Kan enskild egendom utmätas av kronofogden?

2020-10-19 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Kan kronofogden göra utmätning på ett arv som är Bröstarvinges enskilda egendom ?Om jag har skulder till kronofogden och jag får ett arv som är en skild egendom kan då kronofogden mäta ut allt
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! För att finna svaret på vad som gäller för kronofogdsmyndigheten vid utmätning måste vi gå in i utsökningsbalken och titta.Vilken egendom får utmätas? Som utgångspunkt får kronofogden lov att utmäta all egendom som är gäldenärens, till och med arv. Undantag: Från denna utgångspunkt fråntas dock sådan egendom som är förbehållen att den ej får lov att säljas vidare (5 kap. 5 § Utsökningsbalken). Ett sådant förbehåll kan endast uppkomma genom gåva eller testamente. Innefattas din enskilda egendom inom undantaget? Enskild egendom innebär att den kommer att undantas vid en bodelning för såväl gifta som sambos (7 kap. 2 § äktenskapsbalken och 4 § sambolagen). Har egendomen bytts ut mot annan egendom så har innehavaren fortsätt samma rätt till den förvärvade egendomen.Samma sak gäller vid arv om du vore gift. Den enskilda egendomen kan inte bli en del av arvet till din make/makas arvingar, eftersom den inte kan delas upp vid bodelningen som genomförs på grund av makan/makens bortgång. Att egendomen är angiven som din enskilda egendom ger dig alltså rätten till att behålla den orörd trots bodelning. Däremot får du inte en rätt till att frånta egendomen från en utmätning. För att en ärvd egendom skall bli borttagen från utmätningen krävs ett förbehåll för att egendomen inte får lov att säljas. Ett sådant förbehåll ingår alltså inte i att egendomen är din enskilda. Slutsats:Eftersom det inte framgår av omständigheterna att det finns ett förbehåll som säger att du inte får lov att sälja vidare egendomen, så får därför kronofogden utmäta den enskilda egendomen du fått i arv. Finns det dock ett sådant förbehåll har dem inte denna rättighet. Jag hoppas nu att allt löser sig för dig! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Allt gott! Vänligen,

Vill hämta mitt arvegods hos den dödes sambo

2020-10-17 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |När min mor gick bort för ett drygt år sedan, visade det sig att hennes sambo har sk besittningsrätt i huset, men all kvarlåtenskap och lösöre tillföll mig och min bror, problemet är nu att vi fortfarande inte fått komma och hämta mammas tillhörigheter, han menar att han inte vill ha "folk springa" i sitt hus.Kan han verkligen göra så och vad kan vi göra?Snälla hjälp oss.Maria
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom sakerna i huset är er egendom så har ni naturligtvis rätt att hämta sakerna. Ni har dock inte rätt att själva tränga er in i huset utan den före detta sambons tillstånd, annars kan ni göra er skyldiga till hemfridsbrott (4 kap. 6 § Brottsbalken)Om hen vägrar att släppa in er så måste ni vända er till Kronofogdemyndigheten och be om hjälp. Ni ber de om så kallad handräckning. Hoppas du fick svar på din fråga.

Hur får man tillbaka utlånade pengar om personen inte vill betala?

