Kan jag dömas för förtal?

2019-04-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Kan min man sätta dit mig för förtal för att jag prat av mig till vänner o sökt hjälp till hos hos han anhöriga. Han har fått diagnos sexmissbrukare o där ingår mytoman. Han säger att jag ljuger och ska sätta dit mig för förtal mm fast att jag har alla bevis!?
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i brottsbalken (BrB).För att du ska kunna dömas till förtal krävs att du utpekat din man som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på något annat sätt lämna någon uppgift som är ägnad att utsätta din make för andras missaktning (BrB 5 kap. 1 § första stycket). Att du berättat för dina vänner och din mans anhöriga att din man har fått diagnosen sexmissbrukare samt mytoman bör uppfylla detta. Det har här ingen betydelse om uppgiften är sann eller inte. Det räcker med att det finns en risk för att din man skulle kunna komma att utsättas för andras missaktning. Dock krävs det att du berättat detta för att andra ska missakta din man.Om det annars med hänsyn till omständigheten varit försvarligt för dig att berätta detta ska du inte dömas för förtal, då uppgiften är sann (BrB 5 kap. 1 § andra stycket). Om det är försvarligt eller inte beror på omständigheterna i just ditt fall, varför jag inte kan ge ett exakt svar endast baserat på den information jag fått. Vad som beaktas här är t.ex. att det rör sig om ganska allvarliga påståenden, till vem och i vilket syfte du berättat detta. SammanfattningEftersom du lämnat sådan uppgift till andra kan det röra sig om förtal om du berättat detta för att andra ska missakta din man. Om det är så att du berättat för att andra för att de ska missakta din man så kan du ändå gå fri från ansvar om det vore försvarligt av dig att lämna dessa uppgifter. Jag hoppas mitt svar varit till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Kan den som blivit frikänd från sexuellt ofredande få skadestånd för ärekräkning?

2019-04-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan den som blivit frikänd från anmälan om sexuellt ofredande få skadestånd för ärekränkning?
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan få skadestånd för förtal/förolämpning om man blivit frikänd från anklagelser om sexuella trakasserier, alternativt om man blivit felaktigt anklagad för sexuella trakasserier. Ärekränkning används ofta som en gemensam benämning på förtal och förolämpning. Förtal innebär att någon utan särskild grund skriftligen eller muntligen pekar ut en person som brottslig eller lämnar nedsättande uppgifter om personen (5 kap. 1 § brottsbalken). Förolämpning däremot är en kränkning som riktas direkt mot personen, genom nedsättande omdömen eller liknande (5 kap. 3 § brottsbalken). Dessa bestämmelser är avsedda att ge skydd åt en persons "ära". De uppgifter som lämnats om personen ska alltså utsätta personen för andras missaktning och vara av nedsättande beskaffenhet. En grundförutsättning för förtal är att uppgiften i fråga lämnats till någon annan än den utpekade. Om personen som gjorde anmälan hade en skälig grund för den kan denne inte hållas ansvarig för förtal. Det framgår inte av din fråga om personen i fråga blivit frikänd på grund av bristande bevisning eller liknande, eller på grund av att anklagelsen varit felaktig. Skulle det röra sig om att anklagelsen varit felaktig kan detta utgöra ett allvarligt brott. Att på falska grunder anklaga någon för att ha begått ett brott, framförallt ett allvarligt brott som sexualbrott kan vara olagligt på flera grunder, iförts hand som falsk angivelse eller falsk tillvitelse. Falsk angivelse innebär att man med uppsåt att få en person fälld, anger denne för ett brott som kan leda till åtal, trots att man vet att personen är oskyldig (15 kap. 6 § brottsbalken). Det finns alltså inget konkret svar på din fråga då svaret blir olika beroende på vilken grund den anklagade blev frikänd. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Vilket brott begår en person när den personen uppger osanningar om en annan person i en tredje persons vårdjournal?

2019-04-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Vilket brott begår en person när den personen uppger osanningar om en annan person i en tredje persons vårdjournal?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att en person (person 1) har uppgett osanningar om en annan person (person 2) i ytterligare en persons (person 3) vårdjournal. Det verkar inte vara fråga om sekretessbrott, då det inte verkar vara någon som har läckt uppgifter ur någon journal. FörtalFrågan är om det kan vara förtal. Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Man utgår från vad som är kränkande utifrån offrets perspektiv, alltså vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Uttalandet behöver dock inte ha lett till skada för offret, men det ska vara något som kan leda till att offrets anseende skadas. I ditt fall har en person uppgett osanningar, men det framgår inte av din fråga om dessa osanna uppgifter är tillräckligt allvarligt för att utgöra förtal. Journaler inom vården kan dock ofta innehålla integritetskänsliga uppgifter. Om man är tvungen att uttala sig om en person (exempelvis vid kontakt med myndigheter) eller om man hade skäl att tro att det man säger är sant blir man inte dömd för förtal, se Brottsbalken 5 kap 1 § st 2 (här). För att det ska vara förtal måste uppgifterna ha nått minst en utomstående person. Om man sager något kränkande direkt till den utsatte kan det istället röra sig om brottet förtal, Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Hur allvarligt ett fall av förtal är kan bero på hur många uppgifterna har spridits till. I det här fallet verkar det på din fråga inte som att någon som har tagit del av journalerna har spridit uppgifter som star i dem (jag tolkar alltså frågan som att det inte rör brott mot tystnadsplikt), utan att uppgifterna enbart har nått dem som har tillgång till journalen. Det framgår inte hur många som har tillgång till journalen eller hur många som har tagit del av uppgifterna. Vad du kan göra nuDå jag inte vet vilka osanna uppgifter det rör sig om, eller hur många uppgifterna har spridits till, är det svårt att ta ställning till om det kan vara förtal. Jag rekommenderar att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Förtal av företag?

2019-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har en fråga jag ang. en situation en familjemedlem behöver hjälp med.En familjemedlem till mig har skrivit en recension på Facebook angående ett obemannat solarium.Hon skriver att det är ett bra ställe men som tyvärr har problem med att ungdomar kommer in flera stycken i ett rum där man solar.Flera gånger har det hänt att min familjemedlem går in i rummet efter dem och hittar rester av cannabis och 'ven att rummet luktar det.Hon har meddelat det till dem, dock genom en liten dosa solariumet har, men ingen förändring har skett.Det hon skriver i recensionen är bland annat att det ofta kommer in flera st och att det luktar som det gör och att det finns smulor.Hon skriver även att den senaste gången hon var där så var det även en som jobbade där som hälsade hej och hej då till det gänget som var i ett rum tillsammans. Hon skriver att det visar vad det är för verksamhet och att det är sund att det sker då solariumet annars är bra.Till svar kontaktar denna solarium henne per mail och säger att hon kommer att anmälas för förtal för att deras städare känner sigkränkta och utpekade av den kommentaren på FB.Kan hon bli anmäld för förtal pga detta, då detta var riktad mot själva solariumetsom det handlade om? Och kan hon isåfall dömmas pga den kommentaren på facebook?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Förtal regleras i 5 kap. brottsbalken (1962:700) (här benämnd BrB). I 5:1 BrB anges att det är fysiska personer som bestämmelsen tar sikte på. Det betyder att företag eller organisationer (juridiska personer) i sig inte kan utsättas för förtal i lagens mening. Enligt Högsta Domstolens (HD) dom NJA II 1962 s. 149 kan dock uppgifter som riktar sig till ett företag ibland utgöra brottet förtal. Det som var avgörande i domen var ifall det var organisationen i sig som pekades ut eller om spridandet av uppgifterna gjorde att en fysisk person, t.ex. att ägaren av ett företag, pekades ut som brottslig eller klandervärd. Om det rör sig om uppgifter där en viss (fysisk) person inte pekas ut, utan uppgifterna istället tar sikte på organisationen som helhet, blir det svårare att påstå att det skulle röra sig om förtal.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan förtal aktualiseras om man inte utpekar personen med namn?

