Medhjälp till rattfylleri

2021-04-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Har läst lite om medhjälp till rattfylleri och har en fråga då en händelse inträffat i bekantskapskretsen. Person A och B lämnar ett ställe samtidigt. Person A kör bilen och under resans gång (efter uttalat bråk) bestämmer sig person B (som äger bilen) att han inte kan åka med då person A inte är kapabel att framföra bilen säkert pga av, påstådd, alkoholpåverkan. Person B har med säkerhet druckit innan, oklart om när person A druckit. Person B kliver ur bilen, lämnar nyckeln och bilen till person A att fortsätta köra. Person A kör på ett vägräcke, ringer bärgare och polis kommer också till platsen. Person A blåser för rattfylla. Har person B något ansvar i det hela då hen äger bilen, gjort bedömning att fortsatt körande inte fungerar men ändå lämnar över bil med nyckel till person A utan att bry sig om vad som händer.
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag använda mig av lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) samt brottsbalken (BrB). Jag förstår din fråga som att du vill veta om B kan ha gjort sig skyldig till medhjälp till rattfylleri från dem omständigheter som du nämner i din fråga. För rattfylleri så föreligger både böter och fängelse i högst sex månader i straffskalan (4 § TBL). Bestämmelsen om medverkansansvar är gemensam för alla brott i brottsbalken, samt de specialstraffrättsliga brott för vilka fängelse är föreskrivet (23 kap 4 § BrB). Eftersom fängelse finns i straffskalan för rattfylleri är medhjälp till rattfylleri straffbart. När kan man dömas till medhjälp till rattfylleri? För att kunna dömas till medhjälp så krävs det att man har främjat brottet genom "råd eller dåd" (24 kap 4 § 1 st BrB). Har någon förmått någon till gärningen så döms hen till anstiftan, annars till medhjälp. Främjandet kan alltså antingen vara fysiskt eller psykiskt. Det innebär att straffansvar för medhjälp till rattfylleri aktualiseras om man till exempel lånar ut sin bil till den berusade personen eller lämnar sina nycklar till personen. Eftersom B i detta fall lämnar sina nycklar till A samt vet att A är onykter och inte kan köra bilen på ett säkert sätt, så har B genom "råd eller dåd" främjat brottet rattfylleri. Person B kan därmed ha gjort sig skyldig till medhjälp till rattfylleri. Har medhjälparen uppsåt?Avslutningsvis så måste det även uppmärksammas att varje person (gärningsman och medhjälpare) döms efter sitt egna uppsåt eller oaktsamhet som ligger hen till last (23:4 3 st BrB). Det innebär att för att medhjälparen ska kunna dömas till medhjälp till rattfylleri så måste hen ha uppsåt till att föraren kör rattfull. Enligt omständigheterna i din fråga så vet B att A är onykter när hen ger nycklarna till A, samt att B vet att A kommer i och med detta fortsätta köra bilen onykter. I detta fall kan därmed B göra sig skyldig till medhjälp till rattfylleri. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Hur länge är brottet rattfylleri kvar i belastningsregistret?

2021-04-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag blev av med körkortet idag. Det var drogfylla och jag lämnade blod, urin prov. Snabbt resultat visades att jag var positiv på THC. Jag läser till väktare och går på CSN. Polisen sa att de ska lämna ärendet till åklagaren. Jag vet inte om jag blir dömd eller inte. Jag undrar oavsett om jag blir dömd eller inte kommer register synas? I så fall hur länge ska det synas?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en "drograttfylla" kommer att synas i belastningsregistret om du blir dömd till brott eller inte, samt hur länge det kommer att vara kvar i belastningsregistret om du blir dömd till brott. Tillämplig lag För att svara på din fråga så kommer jag att hänvisa till två olika lagrum, lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) och lag om belastningsregister (LBR). Lagen om belastningsregister reglerar bland annat hur länge ett brott finns kvar i belastningsregistret tills den tas bort (gallring). Vad som avgör hur länge ett brott är kvar i belastningsregistretDet som avgör hur länge ett brott är kvar i belastningsregistret är åldern på den som begår gärningen samt vilken påföljd som denne döms till (böter, fängelse, skyddstillsyn med mera). Eftersom du har haft körkort så utgår jag ifrån att du är över 18 år. Svar på din frågaOm man döms till brott och påföljden blir böter så är brottet kvar i registret i 5 år från och med att boten har dömts ut (17 § punkt 9 LBR). Om påföljden istället blir fängelse så är brottet kvar i registret i 10 år efter domen (17 § punkt 1 LBR). Brottet drograttfylla (rattfylleri) har böter och fängelse i högst 6 månader i sin straffskala (4 § 2 st TBL). Om det rör sig om grovt rattfylleri så ingår två års fängelse i straffskalan (4 a § TBL). SammanfattningFör att sammanfatta, om du döms till rattfylleri och får böter som påföljd så kommer brottet att stå kvar i belastningsregistret i 5 år, medans om du döms till rattfylleri eller grovt rattfylleri och får fängelse som påföljd så kommer det att stå kvar i belastningsregistret i 10 år. Om anmält brott inte leder till dom eller det blir en friande domOm det skulle vara så att ett anmält brott inte leder till någon dom så kommer det inte att registreras i belastningsregistret. Om det blir en friande dom (vilket innebär att man i domstolen inte dömer till brott) så registreras det inte heller i belastningsregistret. Om du vill läsa mer om gallringsreglerna så kan du göra det på Polisens hemsida. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning, Amanda Sivander

Kan man testamentera allt till en sambo? Krävs namnförtydligande eller personnummer från testamentsvittnena för att ett testamente ska vara giltigt?

2021-04-20 i Testamente
FRÅGA |Min avlidna faster har skrivit testamenterat att all kvarlåtenskap ska gå till hennes sambo. Hon har inga barn men har tre syskon i livet, Kan man testamentera allt till en sambo, borde inte de har rätt till en del av arvet? Testamentet är bevittnat av två personer men ingen namnförtydligande eller personnummer på dessa två finns med, borde det inte finnas med för att testamentet skall vara giltigt?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Jag kommer att börja med att svara på din fråga angående om man kan testamentera allt till en sambo. Sedan kommer att jag besvara din fråga om vad som krävs för att ett testamente ska vara giltig. För att svara på båda frågorna så kommer jag att använda mig av Ärvdabalken (ÄB) som reglerar arvsrätt och testamente. Kan man testamentera allt till en sambo?Som utgångspunkt så ärver inte sambor varandra, detta kan dock frångås genom ett testamente. En person är fri att testamentera bort allt de äger till vem dem vill, till exempel sin sambo i detta fall, så länge personen inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv). Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen (2 kap 1 § ÄB). De som tillhör första arvsklassen är den enda arvsklassen som inte kan göras helt arvlös, man kan alltså inte testamentera bort all sin egendom till någon annan om man har bröstarvingar då de alltid har rätt till sin arvslott (7 kap 1 § ÄB). Syskon till den avlidne tillhör den andra arvsklassen (2 kap 2 § ÄB). Syskonen faller därmed inte under första arvsklassen och har därför inte en rätt till arv, utan allt kan testamenteras till sambon. Vad krävs för att testamentet skall vara giltigt?Formkraven vid testamenteFör att ett testamente ska vara giltigt så måste vissa formkrav vara uppfyllda, om formkraven inte är uppfyllda så är testamente ogiltigt (13 kap 1 § ÄB). Formkraven för att ett testamente ska vara giltigt är (enligt 10 kap 1 § ÄB):Den ska vara skriftligI samtidig närvaro av två vittnen så ska testatorn underteckna handlingenVittnena behöver känna till att de bevittnar ett testamente men inte testamentets innehållUndertecknande av testamentet ska även ske av vittnenaSaknaden av namnförtydligande och personnummer För att lättare i framtiden kunna bevisa att allting har gått till på rätt sätt vid testamentets upprättande så är ett ytterligare råd att bland annat vittnenas namnförtydligande och personnummer även antecknas på testamentet. Syftet med råden är att det ska vara lättare att kunna identifiera vittnena (10 kap 2 § ÄB). Detta är dock endast praktiska råd och inte ett absolut krav som leder till att testamentet förklaras ogiltigt. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Vill du ha hjälp med att upprätta ett testamente så har du möjlighet att ta hjälp av våra kunniga jurister här på Lawline här. Med vänlig hälsning,