Hur kräver man in skulder?

2018-06-17 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Min bror har lånat pengar (400000:-) av mina föräldrar för 5 år sedan, tyvärr har han inte betalat tillbaka pengarna. Det har upprättats ett skuldbrev, där det finns inskrivet att han ska ha betalt tillbaka allt för 4 år sedan.Han "har" ägt ett hus tillsammans med sin fru, vilket han skrivit över på henne så att han inte har några tillgångar. Hans fru var fullt medveten om lånet då pengarna betalades till hennes bankkonto.Hur kan vi med lagen kräva tillbaka pengarna?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min rekommendation är att vända er till Kronofogden för att de ska driva in skulden. Det gör ni genom att skicka in en ansökan om betalningsföreläggande genom att följa anvisningarna här. Kronofogden kommer då hjälpa er att driva in skulden. Huruvida Kronofogden kan utmäta fastigheten beror på om en sakrättslig tradition ägt rum. Vilket jag inte kan avgöra utifrån informationen. Men Kronofogden kan då istället mäta ut t ex lön. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Jag betalade i förskott för en studentskiva som inte blev av - hur ska jag göra för att få tillbaka mina pengar?

2018-06-15 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag är 19 år gammal och tog studenten den 8:e Juni. Sedan 2018 började har ett par tjejer i min klass planerat studentskiva och studentflak som alla skulle vara med och betala för och jag betalade totalt 1440 kr. Jag fick veta senare i mars att inget blir av av olika anledningar men pengarna ska vi få tillbaka. Månader går och jag får inte tillbaka dem trots att jag skriver med en av dem konstant om det. Idag den 14:e Juni frågade jag igen och fick som svar att jag inte skulle få tillbaka mina pengar. Jag har bevis på att jag har betalt och skrivet på Messenger att dem ska betala och sen nu att dem inte ska. Vad kan jag göra?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra att det blivit så mycket problem med återbetalningen av dina pengar. Det är alltid jobbigt, men tyvärr inte helt ovanligt med den här typen av privata skulder som inte blir betalda. Jag ska ge dig lite råd om vad du kan göra för att få tillbaka pengarna. Alla juridiska verktyg som finns kräver tid och kostnader, så det är viktigt att tänka igenom hur viktigt det är att få skulden betald och om jobbet med att driva in skulden är värt det. Du har en fordran på 1440 kr på den person som har fått pengarnaEftersom du gav pengarna till någon som betalning för ert studentfirande, så kan man säga att ni ingick ett slags avtal där du gav en förskottsbetalning. När du sen inte fick det du betalade för och ni bestämde att de som betalat redan ska få tillbaka pengarna, så har det uppkommit en fordran på 1440 kr. Du har alltså en rättslig grund för att kräva pengar av den som tog emot betalningen. Personen har inte rätt att behålla pengarna, eftersom du aldrig fick det du betalade för och ni dessutom kommit överens om att ni skulle få tillbaka pengarna. Om du har svårt att få betalt själv kan du söka om betalningsföreläggandeDet juridiska verktyget som finns till för dig när du inte får dina fordringar betalda är att ta hjälp av Kronofogdemyndigheten. Kronofogden kan hjälpa till att driva in skulder. För att få deras hjälp måste du först få skulden fastställd i ett så kallat betalningsföreläggande.Du söker om betalningsföreläggande genom att fylla i Kronofogdens blankett. Du ska ta med ditt krav, alltså summan på 1440 kr, och grunden för det. Grunden i det här fallet är att det är en återbetalning av en förskottsbetalning för en studentfest som inte genomfördes. Specificera gärna med datum för när ni kom överens om olika saker och när studentskivan skulle ha ägt rum. ¨Ansökan kostar 300 kr (juni 2018), men du kan ange i blanketten att du vill ha ersättning för den kostnaden från den som är skyldig dig pengar. När du skickat in ansökan kan tre olika saker händaKronofogden ser över din ansökan så att den ser rätt ut och innehåller all nödvändig information. Om det ser okej ut kommer de skicka ut ett brev till den som är skyldig dig pengar. Brevet innehåller information om de krav som du framställt. I bästa fall leder det till att personen spontant betalar tillbaka dina pengar. Då måste du så fort som möjligt meddela Kronofogden att skulden är betalad.Personen kan också svara Kronofogden och invända mot kravet. Personen kan till exempel säga att den inte är skyldig att betala tillbaka pengarna av någon anledning. Då kommer Kronofogden höra av sig till dig igen. Du får då välja om du vill lägga ner ärendet, eller om du vill att ärendet skickas vidare till en domstol. Det skulle i så fall kosta ännu mer och ta lite mer tid. Då ska du tänka igenom det en gång till och fundera på om du tycker att det känns värt att lägga ner energin på det.En tredje möjlighet är att personen inte svarar Kronofogden och inte betalar. Då kommer Kronofogden meddela ett så kallat utslag. Det är ett formellt beslut som betyder att den andra personen är förpliktigad att betala dig de pengar du krävt. När utslag har meddelats går ärendet vidare till verkställighet. Det betyder att Kronofogden börjar driva in skulden åt dig. Då tillkommer en kostnad på 600 kr (juni 2018). Kronofogden försöker i första hand kräva den avgiften från personen som är skyldig dig pengar, men om de inte får betalt från dem kommer du behöva betala summan. Om du vill ha mer hjälp med din ansökan eller funderar på hur Kronofogden handlägger ett sånt här ärende kan du ringa eller mejla Kronofogden med dina frågor. Kontaktuppgifter hittar du här.Prata med personen en gång till förstDet bästa vore om du helt kunde undvika att ta hjälp av Kronofogden. Det tar energi, tid och kan leda till kostnader om du inte får betalt från personen. Dessutom kan det leda till fler personliga konflikter mellan er, så du måste också tänka på om det här är en person som du vill ha en fortsatt relation med och hur den kan påverkas i så fall. När du funderat på allt det rekommenderar jag dig att skicka ett sista meddelande till personen. Skriv tydligt att du vill ha tillbaka dina pengar. Om hon har argumenterat emot och förnekat att hon är skyldig dig någonting kan du bemöta det hon sagt och peka på det ni kommit överens om tidigare. Skriv också att om du inte får tillbaka dina pengar inom exempelvis en eller två veckor, så kommer du gå vidare med skulden till Kronofogden. I vissa fall kan hotet om Kronofogden göra så att folk betalar sina skulder. Funkar inte ett sista kravmeddelande kan du skicka in en ansökan om betalningsföreläggande. Förhoppningsvis behöver det inte gå längre än så innan personen tar kravet på allvar och betalar tillbaka dina pengar. Sammanfattningsvis låter det för mig som om du har en fullt giltig fordran på den personen som tagit emot dina pengar. Hon är alltså skyldig att betala tillbaka dem. Skicka ett sista meddelande med ett tydligt framställt krav där du också berättar att du kommer gå vidare till Kronofogden om hon inte betalar skulden inom en viss tid. Fungerar inte det kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Förhoppningsvis behöver det inte gå längre än så innan personen förstår att du är allvarlig med kravet och att hon måste betala tillbaka dina pengar. Tänk alltid på att en åtgärd som att gå till Kronofogden kan få negativa konsekvenser på en personlig relation. Är det en person som du känner och kanske kommer ha kontakt med framöver ska du först tänka igenom vilka negativa konsekvenser det här kan ha på er relation. Jag hoppas att du känner att du har fått lite hjälp och att du lyckas få tillbaka dina pengar. Har du fler funderingar är du välkommen att skriva till oss igen.