2020-09-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! jag har lånat ut runt 2400kr totalt till en gammal klasskompis i gymnasiet (jag är 21år) i små lån då hon har bett om mer och en ursäkt till varför hon inte har betalat tillbaka pengar på bestämd tid.allt det här skrevs på Snapchat vars chatt inte sparas om man inte aktivt sparar den själv för båda parterna så jag tog bilder på första gången hon fråga om att låna pengar och alla andra gånger. Jag har bildbevis men inte säkert att hon har sparat sin chatt och jag har sagt om jag inte får pengarna snart så kommer jag anmäla. först trodde jag hon faktiskt hade det svårt med hyran mm men sen har jag bara förstått mer och mer att hon har lurat mig på pengar då hon tydligen frågat flera andra i klassen.Så jag undrar hur ska jag få tillbaka mina pengar då jag själv sitter risigt till efter att förlorat jobbat pga corona.
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man kräver tillbaka pengar som man lånat till någon annan.När man lånar ut pengar till en annan person uppkommer något som kallas för en fordring. Vilket betyder att man kan göra ett anspråk på en annan person, i ditt fall att få tillbaka pengarna du lånat ut. Fordringar regleras i skuldebrevslagen (SkbrL).Om man bestämmer en sista dag för att betala tillbaka pengarna är det svårt att kräva tillbaka dem innan den dagen har löpt ut.I din fråga framgår inte om ni bestämt något datum eller inte. Finns inget bestämt datum kan du kräva tillbaka pengarna när som helst (1 kap. 5 § SkbrL). Om personen då inte betalar tillbaka kan man få hjälp av kronofogden för att få ut sina pengar.Hjälp från KronofogdenHos kronofogden kan man ansöka om något som heter betalningsföreläggande. Ett krav för att få hjälp här är att det rör sig om pengar som lånats ut och att sista datumet för betalning ska ha gått ut. Du kan fylla i ansökan antingen skriftligt på papper och posta in eller via kronofogdens "mina sidor" som man loggar in på med bankID. Att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300kr. Kostnaden kan man ansöka om att motparten ska betala om man vill.Efter att man skickat en ansökan om betalningsföreläggande skickar kronofogden ut ett brev till personen. Om personen då inte betalar kan man välja att gå till domstol eller begära något som kallas för verkställighet vilket går ut på att kronofogden driver in skulden från personen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Hur får man någon att betala sin skuld?

2020-09-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejsan! jag svarade på en annons på blocket och ville köpa en mobil. Säljaren och jag skrev under ett kontrakt med bankid. Jag swishade för varan men den dök aldrig upp. detta blev polisanmält med lades ner. Jag vill gå vidare med det här då jag har ett kontrakt undertecknat med e legitimation och få varan eller pengar tillbaka. vad bör jag göra?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Hur jag tolkar din fråga.Jag tolkar din fråga som att du har betalat, men att säljaren inte har skickat varan. Den har alltså inte kommit bort i posten. Har den kommit bort i posten är det som utgångspunkt inte säljaren som bär risken för den (KöpL 7 § andra stycket). Du får då istället vända dig till posten.Vad kan du göra för att få tillbaka pengarna?Har du inte redan gjort det är ett första steg att kontakta Blocket. Har företaget något köparskydd eller lämnar det några garantier vid denna typ av händelse? Finns det ingen hjälp att få där kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få pengarna tillbaka. Det kommer kosta dig 300 kr, men det är en summa du kan kräva tillbaka från säljaren.Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogden skickar en uppmaning till säljaren om att betala vad du påstår att han eller hon är skyldig. En förutsättning är förstås att du har säljarens personuppgifter (lag om betalningsföreläggande 18 §), d.v.s. de uppgifter som anges i RB 33 kap 1 §. Om säljaren varken besvarar Kronofogdens uppmaning eller betalar dig kommer myndigheten meddela utslag i enlighet med din ansökan (lag om betalningsföreläggande 42 §). Det innebär att skulden fastställs och, på din ansökan, kan läggas till grund för t.ex. utmätning (UB 1 kap 1 §, 3 kap 1 § 8 p och 4 kap 1 §).Om säljaren istället bestrider betalningsföreläggandet, d.v.s. hävdar att din fordran inte har någon grund och är ogiltig, måste du överväga om du vill ta det vidare till domstol. I detta skede kan du isåfall be Kronofogden överlämna ärendet till tingsrätten (lag om betalningsföreläggande 33 §). Eftersom tvisten isåfall kommer röra ett relativt litet belopp (under ett halvt prisbasbelopp/23,650 kr) kommer du till stor del behöva stå för dina egna rättegångskostnader, även om du vinner (RB 1 kap 3 d § och 18 kap 8 a §).Vad kan du göra för att få mobiltelefonen?Eftersom tidpunkten för när mobiltelefonen ska avlämnas har passerat (KöpL 9 §), kan du ansöka om handräckning hos Kronofogden (lag om betalningsföreläggande 3 § 2 p). Precis som vid ett betalningsföreläggande kommer säljaren uppmanas att inrätta sig efter ditt krav. Om säljaren bestrider ditt krav får du precis som vid betalningsföreläggandet ansöka om att Kronofogden överlämnar ditt ärende till domstol. Väljer säljaren istället att förbli helt passiv kan Kronofogden fastställa ditt krav genom utslag. Det innebär att handräckningen, på din ansökan, kan verkställas av myndigheten (UB 1 kap 1 §, 2 kap 1 § och 3 kap 1 § 8 p). Det kostar 600 kr som myndigheten primärt kommer kräva av säljaren. Om säljaren inte kan betala kommer du att krävas.Avslutande kommentarSom du märker har du vissa verktyg att tillgå. Dock får Kronofogden in många ansökningar per år varför det kan ta ganska lång tid innan din ansökan handläggs. Eftersom Kronofogden har en viss dignitet bakom sitt namn väljer många att betala redan när det kommer ett betalningsföreläggande. Av den anledningen kan det vara ganska effektivt om du tycker det är värt väntan. Att ta det vidare till domstol är inte särskilt kostnadseffektivt eftersom du inte kan räkna med att få igen särskilt mycket av dina eventuella rättegångskostnader (för t.ex. juridiskt ombud).Hoppas du fick svar på din fråga.

