Ungdomsrabatt vid narkotikabrott

2019-07-25 i Påföljder
FRÅGA |Hej Jag är tidigare ostraffad och har inget brottsregister. Jag är 19år och studerar. Samtidigt är jag åtalad för innehav utav kokain och mängden var 1,44g. Vad kan straffet vara om jag tidigare är ostraffad?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Narkotikabrott återfinns i Narkotikastrafflagen, NSL, 1 §. Det är i bestämmelsen angivet att det högsta straff som utdöms är två år och det lägsta är böter. Handlar det om ett mindre allvarligt brott, ett ringa brott enligt 2 § NSL, är det högsta straffet fängelse i sex månader och det lägsta är böter. Vilken påföljd som utdöms beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men den lägsta påföljden för narkotikabrott är böter. Hur mycket böter som döms ut bestäms utefter personens ekonomiska förhållanden.För personer under 21 år stadgas i brottsbalken 29 kap 7 § att personens ålder särskilt ska beaktas vid straffmätning. Enligt nämnda bestämmelse får rätten döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Det innebär att rätten får döma till ett lindrigare straff än vad som stadgas i respektive brottsbestämmelse.Den så kallade ungdomsrabatten brukar se ut enligt följande:18 år - 45-55 % straffnedsättning (= hälften av straffet)19 år - 30-40 % straffnedsättning (= 2/3 av straffet)20 år - 20-30 % straffnedsättning (= 3/4 av straffet)Observera att modellen enbart utgör en riktlinje. Omständigheterna i det enskilda fallet kan föranleda en annan bedömning.Vidare stadgas i brottsbalken 30 kap 5 § st. 2 att personer som fyllt 18 men inte fyllt 21 får dömas till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl talar för det. Detta innebär att det råder en presumtion att inte döma till fängelse för personer som inte fyllt 21 år.Att du är tidigare ostraffad kommer också att gynna dig i rättens påföljdsbestämning.Domstolen prövar alltid omständigheterna i det enskilda fallet vid påföljdsval, varför jag inte kan ge sig ett exakt svar på din fråga. Jag kan dock säga att du inte behöver oroa dig över ett fängelsestraff. En trolig påföljd är enligt mig böter med villkorlig dom. Vänligen,

Misstänkt för brott, får jag byta försvarsadvokat?

2019-06-30 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej! En bekant till mig sitter häktad för grov stöld. Häktningen är överklagad till hovrätten. När kan en förväntas få svar på denna överklagan? Den häktade är asylsökande och vill byta offentlig försvarare. Vad är hans rättigheter att välja själv? Tacksam för svar!
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hovrättens beslut i frågan kan ta olika lång tid, det är därför svårt för mig att svara på. Det jag kan upplysa om är att häktningsförhandling i tingsrätten hålls var 14e dag, som huvudregel, varför häktningsskälen kommer att prövas igen inom kort.Den misstänkte har rätt att begära byte av advokat och välja försvarare själv. Detta görs genom att han kontaktar tingsrätten där målet handläggs, framför vad skälen till önskemålet om bytet är och eventuellt uppger en ny advokat han önskar. Det är sedan domstolen som avgör om den misstänkte har anfört tillräckliga skäl för ett byte. Alla omständigheter beaktas, men faktorer som kan tala särskilt starkt för ett försvararbyte är om det finns allvarliga meningsmotsättningar mellan klienten och advokaten, exempelvis om hur målet ska drivas.Om begäran avslås kan den misstänkte överklaga beslutet eller anlita en privat försvarare. En privat försvarare finansieras av den misstänkte personligen, om han har framgång i målet kan han dock få ersättning för staten för sina kostnader.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänligen,

Vad händer med mina aktier när jag dör?

2019-06-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag äger en hel del aktier vad händer när jag dör
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De aktier du äger kommer att överföras till ditt dödsbo vid dödsfall. Det innebär att om du är gift är det din make som ärver dig. Om du är ogift och har barn är det dina barn som ärver dig. Detta kan du delvis ändra genom ett testamente, om du önskar det. Men dina barn har alltid rätt till sin laglott d.v.s. hälften av vad de annars skulle ha ärvt.Det är arvingarna som gör arvsskiftet och vem eller vilka som ska ha aktierna om inte dödsboet har sålt dem. Om de inte kan komma överens kan tingsrätten utse en skiftesman som gör arvskiftet. Du kan också påverka vem som får aktierna genom att testamentera bort dem, tänk dock på att dina eventuella barn har rätt till sin laglott och kan begära att testamentet ska jämkas.Om du inte har några arvingar och det inte finns något testamente, innebär det att dödsboet saknar förmånstagare. I sådant fall utses en god man av Kammarkollegiet som avvecklas dödsboet och tillgångarna tillfaller sedan Allmänna Arvsfonden.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Min kompis hänger ut mig som klandervärd på internet, vad kan jag göra?

2019-06-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Det är så att jag har ett problem med en gammal vän till mig och det har gått väldigt långt nu känner jag.Det saken handlar om började för flera år sedan där min gamla vän började anklaga mig för en sak som jag ej har gjort.Flera år senare så skulle vi bli vänner igen och jag "erkände" denna grejen som hon anklagar mig för i syftet att hon skulle släppa det och för att vi skulle kunna vara vänner igen. Inte för att jag faktiskt hade gjort själva grejen. Problemet är dock inte det, utan saker som har utspelat sig efter den händelsen.Jag sade upp min vänskap med henne och bad henne att lämna mig ifred, att inte skapa drama i mitt liv mer helt enkelt. Samtidigt som jag sade upp kontakten med henne så skrev jag ett meddelande till hennes pojkvän om varför jag har sagt vissa saker, varför jag har gjort vissa saker och sådär. Eftersom hon hade fått mig att se dålig ut inför honom. Hennes pojkvän är min sambos bror.Efter det så hängde min gamla vän ut mig på sin Facebook med MASSVIS med lögner. Det var mycket kränkande för mig. Hon skrev till min sambo och försökte förstöra vårat förhållande. Trots det fick hon ingen reaktion av mig, jag lät det bara vara.Nu flera månader senare så har hon gjort en video och lagt ut den på youtube där hon inte nämner mitt namn men nämner mig som sin gamla bästakompis. Så alla fattar vem hon snackar om och jag känner mig återigen kränkt och uthängd. Kan jag anmäla detta? Vad skulle det leda till?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det så uppfattar du situationen som att personen i fråga hängt ut dig i syfte att klandra dig. Det brott som kan aktualiseras i fallet är förtal. Brottet förtalBrottet förtal föreligger när någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.I vissa fall kan det dock vara försvarligt att i viss utsträckning lämna uppgifter som i sig kan utgöra förtal. För att ansvarsfrihet ska gälla krävs att personen som lämnat uppgifterna kan visa att uppgifterna är sanna, eller att det i vart fall funnits skälig grund för dem. Detta skulle troligen inte aktualiseras i ditt fall.Det finns två sätt att väcka åtal när det gäller förtal, antingen gör man det själv (enskilt åtal) eller så gör åklagaren det (allmänt åtal).Enskilt åtal Att väcka åtal vid brottet förtal är något speciellt, då huvudregeln är att varken polis eller åklagare blandar sig i ärendet. Det är istället målsäganden, du som blivit utsatt för brott, som har möjlighet att väcka åtal. Du väcker enskilt åtal genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Stämningsansökan ska bland annat innehålla en beskrivning av den brottsliga gärningen, vem som är gärningsman och vem som är målsägande.Det är viktigt att notera att vid enskilt åtal står inte staten för rättegångskostnaderna, vilket är fallet vid ett brottmål där åklagaren väcker åtal, allmänt åtal. Det kan alltså bli höga kostnader för dig som privatperson om du förlorar målet, eftersom du i sådant fall får stå för både dina egna och motpartens rättegångskostnader. För att enklare framföra bra bevisning för att din gamla väns agerande utgör förtal bör du söka professionell hjälp av någon som kan företräda dig i domstol. Genom Lawline kan du boka en tid med en jurist här.Allmänt åtal I vissa undantagsfall kan åklagaren väcka åtal vid förtal, nämligen om det föreligger "särskilda skäl". Särskilda skäl vid förtal kan till exempel föreligga om det förekommit en stor spridning av uppgifter om att en person ska ha begått mycket allvarliga brott. Det som krävs för att åklagaren ska kunna väcka åtal är att du gör en polisanmälan.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kan jag dömas för sexköp om jag inte betalat?

