Hur tolkar jag skrivelsen "hyreskontraktet upphör att gälla vid månadsskiftet som infaller efter 1 månad efter uppsägning"?

2020-04-23 i Avtal
FRÅGA |Hur skall jag tolka följande hyreskontrakt? " Hyreskontraktet upphör att gälla vid månadsskiftet som infaller efter 1 månad efter uppsägning ". Bostaden sades upp 2 mars.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDet innebär att du är bunden av kontraktet till månadsskiftet april/majAv ditt hyreskontrakt följer att "hyreskontraktet upphör att gälla vid månadsskiftet som infaller efter 1 månad efter uppsägning.".Eftersom du sa upp hyreskontraktet den 2 mars har en månad passerat den 2 april. Därför kommer ditt hyresavtal att upphöra vid månadsskiftet april/maj.För att ditt kontrakt skulle upphört att gälla vid månadsskiftet mars/april hade du varit tvungen att säga upp hyresavtalet före mars månads slut.Några avslutande ordJag hoppas att du fick klarhet i frågan, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar,

Klassificeras det som trakasserier om någon upprepade gånger försöker köra på en person, tutar och samtidigt ser ut att tycka det är roligt?

2020-04-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Räknas det som trakasserier om någon försöker upprepade gånger försöker köra på en Persson och dessutom tutar och ser ut att tycka det är roligt.Tack på förhand
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå du beskriver ett eventuellt brott kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).Det kan vara ofredandeBeskrivningen av det inträffade faller närmast brottet ofredande, som i lagstiftningen uppges vara bland annat ett utsättande av någon annan för ett hänsynslöst agerande.Enligt min mening kan det anses vara ett hänsynslöst agerande att upprepade gånger försöka köra på en person och samtidigt tuta och se ut att tycka detta är roligt. Det kan inte vara en särskilt rolig situation för personen som blir utsatt för detta beteende, och om denne dessutom uttrycker sitt obehag bör det inte finnas något tvivel om att det utgör ofredande om föraren inte upphör med det olämpliga beteendet (4 kap. 7 § BrB).Det kan dessutom vara tal om andra brott Eftersom föraren försöker köra på en annan person kan det eventuellt också klassificeras som ett försökt till misshandel av normalgraden (3 kap. 5 § BrB).Det kan också vara ett försök till grov misshandel, eftersom en avsiktlig påkörning med bil kan åsamka en annan människa stor skada och potentiellt innebära fara för liv (3 kap. 6 § BrB).Mer om vad som gäller för försök till misshandel finner du i brottsbalkens 23:e kapitel (3 kap. 11 § BrB).Det kan också handla om ett framkallande av fara för annan, om föraren inte skulle anses handla med avsikt att skada personen ifråga, men ändå får anses ge upphov till livsfara eller fara för svår kroppsskada genom att förfara grovt oaktsamt (3 kap. 9 § BrB).Några avslutande ordDet du beskrivit i din frågeställning kan således falla in under en rad olika brottsbestämmelser, och det hela beror lite på hur situationen sett ut och vad det är som hänt. Det är däremot under inga omständigheter ett acceptabelt beteende.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig glad påsk!Med vänliga hälsningar,

Kan man göra något åt en uppsägning två år efter att man fått sluta på arbetet?

2020-03-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Kan man göra något åt en uppsägning två år efter att man fått sluta på arbetet?Om man anser att uppsägningen var utan grund.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kikar närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Nej, du kan tyvärr inte göra något om det gått två årDu måste informera arbetsgivaren inom två veckor från det att du blivit uppsagd att du avser bestrida uppsägningen (40 § första stycket första momentet LAS).Om du inte fått någon information om detta från arbetsgivaren har du en månad på dig från det att anställningen upphörde, men det har tyvärr även gått en långt mycket längre tid än så (40 § andra stycket andra momentet LAS).För att kräva skadestånd krävs vidare att du informerar arbetsgivaren om detta inom fyra månader från det att du blivit uppsagd (41 § första stycket första momentet LAS).Om du inte heller blivit delgiven denna informationen räknas tiden i stället från det datum anställningen upphörde, men även här får vi anses vara försent ute (41 § första stycket andra momentet LAS).I det här fallet har det gått två år sedan du blivit uppsagd, varför både möjligheten till ogiltigförklaring av uppsägningen och skadestånd numera tyvärr är preskriberad. Du kan därför inte göra någonting (42 § LAS).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din frågeställning, och önskar att du hittat eller snart hittar ett nytt jobb du trivs med!Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt att köpa ett garage och använda det som bostad?

2020-03-02 i Alla Frågor
FRÅGA |Är det lagligt att köpa ett garage och använda det som bostad?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, det är i regel inte tillåtetDet uppställs höga krav på en bostad, krav som ett garage vanligtvis inte uppfyller.Dessutom styr detaljplanen till mångt och mycket vad en byggnad får användas till, och det borde vara uteslutet att ett garage vid något tillfälle, utan ändringar, skulle vara tillåtet att använda såsom bostad.Mitt rådOm du har planer på att köpa ett garage och använda det som bostad föreslår jag att du tar kontakt med kommunen och ser över möjligheterna till eventuellt bygglov.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar

Får jag ta föremål från en övergiven husgrund?

