Vilka åtgärder kan vidtas mot förolämpning och förtal?

2018-06-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Har av min närmaste granne blivit beskylld för att jag "horat" med hennes fd kille, detta skulle tydligen hänt för 10 år sedan, och att jag ff är kär i honom, vet vem han är men aldrig pratat med honom...hon sa att alla i hela samhället pratar om mej och mitt beteende...och hon har många gånger under dessa 10 år önskat att sticka en kniv i ryggen och vrida om....blev kallad hora och luder ett flertal gånger under torsdagen, dessutom stod vi på skolavslutning bland massa människor......Kvällen samma dag blev jag oxå beskylld att de gånger jag motionerar i spåret har inbokade träffar med karlar???Jag mår skitdåligt efter detta,,,blev helt chockad ,,,hur /vad ska jag göra ,,,,kommer aldrig förlåta hennne...tack på förhand (skriver inget telefonnummer eftersom det är dålig nästan ingen täckning där jag befinner mej)
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterI mitt svar utgår jag ifrån att både du och din granne är över arton år, eftersom det grannen är arg på dig för ägde rum för tio år sedan. Du har beskrivit att en av din närmsta grannar upprepade gånger helt oprovocerat sagt kränkande ord till dig och förolämpat dig. Såsom jag förstår dig, har detta skett både offentligt och privat. Din granne har även (antingen offentligt eller privat) påstått att du har träffar med stora mängder män när du är ute och springer på motionsspår. Jag utgår vidare ifrån att du vill ha råd om hur du kan få din granne att sluta trakassera dig. Det din granne gjort är möjligen brottsligt som förtalI Sverige är det som huvudregel brottsligt att sprida kränkande och nedsättande uppgifter om en annan person; brottet kallas förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). För att någonting skall vara förtal, krävs det dock 1) att de kränkande uppgifterna spridits till andra personer än den som utpekas och 2) att det är fråga om just uppgifter och inte kränkande ord eller förolämpningar i största allmänhet. Ifall dessa krav är uppfyllda framgår inte riktigt av uppgifterna i din fråga. Du säger visserligen att grannen kallat dig för "luder" och "hora" på en offentlig skolavslutning. Men "luder" och "hora" kan användas som förolämpningar utan att man bokstavligen menar att personen som pekas ut är "hora" eller har ett äckligt sexliv eller liknande. Jämför med ordet "efterbliven", som av vissa används som en förolämpning. När någon använder ordet efterbliven som förolämpning, menar de naturligtvis inte bokstavligt talat att den de förolämpar har en mental funktionsnedsättning. Jag är personligen tveksam till om din grannes kommentarer på skolavslutningen är förtal. Beskyllningarna om att du har stora mängder träffar med män, är på ett mer uppenbart sätt förtal. Det framgår dock inte om din granne spridit dessa uppgifter/beskyllningar till andra, eller privat beskyllt dig för det. Ifall hon bara privat sagt dessa elaka saker till dig, så är det inte förtal, eftersom uppgifterna inte spridits till någon annan än just dig. Det din granne gjort är troligen brottsligt som förolämpningDet är inte endast spridande av kränkande uppgifter till andra som är olagligt i Sverige. Även att kalla någon för kränkande ord eller att beskylla dem för kränkande saker är brottsligt; brottet heter förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken). De kränkande orden och beskyllningarna (t.ex att kalla dig för luder, eller att påstå att du har träffar med massa män på motionsspår) din granne riktat mot dig, är så pass allvarliga att det utan tvekan rör sig om förolämpning i lagens mening. Det din granne gjort mot dig är alltså med mycket stor sannolikhet brottsligt, antingen som förtal eller som förolämpning.Bara för att din grannes agerande är brottsligt, innebär det inte att polisen hjälper tillI 5 kap 5 § brottsbalken finns vissa regler som, förenklat, avgör när polisen och åklagare kan hjälpa någon som blivit utsatt för förtal eller förolämpning. Huvudregeln när det gäller dessa brott, är nämligen tyvärr att du själv måste dra den brottsliga personen inför rätta. Polis och åklagare hjälper oftast inte till. Detta innebär att en polisanmälan inte nödvändigtvis kommer leda till att myndigheterna faktiskt gör någonting åt din grannes beteende, fastän det är brottsligt. Vad kan du göra för att tvinga din granne att sluta?Det är svårt för mig att säga exakt hur du skall tvinga din granne att sluta upp med sitt kränkande beteende. Utifrån det jag beskrivit ovan har jag två idéer, som kanske kan vara till hjälp. Först och främst, så kan du varna din granne att du polisanmäler henne om hon inte slutar kränka dig. Även om det är osannolikt att en polisanmälan skulle leda till något, så är det inte alls säkert att din granne vet detta. De flesta människor är dessutom av naturliga skäl rädda för att hamna i problem med polisen. Var dock försiktig med hur du uttrycker dig, om du väljer att pröva detta! Du kan bara precis hota med en anmälan för att få din granne att sluta med sitt brottsliga beteende. Försöker du tvinga henne på t.ex pengar eller något liknande som kompensation för hennes kränkande beteende, så begår du själv ett brott (utpressning).Ifall du hotar med att polisanmäla och det inte hjälper, kan du gå vidare och faktiskt polisanmäla din granne. Även om det som sagt troligen inte kommer leda till något, så kanske det kan få henne att tänka till. Om du har tur så kan det också leda till att polisen och åklagare tar upp ärendet. Då är det mycket möjligt att din granne bli straffad, vilket borde få henne att sluta upp med att trakassera dig. SammanfattningDet din granne gjort mot dig är, såsom du beskriver det, med allra största sannolikhet brottsligt. Ett första steg för att få henne att sluta upp med sitt kränkande beteende, är att varna henne att du polisanmäler henne om hon fortsätter. Hjälper inte detta, kan du gå vidare och faktiskt anmäla hennes brottsliga gärningar till polisen. Har du tur går polisen vidare med saken, eller så kanske anmälan i sig skrämmer din granne tillräckligt mycket för att hon skall sluta. Ifall du behöver ytterligare råd är du välkommen att ställa följdfrågor. I den händelse du bestämt dig för att anmäla din granne och behöver hjälp med att upprätta själva polisanmälan, hänvisar jag dig till närmaste polisstation. Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp! Vänliga hälsningar,

