FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKronofogdemyndigheten18/02/2022

Kan KFM utmäta möbler, dator, mobiltelefon och försörjningsstöd?

har fått en utmätning av Kronofogden där de bara nämner mina konton på pappret. betyder de att dom endast kommer göra utmätning av min inkomst (går på soc så de finns inget där för dom att ta) eller kommer dom åka hem till mig och ta mina möbler och dator, mobil etc?

de enda ja äger e mobil, skrivbord, dator och en säng. bor på LSS boende och får mina pengar från soc.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du har skulder hos Kronofogden gör myndigheten kontroller/utredningar av dina ekonomiska förhållanden med jämna mellanrum. Det behöver inte betyda att de kommer utmäta något eller göra något hembesök hos dig. Om det inte finns något tecken i Kronofogdens utredning på att du skulle ha tillgångar i din bostad som är utmätningsbara är det oftast inte sakligt motiverat att göra ett hembesök hos dig. Jag tolkar det du skriver om pappret du har fått som att Kronofogden endast redovisar för dig att de har kontrollerat dina bankkonton för tillgångar. Som jag kommer att redogöra för får de tillgångar du uppger inte utmätas, även om det finns lite undantag som jag kommer ta upp.

Försörjningsstödet du får beviljat av kommunens socialtjänst/socialnämnd kan inte utmätas för dina skulder. Detta eftersom tanken med försörjningsstödet är att dina behov ska bli tillgodosedda genom pengarna, så att du kan tillförsäkras en rimlig levnadsstandard (4 kap. 1 § socialtjänstlagen).

Möblerna som du nämner kan inte heller som utgångspunkt utmätas för dina skulder eftersom de anses nödvändiga för ditt hem (5 kap. 1 § punkt två utsökningsbalken). Om möblerna är väldigt dyra kan dock bedömningen ändras, men i så fall har du ändå rätt till att få behålla en rimlig del av pengarna från Kronofogdens exekutiva försäljning av möblerna, så att du kan köpa nya billigare möbler (5 kap. 4 § utsökningsbalken). Men om möblerna har ett "normalt värde" kan de alltså inte utmätas.

Gällande din dator är den också som utgångspunkt skyddad mot utmätning (5 kap. 1 § punkt två utsökningsbalken). En mer kraftfull och dyr dator skulle dock kunna utmätas för dina skulder. Ett riktmärke kan sägas vara om datorns värde skulle överstiga 6 000 kr, då skulle datorn kunna utmätas för dina skulder. (Kronofogdemyndighetens handbok om utmätning s. 156). Och samma gäller här som för möblerna, om din dator skulle vara utmätningsbar har du rätt att behålla en del av pengarna från försäljningen så att du kan köpa en billigare dator (5 kap. 4 § utsökningsbalken). Samma principer gäller för din mobiltelefon, den får bara utmätas om den är dyr. En vanlig smartphone för några tusenlappar bör inte kunna utmätas.

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare