Går det att sälja en samägd fastighet när en ägare inte vill sälja?

Hej Min mamma och hennes halvbror har ärvt min morbrors hus. Min mamma ärver 75% och min andra morbror ärver 25% Min mamma och min morbror är/var helsyskon och så har de en halvbror. Huset ska säljas men halvbroden går inte med på det enda bud som de fått för huset. Det är jag och min familj som får fixa med allt. Halvbroden har inte haft kontakt med min morbror på många år. Varför kan han ha så mycket att säga till om? Säljer vi inte till detta bud så riskerar dödsboet att gå i konkurs eller vad man säger. Kan man kringgå eller på något sätt sälja huset även om halvbroden inte vill gå med på det bud som de fått för huset? Det är ett rimligt bud med tanke på standarden på huset. Mvh

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!


Omständigheter

Eftersom din fråga handlar om samägande av en fastighet och vad för åtgärder ni kan vidta som delägare så kommer jag använda mig av samäganderättslagen (SamägandeL) när jag besvarar din fråga.


Går det att sälja en samägd fastighet när en ägare inte vill sälja?

Huvudregeln vid en fastighet som är samägd är att alla delägare samtycke krävs för att kunna sälja fastigheten (2 § SamägandeL). Däremot finns det möjlighet för er att vända er till domstol för att de ska förordna om att sälja fastigheten på offentlig auktion eftersom din morbror vägrar att sälja. Det som kan vara värt att notera är att domstolen kan neka en sådan förfrågan om att sälja fastigheten om det finns synnerliga skäl för det (6 § SamägandeL)


Vad anses vara synnerliga skäl?

För att hindra en försäljning på offentlig auktion krävs som ovannämnt synnerliga skäl. Kravet på synnerliga skäl har i praxis tolkats restriktivt och svårt att uppnå. Något som kan vara relevant i eran situation, med tanke på att ni fått bud men att din morbror inte vill acceptera det, är att synnerliga skäl tidigare har ansetts uppnått vid dåligt konjunkturläge och att det då skulle leda till förlustförsäljning (NJA 1974 s 490). I erat fall kan det inte anses vara någon förlustaffär för din morbror med tanke på att han ärvt huset men argumentation om lågkonjunktur hade kunnat uppnå synnerliga skäl.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det möjlighet för er att vända er till domstol för att sälja fastigheten på offentlig auktion förutsatt att det inte finns några synnerliga skäl som talar emot en försäljning på offentlig auktion.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Elias BergmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000