Hur köper jag rättvist ut min syster ur ett samägt fritidshus?

2018-06-21 i Samägandeavtal
FRÅGA |HejJag och min syster fick ett fritidshus i gåva av våra föräldrar för några år sedan där vi även löste ett befintligt lån på 500 000 kr. Nu har vi beslutat att jag ska lösa ut min systers del i fritidshuset. Hur går vi till väga för att göra detta så rättvist och ekonomiskt fördelaktigt som möjligt för oss båda? Hur får man fram inköpspriset på bostaden (byggt i slutet av 60-talet)? Antar att summan på 500 000kr som vi betalade vid övertagandet inte räknas som inköpspris, eller? Taxeringsvärde 675 000kr, marknadsvärde 1 200 000kr.
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Min utgångspunktJag uppfattar det som att ni fick huset genom en gåva varvid de 500 000 kronor som ni betalade vid övertagandet är de 500 000 kronor som utgjorde ett lån. Vidare antar jag att ni äger lika stor andel av fritidshuset vardera, det vill säga 50%. Det nuvarande marknadsvärdet uppskattas till 1 200 000 kronor och det nuvarande taxeringsvärdet 675 000 kronor. Utbjudande till försäljning vid offentlig auktion enligt lagen om samäganderättDet råder avtalsfrihet angående hur ni väljer att lösa problematiken, vilket innebär att ni själva får besluta vilken summa som du ska betala din syster. Det är det rådande värdet snarare än inköpspriset som är relevant för utlösande av delägare. Taxeringsvärdet är dock ofta lägre än marknadsvärdet och det är svårt att säga om 1 200 000 kronor motsvarar det faktiska priset. Svårighet råder således kring avgörandet av vad som utgör ett rättvist och skäligt pris, varför lagen om samäganderätt (SamägL) kan vara behjälplig. Enligt SamägL kan det beslutas av en delägare eller flera tillsammans att egendomen ska utbjudas till försäljning vid offentlig auktion (6 § SamägL). Om samtliga delägare närvarar vid auktionen kan de enhälligt besluta att förkasta ett köpeanbud, det vill säga avstå från att sälja egendomen (12 § SamägL). Vad detta innebär för er är att ni kan utröna det rådande marknadspriset utan att egendomen säljs. När marknadspriset på detta vis fastställts kan ni med enkelhet besluta om ett skäligt pris som du ska betala din syster för att överta hennes andel. Det är även möjligt att du själv lägger det högsta budet och betalar din syster den andel av köpeskillingen som motsvarar hennes ägandeandel i huset. Ansökan om försäljning vid offentlig auktionAnsökan görs till rätten (6 § SamägL), vilket innebär er närmaste tingsrätt. Vid kontakt med tingsrätten ska anges omständigheterna kring delägarskapet samt bevis på faktiskt ägande, exempelvis genom utdrag ur fastighetsregister då jag antar att fritidshuset utgör fast egendom (jfr 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § jordabalken). Förslagsvis kan ni ange en person som god man, vilket även kan vara någon av er själva. En god man ombesörjer auktionen, fördelar köpeskillingen samt utfärdar köpebrev (jfr 8 § SamägL). Om god man inte anges utses någon av tingsrätten själv. Ansökan kostar 900 kronor, vilket betalas genom domstolens betaltjänst. SammanfattningFör att nå en rättvis och ekonomiskt fördelaktig lösning föreslår jag att ni ansöker om försäljning av samägd egendom för att med större säkerhet kunna fastslå rådande marknadsvärde. Därefter är lämpligt att du köper ut din syster genom att betalar henne den andel av marknadsvärdet som motsvarar hennes andel i det samägda huset. Föredrar ni att helt på egen hand avtala om ett pris som anses skäligt är detta självfallet ett lättare alternativt, dock sannolikt inte lika rättvist. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Vem äger häst som två varit med och betalt för och vad gör man om man ensam önskar att ha ansvar för hästen

