Vad händer vid stöld utan uppsåt?

2018-06-19 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har stulit klädesplagg för 4 800 kronor i en butik. Jag hade dem hängande på armen medan jag gick omkring i butik och tittade på skor och annat. Plötsligt kom jag på att jag måste skynda mig till mitt möte och gick då ut ur butik med kläderna, med prislappar på, helt öppet och utan att tänka mig för, jag blev bara så stressad över mitt möte att jag inte tänkte på vad jag gjorde. Jag blev förhörd av polis på plats och försökte svara på deras frågor, bland annat erkände jag stöld, eftersom jag ju förstår att jag inte får gå ut ur butik med varor som inte är betalda, men samtidigt hade jag inget uppsåt, jag blev bara stressad och tänkte mig inte för, jag går ofta omkring med jackor och annat hängande på armen. Tas uppsåt med i bedömningen av straffet? Finns det någon chans till strafföreläggande i och med att kläderna var så dyra?Att jag har erkänt, är det till fördel eller nackdel? Jag hade inte uppsåt att stjäla, samtidigt har jag ju uppenbart gjort det, i lagens mening. Kan tillfälligt stresspåslag, som kan dokumenteras av min psykiatriska historia vägas in i åklagarens bedömning? När ärendet väl är registrerat hos polisen, och de ska sammanställa för att skicka till åklagaren, kan polisen själv, eller butiken, lägga till andra uppgifter om stölden, som jag inte vet om? Dvs, kan de addera information om brottet som de vet om, men som jag inte själv har vetskap om, eftersom de har övervakningskameror? Jag är gift, fast arbete, två barn, vägs det in hos åklagare?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer i mitt svar att utgå ifrån att du talar sanning, och att du inte i din fråga förskönat varken dina avsikter eller ditt handlande. Därutöver tolkar jag din fråga som att du glömde att kläderna inte var dina, och gick ut ur butiken som en följd av plötsligt tanklöshet. Jag tolkar vidare det som att du erkänt de faktiska omständigheterna (d.v.s vad som har hänt) men att du inte erkänt att du hade för avsikt att faktiskt stjäla kläderna (eftersom du inte hade det).Du är misstänkt för stöldAv din fråga, framgår att du är misstänkt för stöld (8 kap 1 § brottsbalken, hädanefter BrB). Stöld består av att en person i) olovligen tager ii) vad annan tillhör, iii) med uppsåt att tillägna sig det. Det krävs också att iv) tillgreppet innebär skada. Alla fyra rekvisiten (förutsättningarna) måste vara uppfyllda, för att det skall vara fråga om stöld. Innan jag går vidare med något annat, skall jag först och främst utreda om du överhuvudtaget gjort dig skyldig till stöld. Har du olovligen tagit vad annan tillhör och därigenom orsakat skada?Du har tagit ett antal klädesplagg, och fört ut dem från en butik. Att ta föremål (t.ex kläder) i en butik och föra dem ur butiken utan att ha betalt för dem, är i regel tillräckligt för att någon skall anses ha "olovligen tagit vad annan tillhör". Det är uppenbart att ett sådant tillgrepp innebär skada för butiken. Värdet av kläderna är vidare så högt, att brottet inte kan anses som ringa (8 kap 2 § BrB). För att gärningen skall vara brottslig, krävs uppsåtFör att en viss gärning skall vara straffbar, krävs som huvudregel uppsåt. Med uppsåt förstås, förenklat, att gärningsmannen hade för avsikt att begå brottet (1 kap 2 § BrB). För att ditt agerande skall vara brottsligt krävs dessutom, som redan nämnts ovan, att du hade uppsåt att tillägna dig de tagna kläderna. Innebörden av detta, är (återigen förenklat), att det för straffansvar (d.v.s för att det skall vara brottsligt) krävs att din avsikt med att ta kläderna, var att kläderna skulle bli dina. Du har inte haft uppsåt, och därför inte gjort dig skyldig till ett brottAv din fråga framgår att du, under ett par sekunders obetänksamhet och stress, sprang ut ur butiken med kläder slängda över din arm. Vad som skedde därefter framgår inte riktigt av din fråga. Jag kommer därför att utgå ifrån