Kan jag stämma en tjänsteman på Kronofogdemyndigheten vid tingsrätt eller liknande?

Kan jag stämma en tjänsteman på kronofogdemyndigheten vid tingsrätt eller andra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolkning

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du kan stämma en tjänsteman som jobbar på Kronofogdemyndigheten, vid domstol. Jag kommer i mitt svar ge exempel på några saker du kan göra om du är missnöjd med ditt beslut eller handläggning hos Kronofogden, då jag inte riktigt förstår om du syftar på att du anser tjänstemannen har gjort ett tjänstefel, om du anser dig blivit felaktigt behandlad eller om du är missnöjd med ditt beslut från myndigheten. 

Överklagan

Först har vi överklagan, som du kan göra om du är missnöjd med ett beslut från Kronofogden, exempelvis beslut om skuldsanering eller utmätning. Rätten att överklaga gäller för dig som privatperson och för företag, och du måste själv ha blivit berörd av tvisten för möjligheten att överklaga. I ditt beslut från myndigheten står det hur du ska göra för att överklaga. Din överklagan behöver innehålla viss information, mer om det kan du läsa på Kronofogdens hemsida. Tänk dock på att för giltig överklagan krävs att den har skickats in inom viss tid, vilket står i beslutet. Överklagandet ska skickas in till Kronofogdemyndigheten, som sedan kommer skicka det vidare till tingsrätten. Om du vill veta mer om hur överklagandet hanteras efter det har kommit in till tingsrätten, kan du läsa om det på Sveriges domstolars hemsida.

Anmälan till JO

Om du anser att du har blivit felaktigt behandlad av Kronofogdemyndigheten eller en tjänsteman där, kan du framställa din kritik genom att vända dig till Justitieombudsmannen (JO). De har som uppgift att öva tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän (2 § lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän) och Kronofogdemyndigheten är en myndighet under denna tillsyn.

Vem som helst kan göra en anmälan till JO, men JO kan inte ändra ett beslut, så om det är det du är ute efter bör du istället överklaga. Du gör en anmälan hos JO genom att fylla i formuläret på deras hemsida. Mer om JO-anmälan kan du läsa på Justitieombudsmannens hemsida.

Tjänstefel

Tjänstefel stadgas i 20 kap. 1 § brottsbalken, där det anges att "den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften, skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år."

Kronofogdemyndigheten utövar myndighetsutövning, så om du anser att en tjänsteman vid myndigheten har begått tjänstefel enligt ovan, kan du vända dig till en åklagare i första hand. Detta då huvudregeln i svensk rätt är att brottet tjänstefel går under allmänt åtal, det vill säga att det är åklagaren som väcker åtal. Men i det fall åklagare väljer att inte väcka åtal, kan du själv som målsägande väcka åtal enligt enskilt åtal, genom att väcka stämning hos tingsrätten.

Sammanfattning och råd

Beroende på vad det är du är missnöjd med, kan du göra olika saker. Om du är missnöjd med ett beslut från Kronofogden, kan du överklaga till myndigheten, där överklagan sedan går till tingsrätten. Om du anser att du har blivit felaktigt behandlad av myndigheten eller någon tjänsteman där, kan du anmäla till JO eller om du anser att tjänstemannen begått tjänstefel, kan du väcka åtal i tingsrätten, först och främst genom att gå till en åklagare.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss.

Cornelia NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”