2018-06-21 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag ensam står som ägare på en häst som jag köpte med hjälp av egna pengar samt bidrag från min mor. Stamboksföreningen har mig registrerad ägare, precis som svenska och internationella ridsportförbundet. Nu när jag är intresserad av att ta över ansvaret för hästen så tillåter inte min mor det. Vad kan jag göra? Hur ska man tänka om man inte hittar köpeavtalet osv? Jag är säker på att det finns ett köpeavtal som jag har skrivit under gentemot den gamla ägaren. Men det ligger nedpackat hos mina föräldrar så har ingen möjlighet att få tag på det. Hjälp!
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vem äger hästen?Djur ses enligt svensk rätt som lös egendom. Detta innebär att, rent juridiskt, en häst likställs med t ex. en bil. I detta fall har både din mor och du betalt för hästen när den införskaffades. Utifrån hur din fråga är ställd tolkar jag det hela som att även ansvaret varit delat och att ni där med båda har betalt för de kostnader som medföljer för en häst. I det fall du och din mamma inte skrivit ett eget avtal på att du ska äga hästen 100 % spelar det ingen roll vem som står på köpekontraktet. Då ni båda varit med och betalt för hästen ses också hästen som samägd. Om inte ett avtal finns er sinsemellan äger ni hästen med lika andelar. Detta innebär att ni äger 50 % av hästen var. Se 1 § samäganderättslagen. Med samägande följer också en gemensam rätt att förfoga över egendomen. Kort sagt måste ni båda komma överens om de beslut som tas kring hästen, man kan alltså inte ensam bestämma. Detta medför att du inte kan ta över hela ansvaret för hästen om din mor motsätter sig detta. Se 2 § samäganderättslagen. Vad kan du göra?Om du önskar att få full äganderätt och därmed också allt ansvar kan du hos tingsrätt ansöka om att hästen ska säljas på en offentlig auktion. Detta kan man göra trots att man som samägare inte kommer överens. Vid en försäljning av detta slag utses en god man som har i uppdrag att genomföra försäljningen, upprätta köpehandling och fördela pengarna. Genom en offentlig auktion har du möjlighet att köpa hästen och på så vis få äganderätten och hela ansvaret. Se 6 § och 8 § samäganderättslagen. Då det handlar om ett djur, en levande varelse, rekommenderar jag dock att ni försöker komma överens. Detta för att inte djuret på något vis ska fara illa. Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Rätt att sälja sin del av samägd fastighet

2018-06-20 i Samägandeavtal
FRÅGA |Om en person äger 50% av ett sommarställe och vill sälja sin del , men inte till de övriga ägarna av stugan. Kan man framtvinga en försäljning av fastigheten även om de övriga delägarna vill köpa de 50%?
Sara Hill |Hej! Tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du äger fastigheten tillsammans med andra ägarna blir Lag om samäganderätt tillämplig. Försäljning av hela stugan Enligt 2 § anses ni vara samägare till stugan eftersom ni alla äger en del av den tillsammans, en konsekvens av det är att ni alla måste samtycka till försäljning. Utgångspunkten är därför att du inte kan framtvinga en försäljning mot de övriga ägarnas vilja, utan ni måste komma överens. Försäljning av din del av stugan Det finns dock en möjlighet för dig att sälja DIN DEL av fastigheten som jag uppfattar är 50 %. Du kan då enligt 1 § sälja din laglott av stugan till vem du vill utan att de andra ägarna behöver samtycka till det. Hoppas du fick svar på din fråga, hör gärna av dig igen om du forfarande har funderingar!

Samäganderätt till hund som köps gemensamt

2018-06-13 i Samägandeavtal
FRÅGA |HJÄLP, han tog vår valp! Min sambo och jag fick hem vår ljuvligt efterlängtade valp i måndags som vi beslutat att köpa gemensamt för 9 veckor sedan. Under veckan har vi bråkat och jag yttrade att det kanske var bäst att vi försöker bo isär istället efter sommaren. Han väljer då att lämna mig promt utan att prata och vår gemensamma bostadsrätt och tar valpen med sig. Sedan tre dagar tillbaka vet jag inte var valpen är eller om eller när han tänker komma hit, bara att han inte vill se mig innan bodelningen är klar. Han står på köpekontraktet tyvärr, men jag hos ssk registret. Jag har under processen haft hand om alla papper inklusive stamtavla, har haft hela kontakten med uppfödaren samt står på försäkringen och gjort betalningen. Har han rätt att göra så här? Både han och alla i hans närhet jobbar heltid och tanken var att jag skulle "offra" mig hela sommaren och ta hand om valpen med min andra vovve eftersom jag annars pluggar. Saknar vår älskling så mitt hjärta gör ont.. Tack!
Sara Hill |Hej!Hoppas det här svaret inte dröjt för länge och fortfarande är till hjälp. En hund räknas i lagens mening som lös egendom, men kan inte utgöra samboegendom då endast bostad och bohag innefattas (3 § sambolag). Det innebär att endast ex möbler och själva bostaden ska ingå i bodelningen. Vem äger valpen?Istället regleras ägandet av valpen i lagen om samäganderättslagen (SamägL). Eftersom din sambo står på kontraktet är han som huvudregel att ses som ägare till valpen. Utifrån det du beskriver har ni dock skaffat valpen tillsammans, med avsikt att äga den gemensamt. Jag utgår också från att ni båda har betalat för valpen. Ni kan därför anses vara samägare till valpen även om bara han står på kontraktet. Det innebär att ni äger valpen hälften var (1 § SamägL). Med det följer att ni måste komma överens om hur ni ska göra med valpen, exempelvis turas om att ta hand om den eller att en av er helt och hållet ansvarar och att en av er alltså köps ut från ägandet.Vad kan du göra?Om din sambo inte vill lyssna kan du vända dig till domstol som kan pröva äganderättsfrågan. Utifrån det du beskriver verkar du ha varit mycket delaktig i köpet och du borde därför inte ha några problem i att bevisa din del av ägarskapet. Du skickar då in en stämningsansökan där du vill fastställa din äganderätt till valpen, se länk nedan:http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/ Jag önskar dig lycka till i att få tillbaka din valp och hoppas svaret var till hjälp!

På vilka grunder kan man hävda samäganderätt till hund?

2018-06-21 i Samägandeavtal
FRÅGA |Kan man hävda samäganderätt av hund om ens namn står på köpekontraktet, från uppfödaren, men det varken finns personnummer eller underskrift. Hunden är betald och registrerad av/på mig och det är mitt personnummer och underskrift på kontraktet.
Alma Lövgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur uppstår samäganderätt?Som huvudregel är det den personen som står på köpekontraktet som också är ägaren till hunden, alltså du i detta fallet. Men, om både du och den andra parten har varit delaktiga ekonomiskt så har ni samäganderätt till hunden, även fast det bara är ditt namn som står på köpekontraktet, 1 § lag om samäganderätt. Det kan röra sig om att ni betalat var sin del av hunden redan från början eller att en betalat priset för hunden medan den andre istället betalat löpande utgifter som till exempel försäkring. I ditt fall verkar det dock vara du som ensam betalat hunden.Om du och den andra parten är sambos eller gifta så kan också dold samäganderätt anses finnas. Dold samäganderätt innebär att samäganderätten uppkommit genom en tyst överenskommelse. Högsta Domstolen har ställt upp tre villkor för att dold samäganderätt ska anses finnas.1. Egendomen, alltså hunden i ditt fall, ska ha köpts i den ene sambons eller makens namn för att användas gemensamt. 2. Den dolde ägaren, har underlättat eller möjliggjort köpet genom ett ekonomiskt bidrag, större eller mindre. 3. Ni båda ska ha förstått att syftet med köpet är att ni ska äga egendomen tillsammans. Är så fallet så anses det också finnas en gemensam partsvilja mellan er, det vill säga att ni båda vid köpet var överens om att ni ska äga egendomen tillsammans.Är fallet sådant att du ensam betalat hunden och den andra parten inte heller har möjliggjort eller underlättat köpet genom att få ett extra förmånligt pris eller liknande, så är enligt min bedömning sannolikheten att personen ska kunna hävda samäganderätt inte särskilt stor. SammanfattningSammanfattningsvis så verkar det inte så troligt att personen ska kunna hävda samäganderätt eftersom du både står på kontraktet och har betalt hunden. För att kunna hävda dold samäganderätt så måste det först och främst från början ha funnits en vilja från er båda att ni ska äga hunden tillsammans. Sedan så måste ni båda två vid köpet ha förstått att ni också köper hunden för att äga den tillsammans. Tillsist så måste personen också visa sig ha varit delaktig ekonomiskt på ett eller annat sätt. Skulle det uppkomma några ytterligare problem angående ägandet av hunden så är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå. Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Mitt ex säger att vår hund tillhör honom. Kan jag få ekonomisk ersättning för de kostnader jag lagt ut på hunden?

2018-06-20 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej, i mellandagarna 2016 så skaffade jag och mitt ex en hund tillsammans. Han ställde sig som ägare på kontraktet då bara en kan stå som ägare. Tanken var att det var vår hund och så skulle det även kvarstå när vi gick isär hösten 2017. Han har nu bestämt att det bara är hans hund då han står som ägare och jag får ingen delaktighet i hunden. Min fråga är om jag kan kräva tillbaka allt ekonomiskt jag lagt ut kring hunden då som sagt jag var delaktig ekonomiskt i tron om att det är vår hund.
Alma Lövgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer vi att gå in och titta i lagen om samäganderätt som reglerar frågar som kan uppkomma i situationer där det finns fler än en ägare. Vem är ägare till hunden?Huvudregeln är att det är den registrerade ägaren, alltså ditt ex, som också äger hunden. Men, trots att det är ditt ex som stod på kontraktet så har ju du varit delaktig ekonomiskt. Om ni redan vid köpet av hunden betalade var sin del så har ni också så kallat samägande till den, 1 § lag om samäganderätt. Men även om du inte betalade någonting vid köpet utan exempelvis istället har betalat löpande utgifter kopplade till hunden, som exempelvis försäkring, så anses ni vara samägare. Samägande innebär att du och ditt ex i ditt fall äger hunden tillsammans och att alla beslut om hunden ska tas gemensamt av er, 2 § lag om samäganderätt. Ekonomisk ersättningÄr det så att ni inte kan enas om vem som ska få ta hand om hunden så är alternativet att någon av er köper er ut ur ägarskapet. Om ditt ex ska få ta hand om hunden och du därmed ska köpa dig ut ur ägarskapet så ska din ersättning baseras på hundens marknadsvärde idag. Du får alltså betalt med utgångspunkt i vad en liknande hund med samma ras och ålder skulle kosta idag och inte för hur mycket du har spenderat på hunden. Hur mycket ersättning du får är beroende på hur stor andel av hunden du anses vara ägare till, vilket normalt sett är 50 % så länge du eller ditt ex inte visar någonting annat, 2 § lag om samäganderätt.SammanfattningEftersom jag förstår att du inte vill förlora din hund så är mitt förslag främst att du talar om för ditt ex att ni trots att han står som ägare på köpeavtalet faktiskt äger hunden tillsammans och därmed måste ta beslut om den tillsammans. Om ni inte kan enas så är den enklaste lösningen, hur tråkigt det än må vara, att någon av er köper er ut ur ägarskapet till ett marknadsmässigt pris. Eftersom ersättningen baseras på hundens värde idag är det tyvärr inte säkert att du får tilllbaka allt som du har betalat för hunden. Om ni inte kan enas om vem som ska få behålla hunden så kan ni vända er till tingsrätten som prövar frågan om vem som är ägare till hunden. Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Om två personer äger en häst gemensamt, måste de då dela lika på kostnaderna?

2018-06-18 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag och min före detta man står som ägare på dotterns häst och jag undrar om han inte behöver betala hälften av omkostnaderna för den?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Behöver han betala hälften av omkostnaderna?Egentligen inte. Det här är något ni två får avtala om gemensamt, det finns således ingen lag som uttrycker att han behöver stå för hälften av omkostnaderna. Om ni inte kommer överens kan en av er begära en god man som ska hjälpa er med förvaltningen av hästen, se 3 § samäganderättslagen. Begäran om god man skickar du till tingsrätten. Om ni har kommit överens om att ni ska betala hälften var av omkostnaderna kan du alltså kräva att han ska göra det. Om han vägrar kan du begära hjälp med handräckning hos kronofogden. Vänliga hälsningar

Kan en delägare i stuga bestämma vem som ska ha rätt att köpa stugan vid en framtida försäljning?

2018-06-11 i Samägandeavtal
FRÅGA |Äger en tredjedel i en stuga och endast en betalar. Har då den betalande rätt att bestämma vem av de andra två som får köpa stugan vid ev. Försäljning?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga såhär: Ni är tre delägare i en stuga. Endast en delägare betalar för stugan. Frågan är därför om den betalande delägaren har rätt att bestämma vem som ska få köpa stugan vid en framtida försäljning. Frågan besvaras med regler som finns i samäganderättslagen (SamägL). Kan en delägare besluta vem som ska få köpa stugan? Att flera personer äger en stuga tillsammans kallas med en juridisk term för samäganderätt. I praktiken innebär detta att varje delägare äger var sin andel i stugan. En konsekvens av samäganderätten är enligt 2 § SamägL att varje delägare måste lämna samtycke vid en försäljning av hela stugan. I ditt fall kan alltså den betalande delägaren inte ensidigt bestämma vem som ska få köpa stugan vid en framtida försäljning. Det krävs enighet mellan delägarna för att en försäljning av hela stugan ska vara möjlig. Med andra ord krävs det också enighet i beslutet om vem som ska få köpa stugan. Jag vill poängtera att det enligt 1 § SamägL fortfarande är möjligt för varje delägare att fritt sälja sin andel i stugan. Varje delägare kan alltså bestämma till vem han eller hon vill sälja sin tredjedel av stugan. Den betalande delägaren har därför rätt att besluta vem som ska få köpa vederbörandes andel i stugan. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,