Vilken information är jag skyldig att lämna till Kronofogdemyndigheten vid utmätning; löneutmätning?

2019-10-13 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej,Jag har skulder hos kronofogden jag betalar av på. Jag förstår att om det kommer inte större belopp på mitt konto så försvinner det direkt till KFM.Min fråga är om KFM har tillgång till alla konton jag har eller enbart kontot kopplat till Mastercard och ev andra kredikort? Kan jag med säkerhet ange ett annat kto eller annan bank för att undgå att pengar försvinner till KFM?Hälsningar
Isabelle Sewelén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar om Kronofogdemyndigheten (hädanefter KFM) har tillgång till alla dina konton och om du till KFM kan uppge ett annat bankkonto eller en annan bank för att därigenom undvika att pengar mäts ut. Din fråga regleras i utsökningsbalken (UB) och aktualiserar även vissa bestämmelser i brottsbalken (BrB). Kort om utmätningNär KFM beslutar om utmätning tittar man på vilka tillgångar som kan användas för att betala av skulden och som medför minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för den som har innehar en skuld (även kallad gäldenär) (4 kap. 3 § UB). Och som du besitter och antas vara till ägare och som inte genom särskild föreskrift är undantagen från utmätning (4 kap. 2 § UB). Vad som är tillgång av ekonomiskt värde och som kan medföra minst olägenhet hos den enskilde bedömer man i varje enskilt fall.Den som är skuldsatt och har ett beslut från KFM, har en upplysningsplikt - en skyldighet att lämna information om de tillgångar som är av ekonomiskt värde och som kan förväntas driva in pengar för att betala av skulderna (4 kap. 14 § första stycket UB). Innan beslut om t.ex. löneutmätning sker ska man alltså lämna alla de uppgifter om ens ekonomi och andra levnadsförhållanden som kan påverka vilket belopp som fastställs.I först hand tittar man på om det finns pengar att mäta ut eftersom pengar är lätta att utmäta och är det smidigaste sättet att driva in skulder, i form av exempelvis löneutmätning, där arbetsgivaren utbetalar ett visst belopp av lönen till KFM månadsvis (7 kap. 1 § UB). Vilka konton har KFM tillgång till?De uppgifter KFM förfogar över beror lite på omständigheterna i det enskilda fallet: vad de har funnit vid en utmätning och är tillgångar av ekonomiskt värde och kan utmätas och antas bringa in pengar för att driva in skulderna, samt de uppgifter du lämnat in, eventuella konton till exempel. KFM kan alltså ha tillgång till alla de bankkonton man i samband med en utmätning fått kännedom om och som du antas vara ägare till, och det du var skyldig att lämna: upplysningsplikten, om din ekonomi i övrigt (4 kap. 17 § UB).LöneutmätningVid löneutmätning är din arbetsgivare alltså skyldig att hålla inne och betala ut en viss del av lönen direkt till KFM enligt beslut (7 kap. 3 § UB). KFM har alltså tillgång till det bankkonto du anmälde till din arbetsgivare vid anställningen och som lönen skulle utbetalas till. Arbetsgivaren ska i samband med detta underrättas om att beslut om löneutmätning har fattats om en arbetstagare (7 kap. 12 § UB).Hur stort beloppet vid löneutmätning beror för övrigt på den enskildes ekonomiska förhållanden. När det gäller utmätning är det alltså din arbetsgivare som är skyldig att utbetala det belopp och följa det KFM beslutat om och som ska dras månadsvis; fram tills skulder inte längre finns. Om din arbetsgivare inte fullföljer sin skyldighet kan hen i stället bli ålagd att betala beloppet som inte inkommit och avser dina skulder (7 kap. 21 § UB). Så just vid löneutmätning är det arbetsgivaren som skyldig att betala ett visst belopp till KFM och vid underlåtenhet, kan göra sig skyldig till brott — inte den skuldsatte.Kan jag ange ett annat konto till KFM eller annan bank för att undgå att pengar dras utan att göra mig skyldig till någonting?Om du har för avsikt att uppge ett nytt konto eller skapa nytt konto hos en ny bank, och tänkt att lönen ska utbetalas dit i stället, kommer KFM få information om detta automatiskt - det följer av arbetsgivarens skyldigheter.Om du däremot tänkt öppna upp nytt konto hos en ny bank i syfte att undgå betalning och använda det för att exempelvis motta pengar från annat håll är förhållandet annorlunda. Skyldigheten att lämna uppgifter som är av betydelse gäller även under tiden man har löneutmätning, särskilt ekonomiska uppgifter. Du kan läsa mer om vad man är skyldig att upplysa om under tiden man har utmätning här: Skyldigheten att uppge ändrade förhållanden - särskilt ekonomiska Det är inte heller ovanligt att den som är skuldsatt, blir skyldig, på begäran från KFM, att skriftligen - på heder och samvete, bekräfta att uppgifterna om sina ekonomiska tillgångar är riktiga (4 kap. 14 § tredje stycket UB).När man har löneutmätning och får ändrade ekonomiska förhållanden och medvetet inte lämnar dessa, eller förtiger detta kan man göra sig skyldig till osann försäkran och straffas med böter eller fängelse (15 kap. 10 § BrB). Bestämmelsen aktualiseras om du i samband med att beslut om utmätning fattades - skriftligen, på heder och samvete, uppgav att du inte skulle lämna oriktiga uppgifter. Det är inte brottsligt i sig att inte kunna betala sina skulder. Däremot kan det vara brottsligt om en gäldenär genom vårdslöst eller svikligt handlande gentemot sina borgenärer (de som har obetalda fordringar) att genom handling, i syfte att undgå betalning - försöka undanhålla eller gömma undan medel för att betala av skulderna är brottsligt (11 kap. 1 § BrB). Sammanfattningsvis skulle jag i första hand råda dig att kontakta Kronfogden för att kontrollera så du inte gör dig skyldig till någon straffrättslig handling genom att endera skapa nytt konto eller byta bank. Att försöka undanhålla tillgångar kan medföra konsekvenser och vara en brottslig handling. Därför skulle jag rekommendera dig om att du borde stämma av med KFM innan du fattar beslut om att uppge ett annat konto eller byta bank, för att undgå att pengar dras (som du nämner i frågan) - särskilt beroende på vilket syftet du har, och kontrollera med KFM så du inte gör dig skyldig till en brottslig handling. Kontaktuppgifter finner du på deras hemsida här: Du kan även läsa på KFM hemsida om vad som gäller vid löneutmätning här:Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Hur driver man in pengar som en köpare vägrar betala?