2019-04-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har tidigare i livet blivit utsatt för fysiskt och psykisk misshandel. Är det okej för mig att skriva saker som de nedan på en blogg som inte läses av särskilt många alls?"Dokumentären om Josefin Nilsson som väckte mörka minnen. Den fick mig att äntligen ringa vårdcentralen för att få hjälp att hitta tillbaka till självkänslan och tron på mig själv." "Jag ser tydligt en version av mig själv innan den destruktiva relationen och en efter, som på något vis tystnade." "Jag mötte honom i en dröm och konfronterade hur han behandlat mig, sa att jag hoppas att han skäms. Han tyckte att jag skulle skämmas (det var ju alltid mitt fel enligt honom). Och det har jag gjort, för att jag stannade kvar. Hans ord om att jag var värdelös och att ingen annan skulle vilja ha mig blev sanning."Jag namnger inte förövaren, och går inte in på så många detaljer, inte alls om det fysiska även om det kanske kan anas utifrån att jag nämner dokumentären. Jag hade tänkt dela inlägget till mina Facebookvänner. Bland dem finns några i hans familj som skulle kunna förstå att det är han, även mina vänner skulle troligtvis förstå. Sen vet jag ju inte hur inlägget eventuellt sprids vidare.Har tidigare skrivit en text (opublicerad) med mer detaljer om hur han bet mig, drog mig längs golvet i håret, höll fast mig osv. Hur är det att ge sådana detaljer när vissa jag känner skulle kunna koppla ihop att det är han? Kan han anmäla mig för förtal om han får reda på texten?Mvh
Moneeb Mohsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger kan det finnas risk att du blir anmäld för förtal, men huruvida du blir dömd eller inte är svårt att säga i ditt specifika fall. Jag ska i mitt svar gå igenom när brottet förtal aktualiseras och vidare när man kan undgå straffansvar för ett sådant brott. När aktualiseras förtal?Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal (5 kap 1 § första stycket brottsbalken). Det som kan sägas vara centrala rekvisitet i denna bestämmelse är just huruvida uppgiften som lämnas är ägnad att utsätta personen för andra missaktning eller inte. Bedömningen sker utifrån perspektivet från personen uppgiften är riktad mot och huruvida det är socialt accepterat- i orten, samhällsgruppen eller personkretsen som personen befinner sig i- att vara på det sättet som uppgiften påstår. I ditt fall nämner du ett beteende som jag ändå tror ingen ort, samhällsgrupp eller personkrets accepterar och således är rekvisitet uppfyllt. När kan man undgå straffansvar från brottet?Uppgifter som man är skyldig att lämna eller är försvarliga med hänsyn till omständigheterna kan innebära ansvarsfrihet för brottet (5 kap 1 § andra stycket brottsbalken). I ditt fall kan det inte sägas att du har skyldighet att berätta. Men är det försvarligt? Bedömningen av om det varit försvarligt måste göras med hänsyn till alla omständigheter när uppgiften lämnas. Från rättspraxis menar man att hänsyn ska tas till hur allvarligt påståendet/ena är, till vem, i vilken situation, syftet osv. Då alla fall är olika blir det svårt att ge ett exakt svar i ditt fall. Värt att notera dock är att om du inte nämner förövarens namn minskar risken att du "utpekar någon". Å andra sidan nämner du att man enkelt kan koppla berättelsen till personen. Med hänsyn till den stora risken för att familj och vänner faktiskt kan koppla personen kan du eventuellt göra dig skyldig till förtal trots att du inte namnger. SlutsatsMin slutsats är att genom att inte nämna personen minskar risken att du gör dig skyldig till förtal. Å andra sidan nämner du att om du gör ett inlägg på Facebook kan hens vänner och familj ändå förstå vem du menar, vilket gör det problematiskt för dig. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om jag varit otydlig är du välkommen åter att ställa fler frågor. Med vänliga hälsningar,

