Är det värt att vända sig till Kronofogden för att driva in en skuld från en vän?

2021-05-19 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har lånat ut pengar till en polare eller ja nu ex-polare. Jag har lånat ut ca 28k och jag har både chatloggar och swish bevis på att jag har swishat pengarna till honom.Han säger att han ska skicka pengarna men det kommer liksom aldrig till att han faktiskt skickar. Jag undrar är detta värt att gå till kronofogden för att kunna få tillbaka pengarna eller är dem pengarna borta? Det står klart och tydligt att han lånat pengar. Men dem är i mindra summor högsta var kanske 4k och resterande är mellan 50 kr - 3000 kr ca. Han säger att han behöver pengarna för att sen kunna skicka tillbaka pengarna till mig och dum som jag är så har jag skickat pengarna för att hjälpa han men sen så verkar aldrig pengarna gå till mig då jag inte fått pengar sen 2020 oktober och har tills nu skickat pengar.
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om det är värt eller inte att vända sig till Kronofogden med sin situation som du har angående skulden från din f.d. vän.Är det värt att vända sig till Kronofogden?Mitt korta svar på din fråga är att det kan vara värt att vända sig till Kronofogden för att driva in den skuld din f.d. vän har till dig. Om någon är skyldig en pengar som inte betalar och man vill ha hjälp med att få skulden betald så är det Kronofogden man ska vända sig till.Kronofogden kan i situationer så som din fungera som ett påtryckningsmedel för att få skulden betald. Denna funktion tillsammans med att du verkar ha en hel del bevis på att skulden/skulderna finns är grunden till varför mitt svar är att det absolut kan vara värt att vända sig till Kronofogden.Det första du då ska göra är att ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande. Det innebär att Kronofogden hjälper dig med att fastställa skulden. Betalningsföreläggandet blir som ett bevis på att personen faktiskt är skyldig dig pengar. Kronofogden skickar sedan betalningsföreläggandet till personen du vill ha betalt av, dvs. din f.d. vän, tillsammans med ett delgivningskvitto som personen ska skriva under och skicka tillbaka.Här är en länk till att göra en ansökan om betalningsföreläggande: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlEfter att du ansökt om ett betalningsföreläggande kommer din f.d. vän antingen att betala dig eller bestrida betalningsföreläggandet. Betalas skulden är ju problemet löst. Bestrider personen dock skulden löses inte problemet. Tvisten kan då t.ex. tas vidare till domstol men eftersom din fråga inte avser själva processen stannar jag här i mitt svar.SammanfattningMitt råd till dig är att vända dig till Kronofogden med skulden för att på så sätt få hjälp med att driva in betalningen. Kronofogden kan fungera som ett påtryckningsmedel i din situation.Hoppas du fått svar på din fråga!

