Förtal att bli uthängd på sociala medier?

Hej en snabb liten fråga såg en person som hängde ut en annan i ett inlägg på facebook, tyckte att de va fel då man kunde kommat ett reg nummer som gjorde att man kunde komma åt personen och dens privatliv samt personnummer om man nu känner för att ta reda på de. Är de lagligt eller olagligt

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är brottsligt att hänga ut en person på Facebook. Då det i frågan framgår att en person hängt ut en annan, tolkar jag det som att personen blivit framställd på ett negativt sätt, och att det därmed är fråga om en typ av ärekränkning. I det följande kommer jag utreda frågan med utgångspunk i brottsbalken (BrB).

Vad gäller enligt lag?

I regel är det inte brottsligt att lägga ut uppgifter av de slag som du nämnt i frågan. Däremot kan brottet förtal aktualiseras då en person utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller sprider information om en annan person i syfte att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § BrB). Det är även ett krav på att det ska vara riktat mot en människa som är möjlig att identifiera. Personen som känner sig uthängd måste kunna visa att personen som lagt upp inlägget gjort detta för att andra ska se ner på den uthängda individen. Det krävs inte att informationen faktiskt har medfört andras missaktning, utan bedömningen görs från den utsatta personens synvinkel. Förtal kan ske genom tal eller skrift, teckning, foto eller film med beskyllningar. Informationen ska ha lämnats till annan än den som uppgiften avser, och brottet är därför fullbordat så fort det kommit till en annan persons kännedom.

Från straffansvar undantas de fall då personen som lämnat uppgifterna var skyldig att uttala sig, eller om det kan anses vara försvarligt. Det krävs då att personen som lagt ut uppgifterna visar att uppgiften var sann eller att det fanns skälig grund till den.

Sammanfattningsvis kan det alltså röra sig om ett förtalsbrott om personen, tillsammans med uppgifter som gör att det går att identifiera vem det är, blivit uthängd inför ett antal personer på Facebook på ett sätt som är ägnat att utsätta personen för andras missaktning. Som sagt beror det på om vad inlägget handlade om och syftet med inlägget. Det ska även nämnas att det är den utsatte som kan väcka åtal i förtalsbrott, så kallat enskilt åtal (5 kap. 5 § BrB).

Jag hoppas du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo