Hur kan man göra för att driva in en skuld?

2021-03-19 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har en kredit ( gemensamma) , han slutar att betala del av kredit. Anmelt honom hos kronofogden. Detta är ett år som jag kämpar. Har alla bevis som behövs. Nu han ställde mig för samma summa som han skulle betala .( är detta möjligt) ? Jag har bestridit krav. Och hände ingenting . Hur kan ha anmäla mig utan bevis? Efter ett år är jag trött men vill gå vidare. Vad kan jag göra? Snälla
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Hur kan man få någon att fullgöra ett krav på betalning? För att Kronofogdemyndigheten ska kunna hjälpa till med att driva in en skuld så krävs det en så kallad exekutionstitel. En sådan kan man få genom att väcka en fullgörelsetalan vid domstol (13 kap. 1 § rättegångsbalken). En fullgörelsetalan innebär att man för en talan om att rätten ska förpliktiga motparten att fullgöra något, vilket till exempel kan vara att betala en skuld. För att en fullgörelsetalan ska kunna väckas så krävs det dock att tiden för fullgörelse redan har inträtt eller kommer att inträda under processens gång. Med andra ord måste skulden ha förfallit till betalning senast under processen. Skulle så inte vara fallet kan man istället väcka en fastställelsetalan, vilken fastställer ett rättsförhållande (13 kap. 2 § rättegångsbalken). Skillnaden är att domstolen då endast kommer att ta ställning till huruvida det finns ett avtal mellan er och om ni således är gemensamt betalningsskyldiga för skulden. Fördelen med en fastställelsetalan är att den kan läggas till grund för en senare dom om fullgörelse när skulden väl har förfallit till betalning.Det finns även en möjlighet att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, som också möjliggör för verkställighet. Jag tolkar frågan som att du redan har gjort detta, men att din motpart har bestridit kraven. På samma sätt har din motpart ansökt om betalningsföreläggande för dig, vilket du har bestridit. Kronofogdemyndigheten gör ingen materiell prövning av omständigheterna som ligger till grund för ett betalningsföreläggande, och det är därför möjligt att ansöka om utan egentliga bevis. Genom att bestrida så visade du att omständigheterna är omtvistade, och om din motpart då vill ta det vidare så måste denne väcka talan vid en domstol. För att vinna framgång med sin talan vid domstol krävs dock bevisning, vilket gör att man inte kan få igenom ett ogrundat betalningsanspråk. Sammanfattning För att kunna få hjälp med att driva in skulden en gång för alla så är mitt råd till dig att du vänder dig till domstolen och väcker en fullgörelsetalan. Om en sådan talan bifalls (det vill säga att domstolen dömer till förmån för dig) så får du en exekutionstitel och kan ansöka om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig måndag (22/3) klockan 09.00. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på julia-saga.herhold@lawline.se så bestämmer vi en annan tid. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan man vägra betala en skuld?

2021-03-04 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |hej lawline, vi har precis avslutat rättegång i ett tvistemål där vi kom till förlikning som stadsfästes, där person B ska betala 100 000kr till person A, med ex antal kronor varje månad, men person B har fortfarande inte betalat första avbetalningen, och vi ska nu vända oss till kronofogden, kan person B vägra betala för evigt ellee kommer kronofogden kunna driva in skulden även fast person B vägrar?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en person har en fastställd skuld att betala men vägrar att göra det kan man vända sig till Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden. Eftersom skulden redan finns fastställd i en dom, som jag förutsätter har vunnit laga kraft, kan man ansöka om verkställighet hos Kronofogden. Blanketter för förfarandet hittar du här. När ansökningen gjorts kontaktar Kronofogden den betalningsskyldiga personen och uppmanar till betalning av skulden. Om personen fortfarande vägrar att betala ser Kronofogden över personens tillgångar för att se om något kan utmätas. Det innebär att Kronofogden tvångsmässigt tar pengar eller egendom i motsvarande värde till skulden för att den som har rätt till betalning ska få betalt. Kronofogden kan exempelvis utmäta den betalningsskyldiges lön och på så sätt få täckning för skulden. Om den betalningsskyldige inte har några utmätningsbara tillgångar ligger skulden kvar hos Kronofogden tills den betalningsskyldige kan betala eller om ansökan om verkställighet dras tillbaka. Person B i ditt fall kan alltså inte undgå betalningsskyldighet bara genom att vägra betala om Kronofogden kopplas in i ärendet. Kronofogden har rätt att utmäta egendom för att skulden ska kunna betalas. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad kan jag göra när mitt ex inte hämtar sina saker?