Kronofogden kan hjälpa till att driva in en skuld som någon vägrar betala

2018-05-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Denna fråga handlar om vad jag tror är bedrägeri. Jag har tagit ett lån i mitt namn och lånat ut dom pengarna till ett bolag som nu är satt i konkurs, jag har ett skuldebrev där det står att skulden skall vara löst av bolaget vid årsskiftet 2015-2016.Om bolaget går i konkurs så blir ägaren av bolaget skyldig att lösa skulden.Bolaget betalade amorteringen samt ränta varje månad till en början men sen gick bolaget i konkurs och ägaren av bolaget blev nu skyldig att betala lånet. Nu har ägaren slutat betala på lånet och bara vilseleder mig när jag kontaktar honom via mail. Jag tar ekonomisk skada varje månad.Jag vet inte vad jag skall börja eller vända mig Tack på förhand.
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Om ni har avtalat om att ägaren ska betala skulden ifall bolaget inte kan så gäller det. Det du kan göra då för att få betalt är att vända dig till kronofogden, som kan hjälpa dig att driva in skulden. Kronofogden tar ut en avgift för detta, men finns det skriftligt på att ägaren ska betala så borde det inte vara några större problem att få hjälp av kronofogden. Om det däremot bara är ett muntligt avtal kan det bli svårt att bevisa att ägaren faktiskt har åtagit sig att betala tyvärr. På kronofogdens hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga för att ta hjälp av dem, länk till hemsidan.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan Kronofogden besluta att inneboende är sambo?

2018-05-25 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Får kronofogden utan vidare besluta att min inneboende (hyr ut del av min lgh) är min sambo och att vi då ska räknas ihop (bådas inkomster)? Detta har dom nu gjort utan att att på något sätt tillfrågat mig.
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Vilka som ska anses vara sambor anges i 1 § sambolagen. Det framgår i paragrafen att två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll är sambor. Av naturliga skäl kan det vara svårt att påvisa att dessa rekvisit föreligger, varför det finns en presumtionsregel som säger att man ska utgå ifrån att samboskap föreligger om båda personerna är folkbokförda på samma adress och har varit detta under en längre tid (se prop.1986/87:1 s. 253).Kronofogden har alltså presumerat att ni är sambor. Om du har ett skriftligt hyreskontrakt med din inneboende, är mitt råd att du vänder dig till Kronofogden med detta för att på så sätt bryta presumtionen att ni är sambor. Detta gjordes för att bryta presumtionen i rättsfallet RH 1996:11, där frågan var om en person skulle anses vara inneboende eller samboende.Du hittar kontaktuppgifter till Kronofogden här. Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor eller andra oklarheter.Med vänliga hälsningar,

Jag betalade i förskott för en studentskiva som inte blev av - hur ska jag göra för att få tillbaka mina pengar?

