Har jag utsatts för brottet förtal?

2021-04-01 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Hade en romans med en tjej som jag känt sedan flera år tillbaka men efter sex månader så bröt jag kontakten då jag kände att vi inte var på samma våglängd längre. Avslutet mellan oss vart kanske inte direkt bra då jag skrev att jag skulle kontakta hennes ex som kanske inte är pappa till barnet och berätta för honom hur det ligger till. Oavsett så var det något jag sa i stunden och därefter inte gått vidare med och inte har någon tanke på att göra heller.Hur som haver. Den dagen jag bröt kontakten visade det sig att den här tjejen hade hört av sig till några ex till mig och berättat en version av mig som psykopat, att jag hotat henne och att jag är en dålig människa som är "farlig". En tjejkompis till mig och den här tjejen fick kontakt veckan efter och där fortsatte hon att göra allt för att svärta ner mitt rykte och varna min tjejkompis för vem jag är. En dom sedan något år tillbaka använder hon som bränsle för att sänka mitt anseende och återigen var hon igång med att jag är en manipulativ psykopat som visar sin rätta sida i slutändan och att min kompis behöver passa sig. Till kompisen skrev hon att hon pratat med 4 st av mina ex och av det jag förstått så är det för att göra mitt anseende sämre hos dom med och för att skrämma mig med att hon "har saker" på mig. Jag börjar känna att det här börjar gå överstyr och jag känner hur hon gör allt för att göra mitt anseende sämre och skrämma folk för "vem jag är". Hon är tydligt ute efter att skada mitt rykte.
Sabrina Curan |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utifrån din fråga tolkar jag det som att du kan har blivit utsatt för brottet vid namn förtal. Brott regleras i regel i Brottsbalken (BrB). Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, begår brottet förtal. Påföljden är böter (5 kap. 1 § BrB). Om brottet istället är grovt döms den tilltalade till böter eller fängelse i högst två år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada (5 kap. 2 § BrB). Du har möjlighet att yrka på ett skadestånd.Om du anser att du har utsatts för detta brott bör anmäla det hos Polisen. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Polisanmäla på falska grunder

2021-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Vi misstänker att någon, för oss okänd, trakasserar oss genom att dels ha anmält vårt pågående nybygge till Arbetsmiljöverket, samt anmält släktingar till oss för bristande djurhållning. Båda anmälningarna har kontrollerats på plats inom loppet av två dagar, av Arbetsmiljöverket samt Länsstyrelsen. Inga brister hittades i något av fallen. Vi tycker det hela är mycket obehagligt. Bör man polisanmäla detta? Det borde väl rimligen vara brottsligt att anmäla någon på falska grunder?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Angående en anmälan grundad på osanna uppgifter så kan brottet falsk angivelse, 15 kap. 6 § BrB, samt falsk tillvitelse, 15 kap. 7 § BrB, bli relevanta. Falsk angivelse innebär att man angiver oskyldig person till åtal med uppsåt (avsikt) att denne ska bli fälld till ansvar. Brottet kan leda till fängelse i högst 2 år, eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse högst sex månader. Enligt 15 kap. 6 § 2 st. BrB leder angivelse av oskyldig till åtal om han icke insåg men hade skälig anledning anta att den angivne var oskyldig att personen i fråga döms till obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader istället.Falsk tillvitelse,15 kap. 7 § BrB, kan person dömas för om han eller hon till åklagare, polismyndighet eller annan myndighet sanningslöst beskyller annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständigheter eller förnekar friande eller mildrande omständighet. Brottet leder till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Om han eller hon inte insåg men hade skälig anledning att anta att utsagan var sanningslös, döms personen istället för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader. Ni kan alltid polisanmäla detta och föra vidare era bekymmer till polisen. Polisen kommer sedan inleda en förundersökning. Efter förundersökningen beslutar åklagaren om de ska väcka åtal eller inte. Om ni har fler frågor så är ni varmt välkomna att återvända till oss på Lawline!Vänligen,

Hur skall jag göra när någon skriver saker om mig på nätet?

2021-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om någon skriver om mig på Facebook.å detta inte stämmer.det kränker mig å gör mig illa.det är så förnedrande å utan någon som hälst grund.hur ska jag gå till väga?
Josefine |Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns främst två brott som blir aktuellt i din situation, bägge brotten finns i 5 kapitlet i brottsbalken. I mitt svar till dig kommer jag gå igenom båda brotten och vad man gör sig skyldig till för påföljd. Jag kommer också i slutet på mitt svar rekommendera hur du skall gå tillväga härnäst. FörtalNär någon pratar illa om dig och på detta vis lämnar uppgifter som inte stämmer kan det röra sig om förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). För att det dock skall ses som förtal måste den person som skrivit dessa saker om dig varit medveten om att man lämnar dessa uppgifter för att utsätta dig för andra personers missaktning. Detta innebär att andra personer får en anledning på osanna grunder att inte tycka om dig. Nedan stolpar jag upp förutsättningarna för detta brott: -Information om dig skall ha lämnats, - Uppgifterna skall ha lämnats i syfte att utsätta dig för andras missaktning- Uppgiften skall lämnas till andra personer än till den som den avser (dig). Om det är så att man uppfyller samtliga av dessa krav så kommer man ha gjort sig skyldig för förtal. Konsekvensen av detta brott är att man kan dömas till böter. Förolämpning Då du också påtalar att gärningen kränker dig och gör dig illa så kan det också vara ett brott som heter förolämpning (5 kap. 3 § Brottsbalken). Detta brott blir aktuellt om personen som skriver dessa saker om dig riktar förolämpningen direkt mot dig. Alltså beskyller dig för saker, agerar på ett förödmjukande sätt mot dig eller uttalar nedsättande uttalanden till dig. Gör man sig skyldig till detta brott döms man också till att betala böter. Vad kan du göra? I detta fall kan det vara antingen en förolämpning eller ett förtal ha skett. För att gå vidare med ärendet så rekommenderar jag dig att kontakta polisen. Vill du föra vidare ärendet ytterligare rekommenderar jag dig att åtala personen om du är säker på att denna har begått brottet (5 kap. 5 § brottsbalken). Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig till det bästa för dig! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen! Allt gott! Vänligen,

Är det brottsligt att svartmåla någon?

2021-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det en brottslig handling att ta skärmdumpar på det någon skrivit på sociala medier och visa upp för ens arbetsgivare i syfte att svartmåla personen i fråga?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis tillämpas brottsbalken (1962:700) (BrB) på din fråga. Handlingen skulle kunna vara förtalBrottet som skulle kunna aktualiseras är förtal, vilket framgår av 5 kap. 1 § BrB. För att en handling ska utgöra förtal förutsätts att:1. En person har utpekat någon annan som klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnat en uppgift om denne, och2. Uppgiften ska lämnas i syfte att utsätta personen för missaktningDessutom finns det några övriga aspekter att beakta vid en bedömning av om förtal har skett. Hänsyn tas nämligen till kretsen som offret tillhör, det vill säga om kretsen skulle uppfatta informationen som missaktande, eller inte. Lämnandet av uppgiften ska typiskt sett leda till skada. Någon faktisk skada behöver inte ha uppkommit för att handlingen ska utgöra förtal. I din situation skulle dessa skärmdumpar som du visar upp för arbetsgivaren i syfte att svartmåla denne, kunna räknas som förtal. En person (exempelvis du) har utpekat (den svartmålade) som klandervärd i sitt levnadssätt (visar upp något som denne skrivit eller gjort på sociala medier) eller lämnat uppgift om denne. Syftet med uppgiftslämnandet var att personen skulle bli utsatt för missaktning (svartmålad). Om det exempelvis rör sig om en annan anställd så skulle uppgiftslämnandet kunna rubba förtroendet för den andra anställde. Isåfall har även uppgiftslämnandet lett till skada. Undantagen för förtalDet finns dock vissa undantag för förtal. Enligt 5 kap. 1 § andra stycket BrB ska en person inte dömas till ansvar om:1. Personen var skyldig att uttala sig, eller2. Omständigheterna i fallet gjorde det försvarligt att lämna uppgiften och personen kan bevisa att uppgiften var sann/eller hade skälig grund för den.Möjligtvis kan man i din situation anse att det var försvarligt att lämna uppgiften. Så skulle kunna vara fallet om det rör sig om en viktig fråga som en arbetsgivare bör känna till, och om detta kan bevisas. För att kunna göra en sådan bedömning hade mer information behövts. Sammanfattning och rekommendationerSammanfattningsvis kan din situation vara fråga om förtal eftersom en person utpekas som klandervärd i sitt levnadssätt eller att annan information sprids om denne. Vidare är syftet med spridandet av uppgiften att personen ska svartmålas. Om det dock skulle anses som försvarligt att uppgiften lämnas ska man dock inte dömas för förtal. För att göra en heltäckande bedömning hade mer information behövts, exempelvis vilken typ av skärmdumpar det är fråga om. Slutligen är mitt råd till dig att inte svartmåla någon avsiktligt, utan att fundera om det är försvarligt att lämna uppgiften i fråga.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Spridande av falska uppgifter i vårdnadstvist

2021-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande spridning av falsk information till Skola, sjukvård, socialtjänsten samt till andra människor.Min sambo ligger idag i vårdnadstvist då hennes ex stämt henne på boendet (3:e gången han stämmer henne).Det började med en bunt orosanmälningar till Socialen från personer i Pappans närhet samt några anonyma.Det har även inkommit en från Pappan där dom beskriver att min sambo har munchausen by proxy och att hon gör sitt barn sjukare. Barnet är diagnostiserat av flera olika läkare då hon har flera diagnoser och hon har även en autoimmun sjukdom. Pappan vägrar ta till sig att hon har diagnoser och låter inte barnet gå till BUP.Socialtjänsten startade en utredning som dom lade ned då dom ansåg att orosanmälningarna inte stämde och att det inte fanns något hot mot barnet.Han har även ringt runt till sjukvården och skolan både nuvarande och tidigare, det finns både journal anteckningar samt så har vi begärt ut mail från skolan och det finns dokumenterat att han sagt samma saker där, samt så ser man att rektorn har valt sida och trodde även att läkarintyg samt journaler var förfalskade av min sambo. Detta skapar rätt stora problem när min sambo ska prata med sjukvården eller med skolan då han lyckats manipulera dom att detta är sant. Det finns inget som styrker att hon skulle ha munchausen by proxy.Är det verkligen lagligt att bete sig så, vad kan man göra för att få ett slut på det.Tack på förhand.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått dig rätt så sprider din sambos före detta partner falsk information om din sambo till socialen (genom orosanmälningar), sjukvården och skolan och du undrar därför om något brott har begåtts.Falsk tillvitelse (15:7 BrB) Den som till myndighet sanningslöst påstår besvärande omständighet kan dömas för falsk tillvitelse. Både ageranden med uppsåt och vårdslöshet omfattas. Detta innebär att om din sambos före detta partner påstår till socialen att din sambo lider av MBP och detta inte är korrekt kan förfarandet utgöra falsk tillvitelse, eftersom det får betraktas som en besvärande omständighet i situationen. Förtal (5:1 BrB) Att lämna uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning kan utgöra förtal. Dock föreligger inte förtal om det på grund av omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken och det kan bevisas att skälig grund för uppgiften finns. Eftersom det enligt din fråga inte finns något som stödjer att din sambo lider av MBP samt att barnet fått diagnoser av ett flertal läkare kan det knappast anses föreligga skälig grund för uppgiften. Att sprida sådan information till exempelvis barnets skola kan anses ägnat att utsätta din sambo för andras missaktning. Sammanfattning Om ni anser att orosanmälningarna till socialen saknar grund kan ni anmäla den före detta partnern för falsk tillvitelse. Spridandet av anklagelserna till skolan, sjukvården och andra kan falla in under förtal. Hoppas att ni fått svar på er fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Kan det utgöra förtal att lämna uppgifter om personer i en bok?

2021-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag skriver en bok om min uppväxt i ett namngivet hyreshus på Söder för femtio år sedan. Boken handlar om många av de säregna hyresgästerna som bodde i huset. Det var en livsmedelshandlare som blev dömd för häleri och anstiftan till brott (Gangsterchefen), en pensionerad ensamstående dam som blev dömd för spritlangning och kom till Hinseberg. Koden för att sälja en kvarting var lillen och en helflaska tvillingarna ( Lillen och tvillingarna), en alkoholiserad författare som tog sitt liv ( Den store författaren NN), två lesbiska kvinnor ( NN och kokosbollen). alla de verkliga personerna är avlidna och kan inte spåras av läsarna 8jag använder andra namn9. De enda som ev. kan känna igen personerna är de avlidnas släktingar som ändå vet om vad dess släkting gjort. Hoppas på svar! Med vänliga hälsningar
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om det kan utgöra förtal att skildra historierna om hyresgästerna i din bok.FörtalsreglernaBestämmelserna om förtal finns i brottsbalken, fortsättningsvis kallas BrB.Med förtal avses att utpeka någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att lämna en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB). Den utpekade som avses i denna bestämmelse avser dock levande personer, och du anger att samtliga av hyresgästerna du skriver om idag är avlidna.Förtal av avliden kan dock också medföra ansvar för förtal om gärningen är sårande för de efterlevande eller den annars, med beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne (5 kap. 4 § BrB). Själva förtalshandlingen som avses här är densamma som avses vid förtal av levande personer.Ditt fallHändelserna du beskriver skulle kunna uppfylla kraven på missaktning i förtalsbestämmelsen eftersom du utpekar flera av hyresgästerna som brottsliga eller klandervärda i sitt levnadssätt. För förtal krävs dock ett utpekande av något slag – personen måste utifrån den lämnade uppgiften vara identifierbar. Din bedömning verkar vara att personerna inte kommer kunna identifieras utifrån de uppgifter du kommer att lämna i boken för någon utöver deras släktingar. För att förtal ska vara aktuellt finns krav på att en viss spridning av uppgiften ska ha skett. Med detta avses att uppgiften ska spridas till någon utöver personen uppgiften berör som inte känner till uppgiften sedan tidigare. Du skriver att de enda som möjligtvis skulle kunna identifiera personerna du skriver om i boken är anhöriga som redan känner till uppgifterna. I så fall har inte uppgifterna spridits till någon som inte känner till dem sedan tidigare. Enligt min bedömning borde därför, utifrån din beskrivning av hur du kommer att skildra karaktärerna i boken, förtal därför inte bli aktuellt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Får jag sprida en tingsrättsdom på internet i ett mål som jag varit målsägande i?

2021-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det lagligt att på egen hemsdia ladda upp tingsrättsdom i mål där jag är målsägande?
Fawzia Hassoun |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att sprida en dom till en hemsida kan utgöra brottet förtal i 5 kap 1 § brottsbalken. Brottet består då i att man utpekar någon annan som brottslig och att det görs i syfte att utsätta personen för andras missaktningar. Det spelar ingen roll om uppgiften är sann eller inte. Detta innebär alltså att man kan göra sig skyldig till förtal genom att sprida ett domstolsbeslut, trots att personen är dömd för ett brott. Det spelar ingen roll om man har varit målsägande i målet.Dock kan spridningen av uppgifterna under vissa förutsättningar vara lagligt. Det kan exempelvis handla om att man är skyldig att uttala sig vid ett förhör eller när det är försvarligt att sprida uppgifterna enligt 5 kap. 1 § andra stycket brottsbalken. Det kan exempelvis vara försvarligt att sprida uppgifterna då du vill varna någon och du upplever en verklig risk för någon. I detta fall kan det anses vara mindre försvarligt att sprida en dom på internet. Detta under förutsättningen att det är en hemsida som andra har tillgång till och inte endast du.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på den fråga, annars är du alltid välkommen åter!

Får arbetsgivaren skriva nedsättande kommentarer på sociala medier?

2021-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Får en arbetsgivare skriva nedlåtande kommentarer på sociala medier om en anställd och hans tid som anställd efter att dom sagt upp honom, bland att att han varit med om 3 olyckor på kort tid ock då kraschade släp ock en kö olycka, 4 ggr fortkörning!
Fawzia Hassoun |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen som du beskriver kan röra sig om brottet förtal. När en fråga handlar om ett brott kommer Brottsbalken att vara tillämplig. Om en person utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan personen dömas för förtal enligt, 5 kapitlet 1 § Brottsbalken.Detta innebär att om din arbetsgivare skriver dessa nedlåtande kommentarer i syfte att utpeka dig som klandervärd eller brottslig genom att påstå att du gjort dig skyldig till fortkörning kan det röra sig om förtal. Det kan även handla om förtal om uppgifterna som personen sprider om dig till andra personer görs i syfte att utsätta dig för andras missaktning. Det finns dock vissa undantag där en anklagelse inte klassas som förtal. I sådana fall måste anklagelsen ha varit försvarlig och dessutom sann, eller att man har haft en skälig grund till att anta att uppgiften var sann. I din situation har jag dock svårt att se att det skulle röra sig om sådana omständigheter. Din arbetsgivare kan ha gjort sig skylig till brottet förtal. Vad kan du göra?Om du anser att du blivit förtalad kan du kontakta polisen och upprätta en polisanmälan. Dock är förtal ett målsägandebrott. Det innebär att åklagaren som huvudregel inte får väcka åtal såvida det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Vid bedömningen av om det är påkallat ur allmän synpunkt så beaktas till exempel hur många som tagit del av den förtalande uppgiften, omfattningen och avsikten. Om Åklagaren inte anser att det är påkallat ur allmän synpunkt är det målsäganden, det vill säga du i detta fall, som måste väcka åtal för att en rättegång ska ske enligt 5 kap. 5 § Brottsbalken. Detta gör man genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,