Kan man polisanmäla en förolämpning?

2021-07-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En dotter som har kontakt med en sk stödperson sen ngt år. Vi föräldrar kallades till möte med dottern och stödpersonen dottern kallade terapeut. Ett chockartat möte där jag som mamma fick ett brev som de tillsammans plitat ihop. Jag blev i brevet anklagad för att gått över gränsen, och att det skulle vara incest liknande art. Det stället dottern sökt till är en förening som hjälper incestdrabbade och terapeuten är själv en överlevare från sin barndom.hon har ingen annan utbildning. De ville inte höra min version. Utan hon menade att incest är ett vitt begrepp. Hon menar också att hon aldrig hjäper förövare utan bara offer. Jag känner mig så anklagad och förtalad av dottern och denna stödperson. Det är så att det absolut inte finns någon sanning i att jag gjort något övergrepp av något slag! Och läser man brevet finns inget som egentligen är något konstigt i. Vi har levt som vilken vanlig familj som helst!Här har stödpersonen manipulerat vår dotter att tro att något är fel. Jag hör tydligt att det är stödpersonen ord. Dottern har mått dåligt till och från och sökt andra psykologer men googlat själv på incest hjälp. Det förstår vi inte heller!Vår dotter har efter detta blockat våra telefoner och vill inte ha vår kontakt vi saknar henne så mycket och vi önskar hon ser vad som blivit fel. Vi har vår dörr öppen och vi vet att vi är trygga i att inget övergrepp av något slag skett. Är det något som man skulle kunna anmäla? Ser främst mot terapeuten som eldat på?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline! Först och främst vill jag beklaga situationen ni sitter i, det måste vara obeskrivligt jobbigt med en sådan konflikt. Den enda lösning jag kan se är att agerandet möjligtvis skulle kunna ses som en förolämpning. Brottet finns beskrivet i brottsbalken (BrB) 5 kap. 3 § och lyder under ärekränkningsbrotten. Ärekränkningsbrotten är lite speciella på det viset att det är den som blir utsatt för det som måste ta ärendet till domstol och bekosta eventuella juridiska ombud och de rättegångskostnaderna som följer. Det faller inte under allmänt åtal, alltså att en åklagare driver målet annat än i särskilda fall då det finns ett samhällsintresse eller om en ärekränkning fått väldigt bred spridning. Detta framgår av BrB 5 kap. 5 §. Förolämpningen skulle stämma in på att den här personen riktat beskyllningar eller nedsättande uttalande som består i att ni skulle vara skyldiga till incest, vilket kränkt er självkänsla eller känsla av värdighet. Det som avses här är just känslorna i subjektiv mening, alltså er egen känsla av att vara ansedd, inte en objektiv som gäller för vem som helst. Förutsättningen är dock att personen i sig, med ord eller gester, uttryckt förolämpningen. Att leda i bevisning att er dotter är så påverkad av relationen att hon säger dessa saker enbart på grund av den andra personen måste sägas vara mycket svår. Särskilt om dottern exempelvis skulle vittna till personens fördel. Tyvärr måste sägas att det finns väldigt små utsikter att lyckas med en talan om förolämpning utifrån situationen ni beskriver. Förhoppningsvis inser kanske er dotter med tiden hur galet det blivit eller får nya perspektiv så att ni kan återfå er relation igen. Lycka till och ta hand om varandra!

Hur kan jag gå vidare med ett förtal?

2021-07-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min sons mamma har förtalat mig på instagram,hon påstår att jag vanvårdar min son. Jag har tagis skärmdumpar på det. Finns det något jag kan göra??? Hon påstår även att jag misshandlat henne
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är förtal?För att dömas för brottet förtal krävs att en person utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning (5 kap. 1 § BrB).Förtal är ett ärekränkningsbrott och faller under enskilt åtal. Det innebär att en åklagare i normalfallet inte anger brottet till åtal, utan åtalet ska väckas av den som blivit utsatt för brottet (5 kap. 5 § BrB).Kan jag anmäla till polisen?I din fråga beskriver du att din sons mamma påstår att du vanvårdar din son och sprider uppgifter om detta på instagram. Hon utpekar alltså dig som klandervärd, något som är grund för förtal. Du kan anmäla händelsen till polisen genom deras hemsida eller genom att ringa 114 14. Eftersom ärekränkningsbrotten, där förtal ingår, faller under enskilt åtal skiljer sig dock sådana händelser åt från andra brott. På polisens hemsida beskrivs att polisen vanligtvis inte inleder en förundersökning vid förtal eftersom att brottet faller just under enskilt åtal. Det finns dock undantagssituationer då polis och åklagare får gå vidare och hjälpa den drabbade. Du kan läsa mer här. Om polisen inte utreder eller inleder en förundersökning med hänvisning till att brottet faller under enskilt åtal kan du själv välja om du vill driva saken i domstol genom enskilt åtal – dvs genom att stämma förövaren. För detta rekommenderar jag att du i så fall anlitar en jurist som kan biträda dig. Viktigt att ha med i övervägandena är också att domstolsprocesser kan bli kostsamma.SammanfattningDet som du beskriver i din fråga kan utgöra grund för förtal. Du kan i första hand anmäla händelsen till polisen, men det är möjligt att de inte utreder det med hänvisning till att brottet faller under enskilt åtal. Vill du väcka åtal själv kan du stämma förövaren och på så sätt få saken prövad i domstol. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

När gäller förtalsbrottet?

2021-07-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag är en anhängare av SD och har vad jag anser blivit av Annie Lööv kallad för både nazist och rasist därför vill jag anmäla henne för förtal.
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida Annie Lööf kan ha begått förtalsbrott mot dig eftersom du är en anhängare av SD. Svaret på din fråga kan regleras i Brottsbalken (BrB), i Tryckfrihetsförordningen (TF) eller i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Av din fråga framgår inte om Annie Lööfs uttalande har skett i skrift eller i tal, så jag kommer beskriva vad som gäller för båda scenarierna nedan. Om uttalandet har skett i annan form än i skrift så gäller förtalsregeln i Brottsbalken (BrB). Enligt 5 kap. 1 § BrB innebär förtalsbrottet att någon har utpekat någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Om uttalandet skett i skrift så gäller förtalsregeln i 7 kap. 3 § TF. Den lyder: Som tryckfrihetsbrott anses förtal som innebär att någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Om uttalandet begås i ett program eller en teknisk upptagning så utgör det ett yttrandefrihetsbrott enligt 5 kap. 1 § YGL. Gemensamt för förtalsbrotten, både i Brottsbalken, Yttrandefrihetsgrundlagen och i Tryckfrihetsförordningen är att det krävs att uttalandet sker mot en specifik och utpekad individ. Det räcker alltså inte att uttalandet sker mot ett större kollektiv, där det inte går att urskilja vilken specifik individ som uttalandet riktar sig mot. Eftersom Annie Lööf inte har utpekad just dig som enskild individ som nazist eller rasist så lär du inte vinna någon framgång med en polisanmälan, eftersom förtalsbrottet inte gäller för mer generella uttalanden som inte pekar ut en specifik person. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar,

Vad är förutsättningarna för brottet förolämpning?

2021-07-05 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag anmäla en person som har haft sex med min fru för Förolämpning ?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är att förutsättningarna för brottet förolämpning inte är uppfyllda i situationen som beskrivs. Därmed kommer du inte få någon framgång med din polisanmälan. Nedanför kommer jag kortfattat förklara vad som krävs för att någon ska dömas för brottet förolämpning ifall du är intresserad av det. Enligt 5 kap. 3 § brottsbalken är det straffbart att rikta beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan förutsatt att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Den som göra detta kan dömas för förolämpning. Bestämmelsen avser yttranden eller beteenden som typiskt sett kan anses kränka en persons självkänsla. Det avgörande är alltså inte den angripnas subjektiva upplevelse av uttalandet eller beteendet. Alla nedsättande yttranden omfattas dock inte av bestämmelsen, utan det krävs att uttalandet träffar den angripna på ett "personligt plan". Med "personligt plan" avses exempelvis uttalanden som anspelar på en persons etniska ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet eller på något särpräglat drag i utseendet (se prop. 2016/17:222). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Är det grovt förtal att kritisera politiker på sociala medier?

2021-07-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej är det grovt förtal om någon kritiserar en politiker via sociala medier och påstår att politikern troligtvis inte talar sanning eftersom att hen förmodligen bara vill fiska väljare från ett annat parti?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FörtalsbrottAtt förtala någon är ett brott (5 kap. 1 § brottsbalken). Ett förtalsbrott innebär att någon har utpekat annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon har lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning. Förutsättningen för att ett förtalsbrott ska föreligga är att någon måste utpekas, det innebär att grupper eller juridiska personer i regel inte kan utpekas, utan det måste vara en enskild individ.För att dömas till grovt förtal måste uppgiften bedömas har fått en omfattande spridning eller att innehållet eller sättet varit ägnad att medföra allvarlig skada (5 kap. 2 § brottsbalken).FörsvarlighetsundantagetDet finns dock ett undantag som kan föreligga om det kan anses försvarligt att lämna en uppgift om någon annan om uppgiften är sanna eller om det finns skälig grund för uppgiften som lämnas (5 kap. 1 § st 2 brottsbalken).Sammanfattningsvis, kan det konstateras att det inte går att förtala en grupp t ex. ett politiskt parti. Men att kritisera en enskild politiker, kan utgöra förtal eller grovt förtal, om det kan betraktas som klandervärt och syftar till att utsätta personen för andras missaktning eller allvarlig skada. Däremot kan försvarlighetsundantaget gälla i de fall där kritiken eller uppgifterna är sanna eller om det finns skälig grund för det. Då kan det vara svårt att fälla någon för förtal men det finns alltid möjlighet att anmäla om personen i fråga känner sig kränkt och utsatt. Det avgörande är alltså vilket syfte kritiken har, hur den formuleras och hur stor spridning den får. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det olagligt att sprida rykten om en person på sociala medier?

2021-07-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! är det lagligt om en person sprider på sociala medier att en annan person har en/flera könssjukdomar? och vilken lag bryter man i sådana fall?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det du beskriver är ett typexempel på brottet förtal. I Sverige är det olagligt att sprida rykten (sanna eller osanna) om en person i syfte att utsätta den utsatta personen för andras missaktning. Brottet är som sagt förtal och finnes i 5 kap. 1 § Brottsbalken, och innebär en böter för den som gjort sig skyldig till brottet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan en bostadsförening publicera ocensurerade domstolshandlingar?

2021-07-05 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Vår brf förening blev stämd av en medlem med syfte att häva beslut som avsåg hens motion på en extrastämma.Förening stämdes och ingick förlikning vid muntlig förberedelse.Alla domstolshandlingar som gäller ärendet har publicerats på en sluten portal som tillhandahålls av redovisningsbyrå.För att få tillgång till portalen behöver medlemmar vara medlem i föreningen genom att ha köpt en bostad och tillträdesdagen ska ha genomförts. Inloggning sker via BankID. Styrelsen kan inte lägga upp medlemmar men administrerar och lägger upp dokument med olika behörigheter så de kan bli synliga för alla medlemmar eller endast styrelse. Handlingarna ligger ocensurerade och öppna för medlemmarna med syfte att de är delägare i föreningen och då alla medlemmar har blivit stämda så bör de har rätt till all dokumentation i ärendet och vi även fått kostnader för jurist.Käranden hävdar GDPR då hens personnr är synligt men det är en sluten grupp. Käranden hävdar även ärekränkning enk 5 kap 1 brottsbalken och vill att dokument tas bort.Käranden stämde föreningen och har varit öppen med detta.Gör föreningen fel i att publicera ocensurerade domstolshandlingar till medlemmarna? Tack på förhand!
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Brottet förtal regleras i brottsbalken, härefter förkortad som BrB. Frågorna om GDPR regleras i dataskyddsförordningen (GDPR). Dessutom kommer tryckfrihetsförordningen att behandlas. Ärekränkning (förtal)Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § BrB och innebär att någon utpekar en annan som brottslig eller på annat sätt klandervärd i sitt, eller lämnar en annan uppgift som är ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Det viktiga är inte att uppgiften faktiskt väcker andras missaktning utan att den är ägnad att utsätta personen för detta. Med andra ord ska det handla om en uppgift som objektivt sett väcker missaktning hos allmänheten. I bestämmelsens andra stycke finns det några undantag som gör att man kan undgå ansvar för förtal även om det är en uppgift som passar in på rekvisiten i bestämmelsens första stycke. Det ska då handla om att personen i fråga var skyldig att uttala sig eller att det annars var försvarligt att lämna uppgift i saken, samt att personen visar att uppgiften antingen var sann eller att han/hon annars hade skälig grund för den (5 kap. 1 § andra stycket BrB). Relaterat till ditt specifika fall kan man säga att det oavsett om publiceringen kan tolkas som "ärekränkning" inte kommer leda till något ansvar eftersom det är handlingar som berör samtliga medlemmar i föreningen. Därmed var/är det försvarligt att lämna uppgiften som dessutom är sann. Förutom att publiceringen inte kan betraktas som förtal är domstolshandlingar allmänna handlingar som var och en har rätt att begära ut av tingsrätten. Detta är en följd av offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Endast i undantagsfall är namn sekretessbelagda. Brott mot GDPR Som bostadsrättsförening är ni skyldiga att följa GDPR. För att behandla medlemmars personuppgifter måste föreningen veta vad begreppet behandling innebär och att principen om ändamålsbegränsning bör följas. Behandling: är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring (art. 4 p. 2 GDPR).Ändamålsbegränsning: De ska bara samla in uppgifter för specifika ändamål och inte behandla uppgifterna för ett andra ändamål. Exempelvis kan föreningen samla in personuppgifter för att administrera medlemskap, men får då inte använda dessa uppgifter till marknadsföring. Dessutom får de bara behandla uppgifter som anses vara nödvändiga för ändamålet, d.v.s om endast namn krävs för att uppfylla ändamålet ska inte e-postadress registreras för att det i ett annat sammanhang kan komma till användning (art. 5 p. 1(b) GDPR). Personnummer ska alltid skyddas extra enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personnummer får bara registreras om det anses vara nödvändigt för ändamålet (art. 5 GDPR). För att det ska anses vara tillåtet att skicka medlemsregister måste man ha stöd i GDPR. Med andra ord krävs en rättslig grund, vilket till exempel kan vara samtycke från den som är medlem (art. 6 GDPR). Föreningen måste då kunna bevisa att ett samtycke har lämnats. Föreningen måste således ta hänsyn till att vissa personer inte vill att deras uppgifter delas och ge var och en möjlighet till att samtycka eller inte. I ert fall innebär detta att ni bör censurera personnummer som finns tillgängliga för övriga medlemmar, oavsett om de är en del av en offentlig dom eller inte. Vill du kolla vidare på GDPR finner du en länk här.Sammanfattning och råd Att publicera en dom utgör inte förtal, och i vart fall är det försvarligt för er att lämna uppgifterna som dessutom är sanna. Däremot kan det utgöra brott mot GDPR om en förening publicerar medlemmarnas personnummer utan att personen i fråga har samtyckt till åtgärden. Mitt råd är därför att plocka bort personnummer så till vida de berörda medlemmarna inte har lämnat sitt samtycke. Publiceringen av domen/ handlingarna i sig är dock inte "felaktig" eller brottslig. Skulle du/ni behöva mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om ni är intresserade av detta eller har några frågor kring mitt svar får ni mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Förolämpning

2021-07-01 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Min syster var och handlade i en butik, hon råkade glömma betala ett paket vindruvor som låg under vagnen. En i personalen sa till henne att hon glömt betala, vilket min syster bad om ursäkt om och sa att hon skulle betala dem. Då säger personalen högt inför alla att hon inte betalt vindruvorna. Får man göra så? Kändes lite som att han hängde ut henne i butiken. Jag anser inte att de andra handlarna i butiken hade med detta att göra. Tyckte det var kränkande.
Mona Tayoun |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. Jag har förstått det som att din syster känner sig kränkt efter händelsen och att du undrar om personalens handlande är brottsligt. Utifrån det du har skrivit skulle det kunna vara tal om en förolämpning 5 kap. 3§ brottsbalken (nedan BrB). För att det ska röra sig om förolämpning krävs att uttalandet riktar sig till den berörda personen själv samt att den berörda personen har blivit smädad genom ett kränkande tillmäle. Exempelvis kan skällsord, öknamn eller någon form av beskyllning klassificeras som en förolämpning. Värt att notera är att brottet förolämpning är ett så kallat målsägande brott, 5 kap 5 § BrB, vilket innebär att det är enbart målsägande som kan väcka åtal. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,