Vad ska jag göra om mitt ex vägrar hämta sina saker?

Vad kan man göra med ens ex grejer efter att man bett dem hämta dem i 2 månader och man nu är blockad av personen, därmed har svårt att få tag på denna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad du kan göra om ditt ex inte hämtar sina saker hos dig efter att du bett personen om detta i två månader. Jag tolkar det som att ditt ex har lämnat sina saker i din bostad.

För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av brottsbalken (BrB) samt information från Kronofogdens hemsida.

Du har inte rätt att sälja, slänga eller flytta sakerna

Jag förutsätter att de grejer ditt ex har lämnat inte är ägda av dig utan att ditt ex är ägare av egendomen. Eftersom du inte är ägare har du inte rätt att göra dig av med sakerna, trots att ägaren inte kommer och hämtar dem. Att göra sig av med sakerna på ett eller annat sätt innebär att man kan göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § BrB). Paragrafen stadgar att den som vidtar åtgärd med egendom som han eller hon har i besittning men till vilken äganderätten tillkommer någon annan, varigenom egendomen eller rätten till den berövas den här andra personen, döms till olovligt förfogande till böter eller fängelse i högst ett år.

Du har heller inte tillåtelse att använda sakerna, då detta innebär att du skulle kunna göra dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande. Egenmäktigt förfarande innebär att någon olovligen tar, brukar eller på annat sätt tillgriper något som tillhör någon annan (8 kap. 8 § BrB).

Att lämna kvar saker hos någon annan kan också utgöra ett brott

Det kan även utgöra ett brott att lämna kvar sina saker hos någon annan som inte vill ha dem där, i det fall annan persons besittning rubbas så att den rättmätige personen inte kan använda egendomen som det är tänkt (8 kap. 8 § andra meningen BrB). I detta fall kan det anses att besittningen till din bostad rubbas genom att användbarheten begränsas för att ditt ex har sina saker hos dig. 

Vad kan du göra?

Först och främst skulle jag rekommendera dig att återigen försöka ta kontakt med ditt ex och be personen hämta dina saker. Du kan meddela att det kan utgöra ett brott att lämna sina saker hos någon annan olovligt och därmed rubba annans besittning.

Vanlig handräckning

Om personen fortfarande inte hämtar sina saker, kan du ansöka om så kallad vanlig handräckning hos Kronofogden (3 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Ansökan ska innehålla personuppgifter för alla inblandade samt vad du som ansöker vill att den andra personen ska göra och varför. Ett föreläggande skickas sedan till personen som ansökan avser, som sedan antingen kan göra vad ansökan begär, ignorera eller bestrida ansökan.

Om personen därefter hämtar sina saker ska du ta tillbaka din ansökan från Kronofogden. Däremot, om personen ignorerar ansökan och inte hämtar sina saker, fattar Kronofogdemyndigheten ett beslut om att personen ska hämta sina saker och med detta kan du även ansöka om verkställighet av beslutet. I det fall personen invänder mot kravet om att hämta sina saker, det vill säga anser att det är ett felaktigt krav, får du ta ställning om du vill driva ärendet vidare till domstol, annars läggs målet ner hos Kronofogden.

Mer om vad vanlig handräckning innebär och hur du ansöker hittar du på Kronofogdens hemsida. En sådan ansökan kostar 300 kr.

Eftersom att det kan utgöra ett brott att olovligt lämna saker hos någon annan (om besittningen olovligen rubbas så att bostaden inte kan användas), är en möjlighet att anmäla detta till polisen. Jag skulle dock rekommendera dig att först och främst ta till åtgärderna ovan.

Sammanfattning

Jag förstår att du varken har plats eller vill ha hand om de här sakerna som personen lämnat hos dig. Dessvärre kan du själv inte slänga eller flytta på saker du inte äger utan att riskera att göra dig skyldig till brotten egenmäktigt förfarandeoch olovligt förfogande.

Vad du kan göra är att ansöka om så kallad vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten, vilket innebär att myndigheten kan uppmana personen att uppfylla ditt krav, det vill säga hämta sina saker.

Eftersom även den här personen som äger dessa föremål riskerar att göra sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande, är det möjligt att göra en polisanmälan. Jag skulle dock rekommendera dig att först kontakta personen igen och förklara situationen alternativt ta hjälp av Kronofogdemyndigheten.

Hoppas detta har gett dig svar på din fråga! Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo