Oönskade besök i bostaden

2021-10-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag och min fd sambo separerade för flera år sedan. Han står skriven på en annan adress, vi har gemensamma barn (Gemensam vårdnad), men barnen bor hos mig. Barnens pappa kommer och går som han vill hemma hos mig. Vi har ingen relation på något sätt, jag lever mitt liv och han lever sitt. Jag har sagt många gånger att han inte kan bo här, men han vägrar att ta in det, jag har även försökt att ta upp situationen med hans familj, men får ingen respons.Vi har ingen sund relation, om vi ens pratar med varandra så blir det bara bråk. Jag vet inte vad jag kan/får göra eller vem jag ska vända mig till, för detta är inte bra, framförallt inte för barnen. Jag känner att jag inte kan gå vidare med mitt liv så länge situationen är som den är.
Viktor Vårlid |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag tolkar frågan som att din f.d sambo är hemma hos dig till och från trots att du inte vill det. Jag antar även att detta sker utan att du lämnar samtycke till det.Potentiella brottDen som infinner sig i någons bostad utan den personens lov gör sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap 6 § första stycket brottsbalken). I övrigt så kan dessa oönskade kontakter utgöra ofredanden (4 kap 7 § brottsbalken). Om barnen ser på medan brotten begås, kan din f.d sambo även göra sig skyldig till barnfridsbrott (4 kap 3 § brottsbalken).I situationer då du ber din f.d sambo lämna bostaden, men han vägrar, har du dessutom en lagstadgad nödvärnsrätt (24 kap 1 § andra stycket tredje punkten brottsbalken), som innebär att dina eventuellt brottsliga handlingar i en sådan situation är rättfärdigade, förutsatt att handlandet inte är uppenbart oförsvarligt utifrån omständigheterna.ÅtgärderDet du kan göra i dagsläget är att polisanmäla de tidigare begångna brotten. Om en liknande situation skulle uppstå igen kan du tillkalla polis via 112.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När får man säga upp provanställda?

2021-10-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har en fråga; jag anställdes som en provanställning på 6 mån på ett företag. När jag hade varit på företaget i 1 1/2 vecka fick jag beskedet att provanställningen upphör på innevarande dagen eftersom jag tydligen saknade kompetens för tjänsten. Hur man kan bedömma det efter 1 1/2 känns väldigt orimligt. Jag fick i alla fall lön i 3 mån men var arbetsbefriad från den dagen jag fick beskedet. Får man verkligen göra så ??
Viktor Vårlid |Hejsan! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.Vid besvarandet av din fråga utgår jag ifrån att din arbetsgivare inte är ansluten till facket genom kollektivavtal. Regler avseende provanställningar kan regleras genom kollektivavtal, om det skulle finnas ett sådant i ditt fall. Jag antar också att du inte upplevt att du blivit diskriminerad. Om du upplever att du blivit diskriminerad, dvs att beslutet tagits baserat på ditt kön, din etniska tillhörighet, din ålder eller dylikt (för diskrimineringsgrunderna, se 1 kap 5 § diskrimineringslagen) rekommenderar jag att du kontaktar Diskrimineringsombudsmannen (DO).Ditt fall regleras genom anställningsskyddslagen (LAS). Där framgår att provanställningar får avbrytas före prövotidens slut, om inte annat avtalats (6 § tredje stycket LAS). Jag antar att annat inte avtalats i ditt fall, men det kan så klart vara värt att dubbelkolla i ditt anställningsavtal.Svaret på din fråga är således att arbetsgivaren faktiskt har rätt att ta det beslutet redan efter 1 1/2 vecka. Ingen uppsägningstid eller uppsägningsgrund behöver föreligga.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ska sambor dela lika på den gemensamma bostaden när man gör slut?

2021-10-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vi köpte ett hus med min ex-sambo i 2016. Jag vill veta om jag har rätt till huset om vi är inte ihop längre (från april 2021)
Viktor Vårlid |Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till lawline.Jag tolkar frågan som att du och/eller din ex-sambo köpte huset under tiden ni var tillsammans med avsikt att bo där tillsammans. Jag antar också att ni inte upprättat ett samboavtal.Situationen regleras i sambolagen (SamboL). Vid en separation har man som sambo rätt att bodela. I bodelningen ingår bostad och bohag, dvs huset bland annat (3 § och 5 § SamboL). Huset, men även eventuella skulder kopplade till huset, ska då delas lika (14 § SamboL). Du ska begära bodelning inom ett år från att ni separerade (8 § andra stycket första meningen SamboL).Svaret på din fråga är alltså att du har rätt till halva huset.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fel på bilen. Ska konsumenten eller säljaren stå för renoveringen?

2021-10-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Gäller köp av begagnad bil för 125kkr. Första veckorna märktes inga fel. Lite senare dyker ett varningsmeddelande upp som säger att jag ska avbryta min körning och ta mig till verkstad. Jag kontaktar bilförsäljaren som säger - Det är inget fel, du kan fortsätta köra, det gör jag. Idag 9 månader senare lämnade jag in bilen på BMW-verkstad för att ta reda på vad detta felmeddelande betyder som dagligen syns i displayen. Tydligen har bilfirman jag köpt bilen från släckt alla typer av felmeddelanden precis innan försäljning (detta kan BMW-verkstad se i bilens historik). Bilen går att köra med, men man har fuskat vid en renovering av luftbälgarna som gör att bilen tiltar och sensorerna går igång. Kostnad för renovering är drygt 8500kr - fick offert idag. Kan jag göra något här eller är det bara att bita i det sura äpplet och bekosta verkstad? Bilfirman vägrar svara på mina samtal, sms, facebookmeddelanden och mail. De var däremot väldigt snabba att svara på min låga betygsättning på google och hänvisade till något helt annat orelevant.
Viktor Vårlid |Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag förstår ditt dilemma som att det är den faktiska bilförsäljaren som har släckt diverse varningslampor samt fuskat med renoveringen. Jag antar att du är konsument, dvs att du har köpt bilen som privatperson, inte via ditt företag eller dylikt. Vidare förutsätter jag att säljaren inte upplyst dig om varningslamporna och felet på luftbälgarna vid försäljningstillfället.FeletDin situation regleras i konsumentköplagen (KKöpL). Där stadgas att du kan förvänta dig att bilen ska vara av sådan kvalitet som avtalats mellan er (16 § KKöpL). Generellt sett kan man säga att du ska få vad som normalt sett förväntas från en fungerande bil. Min uppfattning är att bilen du köpt inte ska ha lysande varningslampor. Det faktum att du betalat 125 000 kr styrker den tesen. Vidare, om din säljare skulle hävda att bilen är såld "i befintligt skick", så spelar inte det någon roll i detta fall (17 § KKöpL).Vem bär ansvaret?Anmärkningsvärt är att du har ägt bilen i nio månader. Jag antar att detta är anledningen till att du funderar på att "bita i det sura äpplet". I min mening bör du inte bita i ett surt äpple. Säljaren ansvarar nämligen för fel som redan funnits vid försäljningstidpunkten (20 § första stycket andra meningen KKöpL). Säljaren ansvarar också för fel som uppstår senare, förutsatt att detta fel är en följd av säljarens avtalsbrott (20 § tredje stycket KKöpL). Det är min uppfattning att så varit fallet. Det är ju säljaren som har släckt lamporna!ReklamationFör att du ska kunna kräva något av säljaren krävs att du reklamerar. En korrekt reklamation ska ske "inom skälig tid" från att du upptäckt felet. En reklamation som sker inom två månader från att du upptäckt felet anses alltid varit inom skälig tid. Reklamationen ska framföras i form av ett meddelande till säljaren (23 § första stycket KKöpL). Du påpekade felet tidigare, men fick då förklaringen att "det är inget fel". I praktiken har du alltså inte kommit till insikt om felet förens du kört den till verkstaden nio månader senare, där felen förklarades. Här vill jag dock lämna förbehåll för att säljaren kan invända.ÅtgärdNästa fråga blir naturligtvis vad du kan kräva av säljaren. Jag förstår det som att du vill behålla bilen, dvs renovera den. Antingen ska säljaren då ge dig ett prisavdrag, vilket ska motsvara renoveringskostnaden, eller så kan säljaren kräva att företaget på egen hand ska avhjälpa felet (26-27 §§ KKöpL).Slutsatsen är således att du inte på egen hand ska behöva bekosta felet på bilen. Min rekommendation är att du en sista gång kontaktar säljaren med uppmaning att betala för renoveringen. Upplys då också om att du kan kontakta allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få saken prövad av jurister. Om säljaren ändå inte samarbetar rekommenderar jag att du gör just detta; kontaktar ARN och upplyser om ditt ärende. ARN har förvisso ingen handlingskraft, dvs att de inte kan tvinga säljaren, men företag tenderar att följa deras utlåtanden. Sista utvägen, ifall säljaren ändå inte inrättar sig, blir att stämma hos domstol.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur länge är ett skuldebrev giltigt?

2021-10-13 i Preskription
FRÅGA |Hej!Vi har skrivit ett skuldebrev då jag löste in bolånet, vi har även ett äktenskapsförord.Är det verkligen så att ett skuldebrev bara gäller i 10 år? Om vi bor kvar i huset över 10 år vad kan jag göra för att skuldebrevet ska fortsätta gälla? Räcker det med muntlig påminnelse? Ingen ränta eller amortering är upptagen i skuldebrevet.
Viktor Vårlid |Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag antar att du med "gäller" syftar på att skuldebrev kan preskriberas efter 10 år. Jag antar även att skuldebrevet är upprättat gentemot din partner.En sådan situation regleras genom preskriptionslagen (PreskL). Huvudregeln är här att en fordran preskriberas efter 10 år (2 § första stycket PreskL). Så som uttrycks i senast nämnda paragraf är undantaget från detta s.k preskriptionsavbrott. Om preskriptionen avbryts återställs preskriptionstiden, dvs att den förnyas till ytterligare 10 år (6 § PreskL). Det finns ett flertal sätt ett preskriptionsavbrott kan uppstå på (5 § PreskL). Preskriptionen avbryts genom att din partner utfäster betalning (delbetalning eller dyl.), erlägger ränta eller amortering, erkänner den inför dig, genom att du utfäster en skriftlig påminnelse eller genom att du kräver in pengarna rättsligt (dvs genom stämning, ärende hos kronofogden eller dylikt).Det räcker att ett av alternativen ovan genomförs för att preskriptionen ska avbrytas. Förslagsvis kan ni komma överens om att din partner betalar dig 1 kr om året via autogiro, där autogirot har en medföljande anteckning som kan lyda något i stil med "Delbetalning avseende skuldebrev upprättat ÅÅÅÅ-MM-DD med avsikt för preskriptionsavbrott i enlighet med 5 § preskriptionslagen".Svaret på din fråga är alltså att det beror på om ett preskriptionsavbrott har förekommit.Jag hoppas att vi på Lawline har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,