Vad gör jag om arbetsgivaren inte vill betala ut lön?

Hej! Min son har under en månad arbetat hos en ny arbetsgivare, han har därefter valt att avslutat sin anställning. Arbetsgivaren betalar nu inte ut lön för den arbetade tiden. Underlag för arbetad tid finns. Trots påtryckningar från såväl sonen som från mig, via både mejl och telefonsamtal, gör inte arbetsgivaren det som sagts och inga pengar kommer. Sonen är tyvärr inte med i facket annars hade vi gått den vägen. Är det Kronofogden som gäller nu? Kan en privatperson ansöka om betalningsföreläggande mot ett företag? Jag kanske ska tillägga att arbetsgivaren har hotat sonen då sonen sagt att vi lämnar ärendet till Kronofogden om inte lönen betalas ut. Det här kommer så klart att polisanmälas. Men jag vill gärna veta om Kronofogden är den rätta vägen att gå i ett ärende som detta. 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din son har arbetat hos en arbetsgivare utan att få sin utlovade ersättning för den arbetade tiden och han har således en fordran mot sin före detta arbetsgivare. Det smidigaste sättet att lösa detta problem är genom att försöka prata med arbetsgivaren men eftersom det inte verkar ha löst någonting, är nästa steg att indriva skulden genom att ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Ni kan göra en ansökan om ett betalningsföreläggande själva och den lagstiftning som blir tillämplig i det aktuella fallet är lagen om betalningsföreläggande och handräckning (hädanefter benämnd som LBH).

Ni gör er ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. En ansökan ska göras skriftligen (9 § LBH) och innehålla fordringens belopp, förfallodatum och eventuell ränta som begärs (10 § LBH). Sedan ska din son eller hans ombud skriva under ansökningen och lämna in den till kronofogden (19 § LBH). En ansökan kostar för närvarande 300 kronor, men ni kan begära ersättning för denna i er ansökan (17 § LBH).

När din sons ansökan är inlämnad kommer kronofogden att kontakta din sons före detta arbetsgivare och be denne att ta ställning till kravet som anförts i ansökningen. Det finns då tre möjliga utfall i den situationen. Det första utfallet är att arbetsgivaren betalar den efterfrågade ersättningen och ärendet om betalningsföreläggande kommer anses vara slutfört. Det andra utfallet är att arbetsgivaren bestrider kravet (31 § LBH). Ärendet kommer då överlämnas till tingsrätten och bedömas i en rättegång (33 § LBH). Om ni emellertid skulle förlora rättegången så kommer ni inte att få betalt för fordringen och kan få stå för både era egna och er motparts rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Det tredje utfallet är att din sons före detta arbetsgivare inte tar ställning i tid (42 § LBH). Kronofogden kommer då att meddela utslag i enlighet med er ansökan och då har ni en fastställd betalningsskyldighet. Skulle företaget ändå vägra att betala ut pengarna, kan kronofogden utföra en utmätning då.


I ditt fall

Mitt generella råd i en situation som denna hade varit att först kontakta den före detta arbetsgivaren och försöka lösa frågan sinsemellan. Du nämner dock att ni redan har gjort det ett flertal gånger och dessutom mottagit hot. Nästa steg blir därefter att skicka in en ansökan om betalningsföreläggande till kronofogden för att få betalt. Dock får ni beakta de olika utfallen och att en ansökan kan resultera i en domstolsprocess.


Jag hoppas du fick svar på din fråga och jag skulle varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister som även kan hjälpa dig vidare med frågan här.

Negin AhmadiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”