att du (eller alternativt någon annan person på plats) mycket kort efter att du kommit ut upptäckte vad som skett, och att du därefter frivilligt (d.v.s utan att någon höll fast dig tills polisen kommer eller grep dig eller liknande) stannade kvar för att reda ut vad som hänt.För att stöld skall vara brottsligt, krävs som sagt s.k tillägnelseuppsåt (avsikt att kläderna skall bli dina). Du har förvisso gått ut med kläderna ur butiken, men enligt frågan så gjorde du inte detta för att sno kläderna; utan för att du helt enkelt gjorde ett ärligt misstag, och under några sekunds obetänksamhet glömde att du hade dem över armen. Om så är fallet, så innebär det att du inte tog kläderna ur butiken med något som helst uppsåt att de skulle bli dina. Du har följaktligen inte gjort dig skyldig till stöld. Något straff för stöld bör därför inte utgå. Finns det risk att du straffas ändå?Människor som anklagas för stöld eller snatteri från en butik, slänger regelmässigt fram invändningar av typen "jag hade glömt att jag hade godiset i fickan", "jag gjorde ett misstag" eller något liknande. Den invändningen håller naturligtvis inte alltid, och jag kommer därför nu att försöka bedöma om bevisläget i ditt fall är så pass dåligt för dig att du löper risk att straffas för brottet, fastän du inte "objektivt" hade uppsåt.I ett brottmål är det åklagaren som har hela bevisbördan. Det är alltså åklagaren som skall ställa det utom rimligt tvivel (ett mycket högt krav på bevisningen d.v.s) att du hade uppsåt att tillägna dig kläderna. Flera omständigheterna talar enligt min mening till din fördel. För det första, hade du kläderna helt öppet över armen. Vanligen när man stjäl saker ur en affär, försöker man dölja stölden så att den inte upptäcks. Att du inte gjort det talar i det här fallet för att du, precis som du säger, glömde att du hade kläderna över armen. För det andra stannade du frivilligt kvar och förklarade att du inte hade för avsikt att stjäla kläderna. Även om inte alla som blir påkomna med "riktig" stöld omedelbart springer iväg, så antyder även detta att du inte hade för avsikt att stjäla kläderna egentligen.Sist men inte minst, har du (såsom jag förstår dig) intyg från psykiatriker eller liknande, som bekräftar att du är en stressad person, och att du (likt många andra) blir lite "enkelspårig" när du är stressad. Även detta talar för att du inte haft uppsåt i förhållande till stölden. Sammanvägt är min bedömning att åklagaren har en klurig uppgift, om han skall försöka ställa det utom rimligt tvivel att du verkligen hade för avsikt att kläderna skulle bli dina, och att du inte bara begick ett misstag. Jag känner dock inte till alla omständigheter, och vågar därför inte uttala mig med säkerhet. Polisen kan använda information som enbart de har i sin bedömningDu undrar i din fråga om polisen i sin bedömning kan använda information de har som inte du har tillgång till. Svaret är att polisen givetvis kan göra bruk av information som du inte har tillgång till när de utreder brottet; om brottet går till åtal har du dock rätt att ta del av förundersökningen (som polisens utredning kallas).Kort angående strafföreläggandeDu har, såsom jag bedömer saken, inte begått ett brott. Omständigheterna visar också i viss mån på att du inte gjort dig skyldig till något brott. Något strafföreläggande bör därför inte bli aktuellt. Om ett strafföreläggandet ändå skulle skickas till dig, så borde du inte godkänna det. SammanfattningDu har enligt min bedömning inte gjort dig skyldig till stöld, eftersom du inte hade tillägnelseuppsåt när du tog kläderna. Jag anser inte heller, utifrån vad jag fått reda på i frågan, att omständigheterna talar mot dig på ett sådant sätt, att det finns någon större risk att du blir straffad av en domstol. Om ett strafföreläggande utfärdas, så borde du därför inte godkänna det. Jag hoppas att svaret är till hjälp!Lyckönskningar och hälsningar,

stöld från butik vid glömska?

2018-05-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Var i en närliggande affär idag skulle inte handla så mycket. Jag tog två små plastpåsar för att ha mina varor, handlade även en färsk Pizza på extra pris, som jag bar i handen. Jag tog även en skagenröra 69 kr på burk som jag höll i handen under pizzan eftersom det var lättare att bära så. Sedan ringer det och skickas sms i min mobil som jag har i väskan framtill. Jag har den alltid öppen när jag har den fram så jag kan svara om det ringer o så att jag hör när det kommer meddelande som i detta fall. Jag blir tvungen att ställa i från mig det jag har i händerna, och skagenröran hamnar i väska utan att jag tänker på det. Jag går runt lite i affären. Därefter går jag till kassan för att betalar mina varor .Jag ska till att gå ut i från affären och en kontrollant kommer fram och säger att jag tagit något röran och lagt i väskan, varpå jag säger nej först och tittar i väskan och upptäcker att den ligger där som jag glömt Vi går då in i ett angränsande rum och hon säger då i samma veva att hon sett mig tagit en korv vid något tidigare tillfälle och att hon har det på film. Nu äter jag inte korv! Varför konfronterade hon inte mig då om hon nu var så säker? Jag har aldrig tagit något och skulle även aldrig göra det. Jag är inte straffad för något, är 69 år och handlar nästan varje dag i samma affär så det känns väldigt obehagligt och jag hade verkligen inte uppsåt till att stjäla. Hon tillkallade polisen som jag informerade om händelsen ovan och att jag inte hade uppsåt till att stjäla, utan att detta hela skedde av ren glömska eller hjärnsläpp. Vad händer nu kan man undra? Man är ju rätt skärrad.
Fredrik Vogel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om det finns en risk att du blir straffad för den stöld som butiksmedarbetaren menar att du har utfört, både vad gäller korven och vad gäller skagenröran?Reglering av stöldBrottet stöld finns föreskrivet i 8 kap. 1§ Brottsbalken. Även om det inte framgår i paragrafen så är det precis som du säger att det krävs uppsåt för att föröva en stöld. Det finns ett krav på tillägnelseuppsåt, vilket betyder att du ska ha uppsåt att tillägna dig varan, utan att betala för den. Om du faktiskt inte vetat om att skagenröran trillade ner i väskan när du gick ut från butiken så har du självklart inget uppsåt att stjäla den. Många andra brottstyper är kriminaliserade också på oaktsamhetsstadiet, men inte stöld. Vad gäller korven säger medarbetaren att hon har dig på film när du stjäler korv. Om du vet med dig om att du inte äter korv, går det såklart inte att döma dig för något sådant brott. Bevisbördan i brottmålI brottmål är det åklagaren som bör bevisbördan för att den tilltalade har begått brottet. Vidare är beviskravet strängt av den anledningen att man inte accepterar felaktiga domar. Vid lindriga brott kan beviskravet i och för sig sänkas något, men det är fortfarande relativt högt. Med andra ord är det åklagaren som ska styrka att du hade uppsåt till att stjäla korven och skagenröran. Vad gäller korven bör den film som medarbetaren i butiken hänvisar till vara ett viktigt bevis.SammantagetSammanfattningsvis tycker jag inte att du ska oroa dig för den stöld som personalen i butiken har anklagat dig för. Det är klart att sannolikheten för ett händelseförlopp att skagenröran råkar trilla ner i väskan är ganska liten. Men den finns trots allt och det kan inte uteslutas att det gått till på det sätt som du påstår. Med tanke på de relativt höga beviskraven i brottmål tycker jag inte du bör oroa dig över att bli fälld för något stöldbrott.Det ska också noteras att för att du ska bli fälld för något brott så måste åklagaren bestämma sig för att väcka åtal. Hoppas att mitt svar hjälpte dig!