2021-02-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Min fd kille har saker kvar hemma hos mig. Han har aldrig varit skriven hos mig och jag har erbjudit mig att köra och lämna sakerna till honom men han säger att han inte ska vara hemma och ta emot sakerna och inte har plats för dom. Han säger även att jag är skyldig att ha dom hos mig i 3 månader annars kan han polisanmäla mig.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är en besvärlig situation när någon inte hämtar sina saker. Till att börja med vill jag säga att du inte är skyldig att förvara hans saker en viss tid som han bestämmer. Du kan däremot inte göra vad som helst med sakerna, vilket jag kommer förklara nedan.Vad du inte får göra – slänga eller flytta saker utan tillåtelseEftersom det är ditt ex som är ägare till sakerna, kan du inte göra vad som helst med dem. På grund av att det inte är du som äger sakerna, riskerar du att göra dig skyldig till olovligt förfogande om du skulle slänga hans saker (10 kap. 4 § brottsbalken). Om du skulle flytta hans saker utan hans tillåtelse, riskerar du att göra dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Jag råder dig därför att inte slänga eller flytta hans saker utan hans tillåtelse. Vad du kan göra - påtala egenmäktigt förfarandeDet är inte heller tillåtet att låta sin egendom vara kvar i någon annans hem, om man blivit ombedd att flytta den. Genom att ha kvar sina saker hos dig kan även ditt ex göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande. Detta beror på att besittningen till din bostad rubbas genom att dess användbarhet begränsas på grund av att sakerna ligger kvar och tar plats. Detta är något du kan påtala för honom.Vad du kan göra – ansöka om handräckningEtt påtryckningsmedel som du kan använda mot ditt ex är att ansöka om handräckning hos Kronofogden. Ett beslut om handräckning innebär att Kronofogden skickar ett krav till exet om att hämta sina saker. Det kostar 300 kr att ansöka om handräckning. Du kan dock begära ersättning för ansökningskostnaden i din ansökan, Kronofogden kommer då att kräva ditt ex på 300 kr.Exet kan efter ett beslut om handräckning agera på tre olika sätt: acceptera, bestrida eller ignorera kravet. - Om exet accepterar kravet, så kommer han att hämta sakerna hos dig. - Om exet bestrider kravet, kan Kronofogden inte göra mer utan du blir måste då ta ärendet till Tingsrätten för att Kronofogden ska kunna hjälpa dig vidare. - Om exet ignorerar kravet, har Kronofogden möjlighet att hämta saker på exets bekostnad. Exet blir då skyldig att betala kostnaderna som Kronofogden har för att hämta hans saker. Dock bör du komma ihåg att om exet inte betalar kan du i vissa fall vara tvungen att stå för denna kostnad.Du kan läsa mer om handräckning här.SlutsatsMitt första råd är att ta kontakt med ditt ex igen för att försöka hitta en gemensam lösning. Du bör inte slänga eller flytta hans saker utan lov, eftersom du då riskerar att begå brott. Om ni inte kan komma överens, så kan du vända dig till Kronofogden och begära handräckning.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Handräckning

2021-02-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej,Jag och min ex man har skilt oss för fyra år sedan .Jag har blivit tilldelad vår bostadsrätt .Han vägrar flytta. Jag har varit tvungen att stämma honom och vi har domstolsbeslut att han skulle flytta ut senast 201231.Han vägrar ändå flytta ut.Jag har varit sjuk i Covid 19 nu under januari och har inte kunnat ta tag i det.Vi bor tillsammans trots allt och det är jobbigt. Vad ska jag göra?1.Kontakta kronofogden? 2.Eller ska jag kontakta en advokat. ?Hälsningar/ Sara
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta kan Kronofogdemyndigheten hjälpa dig med. Kronofogden kan nämligen hjälpa dig att få fastställt att din exman att flytta från bostadsrätt, vilket kallas handräckning (Kronofogden fastställer att "någon ska göra något"). Handräckning är en form av verkställighet som inte gäller betalning. För att få handräckning måste man först ha ett utslag eller en dom, vilket jag antar att du har enligt din frågeformulering.Om du tror att det kan vara den enda utvägen så hör av dig till Kronofogden HÄR så kan de hjälpa dig vidare. Det är oftast billigare att ta hjälp av Kronofogdemyndigheten än att anlita en advokat för hjälp i dessa ärenden. Det är alltid enklast att inte koppla in någon utomstående men ibland kan det vara den enda utvägen och då ska man självklart ta hjälp.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Kan jag få juridisk hjälp hos Lawline?

2021-03-15 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejJag behöver få hjälp med KFM. Jag har skulder. Odiskutabelt. Men jag anser att de räknar helt fel. Fick högre hyra och anmälde det. Ändå får jag inte behålla mer än innan, av min usla pension. Det går inte att resonera med dem.Så jag behöver juridisk hjälp. Kan ni bidraga med det och vad kan det tänkas kosta?Mvh
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Hos oss på Lawline finns det möjlighet att boka tid med en erfaren jurist, du kan läsa mer om hur det går till och boka din tid här. Priset är 2000 kr/timme. Vid vissa typer av uppdrag kan fast pris erbjudas; du kan läsa mer om fast pris här och du får gärna fråga om fast pris vid första kontakten för att få mer information. Vänliga hälsningar,

Får man alltid brev från kronofogden om att man har obetalda skulder?

