Kan kronofogdemyndigheten utmäta skatteåterbäring?

Jag har utmätning på min lön och nu när jag fick mitt besked från Skatteverket så står det att min betalning kommer gå till mitt lönekonto! Står det alltid så eller kommer kronofogden ej ta min skatteåterbäring?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag tolkar frågan som om du undrar ifall Skatteverket kommer att se din skatteåterbäring som en del av löneutmätningen. Vid besvarande av frågan kommer jag att utgå från utsökningsbalken (UB).


Vid en utmätning anges i 4 kapitel. 3 § andra stycket UB att i första hand bör sådana tillgångar som kan användas till skuldens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för den betalningsskyldige. Av detta följer att det som i första hand kommer utmätas är pengar när och om det finns tillgängligt.


Skatteåterbäringen går i första hand till att täcka skulder hos kronofogden. De berörs inte av reglerna om beneficium i utsökningabalkens 5 kapitel, alltså pengar för din egen och din familjs försörjning.

Detta innebär att trots att pengarna går till ditt konto kommer du inte få behålla tillgångarna.


Om hur processen går till kan du läsa om via denna länk.


Hoppas att du fick svar på din fråga och vid nya funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.


Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo