Äganderättsövergång av lösöre

2020-02-26 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min fd Särbo grälar ang Min hund. Denna hund som min syster räddade från en missbrukare 2012, bodde tillsammans med henne under ca ett halvårs tid (hon bodde då på internat jordbruksgymnasium), därefter kunde hon ej ha kvar henne pga skolan. Då jag redan passat hunden myclet under denna tid så beslutades att Jag skulle ta över henne och hon skulle bo med mig. Under den tiden va jag och min fd tillsammans. Hon har alltid bott med mig, dvs där jag har varit. Hemma hos mig och även hos honom när jag vistats där. Han har givetvis under dessa 7 år också köpt saker till henne såsom leksaker, mat ect som funnits hemma hos honom. Vi har aldrig varit sambo, hunden införskaffades/överlåtes till mig av min syster. Nu efter vår separation för snart 1år sedan så bråkar han ang vårdnad. Ska tilläggas att han från början inte ville ha med varken hund eller mig att göra. Jag har varit extremt tålmodig och snäll och försökt lösa det bra genom att han fått träffa henne tillochfrån när jag jobbat tex. Men har fått utstå mycket glåpord, tjaffs och påhopp däremellan. Dessutom upplevt att hunden är extremt stressad i flera dagar efter hon varlt där, vilket jag även uttryclt. Har nu sagt ifrån att det inte fungerar och att de ej kommer ses mer. Nu hotar han med att dra detta till en rättsprocess, har han verkligen något att vinna i det här? Har läst på gällande samäganderätt, och kan inte på något vis se att de skulle gälla i detta fallet.
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Oavsett om du har köpt hunden av din syster eller fått den genom en gåva så är du att betrakta som ägare av hunden. I och med att du får hunden i din besittning blir du sakrättslig ägare. Ägarövergången från din syster till dig skedde då alltså när hunden överlämnades till dig. Det enda din tidigare partner skulle kunna hävda med framgång är att han har erhållit så kallad dold samäganderätt. Det förutsätter att tre kriterium är uppfyllda: 1. Hunden ska ha införskaffats för gemensamt bruk. 2. är att den make som inte utåt framträder som ägare (den påstått dolde ägaren) har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet vid köpetillfället. Om dessa två kriterier är uppfyllda, inträder följden (kriterium tre) att man antar att egendomen skulle ägas gemensamt. Detta innebär att om de två första kriterierna är uppfyllda, blir utgångspunkten att det tredje också är uppfyllt, att äganderätten är gemensam. Sammanfattningsvis blir det väldigt svårt för din tidigare partner att hävda dold samäganderätt. Det faller mest troligt redan på första kriteriet då han behöver bevisa att din syster haft som avsikt att tilldela hunden till er gemensamt. Det har inte någon betydelse att han till exempel köpt hundmat; då dold samäganderätt endast kan uppkomma genom ekonomiskt bidrag vid överlåtelsetillfället (när du får/köper hunden av din syster och den överlämnas till dig). Hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänlig hälsning

Fördelning av kostnader och nyttjanderätt i stuga mellan delägare

2020-02-09 i Samägandeavtal
FRÅGA |hej,jag ær delægare till en stuga i Sverige ( jag bor i Norge)vad sæger svensk lag om førdelning av kostnader och nyttjanderætt mellan delægare? Det finns inget avtal om dette mellan delægarna, Stugan ær ett arv från våra førældrar.Med vänlig hälsning
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samäganderättslagen reglerar situationenEftersom ni inte har något avtal som reglerar hur ni ska dela upp kostnader och nyttjanderätt mellan er delägare, så är det samäganderättslagens regler som gäller. Samäganderättslagen är en lag som reglerar just samägande av egendom i de fall där samäganderättsavtal saknas. Jag kommer här nedan redogöra för vad lagen säger i de situationer du funderar kring.Storleken på era lotterDu nämner inte i din fråga hur många delägare ni är och ifall varje delägare äger lika stor del i stugan, eller om någon äger en större del än de andra. Utgångspunkten enligt samäganderättslagen är att lotterna fördelas lika efter antalet delägare (1 § samäganderättslagen). Detta innebär att är ni två delägare blir alltså era lotter ½ var, är ni fyra delägare blir era lotter ¼ var och så vidare. Denna regel gäller så länge inget annat framgår. Kan däremot något annat förhållande visas (exempelvis att det framgår av ett testamente att ni ärver olika stora delar) gäller detta framför utgångspunkten i 1 §. Exempelvis; om ni är två syskon och det ena ärvt ¼ av stugan, medan det andra syskonet ärvt ¾ är era lotter också så stora, d v s ¼ respektive ¾ .Kostnader för förvaltning delas efter era lotter När ni nu vet hur stora era lotter är säger 15 § samäganderättslagen att kostnaderna för förvaltning av gemensam egendom ska delas mellan delägarna i förhållande till deras lotter. Är ni två delägare som äger lika stor andel var bör kostnaderna med andra ord delas lika mellan er. Är ni däremot två delägare där den ena äger ¼ medan den andre äger ¾ bör istället kostnaderna delas enligt dessa andelar. Nyttjandet förutsätts ni komma överens om självaVad det gäller nyttjanderätten säger egentligen samäganderättslagen ingenting om hur uppdelning bör ske mellan delägare. Det som däremot sägs är att om delägarna inte kan komma överens om nyttjandet kan en god man efter ansökan av någon av delägarna förordnas att omhänderta egendomen under viss tid (3 § samäganderättslagen). Enkelt uttryckt förutsätts delägarna alltså själva komma överens om nyttjandet, och ifall detta inte går är sista utvägen att en god man förordnas att omhänderta egendomen tills delägarna kommit överens. SammanfattningsvisSamäganderättslagen fastslår att ni ska fördela kostnaderna för stugan efter era lotter i stugan. Varje persons lott är det samma sak som dennes andel. Gällande nyttjandet säger lagen ingenting om hur det ska fördelas, utan ni förutsätts komma överens om detta på egen hand. Går inte detta kan en god man förordnas tills vidare. Enklast för att undvika konflikter i framtiden är dock att försöka skriva ett samäganderättsavtal som just reglerar nyttjandet. Avtalet går bra att skriva på egen hand, men det går också bra att ta hjälp av en jurist om ni känner er osäkra på hur ni ska göra. Genom ett avtal kan ni förhoppningsvis undvika konflikter kring nyttjande i framtiden! Lycka till och hoppas att du fått svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp, exempelvis med upprätta ett samäganderättsavtal, går det bra att boka tid med någon av våra jurister. Du är då varmt välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se, så återkommer jag med uppgifter om pris och hur vi kan hjälpa dig vidare.Vänligen,

Samäganderätt och samgäld

2020-01-21 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej! Om bara en person står på lånet och pengarna gått till renovering av ett gemensamt boende. Vem har ansvaret för skulden?
Jonna Anderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SamäganderättÄganderättsförhållandena delägare sinsemellan regleras av lagen om samäganderätt. Jag utgår från att ert gemensamma boende ägs gemensamt, det vill säga att ni innehar ert boende med samäganderätt. SamgäldAv rättsfallet NJA 2016 s.1057 från Högsta Domstolen har ägarna till samägd egendom presumerats svara, var och en i förhållande till sin andel, för kostnader för åtgärder som någon av dem med övriga delägares samtycke vidtar för förvaltning eller förbättring av den samägda egendomen. Ansvaret för lånet presumeras alltså delas mellan er i förhållande till era andelar, 2 § SamägL och 15 § SamägL. Denna presumtion kan emellertid brytas om den delägare som motsätter sig ansvar för skulden kan visa att det varit fråga om en gåva eller att parterna kommit överens om att kostnaden inte ska fördelas på detta sätt mellan delägarna. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förslag på upprättande av samägandeavtal

2019-12-27 i Samägandeavtal
FRÅGA |HejJag och min son kommer att bli delägare i en bostadsrätt med fördelning 70% resp. 30%. Min son kommer att ha hela förfoganderätten och jag bor på annan ort. Vill gärna ha ett förslag på ett samrättsägande-avtal som bl.a. innehåller1) Sonen har hel förfoganderätt2) Sonen står för alla underhålls-, och driftskostnader samt månadsavgifter.3) Vid försäljning eller om den ena parten avlider har en part/kvarvarande part rätt att köpa ut den del av bostadsrätten som parten inte äger till samma inköpspris som betalades vid inköp av bostadsrätten.mvh Anita
Kathleen Ramos |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Via just den här tjänsten svarar vi endast på juridiska frågeställningar. Om du vill ha hjälp att upprätta avtal är du välkommen att använda dig av Lawlines tjänst avtalsroboten som kan hjälpa dig att skriva anpassade avtal och dokument online. Tjänsten når du via vår hemsida eller genom att klicka på namnet, jag har bifogad länken där. Ett annat alternativ är att ringa oss på 08-533 300 04 så hjälper vi dig hur du ska gå till väga. Öppettiderna är: måndag–fredag kl. 10.00–16.00. För frågor rörande avtal kan du även använda dig av avtalet@lawline.se

Vad händer med samägd egendom om någon av delägarna gifter sig?

2020-02-11 i Samägandeavtal
FRÅGA |Om jag är ägare till hälften av en fastighet, vad händer om partnern gifter om sig innan vi gjort klart försäljning eller att jag blivit utköpt?
Alicia Holmgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 1:3 äktenskapsbalken framkommer att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta innebär att äganderätten inte rubbas när man ingår äktenskap. Du äger fortfarande din halva av fastigheten och den som äger andra halvan äger fortfarande sin del. Det finns dock bestämmelser som påverkar vad den andra ägaren av fastigheten kan göra med sin andel av den efter äktenskapet har ingåtts i äktenskapsbalkens 7 kap. Du har alltid rätt att förfoga över din del av egendomen på det sättet som du själv önskar, du kan således sälja din andel av fastigheten utan problem. Men om du vill sälja hela fastigheten (alltså även din partners del) så krävs det samtycke från den andre ägaren (2 § SamäL). Om du inte har samtycke till detta så kan du vända dig till domstolen som i regel beviljar sådana ansökningar om det inte finns synnerliga skäl som talar mot det (6 § SamäL) Sammanfattningsvis så kan man säga att din äganderätt inte alls påverkas. Det enda som kan bli annorlunda är om du skulle vilja sälja av hela fastigheten så skulle du i vissa fall behöva samtycke från partnerns och partnerns fru om förutsättningarna för det är uppfyllda i äktenskapsbalkens 7 kap. Och även i de fallet att det skulle vara svårt att få samtycke så kan det med största sannolikhet lösas via en ansökan till domstolen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Samäganderätt av hund - hur får man ensamrätt rättsligt?

2020-01-26 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min föredetta sambo köpte tillsammans en hund. Jag står som ägare och på försäkring m.m. Men båda betalade köpet av hunden. Vi har nu haft delad vårdnad i 3 år och jag känner att 1. Jag är inte jättesugen på att träffa honom eller hans nya sambo varannan vecka2. Det är bara jag som tar han om hunden (klipper klor, päls, gör veterinärbesök osv)3. Jag studerar och har därför väldigt mycket tid för hunden. Han driver efter företag och är på jobbet ca 11-12 timmar per dag + 5-6 timmar på helgen, vilket gör att det är hans nya sambo som har allt ansvar de veckor hunden är hos dem.4. Han får inte den omtanken och framför allt motionen han behöver för att må bra.Jag känner helt enkelt att hunden har det väldigt mycket bättre hos mig.Vad kan jag göra för att ha hunden på heltid?Tacksam för svar!
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du som delägare till en hund kan göra för att få rätt till ensamt ägande av hunden. För att besvara din fråga kommer jag gå igenom reglerna kring dold samäganderätt.Dold samäganderättFör att dold samäganderätt ska anses föreligga ska: 1) köpet av egendomen ha varit avsett för bådas användning; 2) den som inte står som ägare till egendomen ska ha bidragit ekonomiskt vid köptillfället. Om dessa båda är uppfyllda ska en presumtion om samägande anses föreligga. Presumtionen innebär att det är upp till ägaren att bevisa att betalningen av den som inte står som ägare av egendomen endast varit ett lån exempelvis och därmed inte ett bidrag vid köpet.Som jag förstår det så var ni eniga vid köpet att hunden skulle tillhöra er båda. Utöver detta betalade ni båda för köpet. Sammanslaget leder detta till att ni äger hunden ihop trots att du står som ägare och har hand om veterinärbesök och liknande. Omförhandla avtalet med din före detta samboDå ni båda har rätt till hunden så har jag dessvärre inget annat alternativ än att råda dig att omförhandla vårdnadsförhållandet med din före detta sambo. Du skulle exempelvis kunna erbjuda en köpesumma som motsvarar den del av betalningen som din sambo stod för vid köpet av hunden för tre år sedan eller liknande. Vårdnad av husdjur regleras dessvärre inte i lag på sätt som när det gäller till exempel vårdnad av barn, varför något tydligare svar än det här inte är möjligt att ge.Jag beklagar att jag inte har ett mer användbart svar än så, men jag önskar dig lycka till!Med vänliga hälsningar,

Samägare kan ansöka om tvångsförsäljning av egendom hos tingsrätt

2020-01-13 i Samägandeavtal
FRÅGA |En väninna till mig äger ett sommarhus med sina två syskon. Hon är i stort behov av pengar men syskonen vill inte lösa ut henne. Kan man på rättslig väg tvinga dem att sälja huset och dela upp vinsten alt. köpa ut henne?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall man samäger egendom med någon annan är det såklart i första hand alltid bra om man kan komma överens om en eventuellt försäljning. Någon möjlighet att rättsligt tvinga en samägare att lösa ut en finns inte, men man kan tvinga fram en försäljning. Ifall endast en utav ägarna till en egendom vill sälja kan man vända sig till tingsrätt och där ansöka om en försäljning genom offentlig auktion (6 § lag om samäganderätt). Denna rätt kan dock avtalas bort. Har samägarna till egendomen avtalat om att denna lag inte ska tillämpas faller denna rättighet bort. Ifall din väninna inte har slutit ett sådant avtal finns det inte något hinder för henne utan hon kan hos tingsrätten ansöka om en försäljning av sommarhuset. En bra idé kan såklart vara att först försöka komma överens med hennes syskon igen, se om de är villiga att lösa ut henne ifall alternativet är en tvångsförsäljning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Föreligger det samäganderätt till hund?

2019-12-08 i Samägandeavtal
FRÅGA |HejJag och min fd sambo köpte i juni 2018 en hund tillsammans. Han betalade handpenningen och jag resterande av köpesumman (1500/4500). Från första dagen har jag stått som ägare och betalat för hennes mat och försäkring. Han har inte tagit sitt ansvar som hundägare trots upprepade uppmaningar från min sida att engagera sig i henne. Det är jag och min dotter som uppfostrat och vårdat henne. I januari i år separerade vi men varje gång jag bad honom ta henne eller erbjöd honom att umgås med henne fick jag ett nej , jag kan inte för jag ska tvätta, städa, eller annan anledning. De gånger han faktiskt umgicks med henne var jag närvarande vid varje tillfälle och när jag bad om ekonomiskt stöd för veterinär, försäkring och mat har jag vid endast ett tillfälle i december fått en summa. Hela 2019 har jag ensam stått för alla kostnader. Nu hör han av sig och hotar att vidta rättsliga åtgärder om han inte får träffa henne. Min fråga är nu... Kan han "vinna" en vårdnadstvist om henne? Han påstår att juridiskt sätt så äger vi henne båda två eftersom vi båda har betalat för henne... Finns det någon möjlighet att han kommer någon vart med det här?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först utreda om det kan föreligga samäganderätt till hunden vilket det finns regler om i Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt (Om det föreligger samäganderätt innebär det att din före detta sambo har rättigheter rörande hunden.När föreligger samäganderätt och vem äger en hund?När två eller flera personer äger lös egendom tillsammans uppstår samäganderätt (1 § samäganderättslagen). I lagens mening är hundar lös egendom som går att samäga trots att de många gånger betraktas som en familjemedlem. Samäganderätt uppstår om båda har köpt och betalat hunden i syfte att äga den gemensamt. Att en av samägarna har betalat för löpande kostnader såsom foder, försäkring och veterinärkostnader påverkar inte på äganderätten, inte heller att hunden bor hos en av samägarna.Den som står som ägare till hunden i Jordbruksverkets register eller i köpeavtalet kan vara bevis på att den personen äger hunden. Men det är inte tillräckligt för att utesluta att det finns andra samägare till hunden om det finns bevis på att syftet med köpet var ett gemensamt ägande och att hunden är betald av båda.Vad innebär samäganderätt?Samäganderätt innebär bland annat att det krävs samtycke från alla samägare vid frågor och åtgärder som rör hunden (2 § samäganderättslagen). Det innebär till exempel att samägarna ska komma överens om var hunden ska bo ska. Löpande kostnader som mat, försäkring och veterinärkostnader ska betalas gemensamt om ingenting annat är bestämt. Vad händer om samägare inte kommer överens?Om samägare inte kommer överens kan en samägare gå till domstol och begära att hunden ska säljas på offentlig auktion som en god man ansvarar för (6 § samäganderättslagen). Den samägare som begär att domstolen ska sälja hunden ska först och främst bevisa att hen är samägare. På den offentliga auktionen kan alla samägare delta.Sammanfattning och rekommendationOm det föreligger samäganderätt till hunden mellan dig och din före detta sambo innebär det att han har rättigheter som är knutna till hunden. Han har rätt att delta i beslut runt hunden, trots att han inte har stått för löpande kostnader. Det som talar för att han är samägare till hunden är att han har betalat en del av köpeskillingen samt att syftet var köpa hunden gemensamt.Först och främst rekommenderar att ni kommer överens om hundens boende, alternativt att den ena parten köper ut den andra. Detta för att undvika att en part går till domstol och ber om att hunden ska säljas på offentlig auktion. Om någon part köper ut den andra kan priset förhandlas, du kan i en sån förhandling till exempel peka på att har stått för de huvudsakliga kostnaderna kring hunden och betalt majoriteten av köpesumman.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,