Magasinsförrådets ägare har slängt min egendom, är det brottsligt och kan jag kräva skadestånd?

2019-03-20 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag har ett magasinsförråd hos ett företag sen flera år tillbaka. Nu har det framkommit att det piano som inte fick plats i mitt magasin, men som fick plats på annat ställe, har slängts utan min vetskap och utan mitt godkännande. Detta ska ha hänt för flera år sen, men ägaren kontaktade mig aldrig. Enligt hans utsago (via de nya ägarna som jag fick reda på det här ifrån) så var pianot i så dåligt skick och bara rasade sönder när flyttgubbarna skulle byta plats på det, så han sa åt dem att slänga det... jag är förkrossad då det dessutom har mycket, mycket stort personligt värde för mig. Har försökt få hem pianot sen i december (2018) och först nu (mars 2019) fått veta hur det egentligen ligger till. Han har ljugit mig, min pappa och nya ägarna i ansiktet har det visat sig.Pianot var i tipp-topp skick och var nyligen restaurerat och fixat när det lämnades in. Vi hade en deal där pianot skulle stå varmt på deras kontor, som senare flyttades ut i kallgarage (återigen utan min vetskap), men som hade filtar mm på sig för att skyddas mot årstidernas skiftningar. Då jag bott i annan stad så trodde jag att mina saker ändå var skyddade och trygga i företagets händer. Hur kan jag dra detta vidare? Är det inte brottsligt att slänga min egendom då jag dessutom betalar hyra för att ha där (piano + andra saker). Vilken klausul i brottsbalken kan jag yrka på och hur mycket kan jag kräva i skadestånd? De nya ägarna har nytt bolag och har bara tagit över företagsnamnet, inget annat.
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tycker det låter som ett märkligt beteende av ägaren. Du skriver att du undrar om ägaren har gjort något brottsligt och vilket brott det i så fall kan vara. En förutsättning för att ägaren ska kunna dömas för brott är att han slängt pianot olovligen, d.v.s. utan ditt godkännande eller utan att det står något i avtalet er emellan som ger honom rätt att göra det, men jag förutsätter att så inte är fallet. Det mest sannolika brott det kan röra sig om är egenmäktigt förfarande (BrB 8 kap. 8 §). Egenmäktigt förfarande innebär att någon t.ex. olovligen tar, brukar eller på annat sätt tillgriper något. Det är en relativt bred brottsbeskrivning, där många gärningar kan falla in under. I ditt fall kan du hävda att ägaren har tagit ditt piano och slängt det utan ditt godkännande. Om du väljer att göra en polisanmälan skulle jag råda dig att utgå från detta brott. Du undrar även om skadestånd. I första hand gäller eventuella villkor om skadestånd som står i hyresavtalet, eftersom de lagstadgade reglerna om skadestånd är underordnade eventuella villkor om skadestånd som personer avtalat om sinsemellan (SkL 1 kap. 1 §). Om det inte finns några villkor om skadestånd i avtalet gäller som utgångspunkt att du har rätt till ersättning för den sakskada som ägaren vållat, d.v.s. din förlust av pianot (SkL 2 kap. 1 §). Som utgångspunkt ska skadeståndet motsvara pianots värde, d.v.s. ekonomiska värde (SkL 5 kap. 7 §). Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Stöld när man glömmer betala varor i butik

2019-03-05 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! En nära anhörig är misstänkt för att ha tagit varor för ca 300-400kr på sitt jobb i butik. Hen handlade 2 kassar mat och vid betalningsprocessen i självscanningskassan hände något, hen blev distraherad, och hen missade att betala kasse 2. När hen gick hem för dagen kom ett vaktbolag och kollade kassarna och märkte så klart att kasse 2 ej var betald. Först var chefen på det klara med att det var ett misstag men eftersom ett vaktbolag är inblandat gick det till högre instans och nu är min anhöige misstänkt för att ha stulit på jobbet och är avstängd från vidare jobb och skall på samtal nästa vecka med regionkontoret. Vad händer nu rent juridiskt? Är det snatteri, stöld eller kan man åberopa att man är oskyldig men klantig. Kassen betalades dagen efter händelsen.
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående vilken typ av brott det är frågan om är det mest sannolikt en ringa stöld (vilket tidigare kallades snatteri). Allt som har hänt i varje fall ska vägas in när man avgör om det är fråga om stöld enligt 8 kap 1 § Brottsbalken (BrB) eller ringa stöld enligt 8 kap. 2 § BrB. En vägledande gräns för när en ringa stöld övergår till en stöld brukar vara ca 1000 kr. En viktig del av brottet är det så kallade uppsåtet som måste vara uppfyllt, vilket innebär att man måste ha någon form av avsikt att begå brottet. För att då begå en stöld måste man åtminstone ha en likgiltig inställning till handlandet och effekten av sitt handlande. Alltså måste man då inse att det finns en hyfsad risk att man kommer att glömma att betala men ändå plockar på sig varorna. I din fråga verkar det som personen helt enkelt glömt bort att betala och då har man inte haft uppsåt till stöld eller ringa stöld och ska därmed inte dömas för brottet. Åklagaren ska visa att personen har haft uppsåt, vilket den inte kommer lyckas med om allt i din fråga faktiskt stämmer. Skulle ärendet gå vidare kan man självklart hävda klantighet. Angående exakt vad som händer juridiskt beror helt på vad de väljer att göra. Om händelsen polisanmäls kommer en åklagare att titta på situationen och se om det är någon mening att gå vidare med fallet. Om det är som du beskriver i din fråga har arbetsplatsen inte heller rätt att avskeda/säga upp personen om det endast rört sig om ett misstag då en uppsägning/avskedande måste vara sakligt grundad enligt 7 § i lagen om anställningsskydd. Kort sammanfattning Detta skulle kunna utgöra ringa stöld men åklagaren ska då visa att personen har haft uppsåt, vilket den enligt din beskrivning inte har haft utan personen har endast varit "klantig". Personen kan då inte dömas för brott i det här fallet och inte heller sägas upp eller avskedas.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får man kasta kvarlämnade saker?

2019-03-01 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Vi bedriver i en kommunal verksamhet, försäljning av begagnade saker. Ibland händer det att en kund betalar för en vara, men inte tar med sig varan t.ex. på grund av transportproblem eller helt enkelt glömmer varan. Behöver vi förvara kundens varor eller kan vi sälja/kasta varorna efter en viss tid?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I de fall kunden har betalt för varan har äganderätten obligationsrättsligt övergått, varför ni inte har rätt att slänga varorna i första hand. Det skulle isåfall kunna bli fråga om egenmäktigt förfarande, 8 kap 8 § brottsbalken, alternativt olovligt förfogande i 10 kap 4 § brottsbalken.Vad ni istället kan göra är att kontakta Kronofogden för att begära handräckning, vilket innebär att Kronofogden flyttar sakerna. I de fall lång tid har gått sedan ägarna av tillhörigheterna bör det kunna anses som att de avsagt sig besittningen till sakerna (res delicata), vilket ger er möjlighet att slänga dem. Det är svårt att säga en tidsfrist på rak arm, men mellan 1-2 år borde vara tillräckligt för att ni ska ha laga rätt att kasta sakerna. I första hand bör ni dock nog kontakta Kronofogdemyndigheten.Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Gränsen mellan stöld och rån

2019-02-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Min fråga är om detta räknas som stöld, rån och har jag rätt till ersättning från försäkringsbolaget i mitt fall? Stannade på en bevakad parkeringsplats i Ungern. Vi låst in oss i bilen (Volvo Amazon). Somnade och vid uppvaknandet befann jag mig i en ovanlig ställning. Min vän var i samma tillstånd. Efter någon minut upptäckte vi att en del av våra ägodelar saknades. Vi tog kontakt med Ungerska polisen och gjorde en undersökning tog bilder på brottsplatsen samt förhörde oss. Polisen förklarade för oss, att någon hade demonterat yttre bakspegeln på bilen, lyft gummitätningen på det lilla fönstret.Detta för att kunna spruta någon gas in i bilen. Vi blev då nedsövda och att på det viset de tog de sig in i bilen. Vi blev inlagda på sjukhuset Peterfy Sandor i Budapest och blodprov. Läkaren sa till mig att det kunde slutat jätte illa, eftersom jag använder hjärtmedicin. Jag var tvungen att låna pengar för att kunna återvända till Sverige. Jag har inga fysiska skador, men händelsen har medfört avsevärt psykiskt lidande och försämrat allmäntillstånd. Händelsen plågar och påminner mig dagligen. Försäkringsbolaget vill klassificera detta som stöld i bil samt motiveras att det inte hade förekommit fysiskt våld och väskryckning.
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som om det du varit med om skulle kunna räknas som rån istället för att som försäkringsbolaget räknat det, som stöld. Stöld och rånMed stöld innebär att olovligen ta något som tillhör någon annan. (8 kap. 1 § brottsbalken). Eftersom någon tog era ägodelar från er har ni utan tvekan varit utsatta för en stöld. En stöld kan dock i vissa fall istället klassas som ett rån, det gäller exempelvis om man i direkt samband med stölden även var utsatt för så kallat kvalificerat våld. (8 kap. 5 § brottsbalken). Kvalificerat våld krävs för rånKvalificerat våld krävs alltså för att man ska kunna ha varit utsatt för ett rån. Mildare former av våld som en knuff räknas inte som kvalificerat. Kvalificerat våld innebär istället våld som antingen klassas som en misshandel (enligt 3 kap. 5 § brottsbalken) eller ageranden som innebär att nästan helt förhindra någon från att kunna röra sig fysiskt, exempelvis genom att fängsla någons händer och fötter. Eftersom ingen hållit fast er fysiskt eller liknande i samband med stölden är det framförallt intressant att titta på om det ni varit utsatta för kan utgöra en misshandel.Har ni varit med om en misshandel i samband med stölden? Misshandel att tillfoga någon annan kroppskada, sjukdom eller smärta eller att försätta en person i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. (3 kap. 5 § brottsbalken) Det är svårt att se att ni blivit utsatta för kroppskada, sjukdom eller smärta i direkt samband med stölden. Däremot är sömn ett exempel på vanmakt som nämns i flera rättsfall från högsta domstolen. (För källa finns NJA 2013 s 397 och NJA 1997 s 538.) I din fråga berättar du att den ungerska polisen förklarat att ni blev nedsövda genom en gas i samband med stölden. Som jag tolkar din fråga verkar det även finnas blodprov som visar att detta skett. Min bedömning är att detta är ett typexempel på att bli försatt i vanmakt och att ni därför bör anses ha varit utsatta för en misshandel. Eftersom misshandeln skedde i direkt samband med stölden finns goda skäl att räkna det ni varit utsatta för som ett rån. Sammanfattning Rån är bland annat att bli utsatt för kvalificerat våld i samband med en stöld. Med kvalificerat våld avses bland annat misshandel och en variant av misshandel är att bli försatt i sömn. Eftersom ni blev försatta i sömn i samband med stölden är min bedömning att det ni var utsatta för var ett rån. Jag kan inte svara på vilken ersättning du kan ha rätt till, men min bedömning är att starka argument finns för att räkna händelsen på ett annat sätt än försäkringsbolaget.Hoppas du fick svar på din fråga!

Begära handräckning för lös egendom

2019-03-08 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |hej,Jag har sedan några år tillbaks avslutat en relation men har fortfarande personliga ägodelar kvar i min expartners föräldrahem. Pga en tidigare destruktiv relation och icke-fungerande kommunikation där min expartner inte tillåtit mig hämta mina ägodelar, finns sakerna fortfarande kvar i hans föräldrahem. Finns det någon lag kring en situation som denna som kan hjälpa mig i att ha rättigheten att hämta tillbaks mina saker?Med vänlig hälsning Veronica
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du innehar fortfarande äganderätten till egendomen, vilket gör dig berättigad att få tillbaka sakerna. För att få hjälp med detta kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och begära handräckning, för vilket du finner information här. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad kan stöld i butik föranleda för straff?

2019-03-01 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej en vän till mig var idag och handlade på Willys, och använde självscanning. Hon valde aktivt att inte scanna alla varor, utan betalade för ca hälften av dom. Hon fick en delavstämining och fick då erkänna att hon snott varor för ca 1500kr. Hon valde dock tillslut att betala för alla varor samt varorna som var scannade. Nu har Willys polisanmält henne. Vad kan hon förvänta sig som straff för detta? Borde hon tala om för sin chef att detta har hänt att hon har fått en anmälan och med största sannolikhet kommer att bli dömd för det? Vad kan straffet bli?Med vänlig hälsning: En orolig vän
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gränsdragningen mellan stöld och det mildare brottet snatteri går som huvudregeln vid 1000 kr i butik, se NJA 2009 s. 586.För stöld av normalgraden kan man få fängelse i högst två år men påföljden kan även stanna vid böter. För snatteri dömes till böter eller fängelse i högst 6 månader. Då straff för brott ska bestämmas utgår man vanligtvis från den nedre tredjedelen av straffskalan i lagen och tar sedan hänsyn till brottets art och olika försvårande och förmildrande omständigheter.I Sverige dömer domstolen bara till fängelse om annan mildare påföljd inte kan bli aktuell. Andra påföljder som skulle kunna komma på tal här är villkorlig dom eller skyddstillsyn förenad med böter eller samhällstjänst. Hon är dock i första hand intresserad av att få straffmätningen att stanna vid böter för att på så sätt utesluta villkorlig dom.I BrB kap 29 finns bestämmelser om omständigheter som är förmildrande vid bedömningen av straffet. I §5 står att "om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet". Att hon själv angivit händelsen i de tidigare butiken gör att straffet bör sänkas något. Du kan läsa i 29 kapitlet ( speciellt §3 och §5).Det är svårt att ge dig ett bestämt svar på frågan om vilket straff som är lämpligt att utdöma för stölden. Jag tycker dock absolut att straffet i hennes fall bör stanna vid böter med tanke på de förmildrande omständigheterna som finns och att värdet på stöldgodsen är så pass lågt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Om att hugga ner grannens buske utan lov

2019-02-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hejsan! Förra veckan när jag kom hem från en lång arbetsdag såg jag att den fina rosbusken i min trädgård var borta. Det visade sig senare att min granne hade varit inne i min trädgård och huggit ner den. Jag har länge funderat på att ta ner den och har bland annat diskuterat detta med min granne. MEN jag har aldrig tagit något fast beslut om att göra det. Dessutom är det väl ändå inte upp till min granne att ta det beslutet? Min granne högg ner rosbusken och plockade av rosorna på den för att använda som prydnad i dennes hus. Min granne sa sedan såhär när jag konfronterade hen: "du pratade ju om att du ville ta ner den, så jag gjorde det åt dig". Hen menade även att det kändes fruktansvärt att jag skulle hugga ner en sådan fin buske bara sådär och sa att hen lika gärna kunde ta hand om den. Nu sitter jag här på min altan både ledsen och arg, för att jag för det första inte gillar att min granne utan lov hugger ner min rosbuske och för det andra att jag börjar sakna den. Nu till min fråga. Min granne måste väl ha begått något slags brott? Och i sådana fall vilket brott?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Först och främst kan det konstateras att det inte är upp till din granne att besluta om att hugga ner denna buske, utan det är något som du som fastighetsägare beslutar om. I det här fallet kan en rad olika brott aktualiseras:Stöld – 8 kap. 1 § brottsbalken, anger att den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. I det här brottet är det uppsåt att tillägna sig saken som är den högsta tröskeln och kommer man inte över den är det inte stöld. Att tillägna sig något betyder att göra saken till sin. Den som använder föremålet endast tillfälligt kan inte anses ha tillägnat sig det. T.ex. att använda någon annans cykel under en kort sträcka och sedan överge den räknas inte som stöld. Jag tolkar ditt fall som att grannen slängde busken efter att ha tagit bort den, i så fall har grannen inte tillägnat sig busken, hen har t.ex. inte planterat den i sin trädgård. Det som däremot talar för uppsåt att tillägna sig saken är att grannen behöll blommorna från busken. Men det avgörande här blir vad grannen hade för uppsåt och till vad när hen högg ner busken. Ringa stöld kan även bli aktuellt, enligt 8 kap. 2 § brottsbalken, bestämmelsen tar sikte på stöld av saker till mindre värde (ca. 1000 kr).Egenmäktigt förfarande – 8 kap. 8 § brottsbalken,den som olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller om någon olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet.Bestämmelsen är avsedd att skydda besittningen som sådan. En besittningskränkning föreligger så snart gärningen medför avsevärd svårighet att disponera saken på samma sätt som tidigare. Detta brott ligger närmare tillhands än stöld då din granne olovligen har kränkt din besittning till din buske och själv använder blommorna. Olovligt förfogande - 10 kap. 4 § brottsbalken, den som vidtar åtgärd med egendom, som han eller hon har i besittning men till vilken äganderätt är förbehållen någon annan, varigenom egendomen frånhänds den andre eller denne på annat sätt berövas sin rätt, döms för olovligt förfogande till böter eller fängelse i högst ett år. Brottsobjektet är något som finns i gärningspersonens besittning. Olovligt förfogande innebär ett missbruk av en situation där man har egendom i besittning. Att t.ex. kasta bort eller förstöra egendomen eller att vägra lämna ifrån sig den är att beröva den andres rätten till den. Om saken har anskaffats genom stöld döms dock gärningspersonen inte för olovligt förfogande eftersom olovligt förfogande redan är "inbakat" i brottet stöld. Men om saken har anskaffats genom egenmäktigt förfarande, brukar man döma för både egenmäktigt förfarande och olovligt förfogande. I ditt fall kan det aktuellt med båda dessa brott.Det kan även nämnas att om ansvar för stöld är uteslutet, därför att gärningsmannen saknade uppsåt till stöld vid tillgreppet, så kan ansvar för olovligt förfogande aktualiseras.Olovligt förfogande kräver dock inte ekonomisk skada, brottet är således förövat även om gärningsmannen till fullo kompenserar ägaren.Skadegörelse –12 kap. 1 § brottsbalken, den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år.Brottet innebär att sakens substans minskas eller att dess beskaffenhet ändras genom gärningspersonens handling. Menet behöver inte nödvändigtvis innebära ekonomisk skada för den skadelidande utan omfattar också affektionsvärde och estetiskt värde av den skadade saken. Skadan får dock inte vara alltför obetydlig, t.ex. en fläck som utan svårighet kan tas bort utgör inte men i paragrafens mening. Skador som är mera bestående men inte till ett allt för högt värde kan ses som ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 § brottsbalken.Eftersom din situation kan falla in under flera brott kan du polisanmäla din granne. Det som du kan tänka på första är dock om det är värt att göra händelsen till en polisiär sak. Jag förstår om ni numera har en konflikt pga. händelsen men en polisanmälan kommer bara att förvärra konflikten och ni kommer kanske att bo grannar med varandra i många år till. Det är en avvägning som du behöver göra om hur långt det är värt att gå. Det hindrar dig dock inte från att informera grannen att hen har gjort sig skyldig till brott och att du står i beredskap att polisanmäla denne, men att ni kanske kan komma överens om en annan lösning, t.ex. att grannen ersätter dig ekonomiskt för en ny buske. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ringa stöld när man inte lämnat affären, men passerat kassorna

2019-02-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, blev tagen utav civil väktare, blev tagen efter kassorna utan larmbågar och var fortfarande inne i affären och allt som allt ä resulterade det till misstänke om ringa stöld. Men kan jag bli dömd då jag inte hade lämnat affären?
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finner vi i det 8:e kapitlet av Brottsbalken (BrB).Stöld och Ringa stöldBrottet stöld finner vi i 8 kap. 1 § BrB. Där framgår rekvisiten för att brottet ska bli aktuellt. I 8 kap. 2§ BrB finner vi brottet ringa stöld. Bestämmelsen hänvisar tillbaka till 1§ för brottsrekvisiten, dvs. vad som utgör en stöld, och tillägger att det är det tillgripnas värde och andra omständigheter som avgör ifall stölden ska anses som ringa. Gränsdragningen mellan dessa två brott sker alltså dels genom värdet på de stulna föremålen, - vid ca 1000 kr går gränsen – dels tillvägagångssättet för brottet. I det fallet som din fråga berör är det rubriceringen ringa stöld som blir aktuell, men rekvisiten för brottet finner vi i 8 kap. 1§ BrB.Vid vilken tidpunkt fullbordas brottet?I 8 kap. 1§ framgår rekvisitet "med uppsåt att tillägna sig det". Det är detta rekvisit som är avgörande för din fråga. För att en person ska kunna dömas för någon form av stöld krävs det att det funnits ett "uppsåt att tillägna sig" föremålet. Det innebär att det ska finnas ett uppsåt att ta föremålet och tillägna sig det på något sätt. Så hur sker bedömningen av om en person hade uppsåt att tillägna sig ett föremål?Enligt lagkommentarer och praxis krävs det inte en faktisk tillägnelse. Brottet fullbordas redan genom tillgreppet, förutsatt att du då har uppsåt att tillägna dig det tagna. Brottet fullbordas alltså på ett tidigt stadium.Det är även fullt möjligt att ha tillägnelseuppsåt trots att tillägnelse i praktiken inte kan äga rum. Exempelvis kan en tjuv under tillgreppet vara så väl bevakad, att det är praktiskt taget uteslutet att han ska undkomma. Gärningsmannen behöver inte heller ha förmåga att tillägna sig det tagna. Det saknar också betydelse om gärningsmannen efter tillgreppet upptäcker att han har tagit något annat än han avsåg och därför kastar bort saken.Vad är bedömningen i ditt fall?I din situation uppstår en misstanke om ringa stöld eftersom du anses ha passerat kassorna utan att betala, och därmed visat en avsikt att tillägna dig föremålen. Att du inte hunnit lämnat butiken har tyvärr ingen betydelse. Du kan således bli dömd för brottet. Jag kan dock inte uttala mig om du kommer bli dömd för brottet. I den frågan gör domstolen en bedömning av alla omständigheter i ditt fall och bestämmer därefter en påföljd.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentatorsfältet så återkommer jag.Ha det bra!Vänligen,