Fråga om förtal

2019-04-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |I början på året bytte hantverkare ut köksfläkten i min bostadsrätt. En mindre summa pengar som låg på ett bord försvann efter att hantverkarna lämnade lägenheten. Jag befann mig på jobbet och påpekade detta för styrelsen, nu har jag blivit polisanmäld av hantverkarna för förtal. Vad kan det bli för påföljder av detta, kan det gå så långt som att bli bötfälld?
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att förtal enligt 5 kap. 1 § Brottsbalken ska föreligga ska någon utpeka en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämna en uppgift, som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Påföljden för förtal är böter. Bestämmelsen tar sikte på en levande person och kan inte tillämpas i fråga om någon skulle begå motsvarande agerande mot ett företag. Uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet, men det krävs inte att den är nedsättande enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Vidare räcker det att uppgiften är ägnad att utsätta vederbörande för "andras missaktning", någon bevisning om att beskyllningen faktiskt har medfört andras missaktning krävs alltså inte.Om en person varit skyldig att uttala sig (till exempel i rättegång) eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften var sann eller personen hade skälig grund för det ska personen inte dömas till ansvar. Jag kan i ditt fall inte uttala mig om agerandet utgör förtal eller ej. Men om det i ditt fall var styrelsen/föreningen som anlitat företaget skulle det kunna ligga i styrelsens intresse att veta hur hantverkarna uppfört sig under arbetstid. Att du uppmärksammat styrelsen om att kontanta medel kan ha försvunnit under den tid hantverkarna var hemma hos dig kan därmed anses vara försvarligt. Hoppas att du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline!Med vänlig hälsning,

Gränsen för när falska påståenden blir brottsliga

2019-04-02 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Fråga om kränkning/falsk tillvitelse:Jag äger ett sommarhus ihop med min syster och svåger. Samägandet är dessvärre fyllt av konflikter. 2011 anlitade vi en elektriker som utförde elrenovering. Vi syskon hade olika åsikt om eluttagens placering varför vi gjorde en kompromiss: ungefär hälften skulle placeras högt, som hon ville eftersom hon har ryggbesvär, och hälften lågt, som jag ville. Efter utfört arbete visade det sig att ett par urtag hamnat felaktigt lågt, och varför är oklart. Detta kom sedan i skymundan eftersom det blev en jobbig rättsprocess med elektrikern gällande hans debitering. Nu till saken:I juni 2017 fick jag via mejl från dem höra att jag -uppenbarligen MED UPPSÅT- förorsakat felplaceringarna. På detta reagerade jag rejält eftersom tyvärr något liknande hänt tidigare. Här följer 2 citat ur mejl från dem daterat 170607 :1: "Den kompromissen struntade du i och lät elektrikern sätta kontakterna vid golvet och inte där vi gemensamt ..." och 2: "Tom i NN:s (min systers alltså/förtydligande) rum såg du till att få kontakten vid golvet..."Båda påståendena är ytterst kränkande och därtill lögn, men det kan jag ju inte bevisa. Relevanta kommentarer i frågan från dem har ej gått att uppbringa. Jag har följande frågor: 1. Får man beskylla någon för något sådant utan att ha belägg för det man påstår? Kan det således vara straffbart?2. Kan ev. rättslig process initieras senast 190607?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga undrar du om det kan vara så att innehållet i de mejl du mottagit skulle kunna utgöra brottsliga ärekränkningar/beskyllningar.Brottslig ärekränkning?Brotten som innefattar ärekränkning finns stadgade i femte kapitlet i brottsbalken. Dessa inkluderar förtal och förolämpning. Att förtala någon är att utpeka denne såsom brottslig eller klandervärd eller annars sprida uppgifter om någon som kan påtagligt påverka dennes anseende negativt. Ett grundläggande krav för förtal är dock att en person har spritt uppgifter till en vidare krets människor. Ett mejl till den person som uppgifterna handlar om uppfyller inte spridningskravet och kan således oavsett innehåll inte utgöra förtal.En brottslig förolämpning är ett riktat beskyllande, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan. Här finns inget krav på spridning. För att detta ska vara brottsligt krävs emellertid att det når upp till en viss nivå av allvar, uttryckt på så sätt att gärningen måste vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Det går inte att fastställa en exakt gräns för när ett uttalande är tillräckligt allvarligt för att vara brottsligt.Huruvida din systers uttalanden till dig är brottsliga kan jag alltså inte med full säkerhet uttala mig om. Rent generellt så faller dock den här typen av konflikter mellan människor utanför det straffbara området. Brottet förolämpning tar sikte på uttalanden och beskyllningar som tveklöst faller utanför utrymmet för sedvanligt grälande.Brottslig tillvitelse?Brottet falsk tillvitelse stadgas i 15 kap. 7 § brottsbalken. Det innefattar att hos åklagare, polismyndighet eller annan myndighet sanningslöst tillvita någon annan en brottslig gärning eller besvärande omständighet. Det din syster påstår att du har gjort är inte brottsligt, inte heller verkar hon ha påstått detta inför åklagare, polis eller annan myndighet. Någon falsk tillvitelse har därför inte skett.Kan rättslig process inledas?Jag ställer mig tveksam till om de uttalanden din syster fällt kan sägas vara så grova att de utgör brottslig förolämpning, även om det givetvis inte är angenämt att bli sanningslöst beskylld för saker man ej gjort. Av det skälet tror jag ej att en rättslig process skulle tjäna särskilt mycket till.Med vänliga hälsningar