2020-04-23 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Det finns en gammal husgrund som står övergiven sedan många årtionden tillbaka. Jag skulle gissa på att kommunen äger marken. Är det mot lagen att ta tegelstenar därifrån?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå det rör ett eventuellt brott kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).Det kan utgöra stöldSom du själv skriver är risken överhängande och sannolikheten stor att marken och därmed även husgrunden ägs av kommunen eller annan, varför du riskerar att göra dig skyldig till brottet stöld, om du utan lov från ägaren skulle ta tegelstenar från husgrunden med avsikt att behålla dem själv (8 kap. 1 § BrB).Mitt rådTa inte risken som det innebär att gå och hämta dessa tegelstenar.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar

Kan jag få tillbaka pengarna för ett bokat hotell om UD avråder från icke nödvändiga resor och flyget ställts in pga. Corona-viruset?

2020-04-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vi är ett gäng tjejer som bokat boende utomlands i maj. Nu när man ej rekommenderas att åka utomlands av UD samt att flyget ställt in resan, borde man ej ha rätt att få tillbaka pengarna för boendet man bokat då? Problematiken blir ju att vi ej får det vi betalat för. Boendet har dock kommit med förslag om ändrat datum men i denna situation känns den lösningen osäker och icke görbar i och med all ovisshet. Finns det något sätt vi på juridisk väg kan få hjälp med att få tillbaka pengarna för boendet?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det beror på vad som står i ert avtalDå UD, precis som du skriver, har avrått från alla resor fram till och med den 15 juni 2020, så kan ni ha rätt att avboka ert boende och få tillbaka pengarna.Det är då först och främst ert avtal med boendet och de avbokningsvillkor som står i avtalet som gäller, varför jag får hänvisa er att se över ert avtal och kontakta boendet.Jag vet inte vad som står i ert avtal, men nu verkar det som att ni i och för sig redan varit i kontakt med boendet som önskar senarelägga er vistelse, vilket tyder på att ni kanske inte har bokat avbokningsbara hotellrum.Då finns det tyvärr inte så mycket annat att göra. Hotellen har nämligen ingen skyldighet att ge er pengarna tillbaka, om de inte själva avbokar er vistelse.Era alternativOm ni har en avbokningsmöjlighet, men hotellet vägrar, så kan ni kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Ni kan läsa mer om det här: https://www.hallakonsument.se/corona-dina-rattigheter/dina-rattigheter-som-konsument/coronaviruset-hotell-och-boende/.En sista utväg är ett åberopande av force majeure, det vill säga en grund som gör det möjligt att häva ett avtal på grund av katastrofliknande händelser, men det har bedömts vara svårt och risken är att en sådan talan inte skulle vinna framgång, eftersom Corona-viruset inte anses vara likvärdig en naturkatastrof.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och hoppas att det löser sig för er!Med vänliga hälsningar

Kan jag ge sommarstället till ett av mina barn utan att det sedan kommer att räknas som förskott av arv? Kan jag skriva testamente att ett barn skall ärva allt av mina tillgångar utan att det blir krav på laglotten från andra barn?

2020-03-02 i Testamente
FRÅGA |Kan jag ge sommarstället till ett av mina barn utan att det sedan kommer att räknas som förskott av arv? Kan jag skriva testamente att ett barn skall ärva allt av mina tillgångar utan att det blir krav på laglotten från andra barn.Vänligen
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på ärvdabalken (ÄB).Ja, du kan ge bort sommarstället utan att det betraktas som förskott på arvEn gåva till en bröstarvinge presumeras alltid utgöra ett förskott på arv, om inte något annat skrivits eller blivit på annat sätt överenskommet (6 kap. 1 § ÄB).Genom att skriva ett gåvobrev i vilket du uttrycker din önskan att gåvan till ditt barn inte ska ses som ett förskott på arv bryter du alltså presumtionen.Nej, du kan inte testamentera bort laglottenEtt testamente kan aldrig frånta en bröstarvinges rätt till laglott, vilket är hälften av dennes arvslott (7 kap. 1 § ÄB).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på dina frågor, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar

Måste arbetsgivaren fysiskt närvara för att uppfylla den allmänna förhandlingsskyldigheten i medbestämmandeförhandlingar?

2020-03-02 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,Jag undrar om VD:n måste fysiskt närvara vid MBL-förhandling §10? Kan arbetsgivaren skicka ett "ombud" eller innebär det förhandlingsvägran? Vad blir skadeståndet om det rör sig om förhandlingsvägran? Med vänlig hälsning,
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagSom du själv är inne på kommer vi kika närmare på medbestämmandelagen (MBL).Det räcker gott att arbetsgivaren inställer sig till förhandling genom ombudArbetsgivaren har som du är inne på mycket riktigt en allmän förhandlingsskyldighet enligt nämnda paragraf, men däremot finns det ingenting som hindrar arbetsgivaren från att uppfylla denna skyldighet genom att låta sig företrädas av ombud (15 § MBL).Situationen är således inte att betrakta som förhandlingsvägran, och skadestånd kommer därför inte ifråga.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar,