När gallras uppgifter i belastningsregistret vid ringa narkotikabrott?

2019-08-24 i Påföljder
FRÅGA |Vad krävs föra att få möjlighet att förkorta påbudet på anmärkning i brottsregistret från 5 år till 3 år för en ungdom snart fyllda 19 år. Var i domen kan jag se det gällande "prick" i straffregister? Domen fastställdes juni 2017 och med böter för ringa narkotikabrott avseende inbehav av cannabisharts.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att ha en "prick i registret" är detsamma som att ha uppgifter i belastningsregistret.Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Bestämmelserna om gallring, eller borttagning, ur belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister.Du beskriver att personen i fråga fick böter som påföljd. Blir man dömd till böter tas uppgifterna bort ur belastningsregistret 5 år efter dom eller beslut, detta framgår av 17 § tredje punkten. Det finns ingenting du som enskild kan göra för att påskynda detta.Vänligen,

Tidigare ostraffad och erkänner brott, vad blir påföljd för narkotikabrott?

2019-08-24 i Påföljder
FRÅGA |Blev gripen igår med 2 g kokain, erkände på plats i polisförhöret. Första gången tagen, inga andra domar eller skulder. Vad kan man förvänta sig för straff?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Narkotikabrott återfinns i Narkotikastrafflagen, NSL, 1 §. Det är i bestämmelsen angivet att det högsta straff som utdöms är två år och det lägsta är böter. Handlar det om ett mindre allvarligt brott, ett ringa brott enligt 2 § NSL, är det högsta straffet fängelse i sex månader och det lägsta är böter. Vilken påföljd som utdöms beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men den lägsta påföljden för narkotikabrott är böter. Hur mycket böter som döms ut bestäms utefter personens ekonomiska förhållanden.I brottsbalkens 29 kapitel stadgas de förmildrande omständigheter som domstolen kan komma att ta i beaktning vid påföljdsbestämning. 5 § stadgar att om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet ska detta påverka påföljden i en förmildrande riktning, vilket blir aktuellt när du erkänt brottet. Att du inte har någon tidigare brottslighet är också något som förmildrar i bedömningen.Domstolen prövar alltid omständigheterna i det enskilda fallet vid påföljdsval, varför jag inte kan ge dig ett exakt svar på din fråga. Jag kan dock säga att du inte behöver oroa dig över ett fängelsestraff. En trolig påföljd är enligt mig böter med villkorlig dom. Vänligen,

Får min granne sätta upp fällor för mina katter?

2019-08-13 i Övriga brott
FRÅGA |Vi bor i radhus och har två katter som närmaste grannen avskyr. De hoppar ibland upp på planket mellan våra altaner f att ta sig vidare till vår balkong, och tvärtom. Nu har grannen spänt en, nästan osynlig ståltråd ca 1 dm ovanför det gemensamma planket. Vi ser detta som en stor skaderisk, ev t o m dödsfälla f vår katter. Vid samtal m grannen erkänner han att det är f att hindra katterna från att hoppa där. När vi förklarar att det kan skada och t o m döda dem säger han att det vore skönt f då slipper vi dem. Han säger att han övervägde att sätta taggtråd men tyckte att det skulle vara fult. Han erkänner även att han lagt kattbajs framför vår ytterdörr. Allt finns på ljudinspelning. Vad kan vi göra? Kan vi klippa av tråden? Polisanmäla?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kan delas upp i ett antal delfrågor, jag kommer behandla dessa separat för ett så tydligt svar som möjligt och sedan sammanfatta med mina råd till dig.Omständigheten att katterna stör din granne:I lagen om tillsyn över hundar och katter finns särskilda regler angående katter, utöver deras egenskap som egendom. Du, som ägare till en katt, har ett ansvar att hålla katten under sådan tillsyn att den inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter, se lagen om tillsyn över hundar och katter 1 §. Om en ägare till en katt skulle brista i sitt ansvar så är det Polismyndigheten som får meddela förbud, förelägganden och ev. omhändertaga katten. En privatperson får inte ta sig rätt att ta hand om någon annans katt även om man inte avser att behålla den. Utifrån det du skriver i din fråga skulle jag inte bedöma det som att dina katter orsakar skador eller avsevärda olägenheter genom att hoppa på ett plank mellan era altaner.Fällorna din granne satt upp:Att sätta fällor för katterna som är skadliga och kanske till och med dödliga är inte okej att göra. En katt får bara avlivas om den är övergiven eller förvildad och i tätbebyggt område krävs tillstånd från polis. Om din granne sätter fällor som skadar katterna gör denne sig skyldig till djurplågeri vilket är straffbart.Uttalade hot mot katterna och polisanmälan:Att din granne gör uttalanden om att eventuellt sätta upp taggtråd och att det vore skönt om de var döda skulle kunna utgöra olaga hot. Att hota någon annan med vapen, eller med annan brottslig handling som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person faller under brottet olaga hot. Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. För att hotet ska vara brottsligt måste du uppfatta hotet som allvarligt.Sammanfattning:Sammanfattningsvis anser jag att du har rätt att ta bort ståltråden på så sätt att den inte längre kan skada dina katter. Jag råder dig även att göra en polisanmälan rörande detta, genom att ringa 114 14 eller på polisen.se. Aktuella brott är som nämnt djurplågeri och olaga hot, men polisen hjälper dig med detta om du berättar alla omständigheter för dem. Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Lycka till!Vänligen,

Avtalsbrott vid uppskjutet inflyttningsdatum?

2019-08-04 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag har skrivit avtal om att hyra en bostad i andra hand från en privatperson. Inflyttning ska enligt avtalet ske 2019-08-15. Dock har uthyraren ännu inte fått godkännande från bostadsrättsföreningen och räknar inte med att få svar förrän tidigast 2019-08-25 (på grund av styrelsens semester). Uthyraren har erbjudit mig att ändå bo i lägenheten och betala hyra till honom så länge, men inte ändra adress än. Jag vill inte flytta in utan att allt är klart, och det skapar problem för mig att jag inte kan flytta in enligt avtalet med uthyraren.Jag har meddelat uthyraren att jag inte kan acceptera fördröjningen. Har jag rätt att häva uthyrningsavtalet med hänvisning till uthyrarens avtalsbrott (dvs att lägenheten inte är klar det datum som avtalades)Finns det någon annan möjlighet för mig i denna situation att "komma ur" avtalet utan att riskera skadestånd / betala hyra under uppsägningstiden till uthyraren. MVH
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du och din blivande hyresvärd kommit överens om att allt ska vara godkänt och klart från bostadsrättsföreningens sida när du ska flytta in i lägenheten. I och med att hyresvärden skjutit upp datum för detta, är det denne som vill ändra villkoren i hyresavtalet och inte kan uppfylla sin del utav avtalet.För att ett avtal ska komma till stånd krävs ett anbud och en accept, huvudregeln är att avtalet ska hållas och vara bindande enligt 1 § avtalslagen. Jag ser det som att du i ditt fall har fått ett anbud om att flytta in 2019-08-15 och att du accepterat det. Att hyresvärden sedan inte kan uppfylla sin del av avtalet och låta dig flytta in rätt datum, kan betraktas som ett avtalsbrott. Att sedan erbjuda dig att flytta in 2019-08-25 eller därefter är enligt min mening att anse som ett nytt anbud, vilket du inte givit din accept till, varför inget nytt avtal kommit till stånd. Jag menar därför att det första avtalet är ogiltigt på grund av hyresvärdens avtalsbrott och det andra avtalet aldrig kommit till stånd.Det jag vidare kan upplysa dig om är att det inte är en särskilt stor risk att ta som hyresgäst att flytta in i lägenheten utan föreningens godkännande. Skulle de neka till uthyrning, vilket är relativt ovanligt, och därmed upptäcka en "olaglig" uthyrning, är det din hyresvärd som får en varning för detta. Du kan alltså inte råka illa ut om du skulle hyra den felaktigt och det är heller inte ett troligt scenario att föreningen nekar till uthyrningen då det numera inte krävs att man uppger några särskilda skäl för uthyrningen. Styrelsen i bostadsrättsföreningen kan därför bara neka om de har en god anledning – att man till exempel vill hyra ut sitt boende i rent vinstsyfte, att man tänkt använda bostaden för hotelluthyrning eller att hyresgästen har dåliga referenser.Sammanfattningsvis anser jag att inget giltigt avtal för uthyrning nu föreligger på grund av den uppskjutna inflyttningen.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Lycka till! Vänligen,

Resa till USA dömd för narkotikabrott

2019-08-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag blev dömd för ringa narkotikabrott nyligen, kommer jag kunna åka på familjeresa till USA (New York) i maj 2020?Tack
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sverige ingår i ett program som kallas för Visa Waiver Program och detta innebär att det är möjligt för svenskar att ansöka om ett ESTA för att resa till USA. När man ansöker om ett ESTA måste man svara på olika frågor. En av dessa frågor rör huruvida man har brutit mot någon lag gällande innehav, brukande av eller spridning av narkotika. Eftersom att du måste svara ja på denna fråga kan det försvåra dina chanser att beviljas visum.Det finns en annan möjlighet att få åka till USA och det är att ansöka om ett turistvisum. Vid ansöker om ett turistvisum kommer kallas man till en intervju på den amerikanska ambassaden. Under intervjun kommer får man berätta om sitt brott och omständigheterna kring detta. Det görs en individuell bedömning i varje fall för om personen ändå kan anses lämplig att få åka till USA trots dömd för brott eller andra omständigheter som försvårar ansökan om visum.En dom för ringa narkotikabrott är inget definitivt hinder mot att resa in i USA, visum kan forfarande beviljas.Jag rekommenderar att du påbörjar din visumansökan i god tid, då det kan ta lång tid att få både svar om ett ESTA och ett beviljat turistvisum, vilket kommer ta ännu längre tid att ansöka om på grund av intervjun.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Ärver jag min styvmor?

2019-08-21 i Särkullbarn
FRÅGA |Min styvmor har gått bort.Min pappa 2005.Äktenskapsförord dom ellan.Pappa ägde inget allt stod på henne.Har 3 halvsystrar, hennes 2, 1 pappas och styvmors gemensamma.Frågan är, Ärver jag något efter min styvmor eller inte.?Dom var gifta.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det är du ett särkullbarn i förhållande till din pappa och hans nya hustru, din styvmor. När en förälder som är omgift dör, har du som dennes barn rätt att få ut arvet direkt, enligt ärvdabalken 3 kap 1 §. Jag förstår att din pappa gick bort 2005, det framgår dock inte av din fråga om du fick ut något arv då eller om avsaknad av arvet berodde på att han inte hade några tillgångar.Om din styvmor inte testamenterat något särskilt till dig så har du ingen arvsrätt från henne, om inte läget är så att du väntade med att få arvet från din pappa vid hans bortgång 2005. Ren arvsrätt från din styvmor saknas dock, som sagt under förutsättning att hon inte inkluderat dig i testamente.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Jag har begått brott i Norge, får jag avtjäna straffet i Sverige?

2019-08-07 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag är svensk medborgare men bor i Norge och sitter med risken till en dom på 4-års fängelse för våldtäkt. I samband med det har jag ett par frågor.1) Om jag söker att sona i Sverige får ansökans tiden samt ev vänta på plats i Sverige ses som en del i soningstiden?2) Om straffnormen är strängare i Norge(4-år) än i Sverige(3-år) får jag då samma strafftid i Sverige?3) Hur långa köer/väntan är det i Sverige och räknas väntan på soning som en del i dommen?4) Vilka förhållande och typ av soning skulle jag få i Sverige, aldrig tidigare dömd eller i polisens register?5) Var i Sverige kommer man i så fall att sona?6) Är det uppenbara fördelar alt nackdelar med att sona i Sverige jämfört med Norge?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du har ett flertal uppdelade frågor så kommer jag svara på dessa under enskilda rubriker, men först berätta generellt om vad som gäller när en svensk medborgare begått brott i ett nordiskt land.De nordiska länderna har gemensamt stiftat lagar som reglerar möjligheten att verkställigheten — soningen — av domar kan ske i de andra länderna. I Sverige är det reglerat i lag om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.Om det rör sig om en dom där fängelse är straffets verkställighet kan domstolen i landet där personen döms begära att verkställigheten ska ske i det nordiska land där den dömde är medborgare eller har sin hemvist. Domen kan även verkställas i det land där den dömde uppehåller sig om det är lämpligast. Det krävs inget samtycke från den dömde.Så om straffet är fängelse i Norge kommer det omvandlas till lika lång tid i fängelse i Sverige. Därefter kommer straffet verkställas som om det var en svensk verkställande dom.Om det skulle bli så att du döms till fängelse i 4 år i Norge kommer även fängelsetiden i Sverige vara 4 år. Dock så kommer du ha möjlighet att bli villkorligt frigiven utefter de svenska lagarna. (1 §, 2 § & 7 §).Nedan besvaras dina specifika frågor.Kommer tiden för ansökan ses som en del av verkställandet?Detta beror på. Om det är så att du får en dom på 4 år och ett krav på att du ska inställa dig på en norsk anstalt ett visst datum och du gör detta, kommer tiden att börjas räkna av då. Om du däremot väntar med att börja avtjäna straffet till dess att du får komma till en svensk anstalt, kommer ingen tid att räknas av.Om du vill avtjäna en nordisk eller europeisk dom i Sverige kan du ansöka hos landet där du dömts att det landet kan kontakta Kriminalvården. Ansökan kan också skickas direkt till Kriminalvårdens huvudkontor, 601 80 Norrköping eller hk@kriminalvarden.se eller fyllas i via detta formulär.Kommer du få samma strafftid i Sverige som i Norge?Detta besvarades även ovan, ja det kommer att bli samma strafftid som gäller vid en svensk anstalt. Dock kommer du ha möjlighet till villkorlig frigivning efter 2/3 av avtjänat straff, enligt svensk lagstiftning. Du kommer alltså få precis samma straff i Sverige som i Norge, det kommer inte bli någon ny process här. Vart i Sverige kommer du avtjäna din tid?När domen så småningom anses verkställbar i Sverige kommer du få kontakt med Kriminalvården. Du kommer få lämna synpunkter om i vilken anstalt du önskar att bli placerad. Kriminalvårdens placeringssektion fattar sedan beslut om placering efter cirka två veckor och skickar beslutet till dig via rekommenderat brev. Vid ett beslut om placering bedömer Kriminalvården dels vilken grad av övervakning och kontroll den anstalt du placeras i bör ha, dels vilka behov av sysselsättning och omvårdnad du är i behov av.Fördelar med att avtjäna straff i Sverige eller Norge?Detta är svårt för mig att svara på då jag inte har särskilt stor insyn i norsk kriminalvård. Fördelen med att avtjäna straffet i Sverige är ju naturligtvis att du har möjlighet att bli villkorligt frigiven efter 2/3 av ditt straff. Jag råder dig att fråga din försvarsadvokat i Norge gällande denna fråga.Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon, jag kommer därför att ringa upp dig kl 11:00 imorgon. Om tiden inte passar är du välkommen att höra av dig till mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Kan man ljuga sig till att bli skäligen misstänkt för brott?

2019-07-28 i Förundersökning
FRÅGA |Om en person påstår att han har begått ett brott och berättar saker som polisen tycker låter trovärdigt men som egentligen inte stämmer. Personen ljuger om att han själv har begått ett brott som han egentligen inte har gjort. Polisen vet dock inte att han ljuger utan tror på honom. Betraktas personen som skäligen misstänkt för brottet då? Eller bara som kan misstänkas?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som först bör påpekas gällande din fråga är att innan polisen inleder en så kallad förundersökning krävs att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts som faller under allmänt åtal. Under förundersökningen kommer sedan att utredas vem som skäligen kan misstänkas för brottet."Skälig misstanke" är den lägre graden av misstanke, vilket innebär att det finns konkreta omständigheter som med en viss styrka talar för att personen har begått brottet som misstanken avser. Om en person anses skäligen misstänkt för ett brott ska personen underrättas om misstanken vid inledande förhör. Många tvångsmedel är knutna till beviskravet skälig misstanke, vilket också innebär att man har rätt att veta när tvångsmedel kan komma att bli aktuellt."Kan misstänkas" är den lägsta graden av misstanke, här krävs inte särskilt mycket för att kategoriseras in, det kan räcka med att man har befunnit sig på brottsplatsen för att man kan misstänkas, viktigt att komma ihåg här är att man inte är misstänkt, utan man kan misstänkas.I Sverige anses ett erkännande inte ha särskilt högt bevisvärde, vilket innebär att åklagare och polis ändå har att utreda brottet och bevisa att det gått till så som personen beskriver händelsen. Om jag utgår ifrån att du menar i din fråga att ett brott har begåtts och att en person vill ta på sig brottet trots oskuld, är min uppfattning att det är svårt, men inte omöjligt, att bli skäligen misstänkt genom lögn. Det beror alltid på omständigheterna i det enskilda fallet, som tidigare nämnt krävs att det finns vissa konkreta omständigheter som med en viss styrka talar för att personen begått brottet. Viktigt att komma ihåg är också att beviskravet för de olika misstankesgraderna ökar med tiden, en person som anses skäligen misstänkt vid en tidpunkt kommer inte att fortsätta anses skäligen misstänkt efter en månad om inte polis och åklagare säkrat ytterligare bevisning.Som svar på din fråga är min uppfattning att det inte är omöjligt att genom lögn om ett konkret brott lyckas bli skäligen misstänkt, men att det inte kommer vara särskilt länge om polis och åklagare med tiden inser att personens utsaga inte stämmer överens med övrig utredning. Som tidigare nämnt kommer personen också att underrättas vid förhör om denne anses skäligen misstänkt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,