2018-06-15 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag är 19 år gammal och tog studenten den 8:e Juni. Sedan 2018 började har ett par tjejer i min klass planerat studentskiva och studentflak som alla skulle vara med och betala för och jag betalade totalt 1440 kr. Jag fick veta senare i mars att inget blir av av olika anledningar men pengarna ska vi få tillbaka. Månader går och jag får inte tillbaka dem trots att jag skriver med en av dem konstant om det. Idag den 14:e Juni frågade jag igen och fick som svar att jag inte skulle få tillbaka mina pengar. Jag har bevis på att jag har betalt och skrivet på Messenger att dem ska betala och sen nu att dem inte ska. Vad kan jag göra?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra att det blivit så mycket problem med återbetalningen av dina pengar. Det är alltid jobbigt, men tyvärr inte helt ovanligt med den här typen av privata skulder som inte blir betalda. Jag ska ge dig lite råd om vad du kan göra för att få tillbaka pengarna. Alla juridiska verktyg som finns kräver tid och kostnader, så det är viktigt att tänka igenom hur viktigt det är att få skulden betald och om jobbet med att driva in skulden är värt det.Du har en fordran på 1440 kr på den person som har fått pengarnaEftersom du gav pengarna till någon som betalning för ert studentfirande, så kan man säga att ni ingick ett slags avtal där du gav en förskottsbetalning. När du sen inte fick det du betalade för och ni bestämde att de som betalat redan ska få tillbaka pengarna, så har det uppkommit en fordran på 1440 kr. Du har alltså en rättslig grund för att kräva pengar av den som tog emot betalningen. Personen har inte rätt att behålla pengarna, eftersom du aldrig fick det du betalade för och ni dessutom kommit överens om att ni skulle få tillbaka pengarna.Om du har svårt att få betalt själv kan du söka om betalningsföreläggande Det juridiska verktyget som finns till för dig när du inte får dina fordringar betalda är att ta hjälp av Kronofogdemyndigheten. Kronofogden kan hjälpa till att driva in skulder. För att få deras hjälp måste du först få skulden fastställd i ett så kallat betalningsföreläggande.Du söker om betalningsföreläggande genom att fylla i Kronofogdens blankett. Du ska ta med ditt krav, alltså summan på 1440 kr, och grunden för det. Grunden i det här fallet är att det är en återbetalning av en förskottsbetalning för en studentfest som inte genomfördes. Specificera gärna med datum för när ni kom överens om olika saker och när studentskivan skulle ha ägt rum. ¨Ansökan kostar 300 kr (juni 2018), men du kan ange i blanketten att du vill ha ersättning för den kostnaden från den som är skyldig dig pengar.När du skickat in ansökan kan tre olika saker händaKronofogden ser över din ansökan så att den ser rätt ut och innehåller all nödvändig information. Om det ser okej ut kommer de skicka ut ett brev till den som är skyldig dig pengar. Brevet innehåller information om de krav som du framställt. I bästa fall leder det till att personen spontant betalar tillbaka dina pengar. Då måste du så fort som möjligt meddela Kronofogden att skulden är betalad.Personen kan också svara Kronofogden och invända mot kravet. Personen kan till exempel säga att den inte är skyldig att betala tillbaka pengarna av någon anledning. Då kommer Kronofogden höra av sig till dig igen. Du får då välja om du vill lägga ner ärendet, eller om du vill att ärendet skickas vidare till en domstol. Det skulle i så fall kosta ännu mer och ta lite mer tid. Då ska du tänka igenom det en gång till och fundera på om du tycker att det känns värt att lägga ner energin på det.En tredje möjlighet är att personen inte svarar Kronofogden och inte betalar. Då kommer Kronofogden meddela ett så kallat utslag. Det är ett formellt beslut som betyder att den andra personen är förpliktigad att betala dig de pengar du krävt. När utslag har meddelats går ärendet vidare till verkställighet. Det betyder att Kronofogden börjar driva in skulden åt dig. Då tillkommer en kostnad på 600 kr (juni 2018). Kronofogden försöker i första hand kräva den avgiften från personen som är skyldig dig pengar, men om de inte får betalt från dem kommer du behöva betala summan.Om du vill ha mer hjälp med din ansökan eller funderar på hur Kronofogden handlägger ett sånt här ärende kan du ringa eller mejla Kronofogden med dina frågor. Kontaktuppgifter hittar du här.Prata med personen en gång till först Det bästa vore om du helt kunde undvika att ta hjälp av Kronofogden. Det tar energi, tid och kan leda till kostnader om du inte får betalt från personen. Dessutom kan det leda till fler personliga konflikter mellan er, så du måste också tänka på om det här är en person som du vill ha en fortsatt relation med och hur den kan påverkas i så fall.När du funderat på allt det rekommenderar jag dig att skicka ett sista meddelande till personen. Skriv tydligt att du vill ha tillbaka dina pengar. Om hon har argumenterat emot och förnekat att hon är skyldig dig någonting kan du bemöta det hon sagt och peka på det ni kommit överens om tidigare. Skriv också att om du inte får tillbaka dina pengar inom exempelvis en eller två veckor, så kommer du gå vidare med skulden till Kronofogden. I vissa fall kan hotet om Kronofogden göra så att folk betalar sina skulder.Funkar inte ett sista kravmeddelande kan du skicka in en ansökan om betalningsföreläggande. Förhoppningsvis behöver det inte gå längre än så innan personen tar kravet på allvar och betalar tillbaka dina pengar.Sammanfattningsvis låter det för mig som om du har en fullt giltig fordran på den personen som tagit emot dina pengar. Hon är alltså skyldig att betala tillbaka dem. Skicka ett sista meddelande med ett tydligt framställt krav där du också berättar att du kommer gå vidare till Kronofogden om hon inte betalar skulden inom en viss tid. Fungerar inte det kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Förhoppningsvis behöver det inte gå längre än så innan personen förstår att du är allvarlig med kravet och att hon måste betala tillbaka dina pengar.Tänk alltid på att en åtgärd som att gå till Kronofogden kan få negativa konsekvenser på en personlig relation. Är det en person som du känner och kanske kommer ha kontakt med framöver ska du först tänka igenom vilka negativa konsekvenser det här kan ha på er relation.Jag hoppas att du känner att du har fått lite hjälp och att du lyckas få tillbaka dina pengar. Har du fler funderingar är du välkommen att skriva till oss igen.

