Krävs offentligt köpevittne vid försäljning av fastighet?

2019-11-17 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej,Avser sälja mitt gamla torp i Sverige. Det framgick klart att köpebrevet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parterna samt köpeskillingen nämnd. Men behölvs det inte finnas någon offentlig köpevittne, notarius publicus, då det gäller fastighet? I Finland behövs detta.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att köp av fast egendom ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda (4 kap. 1 § jordabalken). En köpehandling måste upprättas och ska innehålla:- Uppgift om köpeskilling- En förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen - Underskrift av säljaren och köparenDet krävs alltså inte något offentligt köpevittne vid försäljning av fast egendom. Vänligen,

Kan jag ge bort min bostadsrätt om jag har skuld hos kronofogden?

2019-10-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag äger en bostadsrätt. Men vill inte förlora den om kronofogden börjar rota i mina ägodelar. Kan jag skriva över den till en vän. För att säkra så att den inte förloras.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du skriver över din bostadsrätt till en vän kan du begå brottet oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 § brottsbalken) Det är nämligen inte tillåtet att ge bort egendom för att minska sin egen förmögenhet om man är på obestånd. Rekvisiten för brottet är:- En person som är på obestånd eller att det föreligger påtaglig fara för att personen ska komma på obestånd,- Personen ger bort, förstör eller på annat liknande sätt avhänder sig egendom, och- Egendomen är av betydande värdeObestånd innebär att en person är oförmögen att betala sina skulder i den takt de förfaller och att oförmågan inte endast är tillfällig. En helhetsbedömning kommer göras gällande din ekonomiska situation. En skuld hos kronofogden kan dock indikera på obestånd. Väljer du att skriva över din bostadsrätt till en kompis riskerar du alltså att dömas för brottet. Jag tolkar det nämligen som att du har en skuld hos kronofogden, vilket kan indikera att du är/eller inom kort är på obestånd. En bostadsrätt är dessutom av betydande värde. Jag rekommenderar dig därför att inte skriva över bostadsrätten.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur ansöker jag om ensam vårdnad?

2019-10-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har en två månader gammal bebis och pappan till barnet vill inte vara med i bilden och valde att lämna redan i början av graviditeten. Har inte hört av honom på flera månader Jag ska skicka in hans uppgifter nu osv så han ska få betala underhåll, men jag undrar hur jag ansöker om ensam vårdnad i den här situationen? Eftersom han klart o tydligt sagt att han inte vill ha ansvaret?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en förälder vill ändra vårdnaden kan rätten besluta om ensam vårdnad åt en av föräldrarna eller besluta om fortsatt gemensam vårdnad. Vid bedömningen av vårdnaden ser rätten till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten kommer inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det (6 kap. 5 § föräldrabalken).Frågor om ändring av vårdnaden prövas av domstol efter ansökan från en av föräldrarna eller båda (6 kap. 5 § tredje stycket föräldrabalken). Det görs genom att en ansökan om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor. Se mer information (här) om hur du skickar in din ansökan. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Bröstarvinges rätt till laglott

2019-09-29 i Laglott
FRÅGA |Jag och min syster förlora våran far för inte alls länge. Pappa träffa en ny kvinna för 5 år sen och gifte sig med henne för 3 år sen. Hon har 3 vuxna barn från tidigare äktenskap. Nu visar det sig att i samband med deras bröllop skrevs ett testamente där det står att hennes vuxna barn och hon själv ska ärva våran pappa. Vad gäller för mig och min syster som är bröstavrvingar. För enligt henne inte ha vi ingen rätt att ärva våran pappa. Hon har även nu innan bodelningen sålt pappas bil och andra lösören som var av värde som tillhörde min pappa. Jag och min syster behöver råd om vad som gäller. Har vi ingen rätt att ärva och har verkligen hennes barn rätt att ärva våran pappa.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bröstarvingarnas rätt till arvslottBåde du och din syster ses som bröstarvingar och är de som i första hand ska ärva efter er far (2 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom ni anses vara särkullbarn, dvs. inte är gemensamma barn till er far och hans nuvarande fru, har ni rätt att få ut arvet direkt och behöver inte invänta något efterarv efter er fars fru (3 kap. 1 § ärvdabalken).Hade det inte funnits något testamente hade det enbart varit du och din syster som ärvde efter er far, dvs. ni hade fått halva arvet var. Er arvslott är alltså ½ arvet var. Testamente som inskränker på arvslottenI ert fall har er far skrivit ett testamente som inskränker er arvsrätt. Ett testamente får inte inskränka hela bröstarvingarnas arvslott, utan endast halva arvslotten (den s.k. laglotten) (7 kap. 1 § ärvdabalken). Ett testamente som testamenterar bort all kvarlåtenskap och som inte ger dig eller din syster någon arvsrätt alls är alltså inte tillåten. För att ni ska ha rätt till er laglott måste både du och din syster jämka testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). Jämkningen måste göras inom sex månader från det att ni delgivits testamentet. Görs ingen jämkning ses det som att ni godkänner inskränkningen och ni förlorar således er rätt till laglott. Det räcker med att ni meddelar att ni vill få ut er laglott. Det kan vara praktiskt att göra detta i samband med bouppteckningen och det ska då antecknas på bouppteckningsdokumentet.Hur stort blir ert arv?Om din far har skrivit att hans nuvarande fru och hennes barn ska ärva honom, och ni jämkar testamentet, så kommer testamentet bli ogiltigt i den del som testamentet inskränker laglotten. Du och din syster har rätt till er laglott, ¼ av arvet var (sammanlagt 1/2 arvet), och hans nuvarande fru och hennes barn får sedan dela på den andra halvan i enlighet med testamentet. Försäljning av egendom innan bodelning/bouppteckningDet är inte tillåtet att sälja egendom innan bouppteckningen är gjord. Skulle några uppgifter i bouppteckningen inte stämma överens med dödsboets verkliga tillgångar, eller om viss tillgång saknas, kan ansvar för bedrägeri och förskingring aktualiseras. Säljs egendom innan bouppteckningen upprättats finns även en risk att hon blir skylig att ersätta boet för eventuell skada som uppkommit till följd av försäljningen (18 kap. 6 § ärvdabalken).Hon måste även inhämta samtycke från övriga dödsbodelägare vid förvaltningen av dödsboet, vilket innebär att både du och din syster måste godkänna försäljningen innan den görs. Ni driver nämligen dödsboet tillsammans och varje dödsbodelägare har vetorätt (18 kap. 1 § ärvdabalken). SammanfattningDin fars frus påstående om att ni inte har arvsrätt efter er far är felaktig. Ni måste dock jämka testamentet för att ni ska få ut er laglott (halva arvslotten var = ¼ av arvet var). Ni ses som dödsbodelägare i dödsboet och ska godkänna alla åtgärder som görs i dödsboet. Din fars frus försäljning är inte tillåten då hon inte inhämtat samtycke från er samt att försäljningen gjordes innan bouppteckningen var upprättad. Din fars fru och hennes barn har rätt att ärva allt förutom er laglott i enlighet med er fars testamente. Har ni svårt att komma överens i dödsboet är mitt råd till er att kontakta en advokatbyrå som hjälper er, alternativt att ni ansöker om en boutredningsman som tar över hela förvaltningen av dödsboet. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hundägarens strikta ansvar

2019-10-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Om en hundägare vars hund är orsak till en olycka bara går från platsen för olyckan, är det olagligt? I vårt fall avvek hundägaren när hunden attackerat och jagat en häst så ryttaren ramlade av och skadade sig rejält. Ryttaren fick åka ambulans och ligger kvar på sjukhus 3 dagar senare.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Orsakar en hund skada har hundens ägare ett strikt ansvar att ersätta skadan, även om ägaren själv inte varit vållande till skadan (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Ägaren till hunden är alltså skadeståndsskyldig för de skador som uppkommit på hästen och ryttaren.Mitt råd är att ryttaren kontaktar hundägaren och påtalar hans skadeståndsskyldighet. Skulle de inte komma överens kan en stämningsansökan lämnas in till domstol. Behöver ni ytterligare rådgivning rekommenderar jag er att boka en tid hos lawlines jurister (här). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Har jag rätt till CSN som utländsk medborgare?

2019-10-29 i CSN
FRÅGA |Jag är börjat plugga och har sökt CSN, men har just fått avslag. Jag är inte svensk medborgare. Har jag noga juridisk rätt till detta? Och kan ni hjälpe mig med at överklaga?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ha rätt till studiemedel från CSN måste du:1. Uppfylla de villkor som ställs för att ha rätt till svenskt studiestöd som utländsk medborgare2. Uppfylla de villkor som gäller för det studiestöd du sökerDu har alltså rätt till studiemedel i Sverige om du uppfyller dessa villkor. Reglerna är dock olika beroende på om du är medborgare i ett land inom EU/EES eller Schweiz, eller om du är medborgare i ett annat land. Du kan läsa mer om villkoren (här).Behöver du hjälp med att överklaga beslutet rekommenderar jag dig att du bokar tid med vår Juristbyrå (här).Vänligen,

Vad är preskriptionstiden för normal samt grovt bidragsbrott?

2019-10-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, vad är preskriptionstiden för normal samt grovt bidragsbrott?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett brott preskriberas när det inte längre går att straffa personen för brottet.Bidragsbrott av normalgraden har en straffskala på fjorton dagar upp till två års fängelse (2 § bidragsbrottslagen). Det innebär att preskriptionstiden är fem år (35 kap. 1 § brottsbalken). Grovt bidragsbrott har en straffskala på sex månader upp till fyra års fängelse (3 § bidragsbrottslagen). Preskriptionstiden är således tio år (35 kap. 1 § brottsbalken). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Krävs serveringstillstånd för slutna sällskap?

2019-09-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag känner en restaurangägare som blivit av med sitt serveringstillstånd, har de möjlighet att hyra ut lokalen till ett slutet sällskap som vill servera alkohol?Mvh
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För servering av alkoholdrycker krävs serveringstillstånd från kommunen där serveringsstället är beläget (8 kap. 1 § alkohollagen). Serveringstillstånd krävs dock inte om: (8 kap. 1a § alkohollagen)-Serveringen avser ett enstaka tillfälle för bestämda personer,-Serveringen sker utan vinstintresse och utan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och-Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.Ett slutet sällskap med i förväg bestämda gäster utan vinstintresse eller yrkesmässig försäljning innebär således att serveringstillstånd inte krävs. Under förutsättning att de följer ovanstående kriterier är det tillåtet för sällskapet att dricka och servera alkohol på restaurangen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,