När fullbordas snatteri?

2019-07-18 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej ! Jag har en tjej kompis som snodde ett värde av 144kr och Inan hon gick ut butiken så var hon stoppade av ett personal som var runt omkring och frågade om hon skulle betala för den sak hon hade gömt i påsen. Hon ändå köpte de hon skulle köpa så dom har hennes ( fullständiga namn ) från kortet, och gav tillbaka den sak hon snodde. Sen sa personalen " jag skulle ha kunnat ringa polisen, men.. " hon säger att hon vara bad om förlåtelse och gick snabbt ut butiken. Men hon är jätte orolig om vad kan hon förvänta sig av detta. Hon mår så dålig för hon har permanent uppehållstillstånd hon har aldrig gjort det tidigare och hon ska resa till USA inom 1 vecka hon är orolig om hon kommer att få prick på belastningsregister och eller att dom nekar henne att resa / komma tillbaka till Sverige. Hon har permanent uppehållstillstånd och svensk barn hur kan de påverka henne. Tacksam för hjälpen .
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga hade din kompis lagt ner något i en påse och blev stoppad innan hon lämnade butiken. Hon betalde för varorna efter uppmaning från personalen.Fullbordas inte brottet rör det sig inte om en brottslig handling. Försök till ringa stöld är inte straffbart. Enligt praxis fullbordas brottet först när kassan passeras (jfr NJA 1965 s. 398). Då din kompis, som jag förstår det, inte passerat kassan utan blivit stoppad dessförinnan och betalt för varorna har hon inte gjort sig skyldig till något brott. Då din kompis inte gjort sig skyldig till brott kommer hon inte att få någon anteckning i belastningsregistret och det kommer heller inte att påverka hennes resa till USA.Vänligen,

Egenmäktigt förfarande?

2019-07-02 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej Lawline! Min ex sambo ska hämta bort sina saker från ett vindsförråd i ett 4 familjs hus. Jag vill att han kommer hit ensam, men han vill ta med sin nya kvinna! Är det egenmäktigt förfarande att mota henne vid ytterdörren?
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Egenmäktigt förfarande är ett tillgreppsbrott brott som regleras i 8 kap. 8 § Brottsbalken. Bestämmelsen tar sikte på situationer där en person olovligen tar eller använder något, d.v.s. en sak, som tillhör någon annan. Den i frågan beskrivna situationen omfattas således inte av det straffbelagda området. Du har däremot ingen skyldighet att släppa in personen i din bostad och denne har inte heller någon rätt att tränga in i din bostad. Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning,

Anklaga anställd för stöld av dator samt krav för att sparka denne pga. stölden

2019-06-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hejsan,Jag jobbar för ett företag som har Mac datorer värda 25,000kr på kontoret. Nyligen försvann en av dessa datorer från arbetsplatsen och när vi kollar på säkerhetskamerorna ser vi att en arbetare (som inte jobbar vid Mac datorerna) tar en av dem och går in i ett separat rum med den, han kommer sedan ut tomhänt och går hem. Denna arbetare har alltså ingen legitim anledning att ta denna dator då det inte är hans och han jobbar inte med den. Denna dator försvinner alltså sedan men vi kan inte bevisa att han lämnat kontoret med den då det enda vi ser är att han går in med den i ett separat rum och sedan kommer ut tomhänt. Vi har inte heller några vittnen som kan vittna om stölden, men som sagt var han den sista personen som sågs med datorn innan den försvann. Går det att anklaga honom för stöld? Om inte kan vi sparka honom för detta?Tack för all hjälp!
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går helt klart att anklaga personen för stöld utifrån detta scenario. När den anställde tar datorn tillgriper denne olovligen något som tillhör annan (arbetsgivaren), vilket också innebär ekonomisk skada för denne. Själva handlingen du beskriver i din fråga utgör således en stöld (8 kap 1 § Brottsbalken). Dock är det alltid svårt att sia kring huruvida personen i en rättegång verkligen kommer bli dömd. Vid rättegång är det upp till åklagaren att bevisa att personen är skyldig utom allt rimligt tvivel (man brukar tala om cirka 98 % sannolikhet för att stölden verkligen ska ha ägt rum). Det är onekligen ett högt krav, men utifrån information i din fråga finns det ju egentligen ingen annan förklaring till varför datorn är borta. De faktum att personen fångats på kamera torde också väga tungt som bevisning i sammanhanget (egentligen också ha ett bättre bevisvärde än om vittnen sett personen gå iväg med datorn). Således anser jag att det finns förutsättningar att anklaga personen för stöld utifrån scenariot i din fråga, och även rimliga förutsättningar att denne ska bli dömd för stölden .Däremot skulle jag absolut inte rekommendera att sparka personen innan fällande dom. Om personen blir dömd för stöld i en domstol kan ni absolut sparka denne, men att göra det innan dess vore att själva agera era egna "domare" i saken och indirekt "döma" personen för en stöld ni inte ens vet om denne begått. Detta skulle kunna leda till att ni får betala ett stort skadestånd om den sparkade väljer att dra denna "sparkning" inför arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen skulle aldrig godkänna det faktum att en arbetsgivare väljer att sparka en person för scenariot du beskriver i din fråga utan en fällande dom för stöld. Det ni ska göra är alltså att: steg 1=invänta fällande dom (stöld), steg 2=sparka personen efter den fällande domen. Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!

Hur mycket böter kommer jag få för ringa stöld?

2019-06-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. jag blev tagen av en väktare när jag snattade. han kallade in polisen och dom anmälde brottet. Jag erkände såklart brottet på plats. efter 2 veckor fick jag hem ett brev där det står "underrättelse om beslut" längre ner står det att jag inte kommer dömas till ett hårdare brott än böter. det har gått 1 vecka sen jag fick hem brevet. kommer det komma hem ett till papper där det står hur mycket jag kommer betala i böter? och när kommer det komma? eftersom dom redan har bestämt att jag ska dömas till böter borde det inte ta 1 vecka att få hem brevet? eller kan det ta flera månader? det jag snattade låg exakt på 50 kr och det var i en matbutik. jag hade fyllt 18 för lite mindre än 1 månad sen. ungefär hur mycket borde min böter ligga på?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Till att börja med är det bra att veta att brottet ''snatteri'' ändrat namn till ''ringa stöld''. Du kommer att få hem ett inbetalningskort där det står belopp och vilken summa du ska betala. Exakt när du kommer få det är svårt att svara på, beroende på hur mycket åklagaren har att göra så kan det antingen dröja ett tag eller så kan det gå snabbt.Det är svårt för mig att avgöra exakt hur mycket du ska få i böter då jag inte känner till alla omständigheter som behövs för bedömningen t.ex. om du blivit straffad förut m.m. Vid mindre förseelser döms penningböter ut, vid allvarligare använder man istället dagsböter. Reglerna om böter kan utläsas i 25 kap Brottsbalken (BrB).Dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst 30 dagar och högst 150 dagar . Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med 50 till och med 1000 kr, 25 kap 2 § BrB.Penningböter skall bestämmas till lägst 200 kr och högst 4000 kr. Penningböter är ett fast belopp som är lika för alla, medan dagsböter döms ut i förhållande till din inkomst, 25 kap 3 § BrB.I RH 1996:90 hade någon snattat för 86 kr och fick 30 x 40 kr= 1200 kr i dagsböter som påföljd.I RH 1993:126 blev påföljden penningböter 300 kr för en person som snattat för 53 kr.Du nämner att du begått ringa stöld för 50 kr, därför skulle jag tro att du kommer få ett bötesbelopp runt c:a 300 kr. Om du får en summa som är mycket högre än 300 kr bör du överklaga boten och hänvisa till rättsfallen.Önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Vilket skydd har jag om jag blivit anklagad för stöld?

2019-07-03 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag har varit behjälplig att mata en väns katt. Även ägarens vuxna dotter hat haft tillträde till lägenheten och har varit där. Nu kom min vän hem och upptäcker att hon blivit bestulen på dyrbara smycken.Detta känns fruktansvärt då jag så klart blir huvudmisstänkt kan omöjligt bevisa min oskuld. Vad har jag för stöd/skydd i ett sådant läge?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar det är du misstänkt för att ha bestulit din väns smycken. Huruvida polisanmälan har skett framkommer inte. Om en polisanmälan sker inleds det en förundersökning. Under förundersökningen utreds brottet och det kan t.ex. ske förhör och inhämtning av annan bevisning. Det "skydd" du har i det hela är att även om du skulle vara misstänkt har du ingen skyldighet att bevisa din oskuld. Om åklagaren anser att det finns tillräcklig bevisning för en fällande dom ska vederbörande väcka åtal mot dig. I en domstolsförhandling är det åklagaren som har bevisbördan och har en skyldighet att frambringa sådan bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att du utfört brottet. Vänligen,

Kan man dömas för butiksstöld i efterhand?

2019-07-01 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Min kompis tog en locktång för 2500kr i en butik. Det var kameror uppe där man säkert kan se kan se att hon tar den från hyllan. Dock var det troligtvis ingen kamera som kunde se när hon väl la ner den i sin väska. Hon tog med sig plattången ut ur butiken utan att bli upptäckt, men min fråga nu är om hon kan bli dömd för det i efterhand om personalen upptäcker att varan är borta och kollar sina kameror? Hur fungerar det rent generellt att bli dömd för butiksstölder som upptäcks i efterhand?Mvh,Orolig kompis
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att olovligen ta något som tillhör någon annan, med uppsåt att tillägna sig det döms om tillgreppet innebär skada för stöld till fängelse i högst två år (8 kap. 1 § Brottsbalken, BrB). Gränsen mellan ringa stöld (det som kallas snatteri) och stöld av normalgraden går enligt praxis vid 1.000 kronor. Att stjäla en locktång värde 2.500 kronor innebär således stöld av normalgraden.Ett brott med högst två års fängelse i straffskalan har en preskriptionstid om fem år (35 kap. 1 § BrB). Preskription innebär att en gärningsman inte längre kan ställas till svars för brottet. För din kompis innebär det således att hon kan ställas till svars upp till fem år efter att hon utförde stölden.Om din kompis blir misstänkt för brottet och även åtalad är det upp till åklagaren att presentera sådan bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att hon utfört brottet. Som bevisning kan t.ex. film från videoövervakning användas, men även annat, t.ex. vittnen. Det torde inte vara tillräckligt att man kan se att hon tog locktången från hyllan, hon kan ju mycket väl ha köpt den eller lagt den någon annanstans. Det hade sannolikt inte varit tillräckligt med en film som visade att hon lade ner den i en väska. Det krävs i sådana fall snarare att det finns film på när hon går ut med den och fullbordar stölden, eller att det finns vittnen om det. Exakt hur stor risk det är att din kompis döms kan jag tyvärr inte svara på, däremot är det fullt möjligt att bli åtalad och dömd upp till fem år efter att stölden utfördes; om det finns tillräckliga bevis.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Arvegods som hamnar hos någon icke-arvsberättigad och anmälan om brott

2019-06-27 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Lovisa Stenbacka svarade på mitt ärende angående en guldklocka. Jag har en följdfråga. Jag undrar om inte min kusin har gjort sig skyldig till stöld eller egenmäktigt förfarande när han tog guldklocka, som i det läget tillhörde min mamma. Jag vill veta då jag ämnar åka till Finland och göra en polisanmälan om detta.
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innan jag försöker besvara din fråga vill jag klargöra att vår kompetens på Lawline främst kommer från en svensk juristutbildning, som i princip uteslutande studerar och fokuserar på svensk rätt. Utan att veta något närmare om finsk rätt har jag hört att det finns många likheter mellan den svenska och den finska juridiken, men med det sagt kan det ändå finnas diskrepanser. Eftersom finsk rätt inte ingår i den svenska juristutbildningen kommer jag att enbart utgår ifrån den svenska juridiken i frågebesvarandet, eventuella diskrepanser behöver du ta reda på själv eller vända dig till en finsk jurist för att vara på den säkra sidan.Som min kollega tidigare har besvarat bör den här guldklockan ha hamnat hos din mamma efter din morbrors arvskifte, förutsatt att din yngre morbrors fru inte var i livet och förutsatt att det inte fanns något testamente som erkände kusinen rätten att få klockan. Om din mamma var den rätte ägaren har kusinen tagit klockan ur din yngre morbrors dödsbo olovligt.Frågan om din kusin har gjort sig skyldig till stöld eller egenmäktigt förfarande är dock upp till domstolen att bedöma. När du anmäler ett brott i Sverige måste du förklara vad som har hänt och då rubricerar polisen brottet. Om en åklagare väljer att väcka åtal så kommer åklagaren att göra en bedömning av vilket av brotten som den bäst kan vinna framgång med. Det är dock upp till åklagaren att göra bedömningen. Du behöver alltså inte ha klart för dig vilket av brotten det rör sig om när du/din mamma gör anmälan, men du/din mamma behöver kunna backa upp att ett brott har begåtts. Svenska åklagare väcker inte åtal om de inte bedömer att de kan vinna framgång med åtalet. Detta innebär att ju bättre bevisning ni har desto större är chansen att polisanmälan leder till väckt åtal. I det här fallet rör det sig om ett lösöre och ni behöver då kunna bevisa att din mamma är ägare till den och att kusinen olovligen har tagit det. Den bästa bevisning som ni har att tillgå i ett sånt här fall är t.ex. boupptecknings- och bodelningshandlingar, där det framgår att din mamma är arvinge, men att klockan inte återfanns vid arvsskiftet. Samt bevisning som stödjer att ni misstänker att det är just kusinen som har tagit den. Det som man också behöver vara uppmärksam på är preskription, både vad gäller arvet och brotten. Enligt 16 kap. 4 § ärvdabalken preskriberas arv efter "tio år från dödsfallet eller, om hans rätt inträder först vid senare tidpunkt", preskriberas arvet tio år från den tidpunkten. Brott preskriberas däremot beroende på hur långt fängelsestraff som är föreskrivet i lagtexten. För stöld föreskrivs fängelse i högst två år, enligt 8 kap. 1 § brottsbalken. Enligt 35 kap. 1 § brottsbalken innebär det att stöld preskriberas efter 5 år. För egenmäktigt förfarande föreskrivs fängelse i högst ett år, enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. Detta innebär att egenmäktigt förfarande preskriberas efter två år, enligt 35 kap. 1 § brottsbalken. Vänligen observera att detta är de svenska straffskalorna och preskriptionstiderna.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Jag tog en handväska som stog bortglömd för att återlämna och det blev en polisanmälan. Vilket straff kan jag få?

2019-06-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag jobbade för en matleveransföretag och väntade på maten. Jag har tidigare hittat saker som jag fick belöning för när jag återlämnar dem. Jag såg att en handväska stog bortglömd i ett hörn och tänkte att den kan jag också få belöning för det var d jag tänkte då ( inser att jag tänkte fel). Så jag stoppade den i leveransväskan och då kom en kvinna och sa : den är min. Så jag gav den till henne. Jag gick tillbaka till restaurangen och frågade om det blev en polisanmälan och det blev det. Undrar vilket straff jag kan få...mvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar vad du kan få för straff för att ha tagit och stoppat en handväska i den leveransväska du använder i ditt arbete för att leverera mat. Regler om brott och straff finns framför allt i Brottsbalken (BrB). Jag förstår att det känns jobbigt att en polisanmälan har gjorts mot dig när du endast menade att återlämna handväskan till dess rätta ägare. Förhoppningsvis behöver inte anmälan leda till att du åtalas för något brott i domstol men jag ska ändå förklara nedan vad som är troliga brott och straff om det blir en domstolsprocess. Du kan dömas för stöld för vilket straffet bör bli högst några månader i fängelseDu skulle enligt min bedömning framför allt kunna dömas för stöld om en domstol tycker det är bevisat att din avsikt varit att ta handväskan för att behålla den. Straffet för stöld är fängelse i upp till två år (BrB 8 kap. 1 §). Normalt blir straffet dock aldrig högre än fängelse i sex månader och är inte situationen så allvarlig bör straffet bara bli någon eller några månader. Även om du skulle dömas till någon månad i fängelse är det inte alls säkert att du faktiskt får spendera tid på en fängelseanstalt. Är du tidigare ostraffat kan du troligtvis istället få villkorlig dom. Villkorlig dom fungerar som en slags varning och innebär att du får en prövotid på två år då du ska sköta dig och inte begå ytterligare brott för att slippa ett hårdare straff (BrB 27 kap. 1 §). Alternativa brott du skulle kunna dömas för istället för stöld är:- Snatteri, om brottet bedöms som mindre allvarligt med hänsyn till värdet av handväskan och övrigt i situationen. Straffet är då som utgångspunkt böter eller fängelse i högst sex månader, men normalt blir straffet böter (BrB 8 kap. 2 §).- Egenmäktigt förfarande, om det kan bevisas att du faktiskt tänkte ta väskan men inte tänkt behålla den. Som utgångspunkt är straffet böter eller fängelse i högst ett år (BrB 8 kap. 8 §).SammanfattningOm du döms för brott är det enligt min bedömning troligast att du döms för stöld. Straffet bör inte bli hårdare än någon/några månader i fängelse, men är du tidigare ostraffad och är brottet inte så allvarligt är det mycket troligare med villkorlig dom.Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga. Med vänliga hälsningar