Granne vägrar lämna tillbaka nyckel

2018-06-14 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejsan. Jag lånade ut min dörrnyckel till en granne som vattnade min blommor då jag var bortrest.Fick aldrig tillbaks nyckeln utan bara mängd ursäkter om att den inte hittades. Tiden gick , under tiden blev jag utsatt för inbrott med nyckel. Jag kan inte bevisa att det är grannen. Polisen verkar inte bry sig men det är polisanmält. Hur ska jag göra , och räknas nyckel försvinnandet som stöld?
Agnes Lange |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att din granne inte lämnar tillbaka nyckeln som du lånat ut kan inte betraktas som stöld. För att stöld ska aktualiseras krävs bland annat att din granne olovligen tagit nyckeln från dig (8 kap. 1 § brottsbalken). I detta fall har grannen fått nycken i sin besittning på ett lovligt sätt eftersom du lånat ut den. Det brott som däremot kan vara aktuellt är olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Enligt bestämmelsen ska brottsobjektet (nyckeln) befinna sig i gärningsmannens besittning och omfattas av någons ägande- eller säkerhetsrätt och det uppställs inga krav på besittningens uppkomst. Gärningsmannen kan till exempel ha anförtrotts nyckeln på grund av en tjänst. Det finns alltså möjlighet att polisanmäla grannen för olovligt förfogande. Det finns även möjlighet att ansöka om handräckning hos Kronofogden för att få tillbaka nyckeln. Bestämmelser om handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Genom att skicka in en begäran om handräckning kan du få fastslaget att din granne är skyldig att återlämna nyckeln. En ansökan kostar 300 kr. Det finns två former av handräckning: vanlig och särskild. Vanlig handräckning kan till exempel gälla överlämnande av lös egendom. Ansökan ska göras skriftligen och i ansökan ska anges yrkande och grunden (9-10 § BfL). Personen som har din nyckel kommer då att bli tvungen att yttra sig inom två veckor (25 § BfL). Om denne bestrider inom rätt tid kan du begära att målet lämnas över till tingsrätten (33-34 § BfL). Om personen som innehar din nyckel inte bestrider inom rätt tid ska Kronofogden meddela utslag i enlighet med ansökningen (42 § BfL). Kronofogden har även möjlighet att verkställa det som står i utslaget.Med vänlig hälsning,