2019-07-20 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan man bli straffad om man bemötter en person som påstod sig vara en prostituerad person? Även om man inte har betalat någonting?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det brott du har funderingar kring kallas "köp av sexuell tjänst" och regleras i brottsbalken 6 kap 11 § (här). För att dömas till ansvar för brottet krävs att du skaffat dig en sexuell tillfällig förbindelse mot ersättning. Om de rekvisiten är uppfyllda krävs det även att du haft uppsåt till brottet. Att du träffat en person som påstod sig sälja sexuella tjänster är alltså inte ett brott. Det krävs att du betalat för den sexuella tjänsten och att du haft uppsåt till att betala för just den sexuella tjänsten.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Misstänkt för brott, får jag resa utomlands?

2019-06-30 i Alla Frågor
FRÅGA |HejEn vän till mig fick reseförbud då rätten bar rädd den skulle åka tillbaka utomlands och hålla dig gömde vilket den ej gjorde.Rättegång har vart nu och väntar på dom.Reseförbudet har även hävts.Kan den åka utomlands om den är tillbaka till domen kommer?Mvh tack för ni finns
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner kan åklagare och domstol utfärda ett så kallat reseförbud, detta regleras i rättegångsbalkens 25:e kapitel. Om reseförbudet hävts finns inte längre något hinder för den misstänkte att resa utomlands. Din vän behöver inte heller nödvändigtvis befinna sig i Sverige vid domens ankomst. Om denne dömts till exempelvis fängelsestraff kommer ett datum att utsättas för inställelse på anstalt. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänligen,

Påföljdsbestämning vid flera brott

2019-06-28 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag är Misstänkt för Olovlig körning,Grov Olovlig körning, Vårdslöshet i trafik, Bedrägeri och ringa narkotika brott och jag är dömd sen innan för Bedrägeri och Stöld och har Villkorlig Dom o jag har rättegång 5:e November 2019.. Om jag döms för sakerna vad kan jag förvänta mig för straff?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar till dig börja med att skriva ut straffskalorna för de olika brotten och sedan redogöra för hur domstolen går tillväga vid en påföljdsbestämning för flera brott.Olovlig körningBrottet regleras i 3 § lag om straff för vissa trafikbrott. Om brottet anses grovt är straffskalan fängelse i högst sex månader.Vårdslöshet i trafikBrottet regleras i 1 § lag om straff för vissa trafikbrott. Straffskalan för brott av normalgrad är dagsböter.BedrägeriBrottet regleras i brottsbalken 9 kap 1 § och straffskalan ligger på fängelse i högst två år.Ringa narkotikabrottBrottet regleras i 2 § narkotikastrafflagen och straffskalan är böter till fängelse i högst sex månader.Straffvärde och påföljdsbedömningDet svenska rättssystemet utdömer i regel ett gemensamt straff för alla begångna brott och att domstolen i påföljdsbestämningen tillämpar den så kallade asperationsprincipen. Det här innebär att man först bestämmer straffvärdet för vardera brott (dvs vilket straff respektive brott bör bestraffas med). Det brott för vilket man har kommit fram till högst straffvärde, det är det straffvärdet man lägger till grund för påföljdsbestämningen. Därefter lägger man till en reducerad del av det straffvärde man kommit fram till för de andra brotten "ovanpå" straffvärdet man redan fastställt. Att domstolarna ska utdöma ett gemensamt straff för flera brott framgår av brottsbalken 30 kap. 3 §.Det kan framhävas att svenska domstolar väljer fängelse som påföljd som en allra sista utväg. Fängelse används endast för de personer som begått ett brott som har ett så pass högt straffvärde att ingen annan påföljd kan komma ifråga.Tidigare brottslighet har betydelse för påföljdsbestämningen. Som framgår av lydelsen av 29 kap 4 § BrB ska den tilltalades tidigare brottslighet beaktas i första hand vid påföljdsvalet. Att en tilltalad tidigare har lagförts för brott kan då leda till att en strängare påföljd än som annars hade varit nödvändig får väljas. Detta framgår av 30 kap. 4 § BrB. Dock har domstolarna varit försiktiga med att tillämpa regeln.Om domstolen finner att straffvärdet på den brottslighet du gjort dig skyldig till är fängelse så innebär detta inte nödvändigtvis att du måste avtjäna tiden på anstalt. Domstolen kan i ett sådant fall, i stället för att döma dig till att avtjäna ett fängelsestraff på anstalt, förena dagsböter med villkorlig dom. Domstolen kan bestämma påföljden till villkorlig dom förenat med dagsböter om de anser att du inte kommer att återfalla i brott, se brottsbalken 30 kap. 7-8 §§. Den villkorliga domen kan också förenas med samhällstjänst (oavlönat arbete) i stället för dagsböter, i sådant fall krävs ditt samtycke.Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Påföljdsbestämning vid flera brott

2019-06-28 i Påföljder
FRÅGA |HejMin exman och pappan till mitt barn har på senare tid spårat ur helt. Han har på en tidsperiod på 1,5 månader blivit tagen för drograttfylla och olovlig körning två ggr, innehav och LOB nu i veckan. Husrannsakan har gjorts och polisen har hittat narkotika, injektionsnålar och "försök till framställan av narkotika". Vad tror ni att straffpåföljden blir?Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer i mitt svar till dig börja med att skriva ut straffskalorna för de olika brotten och sedan redogöra för hur domstolen går tillväga vid en påföljdsbestämning för flera brott.DrograttfylleriDrograttfylleri regleras i 4 § 2 st lag om straff för vissa trafikbrott. Straffskalan för brottet är böter till fängelse i upp till sex månader.Olovlig körningBrottet regleras i 3 § lag om straff för vissa trafikbrott. Om brottet anses grovt är straffskalan fängelse i högst sex månader.NarkotikainnehavBrottet regleras i 1 § narkotikastrafflagen och straffskalan är fängelse i högst tre år. Framställan av narkotika regleras i 3 b § samma lag och har en straffskala på fängelse högst två år.Straffvärde och påföljdsbedömningDet svenska rättssystemet utdömer i regel ett gemensamt straff för alla begångna brott och att domstolen i påföljdsbestämningen tillämpar den så kallade asperationsprincipen. Det här innebär att man först bestämmer straffvärdet för vardera brott (dvs vilket straff respektive brott bör bestraffas med). Det brott för vilket man har kommit fram till högst straffvärde, det är det straffvärdet man lägger till grund för påföljdsbestämningen. Därefter lägger man till en reducerad del av det straffvärde man kommit fram till för de andra brotten "ovanpå" straffvärdet man redan fastställt. Att domstolarna ska utdöma ett gemensamt straff för flera brott framgår av brottsbalken 30 kap. 3 §.Det kan framhävas att svenska domstolar väljer fängelse som påföljd som en allra sista utväg. Fängelse används endast för de personer som begått ett eller flera brott som har ett så pass högt straffvärde att ingen annan påföljd kan komma ifråga. Fängelse utdöms också bl.a. för de personer som återfaller i brottslighet. Personer som begår brott för första gången bestraffas i regel inte med fängelse.Om domstolen finner att straffvärdet på den brottslighet din exman gjort sig skyldig till är fängelse så innebär detta inte nödvändigtvis att han måste avtjäna tiden på anstalt. En förmildrande faktor är t.ex. om han inte tidigare begått brott. Domstolen kan i ett sådant fall, i stället för att döma honom till att avtjäna ett fängelsestraff på anstalt, förena dagsböter med villkorlig dom. Domstolen kan bestämma påföljden till villkorlig dom förenat med dagsböter om de anser att han inte kommer att återfalla i brott, se brottsbalken 30 kap. 7-8 §§. Den villkorliga domen kan också förenas med samhällstjänst (oavlönat arbete) i stället för dagsböter, i sådant fall krävs hans samtycke.Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,