Får man som tilltalad vittna under ed i brottmål?

2019-07-29 i Parter i rättegången
FRÅGA |Om jag ej misstar mig. Kan advokat kräva eller föreslå att man avger vittnesed i brottsmål. Då borde oxå det kunna bli dömd för mened i sådan mål där vittnesed avgetts?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man som tilltalad, dvs. misstänkt, får vittna under ed under sin egen huvudförhandling och då också skulle kunna dömas för mened. Detta är en fråga som handlar om processen under en rättegång, varför det är rättegångsbalken (RB) som är tillämplig (här). När det gäller brottmål är det endast de personer som kallats som vittnen som avlägger vittnesed och därmed talar under straffansvar, se 36 kap 11 § RB (här). Att ljuga under ed inför domstol är allvarligt i Sverige då brottet mened införts för att kunna strafflägga gärningen, se 15 kap. 1 § brottsbalken (här). Varken målsäganden eller den tilltalade får tala under ed, dvs. med straffansvar. Den som är tilltalad ska inte behöva föra bevisning mot sig själv i målet. Man kan som tilltalad alltså inte dömas för brottet mened eftersom denne inte får avlägga vittnesed. Vänligen,

Vad kan jag göra om min hyresgäst vägrar flytta ut?

2019-06-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag hyr ut min stuga och har sagt upp hyresgästen men hen vill inte flytta. Vad kan jag göra för att få personen från min stuga?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När uppsägningstiden har gått ut och hyresgästen vägrar flytta kan du vända dig till kronofogdemyndigheten som kan hjälpa dig genom handräckning för att avhysa (dvs. vräka) din hyresgäst, 1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (här). Det du behöver göra är att skriftligen ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten där du anger ditt yrkande och grunden för det, samt eventuell ersättning enligt 9 och 10 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning (här). Yrkandet blir då att du vill att din hyresgäst ska flytta ut och grunden blir då anledningen till det, exempelvis att hyrestiden gått ut eller att uppsägningstiden löpt ut. Det är viktigt att grunden är tydligt formulerad. Efter att du har lämnat in ansökan till kronofogdemyndigheten får hyresgästen möjlighet att bemöta ditt yrkande. Om hyresgästen bestrider ansökan om handräckning kommer du att underrättas om det och kan vidare begära att kronofogdemyndigheten lämnar över ärendet till tingsrätten, se 33 och 34 §§ lag om betalningsföreläggande (här). På kronofogdemyndighetens hemsida hittar du en blankett som du kan använda som ansökan och även ett exempel på hur en ifylld blankett kan se ut (här). Det är viktigt att blanketten är ifylld på ett korrekt sätt och innehåller all information som krävs. Det kostar 300 kronor att ansöka om handräckning och du kan läsa mer om vad som händer vid en avhysning här.Vänligen,

Har vi haft ett giltigt hyreskontrakt?

2019-06-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej , jag är hyresgäst i en villa och hyr i andrahand. Jag har precis insett att jag tror att vårat kontrakt är felskrivet av hyresvärden. Något som jag inte reagerat på när vi skrev på kontraktet. Det som är fel är att på tidsperioden där man Kryssar i (Tillsvidare) eller (Bestämd Tid) så är ingen av rutorna i kryssade och datumet för tiden vi ska bo är skriven på (Tillsvidare) medans uppsägningstiden och längden på kontraktet skriven i (Bestämd Tid) Rutan. Och nu när vi ska flytta ut så undrar jag om detta är ett giltigt kontrakt som vi haft?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör hyra av bostad i andra hand är det 12 kap Jordabalken (här) som är tillämplig, även kallad hyreslagen. Det finns inga formkrav för hyresavtal utan de kan vara både muntliga och skriftliga, 12:2 JB (här). Egentligen behöver det inte finnas något skriftligt eller muntligt hyresavtal för att ett avtal ändå ska anses finnas. Avtal kan nämligen även ingås genom s.k. konkluderat handlande, vilket innebär att man blir bunden av avtalet eftersom man beter sig som att det finns ett avtal. I det här fallet betyder det alltså att man flyttar in, betalar hyra etc. Detta kommer ur att svensk avtalsrätt menar att det inte alltid måste finnas ett skriftligt kontrakt med båda parters underskrifter för att parterna ska anses bundna. Jag menar alltså att endast den omständigheten att det skriftliga hyresavtalet är slarvigt eller rent av otydligt skrivet, inte automatiskt innebär att ni inte haft något giltigt avtal under hyrestiden eftersom det inte finns något krav på det skriftliga avtalets innehåll eller ens att det måste finnas ett skriftligt avtal. Svårigheten kan däremot ligga i att fastställa avtalets innehåll och villkor.Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om du och din hyresvärd skulle bli oense om villkoren när du ska flytta ut.Vänligen,

Får min arbetsgivare förlänga min provanställning?

2019-06-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, jag var provanställd på en restaurang i 6 månader (som vanligt) förra året mellan september och februari. Innan den löpte ut så fick vi mycket mindre att göra och min arbetsgivare skrev ett nytt kontrakt åt mig där den nya arbetsprocenten var angiven. Detta skrevs också som en provanställning men jag antog att eftersom jag skulle då ha jobbat mer än 6 månader i mars att den skulle automatiskt övergå i en tillsvidare. Nu säger min arbetsgivare att hon igen tänker förnya min provanställning. Detta kan väl omöjligen vara tillåtet? Vi har tyvärr inte kollektivavtal.
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom din fråga handlar om anställningsskydd är det lagen om anställningsskydd (LAS, här) som är tillämplig. Provanställning är en s.k. visstidsanställning enligt 6 § LAS (här), och syftet med anställningen är att den ska övergå till en tillsvidareanställning efter prövotiden. Arbetsgivaren kan genom en provanställning prova arbetstagaren. Det är dock inte möjligt att förlänga prövotiden eller stapla provanställningar på varandra. Det är en osäker anställningsform för arbetstagaren eftersom den viktigaste skillnaden mellan en provanställning och andra visstidsanställningar eller tillsvidareanställningar är att provanställning kan avslutas i förtid utan att arbetsgivaren behöver ange några särskilda skäl till det. Huvudregeln är att en provanställning inte får vara längre än sex månader, men den kan avtalas till att vara kortare enligt 6 § 1 st LAS (här). Som du skriver i din fråga så går provanställningen automatiskt över i en tillsvidareanställning efter prövotidens slut, förutsatt att den inte avbrutits eller sagts upp före prövotidens utgång, 6 § 2 st LAS (här).LAS är dock semidispositiv vilket betyder att arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om andra villkor än de som uppställs i lagen genom kollektivavtal, 2 § 3 st LAS (här). I kollektivavtal kan alltså avtalas om en kortare eller längre prövotid. Du skriver i din fråga att ni inte har kollektivavtal på din arbetsplats, vilket då betyder att din provanställning kan vara som längst sex månader. Din provanställning övergick alltså till en tillsvidareanställning efter sex månader och arbetsgivaren måste nu ha saklig grund för att säga upp dig, enligt 7 § LAS (här). Vänligen,

Har jag rätt till ekonomisk kompensation vid försenad inflyttning av nyproducerad bostadsrätt?

2019-07-29 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Vi har skrivit kontrakt på nyproduktion av en bostadsrätt med inflytt december. Men nu ser det ut som att bygget blir försenat till mars, alltså mer än 60dgr sent. Vad jag förstår det som har vi rätt att bryta kontraktet om det visar sig att det går över 60dgr?Nu måste vi ju ha någonstans att bo så vi kommer inte bryta något kontrakt men har vi rätt till någon kompensation för att det drar ut på tiden? Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om tillträde av en bostadsrätt är det bostadsrättslagen (här) som gäller. Du skriver i din fråga att ni inte är intresserade av att häva köpet varför jag inte kommer att gå in på den typen av kompensation. Förutsatt att det inte finns några villkor i köpekontraktet (eller föravtalet) som ger er rätt till ersättning, är det endast de möjliga ersättningar som framgår av lag som kan bli aktuella. Jag tolkar din fråga som att den försenade inflyttningen inte beror på någon omständighet från din sida. Ni har därför rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid ni inte kunnat nyttja lägenheten, se 7 kap 3 § bostadsrättslagen (här). Vänligen,

Får mrkoll.se publicera information om privatpersoner?

2019-06-30 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Hej!Jag undrar angående information som läggs ut offentligt på nätet och nu om mej? Har vem som helst rätt att lägga ut med telefonnummer, adress, intressen, årsinkomst och om jag bor ensam m.m? Undrar om det här "företaget" mrkoll.se är seriöst och/eller har rätt till detta? Känns verkligen obehagligt och kränkande.Hoppas på svarVänliga hälsningar
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den aktuella hemsidan publicerar information om privatpersoner ur en databas som innehåller uppgifter som är offentliga. Offentliga uppgifter är bland annat sådana uppgifter som du listar i din fråga. Hemsidan mrkoll.se har ansökt och beviljats ett så kallat utgivningsbevis för databasen. Vem som helst kan ansöka om ett utgivningsbevis men för att få ett sådant bevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringen av uppgifterna utgår från Sverige, se 1 kap 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (här). Att hemsidan har ett utgivningsbevis innebär att den har ett grundlagsskydd som gör att det är tillåtet att publicera uppgifter som du nämner i frågan.En hemsida som har ett utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att det i huvudsak är tillåtet att publicera uppgifter som dessa. Eftersom MrKoll har utgivningsbevis omfattas den inte heller av GDPR (dataskyddsförordningen) då förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om hantering av personuppgifter, om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Det är alltså en laglig verksamhet eftersom det finns ett utgivningsbevis. Tillsyn Jag vill dock nämna att datainspektionen i december 2018 inledde en tillsyn mot bolaget som driver hemsidan mrkoll.se. Datainspektionen har nämligen observerat att hemsidan berättar om privatpersoner har betalningsanmärkningar. Detta skulle kunna innebära att MrKoll bedriver upplysningsverksamhet vilket skulle innebära att kreditupplysningslagen (här) gäller även om verksamheten är grundlagsskyddad. Det skulle i sin tur kunna innebära att att GDPR ändå skulle gälla även för hemsidan, vilket skulle ställa höga krav på hur hemsidan får publicera personuppgifter. Datainspektionen har ännu inte fattat beslut i ärendet men det kommer att publiceras på deras hemsida (här).Vänligen,

Bör jag göra en polisanmälan om jag misstänker att jag blivit utsatt för bedrägeri på Blocket?

2019-06-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag hittade en annons på blocket där det var en man som försökte sälja en iPhone xs 64 gb för 6800 kr (ord pris 13000). Jag kontaktade honom och sa att jag var intresserad, och jag bad honom om ett kvitto på telefonen för att försäkra mig om att den inte var stulen. Jag fick ett kvitto, och bestämde mig för att betala med pay pal. Han ringde och sa att han inte kunde ta emot pengarna, vilket gjorde mig misstänksam, så jag kontaktade comviq (företaget som enligt honom hade sålt telefonen till honom). Jag gav dem ordernumret och telefonnummer, och de kunde inte hitta det i deras register. De sa att kvittot förmodligen är fejkat och att jag kan ha blivit utsatt för bedrägeri. Bör jag polisanmäla?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du betalade för telefonen via PayPal och att säljaren efter detta kontaktade dig och menade att han inte kunnat ta emot pengarna. Du ska alltid göra en polisanmälan om du misstänker att du blivit utsatt för ett brott. Bedrägeri är ett brott enligt 9 kap 1 § Brottsbalken (här). Jag tolkar omständigheterna i din fråga som att du förmodligen blivit utsatt för bedrägeri och jag rekommenderar dig därför att göra en polisanmälan. Polisen kan hjälpa dig med att inleda en förundersökning för att du senare eventuellt ska kunna få tillbaka de pengar du förlorat.Jag önskar dig lycka till och du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om du skulle ha fler funderingar.Vänligen,

Kan hyresvärden införa rökförbud på hyresgästernas balkonger?

2019-06-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hejsan,Jag undrar om man kan införa rökförbud på balkonger på äldre fastigheter som är avsedda för hyresgäster? Enligt min hyresvärd så kan man endast införa rökförbud på balkong på nybyggnationer. Om det inte går, vad har jag som hyresgäst för rättigheter då jag inte kan vädra hur jag vill, inte ens med de små ventliationerna då rök kommer in i mitt hem hela tiden. Jag har mitt vardagsrum och sovrum på samma sida som min balkong och alla andras. Jag har rökare till hö, vänster och under. Kan inte vistas på balkong eller vädra utan att det stör och behöver stänga flera ggr per dag eller gå in från balkongen. Jag lider dessutom av bronkit och får problem av röken.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att det är skillnad på att införa rökförbud i ett nyproducerat hus och i ett befintligt hus. I ett nyproducerat hus kan man nämligen införa samma villkor för alla hyresgäster från början, vilket skiljer sig från ett rökförbud i ett befintligt hus då hyresgästerna redan bor i huset. Jag tolkar din fråga som att ni bor i en hyresrätt, varför 12 kap Jordabalken (även kallad hyreslagen och som du hittar här) blir tillämplig. Som hyresgäst har man en skyldighet att se till så att omgivningen inte utsätts för störningar som kan innebära fara för hälsa eller som man annars inte skäligen bör tåla, 12:25 JB (här). Om det skulle vara fråga om en sådan störning ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, 12:25 andra stycket JB (här). Domstolarna har dock hittills inte godtagit rökning som en sådan störning som omfattas av 12:25 JB. Hyresvärden har med detta sagt inte heller möjlighet att införa ett rökförbud i er fastighet på balkonger eller uteplatser.Något du ändå skulle kunna göra, om du redan försökt lösa problemet direkt med grannarna, är att kontakta hyresgästföreningen och din kommuns miljökontor för att göra en eventuell utredning. Kanske kan omfattningen av dina grannars rökning göra att rökningen ändå ska anses vara en sådan störning som omfattas av 12:25 JB? Jag kan dock inte ta ställning till om så är fallet.Vänligen,