Åtgärd vid tvistig fordran

2018-05-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Har överklagat en parkeringsbot och har fått avslag 2 gånger och nu skriver de så här:"Vid ytterligare invändning eller utebliven betalning kommer vi att betrakta ärendet som tvistigt och vidta åtgärder utifrån detta."Texten känns faktiskt lite hotfull. Vad kan detta innebära? Det är egentligen inte pengarna jag strider för, utan mer principen. Finns det risk för att jag hamnar in en civilrättslig prövning och blir ålagd att betala rättigångskostnar eller dyligt?
Joakim Karlsson |Hej och tack för din fråga. Sannolikt menar bolaget att de kommer att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. En sådan ansökan kan sedan leda till att Kronofogden ger ett utslag, vilket i sin tur kan ligga till grund för kronofogdens senare indrivning av skulden, exempelvis genom utmätning (3-4 kap. utsökningsbalken). Du kan förhindra att Kronfogden ger ett sådant utslag genom att bestrida ansökningen. När väl bolaget har lämnat in sin ansökan till kronofogden kommer du att begäras yttra dig om saken (25 § lag om betalningsföreläggande och handräckning), och du ska i så fall inge ditt bestridande skriftligen till myndigheten inom den tid du förelagts svara (31 §). Notera att kronofogden aldrig kan ge ett utslag i en fråga som den ena parten har bestridit. Ditt bestridande kommer istället att delges bolaget, vilka i så fall kan välja att ta saken till domstol (33 §). Vad gäller rättegångskostnader gäller som huvudregel att den som förlorar betalar motpartens kostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Eftersom det rör sig om en parkeringsbot bör dock beloppet vara så litet att ett undantag till denna huvudregel blir tillämplig. Ersättningen för rättegångskostnader får då bland annat endast täcka kostnaden för högst en timmes rättslig rådgivning. Du hittar en uttömmande lista på vad rättegångskostnaderna får avse i 18. kap. 8 a § rättegångsbalken. Vidare information om betalningsföreläggande hittar du på Kronofogdens hemsida https://www.kronofogden.se. Mvh

My previosu landlord does not repay my deposit - what can I do to get the money back?

2018-05-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |I moved out of an apartment 4 months ago. The landlord wanted to give me back the deposit (5000 sek) in cash but I asked him to transfer it to my bank account. He did not do that, and now he is making up all sorts of lies as to why he does not have to give me back the deposit. He is twisting verbal agreements we made, whereas we have emails confirming those agreements (yet no contracts). There are emails confirming that he was going to transfer the deposit as well. I need the deposit back, but I do not know how to force him to pay me, since he is not reasonable and trying take advantage of this situation.
Mikaela von Bornstedt |Hi and thank you for sending Lawline your question!It can be very difficult to get your money from someone who has just decided to not pay a debt, but there ways to force a payment. It's good that you have tried to settle it on your own first, but it sounds to me like you are stuck right now.The legal alternative in your case is to go to the Swedish Enforcement Authority and apply for an order to pay. If you get an order to pay, it means that the Enforcement Authority has officially established the debt and can assist in recovering the debt. How do you apply for an order to pay?To apply for an order to pay, you fill in the form that you find here. You fill in the details for the parties i.e. you and your landlord, your claims and the ground for your claims. It doesn't matter that you do not have a written, formal contract. You can use those email conversations where you discuss your agreement as proof for your claims. There is an application fee of 300 SEK today (May 2018), but you can tick a box in the application form statin that you want the landlord to compensate you for that fee. You can also state if you want the Enforcement Authority to assist you in recovering the money if the debt is established. Once you're done with the form, you can find the right address to send it to here.What happens once you file the application? Once the Enforcement Authority has checked that the application looks alright, they will send a letter to the landlord informing him that you require your money back. In the best case scenario, this prompts him to pay you immediately. If that happens, you must withdraw your application. If he answers and objects to you claims, the Enforcement Authority will inform you and give you the option to have the issue passed on to the court for further processing. The last option is that your landlord neither objects or pays you. In that case, the Enforcement Authority will issue a verdict that says that the landlord is obligated to pay the debt. If you stated in the application that you wanted assistance in recovering the money, they can immediately start working on doing that once they have issued the verdict. The option to go to courtIf the landlord objects to your claim, the Enforcement Authority will offer you to send the case to the court. This will eventually lead to a trial. That would cost even more time and money, so if you end up in that situation I suggest you think it through and decide if you think it is worth it or not. To sum up I think that you should first try to email the landlord one final time. Inform him that you require the money back and that you turn to the Enforcement Authority if he does not pay his debt. If that does not work, you can apply for an order to pay. Hopefully, the landlord will choose to pay at this point to avoid any further problem. Should he object, you will have to option of going to court of you feel that it is worth it in this case. I hope that this has been of some help. If you have anything else you want to ask about, you are welcome to send us another question. If you want to ask questions specifically related to the Enforcement Authority, you can find their contact info here.Best regards,