2019-09-29 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag sålde min bil till en privat person för 30,000 kr. När vi har bestämt att han skulle betala 20,000 kr. Efter skriv på ägarbyte och betalar 5,000 den 1 September och 5,000 kr den 1 October. När han försökte att överföra 20,000 köpare sade att han kunde inte överföra pengar till mitt bankkontot för att det är övergrans på han bankkontot. Han kan bara överföra 18,500 kr. Till mig. Och lova att ska överföra 1500 kr. dagen efter. Men pengar har aldrig kommit till min bank. Jag skrev till honom och be om 1500 kr. Han väga inte överföra pengar samt vill låna 1500 kr till för att hans son fyller år den dagen. Och efter 1 September skrev jag till honom att jag behöver 5000 kr som han lova att ska överföra till mig plus 1500 kr som han också lova att överföra. Hans vägar inte överföra några pengar även jag sade att jag ska polisanmälan. Hur kan jag göra med det här? Jag har bara en skrivlig kvitto och avtal köpekontrakt från köpare. Transaction från banken att han överföra bara 18500 kr. Anonsen från Blocket att jag ska sälja min bil för 35000 kr. Och medelande konversation mellan jag ock köpare. I detta fall vart jag kan vända mig till? Och vart kan jag göra att få resten av pengar ?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör indrivning av skuld och aktualiserar därmed lagen om betalningsföreläggande och handräckning (LBH).Hur drivs skulder in?Det mest effektiva sättet att få betalning för en penningfordran som är förfallen till betalning är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden enligt 2 § LBH. Detta gäller alltså endast för fordringar som är förfallna till betalning, vilket alla dina fordringar är förutom den som gäller till 1 oktober.En ansökan om betalningsföreläggande innehåller ditt yrkande och grunden för det. Den ska också innehålla fordringens belopp och förfallotid. Du behöver inte visa bevis i det här skedet. Svaranden har därefter möjlighet att bestrida din ansökan eller medge den. Medges din ansökan kommer kronofogden att utge en exekutionstitel och därmed driva in skulden åt dig. Om den bestrids kommer du att få bestämma om frågan ska tas upp i domstol eller släppas helt. Om det blir en domstolsfråga blir det nu avgörande för dig om du har tillräckliga bevis för att det finns en skuld. I ditt fall har du mycket som talar för dig, framför allt då du har bevis i form av kvitto, avtal och meddelanden mellan dig och köparen.Läs mer om betalningsföreläggande här.Jag hoppas att det var svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Utmätning av arv

2019-09-22 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |tar kronofogden mitt arv
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om Kronofogden kan utmäta ett arv. Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör gäldenären, 4 kap. 2 § utsökningsbalken. Det innebär att Kronofogden kan utmäta pengar som en gäldenär har. Det innebär även att om en person som ska ärva pengar har skulder så kan Kronofogden utmäta arvet.Sammanfattningsvis har Kronofogden alltså rätt att utmäta eller kräva in pengar från en person om den har skulder.Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Krav för betalningsföreläggande

2019-09-09 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej Lånade 300.000 kronor till en fd pojkvän för ca 1 år sedan . Skuldbrev finns och personen ifråga har endast betalat av 8000 kr under det gågna året, samt transaktionsbevis finns. Då fd pojkvän tjänar inte sina pengar legalt och därför finns ej någonstans att ta pengar ifrån / som tex med kronofogden.Finns det någon hjälp jag kan få , eller råd hur jag ska komma tillrätta med detta problemet.Kronofogden kan väl ej kräva in pengar från en person som ej har inkomst.Tack på förhand
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka sätt du har för att kräva in din skuld. Även om ditt ex inte har någon "legal" inkomst innebär det inte att kronofogden inte kan utmäta egendom från honom. Kronofogden existerar just för tillfällen som dessa.Det finns två olika sätt för att kräva in pengarna. Du kan antingen skicka in en stämningsansökan och därmed ta honom till domstol för att bevisa att skuldebrevet är giltigt och kräva in pengarna.Det andra sättet är att skicka in en ansökan om ett betalningsföreläggande till kronofogden direkt. Du kan skicka in en sådan ansökan så länge:1. skulden avser pengar, och2. att sista datum för betalning har passerat Är dessa krav uppfyllda så kommer kronofogden skicka betalningsförläggandet till ditt ex då han får chansen att bestrida eller acceptera kravet. Hoppas det besvarade din fråga!

Finns det någon preskriptionstid för när man måste bestrida en faktura?

2019-09-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag har en kund som inte betalat sina fakturor. Hon har vid flera tillfällen sagt att hon ska betala dom både muntligt och på sms. Sedan när äldsta fakturan inte är betalad trots att den är sen 2 månader (med påminelser) ställer jag kravet att hon får betala innan jag kan göra mer jobb (rör sig om flera 1000) så säger hon att vi ska sluta samarbetet omedelbart för att hon inte tycker om attityden. Sedan går hon in på en av fakturorna och säger att jag har fakturerat en kvart för mycket här och där mer än avtalat. Men vi har aldrig avtalat något sådant och det har varit kvartar här och där som jag faktiskt jobbat. Har även hjälpt henne med mycket annat (ikke betalt då). Hon har betalat tidigare fakturor med "kvartar" här och där (alltså 15 min extra innan el efter lektionerna jag har hållit) Min fråga är hur långt efter förfallodatum eller faktura datum kan man bestrida en faktura? (Totalt rör det sig om 1600kr vilket hade varit förhandlingbart om hon hade svarat)
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns i princip ingen särskild tidsfrist inom vilken man måste bestrida en faktura. Din kund kan alltså bestrida fakturan så här lång tid efter att du skickat den. Däremot kan fakturamottagarens passivitet tolkas som ett medgivande av att ett visst belopp ska betalas. Jag kan tyvärr inte uttala mig om din kund ska anses ha bundits av passivitet i just det här fallet. Jag tycker däremot att det faktum att hon både muntligt och skriftligt meddelat att hon ska betala fakturorna talar för att hon medger beloppen, men man skulle behöva tolka avtalet mellan er och all korrespondens mellan er för att säga hur just er situation ska tolkas.För att du ska få betalt för fakturorna kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Om kunden fortsätter att bestrida kravet kommer du behöva väcka talan mot henne i tingsrätten som då kommer ta ställning till om hon har en skuld till dig och vilket belopp som gäller. När du fått skulden fastställd genom dom kan Kronofogden hjälpa dig med att driva in pengarna. Lycka till!Vänligen,

Har man rätt att få tillbaka saker som man lämnat hos annan?

2019-09-29 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Jag borde hos mitt ex i 2 månader det slut mellan oss nu . Jag har kvar saker hos henne har jag rätt på något sätt få tbx de? Jag har aldrig varit skriven hos henne
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) och i viss mån även brottsbalken.Olovligt förfogandeInnan jag går in på dina rättsliga möjligheter vill jag påpeka att sakerna som du har kvar hos ditt ex fortfarande är din egendom. Om ditt ex exempelvis skulle göra något med din egendom kan hon ha begått ett brott. Om en person innehar annans egendom med tillåtelse, men däremot vidtar en åtgärd som gör att den med äganderätten berövas sin rätt till egendomen kan det bli tal om brottslighet. Brottet är i sådant fall olovligt förfogande som regleras enligt brottsbalken 10 kap. 4 §.Dina saker befann sig hos ditt ex med din tillåtelse inledningsvis. Nu vill du ha tillbaka dem. Jag råder dig därför att kontakta ditt ex och förklarar att du vill hämta tillbaka dina saker. Om hon inte låter dig få tillbaka sakerna kan det anses utgöra en sådan åtgärd av henne att ett brott anses ha begåtts.Särskild handräckningFör att snabbt få tillbaka dina saker på rättslig väg kan du ansöka om s.k. särskild handräckning. Denna ansökan ska göras till kronofogdemyndigheten och innebär i ditt fall att du som sökande ansöker om att få tillbaka dina saker som ditt ex eventuellt vägrar lämna tillbaka. Kronofogdemyndigheten kommer att pröva din ansökan och om ansökan bifalls kommer kronofogdemyndigheten hjälpa dig att få tillbaka dina saker. I din ansökan krävs att du kan bevisa att du äger sakerna genom t.ex. köpeavtal, fotografier eller andra dokument. Mer information om förfarandet kring särskild handräckning finner du här.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Person vägrar betala tillbaka lån

2019-09-22 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Har betalt ett halvt kök som jag har kvitto på till ett lån till en person. Denna Person vägrar nu betala.Vad gör jag?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Om jag förstått dig rätt så har du lånat ut pengar till en person och sedan kommit överens om att lånet ska betalas tillbaka. Har ni kommit överens om vilket datum som personen ska betala tillbaka lånet till dig? I sådana fall räknas dagen efter det bestämda datumet som den dag då skulden har förfallit till betalning. Om ni inte pratat om något datum, så bör ni börja med att bestämma ett datum. Om personen efter det datumet inte har betalat tillbaka skulden kan du vända dig till Kronofogden (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande.Ansökan om betalningsföreläggande innebär att KFM ålägger personen som lånat pengarna att betala skulden enligt lagen om betalningsföreläggande 2 §. Ansökan om detta görs skriftligt och ska innehålla yrkandet – alltså vad du vill ska hända – och grunden till yrkandet. Summan, förfallodagen och parternas personuppgifter ska också finnas med (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och färdiga blanketter för ansökan. Det kostar 300 kronor att ansöka, men den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. Du ska i din ansökan alltså kräva hela skulden till dig d.v.s. (lånet+lånets ränta) + räntan för dröjsmålet + ansökningsavgiften. Om man inte får betalt med hjälp av KFM kan man i sista hand hamna i domstol, som i en dom slår fast att personen som tagit lån ska betala tillbaka det till dig.Återkom gärna vid ytterligare fundering,Önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Måste man vända sig till inkasso innan kronofogden?

2019-08-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Måste företag vända sig till inkasso företag, eller kan de vända sig till kronofogden direkt?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Med inkassokrav meddelar fordringsägaren att den kommer ta till rättsliga åtgärder ifall räkningen inte betalas. Betalar man inte sin skuld till fordringsägaren kommer inkassokravet att skickas vidare till kronofogden. Så man kan inte vända sig till kronofogden direkt eftersom den som är skyldig pengar måste få möjlighet att betala även om det sker för sent. Men betalar man inte efter flera påminnelse kan kronofogden driva in skulden åt fordringsägaren. Hälsningar