Eventuellt straff för stöld

2018-11-14 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Känner en person som blivit polisanmäld för stöld. Värdet av stölden är mellan 500 -1000kr. Vad kan straffet bli? .personen i fråga är ostraffad tidigare.
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde Lawline för din fråga Det är svårt att säga vad straffet blir för ett specifikt brott då omständigheter i det specifika fallet spelar så stor roll. Jag ska dock försöka ge en gissning från det jag fått reda från frågan. Om värdet på saken är mellan 500-1000 kr brukar det oftast ses som snatteri eller ringa stöld, men jag utgår från att det är stöld som gäller.Stöld definieras i BRB 8:1, där står där att straffet är fängelse upp till 2 år. En kan då få intrycket av att man kommer åka in i fängelse, men vad som står i paragrafen målar inte riktigt upp hela bilden. Att det står fängelse upp till två år ska istället ses som en typ av ram för vad det absolut högsta och lägsta straffet för stöld kan vara. För att veta exakt var på skalan din bekant hamnar på så ska en bedömning enligt 29:1 - 5 BRB göras.Det är svårt att sätta ett värde på brottet när jag vet så lite. Att värdet på stölden är mellan 500-1000 talar dock starkt för att stölden inte ska sättas speciellt högt på skalan vi nämnde innan. En beaktar även en rad andra omständigheter som exempelvis att man är ung, kommer förlora jobbet, tidigare ostraffad, har barn osv. Alla dessa omständigheter kan skjuta ner eller upp värdet på den tidigare nämnda skalan. Själva straffet som ges beror sedan på vilket värde brottet har. Om jag utgår från att det brottsliga värdet på stölden är ganska låg, så ska det tas i hänsyn när en gör straffbedömningen i 30:4 BRB. Paragrafen säger att fängelse ska vara ens sista val och en ska främst få något annat straff som alternativ till fängelse.Det minst ingripande alternativ till fängelse som vi har i svensk straffrätt är villkorlig dom, som en hittar i 30:7 BRB. I detta fall skulle nog villkorlig dom dömas ut. Jag vill dock föreskriva om att detta inte kan tas som ett glasklart svar. Tingsrätten kommer beakta en rad olika omständigheter som kan spela roll i straffet. Framförallt personens ålder har en stor betydelse för val av straff. Hoppas det ger dig en ungefärlig bild av läget.Hoppas det besvarade din fråga! Om inte är det bara att skriva en kommentar!

Vad kan jag göra om någon använder min parkeringsplats?

2018-10-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Ibland brukar det parkera en okänd bil på min parkeringsplats som jag betalar varje månad till.Jag ringde Göteborg stad parkering och de sa att en anmäla skall göras, men att de inte kunde göra mycket mer. De sa att jag skall parkera min bil i en vanlig bilparkering med avgift och att jag skall stå för kostnaderna. Detta har hänt flera gånger, och tycker att det är orättvist.Vilka rättigheter har jag?Trött bilägare
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det brott den andre bilägaren kan ha gjort sig skyldig när vederbörande nyttjat din parkeringsplats är egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § Brottsbalken). För att brottet ska aktualiseras när någon använder din privata parkering krävs det att vederbörande olovligen rubbat din besittning och därigenom vållat dig skada eller olägenhet. Det kan vara aktuellt i ditt fall då den andre bilägaren olovligen rubbat besittningen till din parkering (du kan inte använda den) och det har vållat dig en skada (extra kostnader genom att du blir tvungen att betala parkeringskostnader).Straffet för egenmäktigt förfarande är böter eller fängelse i högst ett år. Om någon fälls för att ha använt din parkering är den normala påföljden böter. I samband med att någon döms för brottet kan du även i vissa fall söka ersättning för kostnader du haft till följd av brottet, s.k. förmögenhetsskada (2 kap. 2 § Skadeståndslagen). Det krävs dock att det finns vad som kallas adekvat kausalitet mellan brottet och skadan. Adekvat kausalitet kan väldigt förenklat beskrivas som att det ska vara ett tillräckligt förutsägbart orsakssamband mellan brottet och den skada du begär ersättning för. Om föraren av den andra bilen skulle dömas för egenmäktigt förfarande torde du kunna kräva ersättning för de parkeringskostnader du varit tvungen att betala.Det du kan göra om bilägaren fortsätter att använda din parkering utan tillåtelse från dig är att göra en polisanmälan. Det gör du enklast genom att ringa polisen på telefonnummer 114 14.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan man portas på grund av snatteri?

2018-10-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Min mamma snattade i ett mataffär för 5 år sen och blev då portad 1 år. Efter det har hon handlat där ett par gånger i veckan och häromdagen när hon stod i kassan blev hon portad igen på livstid pga "nya regler" enligt butikschefen. Min mamma kände sig jätte kränkt och mådde jätte dåligt. Är det lagligt att göra såhär?
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Juridiskt sätt så är det inte möjligt att porta någon från att gå in i en butik som allmänheten har tillträde till. Denna fråga har prövats av högsta domstolen (NJA 1995 s. 84). Där domstolen kom fram till att det inte kan vara fråga om olaga intrång för lokaler som är tillgängliga för allmänhetenPersonalen kan självklart be din mamma att lämna affären men om din mamma ändå går in så begår hon inte något brott. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Självtäkt eller egenmäktigt förfarande när man flyttar på någon annans fordon

2018-10-27 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En moped står parkerad på en parkering utan markeringar. Parkeringen tillhör hyresvärden av studentlägenheterna precis intill. Alla som parkerar på parkeringen behöver ha parkeringstillstånd för att inte riskera böter osv. Mopeden och bilarna bredvid har alla parkeringstillstånd tydligt synliga. Problemet: Mopeden parkeras mellan 0.5-1m från bilen bredvid. Nästa dag ser ägaren att mopeden flyttats på. Detta har då hänt flera gånger nu.Jag undrar vad det juridiska säger om just att flytta på någon annans fordon, i detta fall för att kunna öppna sin passagerardörr.
Dana Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det finns i och för sig vissa bestämmelser i brottsbalken som skulle kunna bli tillämpliga. Men med tanke på att du skriver att mopeden flyttats av en annan för att denna skulle "öppna sin passagerardörr" så kan jag direkt nu nämna att detta beteende inte skulle anses som brottsligt. De bestämmelser som skulle kunna bli aktuella i ditt fall är BrB 8 kap. 8 § (egenmäktigt förfarande) och BrB 8 kap. 9 § (självtäkt). Bara om mopedägaren skulle vållas "skada eller olägenhet" som det skulle gå att döma den som flyttat på mopeden för egenmäktigt förfarande (jfr BrB 8 kap. 8 § första stycket, andra meningen). Det krävs således att mopedägaren upplever en s.k. besittningskränkning. En besittningskränkning kan exempelvis antas ha skett om mopedägaren i ditt fall har svårare att komma åt sin egen moped, men kränkningen måste som sagt vara kännbar. Egenmäktigt förfarande kan också föreligga om ett fordon flyttas från en parkeringsplats för att någon annan vill ställa sig på just samma parkeringsplats. Jag utgår dock ifrån att mopedägarens moped inte flyttats avsevärt långt bort från parkeringsplatsen, att mopeden till och med stått på samma parkeringsplats och att mopedägaren fortfarande kunde komma åt mopeden. Därför är min bedömning att det inte föreligger någon betydande besittningskränkning för mopedägaren. Därmed har inte den som flyttat på mopeden begått brottet egenmäktigt förfarande. Men även om det inte anses som egenmäktigt förfarande att flytta på en annans moped kan det ändå hända att den som flyttar på mopeden döms för självtäkt. Du kan jämföra med rättsfallet NJA 1951 s. 666, där Högsta domstolen (HD) bedömt frågan om en portvakt begått brott genom att flytta på en motorcykel från cykelstället i källaren ut på gårdsplanen. Frågan i domstolen var om portvakten begått just självtäkt eller egenmäktigt förfarande. HD bedömde att även om det var försvarligt att flytta på motorcykeln med tanke på de ordningsregler som fanns på fastigheten, så var det dock inte försvarligt att lämna motorcykeln utan "betryggande tillsyn". Alltså var det inte fråga om egenmäktigt förfarande, utan självtäkt, för att portvakten hade att iakttaga att inget hände med motorcykeln när besittningskränkningen ägde rum (portvakten kunde ha skaffat lås osv.). Portvakten kunde alltså ha friats om hans handlande hade ansetts mer försvarligt (jfr med Hovrättens domslut). Utan att veta om det har funnits några omständigheter som kan tala för självtäkt kan jag inte uttala mig om självtäkt föreligger även i ditt fall. Samma argument som anförts mot egenmäktigt förfarande tidigare talar dock för att inte heller självtäkt föreligger. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Egenmäktigt förfarande och envarsgripande

2018-10-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag har läst lite kring egenmäktigt förfarande och envarsgripande.BrB 8:8 om egenmäktigt förfarande har fängelsestraff i sin straffskala innebär detta att envasrgripande gäller? Tack på förhand.
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett kort svar på din fråga är ja, envarsgripande är möjligt när det gäller egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § brottsbalken.När får man envarsgripa någon?Ett envarsgripande är ett gripande som namnet syftar till, ett gripande som envar får göra, dvs. alla får utföra sådant gripande. Bestämmelsen som reglerar envarsgripande finns i 24 kap. 7 § andra stycket första meningen, rättegångsbalken. Den andra meningen ger envar rätten att gripa den som är efterlyst för brott. För båda typerna av gripanden ska den gripne skyndsamt lämnas över till polis. Bestämmelsen är inte tvingande, utan uttrycker en rättighet. Det innebär, så länge man inte har handlingstvång på grund tjänstebefattning, får välja att inte gripa någon.Det finns 3 förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att man ska få utföra ett envarsgripande. Först behöver ett brott ha begåtts, som har fängelse i straffskalan, och att man ha påträffat personen på bar gärning eller flyende fot. Att det finns fängelse i straffskalan betyder att brottet ska kunna leda till fängelse, inte att det faktiskt kommer göra det.Det behöver påpekas att vissa barn inte kan gripas med stöd av 24 kap. 7 § rättegångsbalken. För att förtydliga. Ett barn under 15 år kan inte gripas av rättegångsbalkens bestämmelse, barnet faller utanför bestämmelsen. Istället blir 35 § i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare tillämplig. Bestämmelsen är lik den i rättegångsbalken, men tillämpas på en unga lagöverträdare, barn under 15 år.Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor.

Kommer min arbetsgivare att få reda på att jag dömts för snatteri?

2018-10-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag har fångats snetteri på ICA medan jag arbetade som personligt assistent till ett värde på 200 sek i Göteborg.kommer min arbetsgivare att informeras om det? Vad kan hända? Jag har sett det var en missförstådd men kan inte prova det.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar till dig att redogöra för vad som krävs för brottet stöld (i ditt fall snatteri) och vilket straffet kan bli samt även besvara din fråga om det kommer till din arbetsgivares kännedom.Förutsättningar för stöld/snatteriFör att man ska ha begått stöld krävs att man olovligen tar vad som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det. Tillgreppet ska innebära skada (8 kap. 1 § Brottsbalken, BrB). Om det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anse som ringa, döms man för ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Jag kommer i mitt svar till dig att använda den mer vedertagna benämningen snatteri, vilket är det som benämns ringa stöld rent juridiskt.Straffet är böter i ditt fallStraffet för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Enligt praxis går gränsen mellan snatteri och stöld vid ett värde om 1.000 kr (jfr NJA 2009 s. 586). En summa om 200 kr är således att räkna som snatteri.Straffet för snatteri är enligt redogjort för ovan böter eller fängelse i högst sex månader. I regel är det böter som är aktuella vid snatteri. Du har snattat en mindre summa varför straffet om du fälls blir böter. Enligt Åklagarmyndighetens RättsPM 2012:7 (Strafföreläggande i bötesmål) är straffet för snatteri upp till 250 kr trettio dagsböter.Du kommer att registreras i belastningsregistretOm du döms för brottet kommer det att antecknas i belastningsregistret att så skett. Regler om belastningsregister finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § Lagen om belastningsregister).Du har rätt att på begäran få ut samtliga uppgifter ur registret om dig själv och det ska lämnas kostnadsfritt en gång om året. Du har rätt att få ut ett begränsat registerutdrag utan kostnad bland annat om det behövs för att du ska få tillstånd att resa in i ett annat land och för vissa yrken i vilka man arbetar med barn och ungdomar (9 § Lagen om belastningsregister). Även vissa myndigheter har rätt att få ut uppgifter ur belastningsregistret om dig. De myndigheter som främst avses är brottsbekämpande sådana (Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket) och domstolar (6 § första stycket Lagen om belastningsregister). Däremot har inte din arbetsgivare någon rätt att få ut uppgifter om dig ur belastningsregistret. Det sker heller ingen automatisk uppdatering om eventuella brott du begått till din arbetsgivare.Sammanfattningsvis innebär detta att om du döms kommer det att noteras i belastningsregistret att så skett. Din arbetsgivare kommer inte att informeras och har heller inte rätt att begära ett utdrag om dig ur registret. Det finns dock arbetsgivare som begär att en arbetssökande själv ska begära ut en kopia ur belastningsregistret inför att vederbörande söker ett jobb. Om så är fallet kommer det att synas att du är straffad. Däremot kommer din nuvarande arbetsgivare inte att informeras per automatik.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Påföljd för stöld

2018-10-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Straff påföljd av stöld/snatteri vid 1229 kronor.
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Både innebörden och påföljderna för stöld regleras i brottsbalkens (BrB) 8 kapitel. Benämningen snatteri finns sedan 1 juli 2017 inte kvar, utan heter numera ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Att brottsbeteckningen snatteri ändrades till ringa stöld medförde inte någon saklig ändring, utan samma krav som innan gäller. På grund av att beteckningen har ändrats till ringa stöld kommer jag att hädanefter skriva ringa stöld istället snatteri.Påföljden för stöldI BrB:s bestämmelser hittar man påföljderna för brotten. De ser ut som följande. För stöld gäller fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB). För ringa stöld gäller böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB) för grov stöld gäller fängelse i lägst sex månader och högst sex år (8 kap. 4 § BrB). Med ringa menas att brottet är av mindre art.Bedömningen av påföljdOm stöldbrottet är okomplicerat, som att en person tar något från en butik, använder domstolarna normalt en värdegräns, dvs. att värdet avgör om det är stöld, ringa stöld eller grov stöld. Idag ligger gränsen på 1 000 kr för ringa stöld och stöld. Det betyder att om den tilltalade tar något med ett högre värde än 1 000 kr blir det i normalfallet tal om stöld.Andra faktorer kan vara av betydelse. Exempelvis att den tilltalade använt vissa redskap vid brottet eller att den tilltalade har velat stjäla en sak betydligt större värde men inte lyckats. Det kan vara att hen har tagit en plånbok i tron att den har varit fylld med mer pengar än den var.SlutsatsDet kommer troligtvis att landa på stöld, då värdet du anger är 1 229 kr. Det är svårt att säga vilken påföljd som blir aktuellt. Det kan finnas omständigheter som talar för såväl en hårdare som en mildare påföljd. Enligt min uppfattning är det relativt ovanligt att stöld renderar fängelse, utan det blir oftast villkorlig dom och dagsböter.Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor.

Påföljd vid stöld

2018-10-26 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Jag blev fångad i affären öob. Jag stal för 1,145 kronor. Jag erkänner min skuld. Polisen överlämnade mitt ärende till domstolen. Jag var i domstol, jag var försökt. Domaren berättade för mig att komma in 2 veckor. Jag kommer att bli satt i fängelse eller böter med pengar. Jag dömdes aldrig, och jag blev fångad för första gången med stöld. Hjälp mig, jag ska bli fängslade eller böter med pengar? hur många månader fängelse? om jag straffas med böter, hur mycket? 50.000kr?, 65.000? Min lön är 13.500 efter skatt.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det utifrån din fråga som att du inte tidigare blivit dömd för brott, men nu är åtalad för stöld. Jag kommer i mitt svar att redogöra för straffskalan gällande brottet stöld, samt vilka faktorer som ligger till grund för påföljdsbestämningen.Straff för stöldBrottet som aktualiseras är stöld enligt Brottsbalken 8 kap 1 § (här). Straffskalan för stöld är fängelse i från 14 dagar till högst två år. Det ska påpekas att det inte nödvändigtvis behöver vara ett fängelsestraff som utdöms, vid mindre allvarliga brott finns en presumtion om att inte döma till fängelse utan byta ut det mot annan påföljd t.ex. villkorlig dom och böter, exempelvis vid mindre stölder, såsom din.StraffmätningNär man ska avgöra hur hårt straff som skall utdömas, görs en straffmätning. Vid straffmätningen tar man hänsyn till faktorer i det enskilda fallet, exempelvis hur allvarligt brottet är, om du begått brott tidigare och om det förekommit andra förmildrande eller försvårande omständigheter. Dessa omständigheter finns i Brottsbalken 29 kap 2 § (här) och 29 kap 3 § (här).SammanfattningVad påföljden blir i ditt enskilda fall är svårt för mig att bedöma, då bedömningen görs individuellt. Det är troligt att det blir villkorlig dom tillsammans med böter. Böternas storlek kommer delvis att grundas på dina inkomstförhållanden, du behöver därför inte vara orolig för att det ska bli ett oskäligt belopp för dig att betala.Vänligen,