Egendom på annans fastighet

Hej, Vi har en sommarstuga där vi utan att veta om det, ställt föremål på en annans mark. Nu säger markägaren att vi kommer få böta 100 kr per dag om vi inte tar bort dessa från hans mark Har markägaren rätt att göra så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad kan markägaren göra?

Markägaren kan inte tvinga er att betala en viss summa per dag. Det är dock inte tillåtet att använda en fastighet utan samtycke från ägaren. Att ni låter er egendom ligga kvar på fastigheten trots att markägaren bett er att flytta på den, kan utgöra brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § Brottsbalken. Detta eftersom markägaren kan hindras från att använda marken på det sätt som han eller hon tänkt. Det kan också röra sig om brottet olovligt brukande, enligt 10 kap. 7 § Brottsbalken.

Det effektivaste sättet att få bort egendom från ens mark är dock troligen att ansöka om handräckning, vilket man gör hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Handräckning regleras i lag om betalningsföreläggande och vanlig handräckning. Det finns särskild och vanlig handräckning. I detta fall är det lämpligt att använda vanlig handräckning. Vanlig handräckning används t.ex. om man vill avlägsna annans egendom från sin fastighet. Det skickas då ett krav till er om att ta bort egendomen. Ni kan välja att bestrida kravet, strunta i att svara eller självmant ta bort egendomen. Om ni bestrider kravet kan grannen välja att ta ärendet till domstol, och om ni inte svarar kan KFM fatta beslutet att egendomen ska tas bort. Markägaren kan sedan ta hjälp av KFM för att ta bort egendomen, och det är då ni som kommer att få betala för handräckningen. 

Rekommendation

Den smidigaste lösningen för båda parter är såklart om ni självmant flyttar på grejerna. Markägaren kan inte tvinga er att betala x antal kronor per dag. Ni riskerar dock att bli polisanmälda eller att personen vänder sig till kronofogden för att få bort egendomen från fastigheten (och det är då ni som får stå för kostnaderna). 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. 

Med vänliga hälsningar 

Jennie AskengrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”