Få tillbaka utlånade pengar

2021-04-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejsan, har en vän som tog en massa skulder för att lösa sin pojkväns ekonomiska kris ( han var hos fogden ) och det har nu tagit slut mellan dem. Han vägrar betala in några pengar till henne.Finns det nått hon kan göra för att få tillbaks sina pengar / få bort sin skuld över på honom?
Linn Gustafsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen som du beskriver om din vän handlar om fordringsrätt och kan vara knepig att befinna sig i.I fall som dessa rör det sig om två avtalsförhållanden, ett mellan din vän och långivaren (banken) och ett mellan din vän och sin f.d. pojkvän. I och med att det är din vän som tagit lånen samt står på dem så är det dessvärre hon som är betalningsskyldig gentemot banken trots att hon i sin tur har lånat pengarna vidare till hennes f.d. pojkvän. Jag förutsätter för frågan att långivaren inte var medveten om att pengarna skulle lånas vidare, vilket innebär att det endast är din vän som står som låntagare och därmed är betalningsskyldig.Vidare får det ingen betydelse att din vän kan visa på att hon inte förbrukat pengarna själv med grund i att det oavsett hur man gjort av med pengarna är densamme som är skyldig att betala tillbaka till långivaren. Skulle din väns f.d. pojkvän stå som medgäldenär kan banken även rikta återbetalningskrav mot honom. Härtill är det även möjligt att göra gäldenärsbyten, d.v.s. att man flyttar över lånet på en annan, men detta kräver pojkvännens och långivarens godkännande, vilket inte tycks kunna bli aktuellt i denna situation.Det andra avtalsförhållandet jag nämnde, det mellan din vän och hennes pojkvän, kan vara såväl muntligt som skriftligt. Denna överenskommelse binder den f.d. pojkvännen att betala din vän för den summan hon lånat ut. Här krävs dock att det rör sig om ett uttalat eller skriftligt lån och att det inte fråga om att din vän givit pengarna i gåva. Förutsatt att detta avtalsförhållande existerar har din vän rätt att begära ut pengarna av hennes f.d. pojkvän.Om den som är skyldig att återbetala en summa inte gör det frivilligt kan din vän vända sig till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Detta innebär (om kronofogden tar upp ärendet) att de ålägger pojkvännen att betala skulden. Denna ansökan ska innehålla bl.a. ditt ärende, summan, grunden till ditt yrkande m.m. (9-11 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning).Får din vän trots detta inte betalt kan hon som sista utväg lösa tvisten i domstol där en dom till förmån för henne kan slå fast att lånet ska återbetalas. Efter en sådan dom finns ingen möjlighet att inte betala. Kan han inte betala så kommer han utmätas, vilket betyder att kronofogden gör en utredning för att bedöma om han besitter några tillgångar som kan säljas för att lösa hans skulder (2 kap. 17 § utsökningsbalken).Sammanfattningsvis är alltså din vän betalningsskyldig gentemot långivaren, men kan kräva den f.d. pojkvännen på betalning om det föreligger ett muntligt eller skriftligt avtalsförhållande mellan dem.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?

2021-03-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejEn av mina kompis hade hjälpt mig med 15000 sek när jag hade ont om pengar. Vi hade inte signerat någon avtal for återbetalning. Han pressade mig for att betala den så snart som möjligt men tyvärr har jag inte råd just nu. Han sen skickade en betalningsföreläggande till Kronofogden som jag sa nej till och nu har den lämnat över till domstolen. Min fråga är har en rätt till återbetalning om vi har ingen juridisk avtal som jag har skrivit på eller muntligt avtal. Tack.
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att du ska bli återbetalningsskyldig krävs det att ni ingått något slags avtal. Det är dock möjligt att ett avtal anses ingånget om ni beter er som om ni har en överenskommelse. Det sistnämnda kallas konkludent handlande och regleras inte i lag. Lagen som reglerar muntliga och skriftliga avtal är avtalslagen. Om din kompis pengar var en ren gåva och syftet var att du skulle få dessa pengar ska du inte bli återbetalningsskyldig. Situationen beror sammantaget på vad ni sagt, gjort och kommit överens om och vad som kan bevisas i domstolen.Om ni har sagt att du någon gång ska betala tillbaka pengarna och att det därmed är ett slags lån är du återbetalningsskyldig och ni har därmed slutit ett muntligt avtal.Om ni inte sagt något uttryckligen om återbetalning men att detta kanske var underförstått, alltså att din kompis tog för givet att ni båda vad med på det, kan ett avtal ändå vara slutet. Om detta är fallet och ni sedan agerar som om du har en skuld till din kompis kan ett avtal anses ha kommit till stånd genom konkludent handlande. Men även om ni inte faktiskt ingått ett lånavtal kanske din kompis påstår detta i rätten och lägger fram bevis som får det att se ut som ett avtal förelegat. Det kanske finns sms-konversationer er emellan där din kompis ber dig betala tillbaka pengarna som du fått låna. Om du svarar att du inte kan betala tillbaka just nu eller liknande, kanske rätten anser att det talar för att det finns en överenskommelse mellan er.Det går inte redan nu att säga vad rätten kommer att ta för ställning, det beror på vad för bevis som läggs fram. Om det finns skriftliga diskussioner mellan er om en skuld och det verkar som du accepterar skulden, men bara anger att du inte kan betala, så talar det för att det var ett lån du fick och inte en gåva av din kompis. Om det inte finns några skriftliga bevis alls blir det en svårare bedömning för rätten och då kanske inte de kan godkänna din kompis krav. Kanske finns det vittnen som vet något om lånet/gåvan som ni kan åberopa som bevis i domstolen. Det är i vilket fall din kompis som ska bevisa att ni kommit överens om att det var ett lån och inte en gåva, om denne inte kan lägga fram tillräcklig bevisning kan inte rätten döma till dennes fördel. Jag kan råda dig till att samla ihop bevisning som talar för att det var en gåva, alla bevis kan vara relevanta.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma!Med vänlig hälsning

Kan jag kräva att min fru släpper in mig i vår gemensamma bostad?

2021-03-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, min fru har kastat ut mig ur vår gemensamma bostad och låter mig inte gå in i huset längre trots att jag är folkbokförd där fortfarande. Vi ska skilja oss, men äktenskapet är inte upplöst än. Har jag rätt att kräva henne att släppa in mig, och kan polisen hjälpa mig med det i så fall?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om samlevnad i äktenskap regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Din fråga aktualiserar även Lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) och Brottsbalken (BrB).Gemensamma bostad och egenmäktigt förfarandeDet framgår att ni ska skilja er men att äktenskapet inte är upplöst och jag förutsätter att det inte har skett en bodelning ännu. Inte heller framkommer det att din fru har rätt att bo kvar i er gemensamma bostad genom att ha ansökt om kvarsittningsrätt enligt 14 kap 7 § ÄktB. Det rör sig alltså om er gemensamma bostad enligt 7 kap 4 § ÄktB och ni har som makar samma rätt till bostaden. Genom att hindra dig tillgång till er gemensamma bostad kan din fru potentiellt göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande genom att olovligen rubba din besittning till bostaden. (8 kap 8 § BrB).Vad kan du göra?För att få tillgång till bostaden kan du ta hjälp av Kronofogdemyndigheten genom att ansöka om särskild handräckning enligt 4 § BfL. Du kan läsa vidare om handräckning på kronofogdens hemsida. Det kostar 300 kronor att ansöka om handräckning. Ansökan om särskild handräckning ska göras skriftligen (9 § BfL). Det ska även tydligt framgå att ansökan ska handläggas som särskild handräckning och innehålla skriftliga bevis och andra handlingar (15 § BfL). Kronofogden meddelar ett utslag och detta kan läggas till grund ett verkställande av beslutet. (43 § BfL) Om ett utslag meddelas ska svaranden, alltså din fru, ersätta dina kostnader i målet. (46 § BfL)RekommendationI första hand skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med din fru och försöka lösa tvisten på det sättet. Förtydliga att du annars kommer att behöva ansöka om särskild handräckning som är ett förfarande som är förenat med kostnader och att hon potentiellt kan bli tvingad att betala för detta.Hoppas att du har fått den information som du behöver för att veta hur du ska gå tillväga!Vänligen,

Hur kan jag få mitt husdjur återlämnad?

2021-04-29 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Har lånat ut en hund till en bekant och även sagt att denne bekant kan få hunden, men hon skrev då i sms att hon inte ville ha hunden. Hon vill inte stå som ägare på hunden. Nu har denna människa hållit på att krångla fram och tillbaka och inte velat skriva papper så nu vill jag ha tillbaks min hund. Nu vägrar hon dock att lämna ifrån sig hunden. Vad kan jag göra?
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är viktigt att konstatera vad ett husdjur faktiskt är för något. Kontentan är att husdjur är en sak och utgör således lös egendom. Det finns ingen paragraf som konstaterar att husdjur är lös egendom utan detta görs genom att allt som inte är fast egendom anses vara lös egendom (1 kap. 1 § jordabalken). Frågan blir således hur kan man återfå sin egendom som är i någon annans besittning. Svaret är handräckning, mer specifikt vanlig handräckning (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Vanlig handräckning ansöks hos Kronofogden där man ansöker om att man vill få egendom återlämnad, sakligheten i den ansökan är inget som kronofogden tar ställning till. Det som sker är att detta förmedlas vidare till den som har din egendom som sedan måste ta ställning, antingen bekräfta eller motsätta sig kravet som du framställer. Detta går sedan vidare till domstol ifall personen motsätter sig och där det blir det en bevisfråga. Utifrån vad jag kan tyda från omständigheterna ser bevisläget bra ut för din del. En ansökan om handräckning, kan göras genom en blankett eller på "Mina sidor". Informationen har du här.Hoppas detta svara på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen!Med vänliga hälsningar,

Får man kasta andras egendom?

2021-04-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Fd sambo flyttade i mellandagarna men lämnade kvar det mesta av sitt bohag. Jag har varit på henne ett flertal gånger utan någon större framgång. Hon har meddelat mej att hon har 3 månader på sig att hämta sina saker enligt lagen och kommer att ha hämta alla sina saker innan 1/4-21. Om hon inte har hämtat sina saker innan den 1/4 kan jag då räkna med att jag kan kasta det som är kvar utan att jag får problem.
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först är det viktigt att konstatera att om ni har avtalat om något, t.ex. om ni kommer överens att om ägaren av egendomen inte kommer och hämtar egendomen så får du rätten att kasta egendomen är det okej. I Sverige råder det avtalsfrihet vilket leder till att det hade varit acceptabelt. Dock framkommer det inte riktigt i omständigheterna att detta är fallet. Om ni inte har avtalat om att du får kasta hennes egendom så kan det leda till att du begår en brottslig gärning om du bestämmer dig för att göra det utan ägaren tillåtelse. Brott som aktualiseras är olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken) alternativt egenmäktig förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Således kan du få problem om du kastar hennes egendom. Lösningen är att begära handräckning hos Kronofogden. Mer information om det hittar du här. SlutsatsKasta inte egendom som inte tillhör dig och gör en ansökan om handräckning hos kronofogden. Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare frågor och funderingar är det bara att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan jag slänga ut hyresgäst som vägrar flytta ut?

2021-03-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Har en hyresgäst som haft korttidskontrakt på 9 månader med 1 månads uppsägningstid och det står i kontraktet att ingen besittningsrätt finns. Han är uppsagt & vräkt sedan september-20 men vägrar att flytta. Har ej betalt hyran sedan juli-21 och är nu skyldig 49.500kr .Lämnade in ansökan hos Kronofogden då han även antastade en kvinnlig hyresgäst i tvättstugan. Fick ansökan tillbaka för en massa kompletteringar och alla säger det tar upp mot 1 år innan Kronofogden avhyser, Han dricker och glömmer mat på spisen eller stänger ej av plattan. Lägger massor av papper i toastol som stoppar. Har lämnat orosanmälningar till kommunen. Han tar dit alkolister och de super och förstör Och alla säger , släng ut honom,, Får jag det? Han har inget giltigt kontrakt. Tacksam för hjälp via svar
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du som hyresvärd får inte vidta åtgärder på egen hand för att slänga ut din hyresgäst. Att till exempel flytta hans saker utan hans tillåtelse, kan utgöra brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken).Det alternativ som finns är att ansöka om handräckning hos Kronofogden, vilket du också gjort. Jag rekommenderar dig därför att komplettera din ansökan hos Kronofogden för att de ska kunna fortsätta att handlägga ärendet och kunna hjälpa dig att avhysa hyresgästen.Sammanfattningsvis finns det därför inte mycket som du kan göra utöver att vända dig till Kronofogden igen eller försöka prata med hyresgästen.Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Preskriberad fordran hos brottsoffermyndigheten

2021-03-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har skulder till Brottsoffermyndigheten, som är daterade till 2008 hos KFM. Kan jag hävda preskription på dessa då de är över 10 år gamla, samt att jag ej mig veterligen fått något preskriptions-avbrott?
Aya Alwan |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om preskription regleras i preskriptionslagen. Den normala preskriptionstiden är 10 år, förutsatt att det inte finns någon preskriptionsavbrott. Preskriptionsavbrott regleras i 5 §, vilket sker genom att man exempelvis får ett skriftligt krav på betalning eller gör avbetalning av skulden eller på annat sätt erkänner skulden. Det kan också ske genom att man väcker talan om skulden i domstol eller vänder sig till KMF. Varje gång detta sker, så startar preskriptionstiden på nytt igen och det blir alltså 10 år från och med den tidpunkten. Om inget av ovanstående har skett, så är fordran preskriberad. Jag hoppas att du fick svar på din fråga