2021-02-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, får man alltid brev från kronofogden om att man har obetalda skulder?
Hellin Gültekin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Man får brev från kronofogden ifall någon bett om betalningsföreläggande på en skuld du har, någon måste alltså ha begärt att få den skulden betald av hos kronofogden. Det är alltså inte alltid man får brev om obetalda skulder, endast då någon ansökt om betalningsföreläggande.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Om hyresgästen vägrar flytta ut

2021-02-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej,Min pappa har avlidit hösten -20 och har uthyrning i sin bostad. Hyresgästen blev uppsagd under hösten -20 muntligt. Har även blivit uppsagd i december -20 via rekommenderat brev, med mottagningsbevis, som hyresgästen inte hämtade ut. I uppsägningen fick hen 3 månaders uppsägningstid fram till sista mars. Vad kan göras om hen vägrar att flytta inom utsatt tid?Tacksam för svar!
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hyresgästen har inte rätt att bo kvar Det låter som att det rör sig om uthyrning av privat bostad. Förutsatt att din pappa inte hyrde ut mer än en bostad gäller lagen om uthyrning av egen bostad före reglerna i hyreslagen (det vill säga 12 kap. jordabalken). I så fall har hyresgästen som utgångspunkt ingen rätt att förlänga hyresavtalet (3 § tredje stycket). Den lagen har inga särskilda regler om uppsägning utöver uppsägningstiden, och då gäller de vanliga reglerna i hyreslagen (1 § andra stycket). Att skicka uppsägningen med rekommenderat brev innebär att uppsägningen anses delgiven när brevet lämnats in till posten (8 § fjärde stycket, hyreslagen). Uppsägningstiden började alltså löpa, även om hyresgästen inte hämtat ut uppsägningen. Vad kan göras? Du kan vända dig till kronofogdemyndigheten med en begäran om vanlig handräckning (lagen om betalningsföreläggande och handräckning, vanlig handräckning och avhysning återfinns specifikt i 3 § första punkten), där du begär att hyresgästen ska avhysas. Du hittar blanketten och mer information om vad den ska innehålla här på kronofogdemyndighetens hemsida. Exempelvis kan du behöva kontakta socialnämnden, och inkludera bevis om detta. Ansökan till kronofogdemyndigheten kostar 300 kr, men du kan begära ersättning för denna kostnad i samband med din ansökan (17 §). Efter en ansökan kommer kronofogdemyndigheten höra av sig till hyresgästen (25 §). Om denne då gör som du begärt ska du direkt skriftligen ta tillbaka din ansökan om handräckning, eftersom den inte längre behövs. Om hyresgästen inte gör någonting efter att ha fått information om ditt krav meddelar kronofogdemyndigheten ett beslut som innebär att hyresgästen ska göra som du begärt (42 §). Gör denne ändå inte det kan myndigheten verkställa beslutet själva (45 §), till en kostnad på 600 kr. I första hand ska hyresgästen betala denna (46 §), men om denne inte kan det kan kostnaden istället hamna på dig. Om hyresgästen inte agerar men däremot aktivt invänder mot ditt krav får du valet att ta ärendet till domstol, eller släppa det (33 §). Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Jag har en skuld hos Kronofogden och har flyttat utomlands. Kan Kronofogden driva in skulden?

2021-02-14 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |hej, Jag har en skuld hos kronofogden och har flyttat till danmark. Kommer kronofogden kunna indriva skulden på något sätt eller kommer den enbart ligga kvar hos kronofogden eller hur fungerar det?
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Kronofogden kan inte komma åt dina tillgångar utomlandsKronofogden kan endast utmäta dina tillgångar i Sverige. Har du således tillgångar kvar i Sverige kan de utmätas trots att du flyttat utomlands. Har du emellertid inga tillgångar kvar i Sverige efter din flytt till Danmark har Kronofogden inte möjlighet att driva in skulden. I och med detta kan man säga att skulden "ligger kvar" hos Kronofogden tills du har tillgångar i Sverige som kan användas för att driva in din skuld. Borgenärs möjlighet att driva in skulden på annat sättOm du inte har några tillgångar kvar i Sverige kan således inte din borgenär, det vill säga den som lånat ut pengar till dig och som du står i skuld till, få din skuld indriven genom Kronofogdens försorg. Däremot innebär inte detta att de på annat sätt inte skulle kunna så att säga "komma åt" dina tillgångar i Danmark. Borgenären kan till exempel ta hjälp av internationella inkassobolag i ett försök att driva in din skuld. Du kan bli skyldig till brottEn annan sak är att du de facto kan göra dig skyldig till brott genom att flytta all din egendom utomlands för att hindra indrivning. Det finns nämligen något som heter oredlighet mot borgenärer som här kan bli aktuellt (11 kap. 1 § brottsbalken). På Kronofogdens hemsida kan du läsa mer om boende utomlands i samband med skulder. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,