Kan man hjälpa till att gömma pengar från kronofogden?

Är det straffbart att förvara pengar åt en spelmissbrukare som sitter hos kronofogden? Personen i fråga har själv bett om att någon annan ska förvara pengarna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


Inledningsvis avråder jag starkt från att hjälpa någon att gömma pengar från kronofogden.


När det kommer till det rättsliga så har en gäldenär, den som är skyldig någon pengar, en upplysningsskyldighet gentemot kronofogden. Alltså är den skyldig att berätta vilka ekonomiska tillgångar denne har när kronofodgen utreder vilka tillgångar som kan utmätas. Detta framgår av 4 kap 14§ utsökningsbalken. Vidare kan personen behöva bekräfta uppgifterna på "heder och samvete". Har personen behövt bekräfta uppgifterna på heder och samvete, men ljugit då den har gömt pengar hos en kompis utgör det brottet osann försäkran enligt 15 kap 10 § brottsbalken. Vidare skulle den som hjälpt personen gömma undan dessa pengar kunna göra sig skyldig till medhjälp till osann försäkran då denne har främjat brottet genom dåd, vilket framgår av 23 kap 4 § brottsbalken.


Att hjälpa någon att gömma undan pengar från kronofogden skulle därför kunna utgöra ett brott, vilket skulle kunna leda till böter eller fängelse.


Hoppas detta svarar på din fråga!

//Mvh


Linus NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo