Kan kollega ha gjort sig skyldig till brottet förolämpning?

2020-07-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. På arbetstid på ett morgonmöte med en av våra chefer samt 4 anställda, var det en av kollegorna som framför alla började skrika på mig, egentligen helt utan underlag. Hen påstod att hen "hörde tonen" i ett meddelande från en konversation över sms. Denne skrek alltså att ingen tycker om mig, att alla hatar mig, att det är fel på mig, att jag bråkar med alla, ingen vill ha mig där etc. Cheferna tar inte detta på allvar och jag mår inte bra på arbetet efter detta. Går detta under ärekränkning eller vad ska jag göra?Tacksam för svar!
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att säga att jag är ledsen att höra om din situation och jag förstår att detta är väldigt jobbigt! Jag ska nedan ge svar på om detta går under ärekränkning och vad du kan göra. När jag besvarar din fråga kommer jag främst att använda mig av brottsbalken (BrB).Din kollega kan ha gjort sig skyldig till förolämpningBrottet förolämpning handlar om att någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan. Gärningen ska dessutom vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (BrB 5 kap. 3 § första stycket). Att vara ägnad att kränka någon annans självkänsla eller värdighet innebär att uttalandena som görs måste vara riktat mot dig på ett personligt plan och inte bara vara "allmänna uttalanden". När din kollega skriker alla dessa saker rör det sig om beskyllningar och nedsättande uttalanden som dessutom är direkt riktat mot dig. Genom att din kollega skriker dessa beskyllningar och nedsättande uttalanden verkar det som att denne vill komma åt dig personligen och att just du ska ta illa upp av det som denne skriker. Detta innebär att gärningen är ägnad att kränka din självkänsla och värdighet. Även fast din kollega påstår att hen "hörde tonen" i ett meddelande över sms så är det absolut inte försvarbart att sedan skrika dessa uttalanden mot dig. Din kollega måste haft uppsåt för att kunna dömasOvan kom jag fram till att kriterierna för brottet förolämpning är uppfyllt men för att din kollega ska kunna göra sig skyldig till brottet krävs det att denne hade uppsåt (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att din kollega måste ha haft en avsikt med att säga dessa saker till dig och varit medveten om att du tar illa upp av uttalandena. Utifrån det du skriver tycker jag definitivt att det verkar som att din kollega har uppsåt till sin handling. Enskilt åtalEnligt mig verkar din kollega alltså ha gjort sig skyldig till brottet förolämpning och detta kan du anmäla till polisen om du vill. Jag vill dock nämna att förolämpning oftast inte faller under allmänt åtal (åtal som drivs av åklagare) och det finns därför en risk att polisen väljer att inte gå vidare med en förundersökning om du anmäler och det rubriceras som förolämpning. Däremot har du möjlighet att själv väcka åtal och i så fall ska en skriftlig ansökan om stämning in till den tingsrätt där du bor. Stämningsansökan ska innehålla uppgifter om den tilltalade, själva brottsliga gärningen, eget anspråk och grunder för dessa, bevis och varför den tingsrätten är behörig att pröva målet (rättegångsbalken 47 kap. 2 §).Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Min syster har tagit kontakt med min arbetsgivare och upplyst om uppgifter king mitt privatliv, är det förtal?

2020-07-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min syster har tagit i kontakt med min arbetsgivare och sagt att jag haft sex när jag var och hälsade på en tjej kompis i Stockholm. Kan man anmäla detta för förtal.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal är ett brott som regleras i Brottsbalkens femte kapitel. Förtalsbrottet:5 kap. 1 § BrB stadgar följande om förtal"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar".Rekvisiten:1. Utpeka annan som2. Brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller3. Lämna uppgift som4. Är ägnad att utsätta brottsoffret för andras missaktningFör att det ska klassificeras som förtal krävs det att den missaktade är i livet, och uttalandet ska vara klart avsett att skada den utsattes anseende hos andra. Det avgörande är hur uttalandet subjektivt kan uppfattas när det ges, för att frågan om brott föreligger ska kunna besvaras jakande. Huruvida du verkligen har haft sex i Stockholm som din syster säger, kommer inte vara avgörande för huruvida du kan anmäla henne för förtal eller inte. Det är gärningspersonens syfte att skada ditt anseende som prövas.Slutsats:Det kommer med all sannolikhet inte att räknas som förtal i ditt fall. Din systers aktion mot dig uppfyller inte alla rekvisit som krävs för att brottet förtal ska kunna aktualiseras.Med vänliga hälsningar!

Vad krävs för brottet förtal och kan det vara brottsligt att falskt anklaga någon för brott?

2020-07-02 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag sitter här med lite panik och ångest då jag idag blev uppringd två gånger från hemligt nummer och sedan ringde personen med sitt vanliga nummer. Jag får sedan sms där det står att jag kommer bli polisanmäld för grovt förtal. Jag skriver att jag inte vet vem det är, för det visste jag inte förrens jag hade skickat sista smset. Personen skriver även att en annan person som jag knappt haft någon kontakt med ska bli polisanmäld så jag kontaktar denna personen och han påstår då att det är för saker jag sa om mitt ex för 1 år sen. Som denna personen sagt till mitt ex flickvän. Det jag undrar lite är. Om mitt ex polisanmäler mig, kommer då anmälan tas vidare? För detta är inget jag orkar med. Alla säger saker i stundens hetta när man är förbannad. Och jag blir nu hotad att få en polisanmälan och 2 års fängelse om jag inte pratar med mitt ex och den andra personen och diskuterar och reder ut detta. Jag har screenshots på allt dessutom. Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att någon har meddelat dig att de avser att anmäla dig för förtal. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för vad brottet förtal innebär och när det aktualiseras. Jag kommer även redogöra för om det kan vara brottsligt att anklaga någon för brott utan att vara säker på sin sak. Din fråga regleras i Brottsbalk (brb). Brottet förtalBrottet förtal regleras i 5 kapitlet. 1 § brottsbalken. För att ett brott ska vara aktuellt krävs att vissa rekvisit ska vara uppfyllda. Det vi inom juridiken kallar för rekvisit kan enklast beskrivas som förutsättningar som måste föreligga för att en person ska kunna hållas ansvarig för brott. Huvudregeln för alla brott är att de ska begås uppsåtligen (1 kapitlet. 2 § Brb). När man talar om uppsåt så ska det alltså vara frågan om att du har haft för avsikt att skada den andra personen på något sätt eller haft andra intentioner som överenstämmer med vad som följer nedan. De förutsättningar som ska vara uppfyllda för att regeln ska bli tillämplig är att någon ska peka ut en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller bara lämnar en uppgift som är ägnad att andra ska missakta den personen. I andra stycket nämns under de omständigheter då gärningen anses försvarlig, och man kan undgå ansvar. För att omfattas av undantaget krävs att 1. Det får anses försvarligt att lämna uppgiften och 2. Att man åtminstone hade skäl till att anta att uppgiften var sann. Således får man göra en intresseavvägning. Det finns däremot ett undantag till denna lag som medför ansvarsfrihet för den som begår förtal. Det är om uppgiften anses som berättigad med hänsyn till omständigheterna och att det finns grunder för ens påstående (5 kapitlet. 1 § andra stycket Brb). Är det brottsligt att falskt anklaga någon för brott?Om det är så att personerna vet om att du inte begått något brott eller haft anledning att anta att du inte begått brottet förtal kan dessa dömas till falsk tillvitelse eller obefogad angivelse enligt 15 kapitlet. 6 § brb. SlutsatsUtifrån din fråga är det svårt att dra några slutsatser om det finns någon substans i det den personen säger, det avgör du bäst till själv. Generellt kan man säga att för att något ska anses brottsligt ska det vara en viss grad av allvar i situationen, att man nämner något olämpligt om någon i förbifarten är knappast brottsligt, även om det inte är att rekommendera. För förtal krävs även att en relativt bred krets ska nås av den informationen du spridit, det räcker inte i många fall med ett slutet sällskap exempelvis. Min slutsats i detta fall är att du lämpligen löser situationen med de som kontaktat dig och försöker förvissa dig om vad de avser att polisanmäla dig för mer exakt. Om det inte leder till någon framgång får du helt enkelt bemöta den eventuella polisanmälan som inkommer, således kommer båda sidor av myntet fram i ett officiellt sammanhang vilket kan vara till din fördel om du anser dig felaktigt anklagad. Om du behöver ytterligare hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta en av våra verksamma jurister via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Falsk tillvitelse och förtal vid felaktig uppgift om misshandel

2020-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Mitt barn har av en förälder blivit anklagad för att ha misshandlat barnet ifråga, de är i 12-års åldern. Föräldern hade av skolan fått reda på att vår son ej var med, det var flera barn inblandade. Men har ändå polisanmält vår son och gjort orosanmälan till socialtjänsten. Vi har varit där nu men har blivit avskrivna från undersökningen. Pappan har också ringt till vänner och bekanta och talat om detta, även våra vänner, han har också meddelat fotbollsklubben för att han vill att vårt barn ska uteslutas ur laget. Detta måste väl vara både falsk angivelse och förtal?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är korrekt, om det kan bevisas att föräldern de facto visste om att sonen ej varit med men ändå anmält till myndigheter kan det röra sig om falsk tillvitelse enligt (15 kap 7 § Brottsbalken). Samtalen med vänner och bekanta bör istället gå under förtal enligt (5 kap 1 § Brottsbalken). Det viktiga blir som sagt att bevisa att föräldern verkligen visste om att ditt barn inte var med under misshandeln med ändock valde att delge uppgiften.Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Gränsdragning för förolämpning

2020-07-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det som brottet förolämpning om man kallar en kvinna för lilla gumman? Det låter kanske elakt men brottsligt är det väl inte?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att hänvisa till Brottsbalken (BrB), som innehåller lagar om brott och straff.Brottet förolämpning finns i BrB 5 kap 3 §. Där stadgas att den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter. Om brottet är grovt, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.Det krävs generellt att det är en förolämpning av allvarligare slag. Endast skällsord eller liknande mindre allvarliga uttalanden är typiskt sett inte nog för att det ska räknas som brottet förolämpning. Precis som du säger borde inte uttalandet "lilla gumman" vara nog för att räknas som brottet förolämpning. Det är ett mycket svepande uttryck, som beroende på sammanhanget inte alls behöver framstå som kränkande, om än möjligtvis nedlåtande. Hoppas du fick svar på din fråga!

Mejla klandervärd information till kollegor - förtal?

2020-07-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,En kollega har fått för sig att maila ut till en sändlista (som innefattar ALLA kollegor) på min arbetsplats, där han öppet anklagar mig för att ha stulit programkod rakt av mer eller mindre, och använt denna i min egen applikation. Jag vet till 100% att ingen av koden är stulen där ifrån, och är skriven i ett helt annat språk, han bara gjorde ett drastiskt antagande om att detta. Min kod är helt öppen och finns tillgänglig för världen, han har inte ens tittat på den, utan bara antar att det är hans kod som stulits och gjorts mindre justeringar av den.Jag känner mig ganska så kränkt av detta, och just att han också mailade denna anklagelse rakt ut till alla, inte som en fråga till mig där han CC'ar andra, utan som ett påstående och en sanning.Min fråga är, skulle detta falla under förtal, ärekränkning, eller liknande?mvh
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den brottsrubricering som kan vara aktuell i ditt fall är förtal (5 kapitlet 1 § brottsbalken). För att någon ska dömas för förtal krävs det att denne har utpekat någon såsom brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Eftersom din arbetskamrat har mejlat alla dina kollegor och tydligt sagt att du har stulit en programkod innebär detta att hans handlingar passar in på brottsbeskrivningen. Baserat på informationen i din fråga låter det som att du kan anmäla din kollega för förtal. Jag kan tyvärr inte uttala mig om hur en domstol skulle döma i frågan, då flera faktorer kan spela roll vid bedömningen. Jag rekommenderar ändå att du polisanmäler denna händelse för att söka upprättelse. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Anklagad för att ta lån i annans namn, förtal?

2020-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit "anklagad" för att försöka ta lån i någon annans namn, vilket jag inte gjort. Det känns såå kränkande & jag har bett vederbörande bevisa för mig att jag skulle ha gjort det isåfall, men har inte fått nåt..Får man anklaga folk så där & sen inte kunna stå för det? Som sagt, jag känner mig kränkt!!
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida man får anklaga folk för att ansöka om lån i annans namn trots att så inte är fallet. Vad säger lagen? Att ta lån i någon annans namn är oftast brottsligt. Det skulle kunna röra sig om brott som bedrägeri eller urkundsförfalskning, dessa brott regleras i Brottsbalken (BrB). Det förhållande att denna gärning är brottslig kan göra att anklagelsen som riktas mot dig utgör ett annat brott, nämligen förtal. Detta regleras i 5:1 BrB och kan bli aktuellt om någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt leverne på ett sätt som är ägnat att utsätta den anklagade för andras missaktning. Det krävs inte att andra faktiskt börjar missakta personen som anklagas, bara att anklagelsen typiskt sett kan antas leda till att andra missaktar personen. Att påstå att någon tar lån i andras namn bör typiskt sett vara ägnat att utsätta den anklagade för andras missaktning. För att det ska utgöra förtal krävs även att anklagelsen gjordes på så sätt att flera kunde ta del av den (till exempel ett uttalande på en grupp i sociala medier eller liknande). Det krävs också att personen som uttalade sig inte var skyldig att uttala sig (till exempel som vittne i en pågående rättsprocess eller liknande). Jag ser inget i din fråga som tyder på att så är fallet här. Förtalsbrottet faller vanligtvis inte in under allmänt åtal vilket innebär att det är den som drabbas som själv måste stämma den person som förtalat honom eller henne (5:5 BrB). Bara i speciella fall kan åklagare driva processen i domstol. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att den anklagelse du fått riktad mot dig skulle kunna utgöra ett brott (förtal). Förtal är ett brott som kan medföra böter eller i grova fall fängelse i upp till två år. Detta är dock inte enligt mid någon som skulle falla in under den grövre kategorin. Du skulle antagligen få driva en eventuell process själv eftersom åklagare normalt inte åtalar den här sortens brott. Detta kan vara en jobbig process och jag rekommenderar att du kontaktar en yrkesverksam jurist om du vill ta detta vidare. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Är det okej att chefen lämna ut uppgifter om ens privatliv?

2020-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Min chef har uttalat sig angående mitt privatliv till mina brukare som jag tycker är extremt känsligt och kränkande.Jag har fått en dom, och blivit dömd en gång i hela mitt liv, och levde under hot & våld. Då har min chef gått & uttalat sig angående det och inte haft en aning om vad det är som faktiskt har hänt.Är det Ok?!
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det okej?Med tanke på att jag inte känner till alla omständigheter i ditt fall kan jag inte säga något med säkerhet, men som du beskriver det skulle det kunna handla om förtal. Brottet förtal reglerar de situationer när en person blir utpekad som brottslig eller klandervärd i sitt beteende eller om någon lämnar ut uppgifter som är tänkta att skada personens anseende i hens omgivning (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken). Utifrån den information jag har så har din chef lämnat ut uppgifter om dig till dina brukare som du upplever är kränkande och extremt känsligt. Man bedömer brottet förtal utifrån en subjektiv bedömning vilket innebär att det i detta fall är din uppfattning som är avgörande.Det finns dock en viss ansvarsfrihet när det kommer till brottet förtal som gäller ifall din chef t.ex. varit skyldig att lämna uppgifterna, om det utifrån omständigheterna betraktas som försvarligt och ifall din chef visar att uppgifterna är sanna (5 kap. 1 § andra stycket brottsbalken). Eftersom jag inte riktigt vet i vilket sammanhang din chef berättade om detta eller vad hens skäl var kan jag inte ge dig något exakt svar. Som utgångspunkt är det självklart inte okej att lämna ut några typer av uppgifter som du inte vill ska komma fram och som dessutom är väldigt kränkande. Det kan dessutom till och med vara så att din chef har begått ett brott, dvs. förtal. Om du vill kan du göra en anmälan till polisen så får de utreda situationen vidare.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,