Medhjälp till ringa stöld

2018-05-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej3 ungdomar varav 1 min dotter går in på ett varuhus och den ena stjäl en pincett .Vad händer med de andra 2?Vi har fått kallelse till socialen då min dotter enligt polisen stal en pincett. Det var dock hennes kompis som tog den.Blir alla 3 dömda?
Signe Lundgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!StöldenStölden är med största sannolikhet att betrakta som ringa då en pincett inte har ett så högt värde, enligt 8 kapitlet 2 § brottsbalken. Viktigt att påpeka är att ungdomar under 15 år inte är straffmyndiga och därmed inte får dömas till någon påföljd (straff) enligt 1 kapitlet 6 § brottsbalken. Flickorna kan därmed inte dömas för stölden om de är under 15 år. Medhjälp till stöldAv 8 kapitlet 12 § brottsbalken samt 23 kapitlet 4 § brottsbalken, framgår det att den som underlåter att avstyra en stöld eller på annat sätt passivt eller aktivt främjat brottet ska dömas för medhjälp. I 23 kapitlet 5 § brottsbalken framgår det att om medhjälpandet är att anse som ringa ska personen inte dömas för ansvar. Detta är för mig svårt att uttala mig om, då jag inte vet alla omständigheter och vad polisen har för uppgifter. Om alla tre blir dömdaDet är viktigt att komma ihåg att vara misstänkt för ett brott är inte detsamma som att vara åtalad. Polisen måste samla in så mycket bevisning så att åklagaren kan väcka åtal. Sedan för en fällande dom måste det vara stärkt utom rimligt tvivel att personen har begått brottet. Som jag tidigare nämnt är det svårt att ge ett tydligt svar, men jag hoppas att du fått vägledning. Om du skulle ha någon ytterligare fundering är det bara att du ställer en fråga till. Vänliga hälsningar,

Stöld av fotboll

2018-05-09 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,För ett år sedan min son blivit bestulen på sin fotboll. En sådan boll går ej att köpa, varken i Sverige eller någon annanstans. Den 12 april 2017 Min son var på fotbollsträning och kom hem väldigt ledsen. Någon har tagit bollen ur hans ryggsäck som låg på marken under trängningen.Igår (ett år efter) kom sonen hem från träning och sa att han såg en kille som hade hans boll på fotbollsplanen. Kille påstod att det var hans boll men kunde inte svara på vad han har fått den ifrån. Vill tillägga att vi skrev min sons namn på bollen när han har fått den, igår när han berättade att om att han såg den, så istället för namn var det bara ett svart sträck (såg ut som att någon suddat bort hans namn).Min fråga är hur vi kan få pojkens föräldrar att ta ansvar för att deras son har stulit, och hur vi kan få tillbaka bollen? Kan man göra en polisanmälan ett år efter ? Nu när vi vet vem som har tagit den?Tacksam för svar
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ni ska göra för att få tillbaka den stulna fotbollen.Det första jag skulle råda er att göra är att prata med föräldrarna till killen som tagit fotbollen och förklara vad som har hänt. Förhoppningsvis ger dom då tillbaka fotbollen och ber om ursäkt.Om problemet inte skulle lösas genom att prata med föräldrarna kan ni göra en polisanmälan. Fotbollen har blivit stulen och det är ett brott enligt 8 kap 1 § brottsbalken. Beroende på hur mycket fotbollen är värd kan det klassas som ringa stöld eller stöld. Detta spelar roll för preskriptionstiden. Att ett brott preskriberas innebär att det gått så pass lång tid att du inte längre kommer kunna straffas för brottet. För ringa stöld är preskriptionstiden 2 år och för stöld gäller istället 5 år (35 kap 1 § brottsbalken). Oavsett om det klassas som en ringa stöld eller stöld så har det endast gått ett år vilket innebär att det inte är försent att polisanmäla. Du kan polisanmäla stölden genom att ringa polisen på telefonnumret 114 14 eller så kan du anmäla på polisens hemsida.Det ska tilläggas att jag avråder er från att försöka ta tillbaka fotbollen utan samtycke från pojkens föräldrar eller med hjälp av polisen. Att försöka ta tillbaka fotbollen kan utgöra ett brott som kallas självtäkt som begås om en person rubbar något som är i annans besittning för att själv taga sig rätt (8 kap 9 § brottsbalken). Det spelar ingen roll om saken är stulen och det är den rätte ägaren som tar tillbaka saken.Sammanfattningsvis är mitt råd att försöka prata med föräldrarna och om inte det löser problemet så gör en polisanmälan, det är inte försent.Hoppas du fått svar på din fråga och att sonen får tillbaka fotbollen!Med vänliga hälsningar,

Begäran om att få tillbaka nycklar innan skilsmässa

2018-06-06 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Får en make begära nycklar tillbaka av utflyttad fru ( inte skilda ännu) som ännu inte tagit alla sina tillhörigheter. Det är en hyreslägenhet! Paret har varit gifta snart 11 år.
Frida Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om frun fortfarande står på lägenheten så har hon rätt att ha en nyckel. Om frun inte längre står på lägenheten så kan maken självklart testa att begära tillbaka nyckeln då hon inte längre står på lägenheten, och som jag tolkar det, inte heller är den som ska bo där framöver. Däremot så finns det inget rättsligt stöd till att få tillbaka nyckeln i det här fallet. Frun har fått tillgång till nyckeln, från start, på ett sätt som inte var olovligt, hon har alltså inte tagit nyckeln utan tillåtelse. Det finns därför inga brott, som exempelvis stöld, som kan aktualiseras då det krävs att egendom tagits olovligen. Om maken inte lyckas få tillbaka nyckeln och känner sig otrygg i det så kan han tala med sin hyresvärd om att han vill byta lås, om frun inte längre står på lägenheten. Jag tror dessutom att hyresvärden kommer se det som en borttappad nyckel om maken inte får tillbaka den och därmed byta låset. Maken kommer förmodligen få stå för kostanden av det. Hoppas du fick svar på din fråga!

Straff för stöld och konsumtion av brott

2018-05-29 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!En bekant har blivit anklagad för stöld av mediciner på sitt förra jobb, de hittade kvarglömda mediciner från patienter i hens jobbskåp. Personen ifråga menar att medicinerna som hittades har varit bortglömda från andra kollegor på olika ställen på jobbet och hon har därför plockat undan dem i sina fickor så att andra icke-behövane patienter inte ska konsumera dessa. Hen har sedan lagt medicinerna i sitt jobbskåp på den översta hyllan och har sedan glömt bort att rapportera dessa ( medicinerna är från olika datum under ett årsperiod.). Jobbet menar att detta är ett avsiktligt fel och påstår att hen kanske har sålt medicinerna ''på gatan''. Hen har blivit anklagad för stöld. Medicinerna är narkotika klassade. Hen har nu blivit kallad till rättegång, vad kan straffet komma att bli? Kan personen få fängelse för detta samt böter? Vad betyder ''brottet konsumeras av ett annat brott''?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Straffet för stöld är fängelse upp till två år (se Brottsbalken 8 kap. 1 §). Vad straffet blir är svårt att säga utan att veta mer om åtalet. För att man ska dömas till fängelse brukar det krävas att brottet har ett straffvärde på minst ett år, annars döms man till ett lindrigare straff som ex. villkorlig dom kombinerad med böter.Att ett brott konsumeras av ett annat betyder att man har begått flera brott genom samma gärning och bara straffas för det ena brottet. Ex. om man misshandlar någon så att den avlider så kommer man inte dömas för både misshandel och mord/dråp utan endast det grövre brottet. I din fråga misstänker jag att ett ringa narkotikabrott (eftersom medicinerna är narkotikaklassade) konsumeras av stöldbrottet. Jag utgår från att det handlar om ringa narkotikabrott eftersom narkotikabrott av normalgraden har en högre straffskala än stöld. Detta talar också för ett lägre straff för stöldbrottet eftersom det då sannolikt rör sig om mediciner till ett lägre värde.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Ex-partner olovligen behållt hemnycklar

2018-05-17 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej jag har lånat ut min dörrnyckel till min fd pojkvän detta sedan snart 1 år. Då vi ej ses längre sedan 6 månader och efter massor av sms, och obesvarade telefonsamtal så har jag ej fått denna tillbaka. Han skrev till senast till mig för 1 månad efter lång tystnad och obesvarade samtal och sms att jag skulle få nyckeln vilket jag ej har fått. Hans nummer går ej att spåra och han svara ej på samtal eller sms sedan 1 månad.Känner mig väldigt otrygg då jag ej kan nå honom eller annan anhörig i mitt hemVad gör jag?Med vänlig hälsning,
Frida Gustafsson | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att du känner dig otrygg i denna situation. Då du tidigare har lånat ut nyckeln till honom så har inget olovligt tagande skett och något brott är i det här fallet därför inte aktuellt. Brotten stöld, egenmäktigt förfarande m.m. kräver att nycklarna olovligen tagits. (Se brottsbalken 8 kap.)Det jag råder dig att göra är därför att byta lås så endast du har nycklarna till ditt hem och så att du kan känna dig trygg igen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Stöld och olika grader av stöld

2018-04-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Vad säger lagen om stöld?
Lovisa Sidén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om stöld finns i 8 kap brottsbalken som du hittar här.För att kunna bli dömd för stöld krävs det att man har tagit något olovligt som tillhör någon annan och att man har uppsåt att tillägna sig den samt att tillgreppet innebär skada, 8 kap 1 § Brottsbalken. Med skada avses ekonomisk skada, skadan ska ligga i själva tillgreppssaken. Värt att uppmärksamma, vilket kan skapa en viss förvirring är att tillgrepp av exempelvis ett kontokort är inte stöld så länge du inte använder kortet för att ta ut pengar eller handla för det. Detta beror på att domstolarna har ansett att kortet i sig inte har något värde. Det måste med andra ord gå att sälja tillgreppssaken på en legal marknad. Ringa stöldDet finns olika svårighetsgrader för stöld. Om det är ett mindre värde så kan man bli dömd för ringa stöld som oftast betecknas som snatteri 8 kap 2 § brottsbalken .Om man tar något/några saker som sammanlagt uppgår till ett värde på över 1000 kr kan man dock istället bli dömd för stöld, se rättsfallet NJA 2009 s. 586. Skillnaden mellan att bli dömd för stöld eller snatteri /ringa stöld är bland annat beroende av värdet på det man tar men det är inte nödvändigtvis avgörande.Grov stöldI 8 kap 4 § brottsbalken framgår det att vid bedömningen om brottet är grovt ska det särskild Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om tillgreppet har skett efter intrång i bostad eller annat liknande boende, om det avsett sak som någon bar på sig eller hade i sin omedelbara närhet, om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.Till grov stöld räknas bland annat bostadsinbrott där man har fått med sig egendom, väskryckningar och fickstölder samt om stölderna är organiserad eller om man exempelvis har haft med sig vapen eller andra farliga hjälpmedel för brottets utförande. Till grov stöld hör även om man har utnyttjat en skyddslös person eller på annat sätt orakat allvarligt personligt lidande eller obehag, hit hör exempelvis stöld mot äldre, sjuka eller personer med olika funktionsvariationer. Även vid grov stöld kan värdet på det bestulna få betydelse. I praxis anses skillnaden mellan stöld och grov stöld vara beroende av om värdet på det bestulna är över eller under 5 x prisbasbelopp (för nuvarande 200 000 kr). Med vänliga hälsningar,