Är det olagligt för butikspersonal att kolla igenom dina påsar? Anses de ha begått förtal?

Hej, Om någon i butiken skulle vilja kolla upp dina påsar för att de får en känsla av att du har stulit nångting men de hittar inget kan man polisanmäla förtal då? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB), regeringsformen (RB) och rättegångsbalken (RB).


Kan man polisanmäla för förtal?


Du kan polisanmäla det men personalen i butiken har inte begått förtal, vilket jag kommer motivera nedan.

Förtal regleras i 5:1 BrB och har följande beskrivning:


“Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.”


Ett av kraven är att någon lämnar en uppgift. Genom att kolla igenom dina påsar så lämnas ingen uppgift alls utan de agerar på ett sätt som du upplever som obehagligt. En uppgift skulle kunna vara att någon i tal eller skrift säger något om dig som person till en annan person. Här har inte detta skett. För att ett brott ska kunna vara uppfyllt krävs att alla kraven är uppfyllda. Det skulle säkert även falla på andra rekvisit, men jag kommer inte fortsätta någon bedömning av förtal här då brottet inte har begåtts.


Kan butikspersonalen anses ha begått ett annat brott?


I Sverige är det en rättighet att vara skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp (2:6 RF). Däremot kan denna rättighet begränsas genom lag (2:20 1st 2p RF). Polisen har fått en sådan rätt genom lag som kommer förklaras i stycket nedan.

Med andra ord kan man säga att det finns förbud mot visitation på din kropp. Därmed får inte personalen i butiken utan ditt samtycke kolla igenom dina påsar. De får dock fråga dig om de kan få kolla igenom påsarna. Om du säger nej kan de dock ringa polisen som har en rätt att visitera dina påsar om det finns anledning att anta att ett brott begåtts där fängelse kan följa (28:11 1st och 3st RB). Det brott som de antar att du försöker begå är säkert stöld (se 8:1 BrB).


Däremot om personalen utan ditt samtycke kollar igenom dina påsar kan det utgöra ett brott.


I 4:7 BrB beskrivs brottet ofredande. För att butikspersonalen ska ansetts ha begått ofredande krävs att denne “fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år”. Att utan ditt samtycke kolla igenom dina påsar för att kränka din frid på ett kännbart sätt skulle det kunna leda till ofredande. Däremot så krävs också att butikspersonalen har uppsåt till detta, det vill säga denne med avsikt vill “kränka din frid på ett kännbart sätt” (se 1:2 BrB). Om personalen fortsätter, trots att du förklarat att du inte är bekväm med det, skulle det kunna utgöra ofredande.


Utifrån hur du har formulerat frågan kring att “personalen skulle vilja kolla igenom dina påsar” tolkar jag som att de inte har gjort det mot din vilja och därmed inte begått ofredande.


Jag skulle dock behöva något mer information i din särskilda situation för att säkert kunna klargöra att ofredande har begåtts. Du får gärna ställa ännu en fråga med mer detaljerad information om händelsen så kan vi säkert hjälpa dig ytterligare. 


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”