FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKronofogdemyndigheten26/07/2022

Exflickvän som vägrar lämna tillbaka egendom, vad göra?

Hej! Mitt ex har fortfarande några av mina egendomar. Hon har nu haft de i ca 3 månader efter vi gjorde slut. Jag har dock inga kvitton på produkterna. Hur ska jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om vilka åtgärder som kan vidtas någon vägrar lämna tillbaka ens egendom. 

Om kronofogden

Hos Kronofogden kan man ansöka om s.k. handräckning, vilket regleras i lag om betalningsföreläggande och vanlig handräckning (BfL). För att få tillbaka egendom finns särskild och vanlig handräckning. Nedan tänkte jag redogöra för skillnaden mellan de båda förfaranden. 

Vanlig respektive särskild handräckning 

Enligt 3 § p. 2 BfL kan man ansöka om vanlig handräckning om svaranden ska fullgöra en annan skyldighet än betalning. Det kan t.ex. röra sig om att man vill att någon ska ge tillbaka lös egendom, vilket ju är relevant i detta fall. Vanlig handräckning är ett bra alternativ om man saknar skriftliga bevis för att någon olovligen har gjort något med ens egendom eller hindrat en från att använda den. Om din före detta skulle bestrida kravet kan du välja att gå vidare med ärendet till tingsrätten, och om det inte bestrids kommer kronofogden att hjälpa dig så att du får tillbaka din egendom. 

Särskild handräckning (4 § BfL) kan man använda sig av gällande olika slags besittningsrubbningar. Det kan vara att någon utan lov har gjort något med din egendom, eller hindrat dig att använda den. Detta förfarande används i de fall man lätt kan visa att någon olovligen gjort något med ens egendom, dvs. om man har skriftliga bevis. Eftersom du skriver att du saknar kvitton är vanlig handräckning därför ett bättre alternativ i detta fall. 

En ansökan om vanlig eller särskild handräckning ska göras skriftligen, 9 § BfL och ska innehålla ett yrkande och grunden för det, 10 § BfL

Rekommendation 

I första hand rekommenderar jag att du pratar med din exflickvän. Om hon vägrar lämna tillbaka din egendom rekommenderar jag att du vänder dig till kronofogden för att ansöka om handräckning. Hur du gör en ansökan kan du läsa mer om här. Om du vet att kravet gällande handräckningen kommer att bestridas kan du istället direkt lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Hur du går till väga för att lämna in en stämningsansökan kan du läsa om här

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. 

Med vänliga hälsningar 

Jennie AskengrenRådgivare