Kan jag anmäla mig själv för att bevisa att jag är oskyldig?

2018-06-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det möjligt att anmäla sig själv till Polisen?Jag har under en längre tid fått utstå förtal som jag blir påmind om dagligen. Förtalet startades av en annan medborgare inom EU år 2014. Jag är en offentlig person inom en viss bransch, vilket har gjort att mitt rykte avsevärt påverkats negativt.Jag saknar möjlighet att själv bevisa min oskuld.Eftersom jag gärna vill bevisa min oskuld till allmänheten och specifikt denna bransch, utan att ta denna person till civil domstol och tvingas betala stora summor för advokat, så undrar jag ifall det är möjligt att jag anmäler mig själv för det brottet som denna EU-medborgare påstår att jag gjort, för att på så sätt låta Polisen sköta utredningen.Går det?Om inte, vilka juridiska alternativ har jag?
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går att polisanmäla sig själv, men för att anmälan ska övergå i att prövas i domstol krävs att åklagaren väcker åtal mot dig. I en eventuell rättegång är det åklagarens uppgift att försöka bevisa att du gjort dig skyldig till brottet. Åklagaren väcker därför endast åtal om det finns tillräckliga skäl för det, det vill säga om det finns anledning att anta att du faktiskt har begått ett brott. Det går alltså inte att väcka åtal utan grund bara för att fastställa att du är oskyldig. Om du väljer att anmäla dig själv, och åklagaren väcker åtal mot dig, kan det i och för sig leda till att domstolen finner att du är oskyldig, men sedan åtal har väckts riskerar du samtidigt att domstolen finner att du är skyldig till brott.Du har även en möjlighet att anmäla personen som pratar om dig för förtal. Brottet regleras i brottsbalken och utgörs av att någon utpekar någon annan som brottslig eller annars klandervärd i syfte att skapa missaktning för den andre (5 kap. 1 §). Förtal är ett så kallat målsägandebrott, innebärandes att det i regel är du själv som måste väcka ett enskilt åtal mot personen, och att åklagaren inte har en skyldighet att göra det (5 kap. 5 §). Viktigt att veta är att målsägandebrott och enskilda åtal likställs med tvistemål vad gäller rättegångskostnader, och att du därför riskerar att behöva stå för såväl din egen som motpartens rättegångskostnader om du förlorar målet. Jag skulle därför råda dig att i första hand bedöma dina chanser att vinna ett eventuellt förtalsmål, och därefter ta hjälp av ett juridiskt ombud för att slutligen eventuellt väcka enskilt åtal.Hoppas du fick svar på dina frågor, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Att sprida rykten som rör alkoholproblem på arbetsplatsen är förtal

