Hur klandrar jag ett testamente?

2020-01-02 i Testamente
FRÅGA |Hej hur lång är preskriptionstiden på ett testamente div överklagan m.m
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man är missnöjd med, eller vill invända mot ett testamente och dess innehåll behöver man klandra testamentet. Att klandra ett testamente innebär att man väcker talan vid tingsrätt och begär att testamentet ska förklaras ogiltigt. Det är viktigt att först se till att man inte godkänner testamentet, om man gör det förloras möjligheten att klandra testamentet. Vad gäller preskriptionstid finns en så kallad klanderfrist, vilken innebär att man måste väcka talan senast inom sex månader från det att man delgavs en kopia av testamentet.Om du önskar hjälp med att klandra testamentet är du välkommen att boka tid med en utav våra jurister här.Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Uppehållstillstånd för förälder med barn i Sverige

2019-12-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |HeiJeg har upphåldsrett sidan sep.2016 och fått uppeholdskort nov.2019. Har 4 barn en av barna bor i Norge och studerer på privat skole resten bor her i Sverige med de andre 3 barna. Min fru har hitta jobb i Norge utenfor grensekomun. Men hun må ha adresse i Norge men problemet er at jeg mister min upphåldskort. Kan man ansøke uppholdstilstånd på grunn av barna utan krav om forsørgelse jeg har fast jobb och har jobbet hele tiden her i Sverige tjener ca.530.000 brutto. Har stort nok lägenhet.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du bor och arbetar i Sverige just nu och har uppehållstillstånd här med anknytning till din fru som nu skriver sig på en adress i Norge, samt att tre av dina barn bor i Sverige och att du nu undrar om du kan ansöka om ett nytt uppehållstillstånd på grund av att dina barn bor här.Om du är förälder till ett barn under 18 år som bor i Sverige kan du ansöka om uppehållstillstånd med anknytning till barnet. Ni ska tidigare ha bott tillsammans och avsikten är att ni ska bo tillsammans i Sverige. Ansökan bedöms ofta enligt samma regler som för de som ansöker med anknytning till en annan familjemedlem. Normalt gäller att den person som du ska bo med i Sverige måste kunna försörja er båda. Han eller hon ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige. Kravet på försörjning och bostad gäller dock inte barn under 18 år. Det innebär att om du ska flytta till ditt barn som bor i Sverige finns det inget krav på att barnet ska kunna försörja dig.Sammanfattningsvis innebär det att du har möjlighet att söka om uppehållstillstånd på grund av att dina barn är bosatta här och barnen är undantagna försörjningsstödet, om de är under 18 år.Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon, jag kommer därför att ringa upp dig kl 12:00 på fredag 3/1. Om tiden inte passar är du välkommen att höra av dig till mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Skillnad på penningböter och dagsböter?

2019-12-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej jag vill ta svensk pass men fick böter för snatteri 3000:- så undrar hur många dagsböter för man om man har ett böter för 3000:- ?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är så att du blev dömd för snatteri, numera ringa stöld, och fick påföljden utdömd till böter på 3000:- är detta en penningbot och inte dagsböter. Dagsböter bestäms till ett visst antal beroende på hur allvarligt brottet är och där storleken av varje dagsbot beror på hur den bötfällda personens ekonomi ser ut. Penningböter är bestämda till ett visst engångsbelopp.Om det istället är så att värdet på de föremål du tog uppgår till 3000:- blir brottet istället stöld och straffskalan är fängelse i högst två år men påföljden kan även stanna vid böter. Hur mycket böter som döms ut bestäms utefter personens ekonomiska förhållanden.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Påföljd för ringa narkotikabrott samt närståendes vittnesmål

2019-12-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Min barn är misstänkt för ringa narkotikabrott och ev försäljning. De tog honom utanför vårt hem och så hade han ca 20g cannabis på sig(några låg i påsar) I samma stund han blev gripen gjorde de husrannsakan i hans rum och de tog bla mobilen. Han är inte straffad sen tidigare. Det jag undrar är vad det kan bli för straff. Sen undrar jag också om jag som mamma kan kallas till förhör samt vittne i ev rättegång. Med vänlig hälsning,
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Påföljd för ringa narkotikabrott:Narkotikabrott av ringa grad har en straffskala på böter till fängelse i högst sex månader, enligt 2 § narkotikastrafflagen.Gällande vilken påföljd som blir relevant ser man främst till narkotikans art och mängd för att klassificera brottet. Det är flera faktorer som spelar in i bedömningen, t.ex. renhetsgrad, om det är för eget bruk eller överlåtelse, ålder på de inblandade. Här gör domstolen en enskild bedömning av omständigheterna i just detta fall.Det framgår inte i din fråga hur gammal ditt barn är. Är gärningsmannen yngre än 21 år så tas dennes ungdom i beaktning vid påföljdsvalet, detta framgår av brottsbalken 29 kap 7 §. Är gärningsmannen under 18 år får domstolen endast döma till fängelse om det föreligger synnerliga skäl, enligt brottsbalken 30 kap 5 §. Vilken påföljd som utdöms beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men den lägsta påföljden för narkotikabrott är böter. Hur mycket böter som döms ut bestäms utefter personens ekonomiska förhållanden, enligt brottsbalken 25 kap 2 §.Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas i detta fall.Vittna i förhör/domstol som närstående:Polisen kan komma att kalla dig till förhör gällande händelsen där du inte har någon plikt att tala. Du är även fråntagen den allmänna vittnesplikten i och med att du är närstående till den tilltalade. Du kan välja att vittna i domstolen ändå, men får då inte avlägga vittnesed.Vänligen,

Vad är en testamentsexekutor?

2020-01-02 i Testamente
FRÅGA |Vad gör och vem utser testamentsexekutor? Kostnad?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Testamentsexekutor är en person som förvaltar och skiftar dödsbon enligt en testators testamente. Man kan i sitt testamente ange vem som ska vara testamentsexekutor. Testamentsexekutorn blir då genom testamentet utsedd att se till att testamentet blir verkställt och att egendomen i dödsboet fördelas enligt vad testamentet stagdar.Till testamentsexekutor förordnar man exempelvis den jurist som man har tagit hjälp av när man upprättat testamentet, men detta är valfritt. Det är också möjligt att välja att en vän eller någon annan jurist ska vara testamentsexekutor. Kostnaden beror därför på vem man väljer som testamentsexekutor, här på Lawline finns jurister som kan hjälpa till med det och då är kostnaden 2000 kr / timmen.Om du önskar att boka tid med en utav våra jurister är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se. Vänligen,

Frågor kring brukande av falsk urkund samt påföljder

2019-12-30 i Påföljder
FRÅGA |vad innebär brukande av falsk urkund, och vad gör man i en villkorlig, dom hur ser programmet ut där, hur mäter man man den straffskalan i dagsböter. vad händer om man över klagar vid det med skådestånd, kan skadeståndet höjas till hur mycket som helst vid te. x. ärekränkning genom stämmning, och kan de omvanDlas till fängelse vid ett överklagande. tacksaM FÖR SVAR SNARAST
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara dina frågor under rubriker som överensstämmer med de frågor du formulerat.Vad innebär brukande av falsk urkund?Brukande av falsk urkund regleras i brottsbalkens 14 kap 10 §. Regeln förbjuder brukande av något som har förfalskats, ex. urkund, signatur, märke eller legitimation. Alltså att använda sig av en falsk legitimation, förutsatt att detta kan innebära en fara i bevishänseende, är att betrakta såsom brukande av falsk urkund. Med fara i bevishänseende menas att det skall föreligga en risk att urkunden (ex. legitimationen) antas tillhöra den som använder sig av den. Den som gör sig skyldig till brukande av falsk urkund skall dömas såsom han själv gjort den falska urkunden, då får man kolla på urkundsförfalskning i BrB 14 kap 1 §. Du kan alltså bli dömd för brukande av falsk urkund om du använt den förfalskade legitimationen/körkortet och det föreligger en fara i bevishänseende. Men om det är du som har framställt den förfalskade urkunden kan du istället bli dömd för urkundsförfalskning.Vad innebär en villkorlig dom, kan den omvandlas till fängelse vid överklagan?En villkorlig dom är en påföljd i stället för fängelse, som innebär att den som dömts får en prövotid på två år utan övervakning. Om personen begår nya brott under tiden kan prövotiden förlängas eller någon annan påföljd utdömas. Villkorlig dom kan kombineras med t.ex. dagsböter eller samhällstjänst. När man överklagar kan man riskera ett högre straff, det vill säga att t.ex. hovrätten finner att straffvärdet är högre än vad tingsrätten gjorde, och utdömer en annan påföljd.Vad gäller utdömande av dagsböter bestäms detta utefter personens ekonomiska förhållanden.Kan ett överklagande medföra ökat skadestånd?Detsamma som vid påföljden gäller här, skadeståndet kan komma att ändras i en ny instans, men det görs alltid en skälighetsbedömning och beloppet kan således inte höjas till hur mycket som helst.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Hur kan man överklaga en lagakraftvunnen dom?

2019-12-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Finns det något som man kan göra för någon som blivit oskyldigt dömd och nu måste sitta i fängelse och betala böter för något han inte gjort? Han har inte gjort det han blivit dömd för utan det har varit en "plan" mot honom .Personen i fråga är inte svensk medborgare men har uppehållstillstånd och arbetstillstånd och har fast arbete, lägenhet och körkort.Han är snäll och lugn som person och skulle aldrig göra något ont. Men någon ville honom ont och "lurade" honom till att hamna i detta och blev dömd..,Det är hemskt för honom att bli straffad för något och följder som kommer med honom som försvårar för honom i livet framåt.Jag är också ledsen och förtvivlad över vad som hänt. Han är oskyldigt dömd... hur kan det bli så och vad finns det att göra? Hans advokat gjorde inte rätt heller... och gjorde för lite för att hjälpa.Hur är det möjligt i Sverige 2019? Vad kan jag göra? Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det man kan göra om man anser att en dom som vunnit laga kraft är oriktig är att begära resning. Resning innebär att en dom som vunnit laga kraft kan ändras. Det vanligaste skälet till att bevilja resning är att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter det att domen vunnit laga kraft.Den som haft rätt att överklaga domen har rätt att ansöka om resning. När det gäller fällande domar i brottmål är det därför i första hand en möjlighet för den som har dömts. Det är en väsentlig skillnad mot brottmålsprocessen i övrigt där det är åklagaren som ska bevisa att den misstänkte är skyldig.Du kan läsa mer om resning på Högsta Domstolen samt Åklagarmyndighetens hemsida.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Fråga om fri bevisprövning

2019-12-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, vad händer om polisen beslog din mobil, Och de hittar andra saker som inte relaterat till det brottet du misstänks för, som till ex när man rökt på osv.. kan man ändå bli skyldig¿
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige tillämpas en princip som kallas fri bevisprövning. Den innebär att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram (så kallad fri bevisföring) och att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). I vissa andra länder, framför allt Storbritannien och USA, finns regler om vilken bevisning som är tillåten respektive otillåten. Detta innebär att om polisen hittar material i din telefon som kan användas i utredningen för andra brott än det du till en start var misstänkt för, är det okej med hänvisning till principen om fri bevisföring.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,