Kan kronofogden driva in en skatteskuld om man flyttar till Danmark?

Om jag skulle flytta till Danmark, kan kronofogden driva in skatteskuld från Sverige?

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden blir aktuell

Svaret på din fråga finner vi i det så kallade The Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. På svenska brukar denna konvention kallas Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Svenska myndigheter får inte ägna sig åt myndighetsutövning utanför Sverige vilket kan leda till problem för Kronofogden och dess möjligheter att driva in skatteskulder från personer som befinner sig utomlands. Konventionen jag omnämnt ovan erbjuder lösningar på denna problematik, hur den gör det förklarar jag nedan. 

Konventionen är tillämplig eftersom Danmark har ratificerat konventionen och Sverige har införlivat den i svensk rätt genom Lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Danmark kan och är skyldiga att hjälpa Kronofogden med att driva in skatteskulder

Svaret på hur Kronofogden och Sverige kan driva in skatteskulder från personer utomlands finner vi i Artikel 11 1 st. 1 p. av Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Denna bestämmelse stadgar att ”Efter framställning av den ansökande staten skall den anmodade staten, om inte bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 föranleder annat, vidta nödvändiga åtgärder för att driva in den förstnämnda statens skattefordringar som om de vore dess egna.” 

Sverige kan alltså ansöka om att Danmark och dess myndigheter ska driva in skatteskulden, vilket de enligt konventionen är skyldiga att göra. 

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Isaac JurisRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”