas för att betala skuld. Det kan då till exempel handla om persons lön eller bil.Kortfattad sammanfattning och råd till dig i ditt fall Min första rekommendation är att läsa på länkarna nedan (som går till Kronofogdens hemsida) där du kan få mer information om det som jag har beskrivit ovan. Vidare rekommenderar jag att du kontaktar Kronofogden om du vill gå vidare med ditt ärende och få hjälp med att kräva in skulden. Ansökan om betalningsföreläggandeAnsökan om verkställighetOm utmätning Hoppas du fick svar på din fråga! Varmt välkommen att återkomma vid eventuella funderingar! Hälsningar,

Ett företag vägrar att hämta en pall med takpannor som lämnats kvar på min tomt, hur kan jag gå vidare?

2020-03-26 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej,En pall med takpannor har blivit kvar på vår tomt efter omläggning av taket för ca: 4 månader sedan. Tog kontakt med företaget med anledning av pallen och när den beräknas hämtas via mejl efter ca: 3 månader, utan att få svar. Har även ringt, dock utan resultat. Pallen står kvar.När skall pallen anses som övergiven av företaget och äganderätten till densamma upphör. Hur många gånger skall jag uppmana företaget att hämta pallen och hur lång tid skall passera från första uppmaning tills äganderätten eventuellt upphör. Inte roligt att ha pallen stående på tomten nu när gräsklipparsäsongen står för dörren.Hur bör jag gå tillväga i ärendet? Tacksam för svar.Med vänliga hälsningar,
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du flertalet gånger har varit i kontakt med företaget men det inte har givit något resultat är det rimligt att du ansöker om vanlig handräckning hos Kronofogden.När Kronofogden tagit del av din anmälan kommer de kontakta företaget och meddela ett föreläggande. Kronofogden gör inte någon egen utredning, utan det är upp till företaget att bestrida ditt krav om de anser att det är felaktigt. Vad händer efter att Kronofogden kontaktat företaget? -Om företaget hämtar sin pall bör du ta tillbaka din anmälan. -Om företaget bestrider kravet kommer din anmälan att skickas till domstolen. Du får avgöra om du vill att domstolen ska handlägga tvisten eller ej. -Om företaget inte svarar meddelar Kronofogden ett utslag. Det innebär ett beslut om att företaget ska hämta pallen. Kronofogden kan verkställa beslutet. Det betyder att Kronofogden hämtar och forslar bort pallen. Vill du inte att Kronofogden ska verkställa ett beslut bör du skriva det i din ansökan. Kostar det något att kontakta Kronofogden och vem betalar? Att göra en anmälan kostar 300 kronor. Om Kronofogden verkställer beslutet utgår en avgift om 600 kronor. Därefter kan det tillkomma kostnader för exempelvis transport. Dessa avgifter ska som huvudregel läggas på företaget, men om de inte betalar till Kronofogden kommer fakturan istället att gå till dig. Därför kan det vara bra att fundera på om du är villig att ta kostnaden för bortforsling av pallen, om företaget inte betalar till Kronofogden. När anses pallen som övergiven? Äganderätten övergår inte från företaget till dig på grund av att de lämnat pallen hos dig. De äger pallen trots att den står hos dig. Jag förstår det som att företaget inte har uttryckt att de inte gör något anspråk på att ta tillbaka pallen. Skulle du sälja eller slänga takpannorna, eller på annat vis använda eller avhända dig pannorna utan lov, kan du göra dig skyldig till ett brott. Det kallas för olovligt förfogande, brottsbalken 10 kap. 4 §. Företaget kan också göra sig skyldig till ett brott, egenmäktigt förfarande, brottsbalken 8 kap. 8 §. Underlaget är att du under lång tid hindras från att använda din mark. Hur går du vidare? Min rekommendation är att du åter kontaktar företaget och meddelar att du kommer att ansöka om handräckning hos Kronofogden om de inte hämtar pallen. Förhoppningsvis resulterar det i insikt hos företaget och att de hämtar sin pall. Naturligtvis är det smidigast för både dig och företaget att inte blanda in myndigheterna. Om företaget inte rättar sig bör du överväga att göra en anmälan om handräckning. Här är en länk till kronofogdens webbsida, där du kan få mer information och hitta relevanta blanketter för din ansökan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Tveka inte att ställa en ny fråga om du har fler funderingar eller följdfrågor. För att garanteras ett svar rekommenderar vi att du använder dig av vår expresstjänst. Vänligen,

Betalningsföreläggande som summarisk process hos Kronofogdemyndigheten

2020-03-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |ATT JACOB BJÖRNBERG enligt tidigare korrespondens. Hej! Blivit tvist med en kund, se nedan, klippt in det väsentliga så kan se lite "hafsigt" ut: JAG: Jag är själv ingen jurist men har fått väldigt grundlig genomgång och rekommendation om hur vi ska gå vidare och bemöta den här situationen från sakkunniga inom juridiken så måste följa deras linje. Deras bedömning är alltså att vi har rätt att åberopa Force Majeure men jag personligen vill alltså erbjuda er kunder presentkort på samma summa som ni betalt in. KUND: Även om juristerna menar att du har rätt att åberopa Force Majeure så står det ju tydligt i dina egna Force Majeure att "Om resenären eller x (bolagets namn syns ej av anonymitetsskäl) frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet."I min värld är det ganska uppenbart, samt att vi utöver detta betalat extra för avbeställningsskydd som skulle gälla oavsett orsak. JAG: Hänvisade då till ditt svar ang läkarintyg etc. KUND: Vi vill som sagt använda avbokningsskyddet vi betalat för i första hand. Men istället för ARN kommer vi ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden till en början om vi inte kan komma överens. Jag har inte svarat. inväntar din rekommendation med hur jag ska bemöta detta. Vad innebär det/vad behöver jag göra? Kund vägrar p-kort utan kräver full återbet i om att han har avb. skyddet. Jag hänvisar till SRF:s rekommendation att inte betala pengar men han köper inte det.
Jacob Björnberg |Hej (ditt namn syns ej av anonymitetsskäl) och tack för att du ånyo vänder dig till oss på Lawline,Ditt ärende är för mig känt sedan tidigare och jag har som bekant bistått dig med en första relativt grundlig rättsutredning jämte viss ytterligare juridisk support i vår kostnadsfria telefonrådgivning. Och givet de förutsättningar som då rådde menar jag att den ursprungliga handlingsplanen sammantaget får anses ha varit välbetänkt. Men till följd av COVID-19 och den numera generella avrådan från samtliga icke-nödvändiga resor som aviserades genom Utrikesdepartementets (UD) försorg den 14 mars 2020 inser jag naturligtvis att förutsättningarna för din näringsverksamhet ytterligare har försämrats. Det du skriver ovan och den hänvisning som där görs till en aktuell mailkorrespondens mellan dig och en av dina kunder vittnar om just detta och jag tror mig därför veta att fler komplexa avtalsrättsliga bedömningar förmodligen är att vänta framgent.I samråd med den person på Lawline som är ytterst ansvarig för all vår expressrådgivning och efter en genom mail mottagen bekräftelse ifrån dig idag måndag den 23 mars 2020 följer nedan endast en kortare kommentar på det inträffade och ditt nygamla ärende med fokus på just rättsinstitutet betalningsföreläggande. Istället erbjuds du i enlighet med vår överenskommelse, vilken framgår av det ovan refererade mailet (daterat och adresserat till dig igår söndag den 22/3-2020), en personlig telefonrådgivning under 30 minuter i vilken jag kommer att kontakta dig. Din första fråga - Betalningsföreläggande - Vad innebär det?Betalningsföreläggande är en så kallad summarisk processform som handläggs av Kronofogdemyndigheten (KFM) enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Syftet med processen för KFM är i allmänhet endast att få konstaterat om ett krav från sökanden (din kund) bestrids eller inte av svaranden (du själv). Någon egentlig bevisprövning eller civilrättslig bedömning av om anspråket är lagligen grundat sker således ej. Den typen av dömande verksamhet svarar i princip domstolar uteslutande för. Observera dock att en svarande som försummar att inom föreskriven tid inkomma med ett yttrande ofta riskerar att få ett utslag meddelat av KFM i enlighet med sökandens begäran (26 § BfL). En ansökan ges in antingen i pappersform egenhändigt undertecknad av sökanden eller elektroniskt (9 och 19 §§ BfL). Sedan ska svaranden skriftligen yttra sig i frågan inom viss föreskriven tid, ofta två veckor (25 § BfL). Ibland händer det att KFM tar kontakt med sökanden för att inhämta kompletterande uppgifter telefonledes och därmed avstår från att göra detta skriftligen. Notera då vikten av att eventuella bestridanden sker i skrift eftersom muntliga sådana i regel inte godtas (31 § BfL). När så sker, alltså när sökandens penningfordran bestrids (tillbakavisas, förnekas) av svaranden, kommer sökanden att underrättas därom för att denne sedan ska kunna besluta om huruvida han vill låta saken förfalla eller få målet hänskjutet för prövning i allmän domstol (med tingsrätt som första instans). Automatiskt överlämnade till domstol förekommer dock inte varför sökanden måste begära om ett sådant skriftligen inom viss tid för att inte målet ska avskrivas av domstolen (33-34 §§ BfL). Värt att nämna är att detta visserligen inte hindrar sökanden från att lämna in en ny stämningsansökan direkt till tingsrätten vid ett senare tillfälle eftersom tvisten inte är, som det så vackert heter, rättskraftigt avgjord. Och din sista fråga - Handlingsplan - Ditt agerande - Vad behöver du göra?Merparten av din fortsatta hantering och ditt eventuella behov av ett ombud ämnar jag att diskutera med dig personligen i samband med din telefonrådgivning. Men inledningsvis och med anknytning till betalningsföreläggande som summarisk processform kan snabbt konstateras att du inför en handläggning hos KFM alltid kan bestrida ett anspråk. Utslag i mål om betalningsföreläggande i enlighet med sökandens yrkande (begäran) brukar endast meddelas för förfallna och ostridiga (oomtvistade) krav. Det innebär alltså att något betalningsföreläggande inte kommer att delges dig vid ett bestridande. När du sedan har bestridit den penningfordran som din kund vill göra gällande är det nämligen upp till denne att besluta om vad som ska hända därnäst. Kunskap om den aktuella kundens agerande, processbenägenheten hos denne samt den rättsliga bedömningen av kravet på återbetalning (återigen på basis av avtalsinnehållet, dina standardvillkor, med beaktande av nuläget och de nya förutsättningarna) utgör alla viktiga och centrala element för hur ditt kommande upplägg bör se ut och hur du själv ska agera. Du nämner avslutningsvis att du ännu inte har bemött kundens "hot" om ett förfarande hos KFM och jag vet inte om ett sådant förfarande redan är inlett. Om så skulle vara fallet bör du ha cirka två veckor på dig (25 § BfL) varför vi hinner talas vid i god tid innan fristen löper ut. Avslutningsvis är förhoppningen, likt tidigare, att min hantering av ditt nygamla ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme. Du har som sagt blivit erbjuden en 30 minuters telefonrådgivning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till ytterligare diskussion. Jag kommer därför att ringa dig imorgon tisdag den 24/3 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte skulle passa vänligen återkom per mail. Jag nås för ändamålet på jacob.bjornberg@lawline.seVänligen,

Jag har lånat ut 35 000 kronor till en vän, jag har bara själv noterat detta, jag har ingakvittor på skulden.

2020-03-11 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har lånat ut 35 000 kronor till en vän, jag har bara själv noterat detta, jag har ingakvittor på skulden.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar frågan som att du undrar om du har möjlighet att kräva att din vän återbetalar skulden, trots att det inte finns något kvitto. Om jag har uppfattat frågan fel rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga. Jag kommer att gå igenom vilken lag som är tillämplig om det finns ett skriftligt kvitto på skulden, och om man kan kräva pengarna tillbaka även om det inte finns ett skriftligt avtal. Därefter kommer jag att gå igenom hur man kan gå tillväga för att få pengarna tillbaka, och ge råd om vad du kan göra nu. Vilken lag är tillämplig om det finns ett kvitto på skulden? Om en person lånar ut pengar till en annan person och skriver ett kvitto på hur stort belopp skulden är på, och när den ska betalas, är detta ett skuldebrev. Skuldebrev regleras i Skuldebrevslagen (här). Kan man få tillbaka pengarna trots att avtalet inte är skriftligt? Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt, men kan dessvärre vara svårare att bevisa. Om det finns någon annan bevisning på att du har lånat ut pengar, exempelvis sms där din vän säger att han ska betala, kan det utgöra bevisning. Hur ska man gå tillväga för att få pengarna tillbaka? Om du vill få pengarna tillbaka rekommenderar jag först att du pratar med din vän. Om du redan har försökt detta rekommenderar jag att du ansöker om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden (se mer information på Kronofogdens hemsida, länk här). Det kostar 300 kronor att ansöka. Den kostnaden kan man begära ersättning för i sin ansökan. Kronofogden uppger att man i sin ansökan kan ta med kostnader för sitt eget eller sitt ombuds arbete, och att den kostnad som Kronofogden ersätter normalt är 380 kronor. Efter att man har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden kommer Kronofogden att ta kontakt med personen som den som ansökte vill ha betalt av. Då kan det hända att personen betalar, men det kan även hända att personen bestrider betalningsföreläggandet, alternativt att personen inte gör någonting. Om personen vägrar betala, alltså bestrider kravet, får den som vill ha betalt välja om hen vill driva ärendet vidare till domstol. Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du tar kontakt med Kronofogden, och frågar dem om de rekommenderar att du ansöker om ett betalningsföreläggande, alternativt ansöker om ett betalningsföreläggande. Dock bör du tänka på att om en person är skyldig en pengar men det inte finns så mycket bevis kan det vara svårt att driva en process, och det är inte säkert att den som är skyldig en pengar har möjlighet att betala skulden. Även om man ansöker om betalningsföreläggande är det alltså inte givet att man får pengarna tillbaka. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,