Kan man anmäla psykisk misshandel?

2019-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Lever med en misshandlare. Nu vill jag skilljas men är livrädd för hans reaktion ? Hur skall jag göra ? Kan man anmälla psykisk misshandel ?
Hanna Sidvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Idag omfattar brottet misshandel endast fysik misshandel, 3 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Det brott som däremot skulle kunna aktualiseras är ärekränkningsbrottet förolämpning, 5 kap. 3 § BrB. Enligt denna bestämmelse kan den som smädar annan genom kränkande tillmätte eller beskyllning eller genom annat skamligt beteende dömas för förolämpning till böter. Om brottet är grovt kan man även dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.Förolämpning För att det ska vara fråga om förolämpning krävs att uttalandet riktar sig till den berörda personen personligen. Vidare krävs även att den berörda personen har blivit smädad genom ett kränkande tillmäle. Exempel på sådant är bland annat skällsord, öknamn eller någon form av beskyllning. Det krävs därtill att personen uppfattar smädelsen. Hur du kan gå tillväga Brottet förolämpning är ett så kallat målsägandebrott, 5 kap. 5 § BrB. Det innebär att endast målsäganden, i detta fall du, kan väcka åtal (endast i vissa särskilda fall kan åklagaren göra det). Om du vill väcka enskilt åtal ska du skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten, 47 kap. 1 § rättegångsbalken. I stämningen kan du också yrka (kräva) skadestånd. Att det är ett målsägandebrott innebär att du själv måste väcka åtal, driva målet samt stå för bevisningen genom att visa att samtliga kriterier för brottet är uppfyllda. Om du har ett vittne från händelsen talar det till din fördel. Utan vittne blir det däremot svårt för dig att bevisa förolämpningen.Viktigt att komma ihåg är att om domstolen finner att kriterierna för brottet förolämpning inte är uppfyllda och ogillar åtalet, exempelvis på grund av att bevisningen inte är tillräcklig, kommer du att få bekosta motpartens rättegångskostnader. Det måste vara "ställt bortom rimligt tvivel" att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet.Min rekommendationDet framgår inte av din fråga vilken typ av uttalanden din man gjort mot dig vilket gör det svårt för mig att bedöma om du når upp till förolämpning. Mitt råd är därför att du söker juridisk rådgivning hos en advokatbyrå med inriktning på brottmål och familjerätt innan du överväger att väcka åtal för att bespara dig själv en dyr rättsprocess om din chans till framgång är liten. Jag rekommenderar även starkt att du tar kontakt med närmaste kvinnojour som kan hjälpa dig med både stödsamtal och juridisk rådgivning inför skilsmässan men även skyddat boende om din situation skulle bli ohållbar. Jag hoppas att din situation kommer lösa sig och att du känner att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen! Med vänlig hälsning