2018-06-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har en kollega som sprider olika rykten om mig även att jag har alkohol problem mmVad kan jag göra? Hon ser till att jag inte längre trivs på mitt jobb
Sara Hill |Hej och tack för din fråga.Den som utpekar annan som klandervärd i sitt levnadssätt, alternativt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, gör sig skyldig till förtal (5 kap. 1 § Brottsbalk). Rykten som rör alkoholproblem kan på en arbetsplats, ännu mer än i något annat forum, anses vara ägnade att utsätta dig för andras missaktning. Min bedömning är därför att personen gjort sig skyldig till förtal. Jag råder dig att i första hand prata med din arbetsgivare om problemet då kollegans ryktesspridningar är brottsliga. I andra hand kan du anmäla kollegan till polisen. Om det är något mer du funderar över får du mer än gärna höra av dig igen!

Förolämpning eller förtal

2018-06-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Får mitt ex som spelar rädd och fått igenom ett kontaktförbud springa rumt å ta kontakt med mina och min sons vänner å skryta om det å förlöjliga sig över mig. Känns lite motsägelse fullt Kan ja tycka mvh
Victoria Najafi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du ställer ingen konkret fråga men jag tolkar det som en fråga angående ärekräningsbrott. I 5 kap. brottsbalken (BrB) finner du ärekränkningsbrotten. Det finns två olika former av ärekränkningsbrott, förtal och förolämpning.FörtalBrottet förtal föreligger när någon lämnar uppgift om en annan person och uppgiften samtidigt är ägnad att utsätta den personen för andras missaktning, 5 kap. 1 § BrB. Det ska handla om någon uppgift om personen som kan vara nedsättande för dennes anseende. Bedömningen av vad som anses vara nedsättande ska göras ur den kränktes och dennes omgivnings synvinkel. Det saknar betydelse om den uppgift som lämnas är sann eller osann. Exempel på uppgifter som är ägnade att utsätta en person för andras missaktning är att uppgiften pekar ut en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. En uppgift om ett klandervärt levnadssätt kan exempelvis vara att utpeka någon som prostituerad, nazist, narkoman eller alkoholist. Det ska dock röra sig om ett klandervärt beteende av allvarlig art, vilket medför att endast påståenden om att någon är otrogen förmodligen inte omfattas av brottet förtal. Skulle det istället vara fråga om spridning av integritetskränkande uppgifter av sexuell art, kan det vara fråga om uppgifter som faller in under förtal. Ytterligare en förutsättning för att brottet förtal ska föreligga är att uppgiften har lämnats till någon annan än den kränkte. Det krävs alltså att någon utomstående får del av uppgiften om den kränkte. FörolämpningBrottet förolämpning skiljer sig från förtal bland annat på det sättet att själva uttalandet riktar sig direkt mot den kränkte, medan det vid förtal krävs att uppgiften lämnas till någon utomstående. För att brottet förolämpning ska föreligga ska det vara fråga om en uppgift som kan såra/kränka en persons självkänsla. De handlanden som faller in under brottet förolämpning kan ske genom: kränkande tillmäle, kränkande beskyllning eller annat skymfligt beteende, 5 kap. 3 § BrB. Med kränkande tillmäle och kränkande beskyllning menas kränkande skällsord eller hotelser. Till exempel att någon kallar en person för rasist eller beskyller någon för att uppträda som nazist. Viktigt att komma ihåg är dock att skällsord bedöms olika i olika situationer, vilket innebär att ett och samma yttrande kan bedömas som förolämpning i en situation medan det i en annan situation med andra omständigheter inte bedöms som förolämpning. Med annat skymfligt beteende menas exempelvis en örfil, en spottloska i ansiktet eller en spark i ändan.SammanfattningsvisDet kan diskuteras huruvida ditt ex handlande faller in under brottet förtal eftersom det ska röra sig om uppgifter av allvarlig art, om det aktuella är av allvarlig art är svårt att avgöra. Men självklart visar det på en motsägelsefull handling. Det hade möjligtvis varit möjligt att domstolen prövar frågan angående kontaktförbud igen, dock finns det en risk för att den som väcker åtal får stå för samtliga rättegångskostnader vid en förlust. Jag rekommenderar dig att göra en anmälan hos polisen och möjligtvis ta kontakt med en jurist som är specialiserad på området för att få ytterligare hjälp. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Är det brottsligt att utpeka någon som brottslig?

2018-06-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |2016 kom en man hem till mig och bad om hjälp. Han bodde i en kall sommarstuga, utan vatten och wc. Jag tyckte synd om honom så jag ställde upp. Han kom in under LSS, fick sedan skyddat jobb, o lägenhet, god man m.m. jag lade ner otroligt mycket tid. Men jag lyckades till slut med att han fick ett bra liv. Nu 1 år senare, har hans gode man ringt till min gode man och anklagat mig för urkundsförfalskning, förfalskning av dokument och jag är en bedragerska. Då han har (tror jag) ett gott anseende får dessa anklagelser stor tyngd. Jag har bett flera gånger att vi kunde träffas och prata, men det vägrar den gode mannen. Han svarar inte ens på sms.Att bli betraktad som en brottsling, får stora konsekvenser för mig. Den här tiden, har jag inget liv, jag få leva med det här, utan att få rentvå mig själv. Jag har inte tagit en enda krona eller förfalskat något papper Jag går inte ut längre, jag vill inte möta människor. Lever som att liva i husarrest.Min fråga är - Får man göra så här ? Är inte detta förtal?mvh Iréne
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om förtal finns i brottsbalken 5 kap 1 §. Paragrafen är lite krångligt skriven, och jag kommer därför dela upp den i underrubriker: Förtal i teknisk mening: Det första som krävs för att något ska kunna utgöra förtal är att en person lämnar en uppgift som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det räcker att uppgiften lämnas till en person. I ditt fall har personen sagt till din gode man att du gjort dig skyldig till brott. Detta innebär att det första kravet är uppfyllt. Försvarlighetsbedömningen: Om det kan konstateras att förtal i teknisk mening är uppfyllt, behöver en försvarlighetsbedömning göras. Det är i vissa fall tillåtet att peka ut någon som brottslig. För att så ska vara fallet, krävs att uppgiften är sann och att utpekandet är försvarligt. Det kan till exempel handla om allmänintresse, såsom när en offentlig person döms för brott. Är det som i ditt fall falska uppgifter, är utpekandet aldrig försvarligt. Min bedömning är därför att uppgifterna som lämnats utgör förtal.

Förtal och väckande av åtal

2018-06-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Grannen påstår att vi anmält denna till Länsstyrelsen för djurplågeri, Vi har meddelat lugn att det inte är vi men hon anklagar oss och ger sig även på sonen på snart 10 år. Finns det nånting vi kan göra då vi känner oss otrygga och obekväma. Samt sprider ut på internet vilka hemska grannar vi är. Fast vi är helt oskyldiga. Vi bor i en liten håla där alla känner alla typ. Så känns inte så kul och åka handla mer mer. Mvh Hanna
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett brott?Utifrån det du beskriver skulle det i det här fallet kunna röra sig om förtal. Förtal definieras i brottsbalken 5 kap 1 § som "att utpeka någon som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för missaktning."Uppgifterna som lämnas ska alltså vara av nedsättande beskaffenhet. Om personen var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften var sann eller hade skälig grund så är det inte att anse som förtal. Det skall vara fråga om vad som kan sägas vara en uppgift och inte bara ett värdeomdöme, men det krävs inte att uppgiften är nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Det räcker att uppgiften är ägnad att utsätta vederbörande för "andras missaktning".Det förutsätts vidare att en uppgift lämnas och att det sker till någon annan än den beskyllde. Brottet är att anse som fullbordat så snart uppgiften har kommit till tredje mans kännedom. Lämnandet av uppgift kan ske såväl genom att framställa som att fortsprida uppgiften. Väcka åtal?Av det du skriver skulle det mycket väl kunna röra sig om förtal, men det är såklart inget jag kan garantera. Det ni kan göra är att väcka åtal för förtal enligt 5 kap 5 § BrB. Det är ett så kallat "enskilt åtal" och huvudregeln är att åklagare inte får väckta åtal om förtal. Det betyder att ni själva får föra processen i domstol vilket kan bli dyrt då ni står för rättegångskostanderna om den åtalade frikänns, enligt 31 kap 11 § rättegångsbalken som hänvisar vidare till 18 kap rättegångsbalken. Undantag från detta gäller om brottet riktas sig mot en som är under 18 år eller om målsäganden har gjort en brottsanmälan samt att åtalet ska anses vara påkallat från "allmän synpunkt".Jag vet inte riktigt vad du menar med "ger sig på sonen" och kan därför tyvärr inte uttala mig om det.Mitt slutliga råd är därför först och främst att påpeka för grannen att det hon håller på med kan vara förtal vilket är olagligt och förhoppningsvis kommer hon då att sluta med sitt oschyssta beteende.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över! Lycka till!

Anklaga någon för stöld utgör det förtal?

2018-06-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om en kollega sitter tillsammans med andra kollegor samt min chef och anklagar mig för att ha stulit pengar under ett tillfälle. Samt tidigare sagt kränkande saker bakom ryggen vid olika tillfällen. Räknas det som förtal och går detta att anmäla?
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person kan dömas för förtal om den utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket Brottsbalken (BrB)).För att det ska anses vara en uppgift måste det ta sikte på/ antyda något som vederbörande har gjort, gör eller möjligen kan tänkas göra. Ett utlåtande som beskriver hur något är eller uppfattas utan att på något sätt beröra något som vederbörande har gjort, gör eller möjligen kan tänkas göra är endast ett så kallat värdeomdöme och kan då inte leda till förtal. I detta fall anklagar dina kollegor samt chef dig för att ha stulit pengar. Denna lämnande uppgift är ägnad att utsätta dig för andras missaktning och bedöms därför vara en uppgift som omfattas av förtalsbestämmelsen. Förtal kan därför bli aktuellt. Men om den som var skyldig att uttala sig, dina kollegor samt chef i detta fall eller annars med hänsyn till andra omständigheter var försvarligt att lämna uppgiften i sak, och visar denne att uppgiften var sann eller att denne annars hade skälig grund för den ska personen ifråga inte dömas till ansvar (5 kap. 1 § andra stycket BrB). Det innebär att om de har skälig grund att tro att det var sant att du har stulit pengarna eller om det är sant, kan de inte dömas till förtal.Vad gäller för de andra kränkande sakerna som de har sagt kan jag inte besvara på med hänsyn till att jag inte vet vad som har sagts. Här får man bedöma om de kränkande sakerna anses vara en uppgift eller om det utgör ett värdeomdöme. Att anklaga dig för att ha begått stöld är som nämnt en lämnad uppgift som omfattas av förtalbestämmelsen men att säga exempelvis att du luktar illa är ett värdeomdöme och omfattas inte av förtal.Vidare vill jag göra dig uppmärksam på att både förtal är ett målsägandebrott vilket innebär att det inte är en åklagare som väcker åtal och för processen utan det är du som målsägande som måste göra det. (5 kap. 5 § BrB) Innan du bestämmer dig för att själva driva brottmålsprocessen (enskilt åtal) vill jag göra dig medveten om risken för att detta kan bli mycket kostsamt. När det gäller andra brott där det är åklagaren som väcker åtal riskerar aldrig målsäganden att bli ersättningsskyldig för rättegångskostnader. När det kommer till enskilt åtal är reglerna dock annorlunda och innebär att förlorande part betalar både sina egna och motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) Om du väljer att stämma för förtal och inte lyckas bevisa att denne gjort sig skyldig till brottet blir du alltså ersättningsskyldig även för den tilltalades rättegångskostnader vilket kan innebära höga summor för bl.a. advokatkostnader.Om du vill ha mer rådgivning kan du ringa till oss på 08-533 300 04 eller skicka in en expressfråga!Lycka till!Med vänliga hälsningar

Får man uttala sig hur som helst enligt yttrandefriheten?

2018-06-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En kollega till mig har fått kränkande omdömen i sin yrkesutövning som sjuksköterska av en anhörig.Till saken hör att den anhöriga är anställd i samma kommun/förvaltning som kollegan. I tråden som blev på FB drogs även vi andra kollegor med i samma dåliga omdömen. Enligt tråden vill vi, sjuksköterskorna, gärna ge för mkt morfin och då utövar vi passiv dödshjälp. Enligt tråden så vill vi, sjuksköterskorna, ta livet av så många som möjligt. Arbetsgivaren har inte agerat utan menar att det råder yttrandefrihet.Vad gäller?
Sara Hill |Hej och tack för din fråga. Yttrandefrihet Utgångspunkten är precis som arbetsgivaren säger, att alla enligt Yttrandefrihetsgrundlagen har en rätt att offentligen uttrycka tankar, åsikter, känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.Rätten att yttra sig är dock inte helt villkorslös. Regler om olika former av ärekränkningar hittar vi i 5 kap. Brottsbalk (förkortad BrB). Förtal Enligt 5 kap. 1 § BrB gör, den som utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, alternativt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, sig skyldig till förtal. Förtalet i det här fallet skulle då bestå i att personen anklagar sjuksköterskorna att vilja ta livet av så många patienter som möjligt. Det avgörande är att det som personen anklagar sjuksköterskorna för är brottsligt, vilket att ta livet av andra människor är (3 kap. Brottsbalk). Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsgivaren borde agera, och annars kan sjuksköterskorna välja att själva anmäla personen för brottet förtal till polisen. Tack för att du vände dig till Lawline!