Vad kan jag göra för att få tillbaka pengar jag lånat ut?

2020-10-18 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |En vän pressade mig och ringde mig varje dag under en sommar då hon inte fick ut sina pengar från fonder hon hade så ville hon låna 100 tusen av mig. Annars skulle hennes kille lämna henne och dom skulle inte kunna köpa lgh (hon påstod att pengarna skulle gå till insatsen) har nu gått något år och ännu kan hon inte betala och denne person är hos krf. Hur ska jag göra? Ensamstående, studerande och ekonomiskt har detta förstört enormt dessa år.
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När någon är skyldig pengar men inte betalar tillbaka kan man vända sig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande. Detta görs genom att du fyller i en blankett som finns på Kronofogdemyndighetens hemsida. Där fyller du i hur mycket din vän är skyldig och varför. Att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300 kr. Kronofogdemyndigheten skickar sen ut ett brev (ett föreläggande) till din vän. Om din vän betalar hör du av dig till Kronofogdemyndigheten och tar tillbaka din ansökning. Jag tolkar din fråga som att din vän redan har skulder vilket antyder att din vän kommer ha svårt att betala tillbaka pengarna. Om vännen inte hör av sig till Kronofogdemyndigheten eller betalar självmant meddelas ett utslag. Om din vän inte invänder mot utslaget kan Kronofogden gå vidare med verkställighet och försöka driva in skulden. Om din vän däremot bestrider skulden, det vill säga påstår att hen inte är skyldig dig pengarna får du välja om du vill ta ärendet vidare till domstol.Läs mer om hur du ansöker om betalningsföreläggande här.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Vad ska man göra när ett myndig barn inte vill flytta ut?

2020-10-04 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har en dotter som bor hemma som är 19 år.Vi går inte ihop här hemma O jag vill att hon flyttar men hon vägrar.Va ska man göra i ett sånt läge. Vi bara bråka jämt. Hon hjälper inte till o det uppstår konflikter hela tiden.Kan jag kräva att kommunen hjälper min dotter med lägenhet?
Fawzia Hassoun |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som förälder har man en underhållsskyldighet som bland annat innebär att låta sitt barn bo kvar hemma. Reglerna kring detta finns i 7 kap föräldrabalken (FB). Denna underhållsskyldighet gäller fram till dess att barnet fyllt 18 år eller till dess att barnet slutat skolan, dock hör inte universitet eller högskolan till detta krav, enligt 7 kap 1 § andra stycket FB.Avhysning med hjälp av kronofogdemyndighetenOm du inte har en underhållsskyldighet behöver du inte låta din dotter bo kvar hos dig. Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om avhysning. Detta kallas för vanlig handräckning. Se 3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Du kan begära att kronofogdemyndigheten ska verkställa beslutet om avhysning innebärandes att du får hjälp med att se till att dottern flyttar ut. En sådan ansökan kostar 300 kronor. På kronofogdens hemsida kan du finna närmare information om detta. Hjälp med bostad av kommunen Bestämmelser beträffande denna fråga återfinns i Socialtjänstlagen (SoL).Socialnämnden ska "främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning" enligt 3 kap 2 § SoL. Att "främja" innebär dock inte att Socialnämnden har en skyldighet att ordna en bostad åt sina medborgare. Utgångspunkten är alltså att Socialnämnden inte har en skyldighet att ordna bostad. Det har dock genom rättspraxis konstaterats att Socialnämnden kan vara skyldig att tillgodose en bostad i vissa fall. Ett exempel är domstolsavgörandet RÅ 1990 ref. 119 som handlade om en sjuk kvinna med fyra barn där två av dem var funktionsnedsatta och som bodde i en husvagn som inte var större än åtta kvm. Det som ska kunna få hjälp med bostad ska vara bostadslös och dessutom ha mycket svårt med att ordna en bostad på egen hand. Min bedömning är att din dotter bör söka bostad på egen hand. Om hon skulle vara sjuk att hon inte kan ordna en bostad själv kan socialnämnden finna att det finns skäl att hjälpa henne med det. Det ska även nämnas att det däremot finns möjlighet för din dotter att ansöka om bistånd så att hon har en ekonomisk möjlighet att ordna en bostad. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter!Med vänliga hälsningar

Vad kan man göra om sitt myndiga barn inte flyttar ut?

2020-09-25 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej,Jag har en särbo som har en son som är 20 år, och vägrar att flytta hemifrån. Dessutom så misshandlar han henne dagligen både psykiskt och vid tillfällen även fysiskt. Detta har hållit på i åratal. Hon har nu fixat en lägenhet åt honom där han har skrivit på kontraktet och har tillgång till den från 1/10 2020. Vidare så har hon fått honom att skriva på flyttanmälan till Skatteverket som hon precis lämnat in. Har även ordnat med allt annat praktiskt till lägenheten. Han talar nu om för henne att han kommer att flytta i sin egen takt och det bestämmer han själv oavsett tid. Hon orkar som sagt inte en minut till och ska iväg till sjukhuset för en gastroskopi då läkaren tror att hon har ett magsår. Vad kan hon göra?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Föräldrars underhållsskyldighetEn förälder är underhållsskyldig för sitt barn tills dess att barnet är arton år, eller tjugoett år om barnet fortfarande går i skolan (7 kap. 1 § Föräldrabalken). Det innebär att om din särbos son inte går i skolan, är din särbo inte längre underhållsskyldig för sin son. Hon behöver således inte längre försörja sin son. Avhysning med hjälp av kronofogdemyndighetenEftersom hon inte längre behöver försörja sin son, behöver hon inte låta honom bo hos henne. Om sonen vägrar flytta kan hon därför vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om avhysning, kallat vanlig handräckning (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I ansökan kan hon begära att Kronofogdemyndigheten verkställer beslutet om avhysning, vilket innebär att de ser till att sonen flyttar ut. Det tillkommer en avgift om 300 kronor. Vid avhysning krävs grund för varför man vill avhysa någon. När det gäller exempelvis hyresgäst eller inneboende kan det krävas ett avtalsbrott mot hyresavtalet. Jag rekommenderar därför att ni kontaktar Kronofogdemyndigheten för att kontrollera ifall något sådant behövs för att kunna avhysa din särbos son. Skulle så vara fallet kan ni enkelt upprätta ett muntligt eller skriftligt avtal, om sonen kräver det, med din särbos son där ni kan uppställa krav på exempelvis att betala hyra (12 kap. 2 § Jordabalken). SammanfattningDin särbo kan ansöka om avhysning hos Kronofogdemyndigheten för att få sin son att flytta. Jag rekommenderar att ni kontaktar Kronofogdemyndigheten för att kontrollera om ni behöver ett hyresavtal för att ansöka om avhysning. Vill ni ha vidare hjälp med ärendet är ni varmt välkomna att boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. Med vänliga hälsningar,

Kommer kronofogden utmäta mitt arv?

2020-09-15 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag ska få ett arv på 3000 kr. Jag har skulder hos kronofogden. Får kronofogden alltid veta att man ska få ett arv utbetalt?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arv kan utmätasArvet är en tillgång som alla andra tillgångar. Detta innebär att arvet, på samma sätt som övriga tillgångar, är utmätningsbart (4 kap. 2 § utsökningsbalken). Kronofogden kan emellertid inte utmäta egendom som genom lag är undantaget, exempelvis genom att det är testamenterat att egendomen inte får överlåtas (5 kap. 5 § utsökningsbalken).Kronofogden har inte alltid kännedom om när en skuldsatt person ärverDet är emellertid inte så att kronofogden alltid har vetskap om ett specifikt arv som en skuldsatt person ska erhålla. Tvärtom är det så att kronofogden ofta inte vet när en skuldsatt person de facto ärver vilket resulterar i att utmätning inte sker.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,