Är det förtal att sprida till grannarna att hyresvärd har rivit asbest utan tillstånd?

Hej! Jag undrar om man riskerar att bli dömd för förtal, om man varnar andra ovetande hyresgäster om att fastighetsägaren rivit asbestmaterial där hyresgäster exponerats i veckor utan sin vetskap? Analysprover har alltså i efterhand konstaterat att fastighetsägaren rivit asbest utan att ha följt lagstadgade förfaranden. Tack

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


Regler om förtal finns i brottsbalken, mer specifikt 5 kap 1 § BrB.


Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. Undantag från straffansvaret gäller om personen var skyldig att uttala sig eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken, förutsatt att han eller hon visar att uppgiften var sann eller han eller hon hade skälig grund för den. 


Eftersom det krävs tillstånd för att riva asbest så skulle det troligen falla inom ramen för förtal att sprida detta till dina grannar. Uttalande av sådant slag borde även vara ägnat att utsätta hyresvärden för andra missaktning, eftersom det typiskt sett kommer innebära att grannarna blir arga. Det är dock aldrig självklart vad utfallet av en situation blir, om det föreligger ett brott eller inte. Jag skulle dock säga att det finns en risk att du blir dömd för förtal. 


Jag skulle rekommendera dig att kontakta Arbetsmiljöverket så fort som möjligt, för att berätta för dem om vad du misstänker att din hyresvärd har gjort. I detta fall kommer de utreda detta och grannarna kommer få reda på det om det är sant. 


Jag hoppas du fick svar på din fråga och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo