Snatteri 500 kr

2019-10-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej har en fråga har haft en förhör för 1 år sen för snatteri på 500 kr men fick aldrig svar
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat handlar din fråga handlar den om snatteri, som numera benämns ringa stöld.Som huvudregel är brottet klassificerat som snatteri en ringa version av huvudbrottet stöld i 8:1 BrB. bestämmelsen om snatteri finns i 8:2 BrB. Enligt 8:2 BrB gäller "(..) tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader."Enligt praxis kan bestämmelsen om ringa stöld tillämpas på brott som är under summan om 1000 kr.Enligt 8:2 BrB kan man dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader för ringa stöld. Så som det framgår av din fråga anses 500 kr i stöldgods som ringa stöld i och med det att den inte överstiger summan 1000 kr och kan därför inte bli aktuell för att beaktas som stöld enligt normal garden enligt 8:1 BrB.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Är nyttjandet av kundvagnar utanför affärens gränser stöld eller egenmäktigt förfarande?

2019-10-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, I vår bostadsförening ser vi att antalet kundvagnar ökar. Som redaktör i medlemstidningen undrar jag därför följande:Är det ok att ta en kundvagn för att köra sina handlade saker hem? Vad innebär det om jag inte lämnar vagnen tillbaka? Räknas det som stöld? som egen mäktig förfarande? Kan man anmälas för det? Vad kan straffet vara?Tack på förhand!
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämnder är det de två brotten Stöld och egenmäktigt förfarande som blir aktuella.Egenmäktigt förfarandeBrottet definieras i 8 kap. 8§ Brottsbalken (BrB). Där framgår att "den som olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år."Situationen som avses ovan är den då gärningsmannen olovligen har tillgripit något men inte har någon avsikt att behålla det tillgripna, exempelvis då det tillgripna göms undan så ägaren hindras att använda det. Man kan tänka sig att detta blir aktuellt ifall du tar en kundvagn hela vägen hem och därmed omöjliggör för affären(ägaren) att nyttja sin egendom. Då rör det sig om egenmäktigt förfarande.StöldStöld definieras i 8 kap. 1§ BrB. Där framgår att "den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år."Fokus i detta brott ligger på rekvisitet "med uppsåt att tillägna sig det". Detta kallas för uppsåtsrekvisitet och innebär att en åklagare måste bevisa att du hade uppsåt att tillägna dig föremålet för att kunna fälla dig för stöld. Med tillägna menas att du gör föremålet till ditt eget exempelvis genom att aldrig lämna tillbaka det eller kanske sälja föremålet och göra en vinst. Om du behåller kundvagnen och fortsätter använda den för andra ändamål eller kanske säljer den, så talar det för att uppsåtsrekvisitet är uppfyllt. Detta är alltså skillnaden i jämförelse med brottet "egenmäktigt förfarande".Kan man anmälas?Alla personer kan göra en polisanmälan om stöld eller egenmäktigt förfarande. Men därefter är det polisens uppgift att utreda vem som gjort sig skyldig till brottet. Man kan alltså inte polisanmäla en person för dessa brott. Man anmäler brottet och lämnar tips och bevis i samband med detta som kan hjälpa polisen i utredningen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Någon tog min mobil och vägrar lämna tillbaka den, vad kan jag göra?

2019-10-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag tappade min mobil och då hade min granne hittat den och tagit med den hem till sig och när jag plingade den så såg jag att den var hemma hos han så jag gick hem till han och frågade och han sa att han hade den och skulle komma hem till mig om 30 minuter och ge tillbaka den men det hände aldrig och nu har det gått en vecka och han har fortfarande kvar den och vägrar ge tillbaka den när jag frågar. Vad ska jag göra?
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! Av det du säger så tyder det på att din granne har din telefon och i det fallet så skulle mitt första råd vara att gå ner och prata med din granne igen och be om att få tillbaka din telefon. Skulle inte det fungera så finns det rättslig väg man kan gå. När du går ner och pratar med din granne kan du uttrycka att du ämnar polisanmäla honom om du inte får tillbaka din mobil. Detta skulle troligtvis hamna under antingen stöld (8 kap. 1§ Brottsbalken) eller olovligt förfogande (10 kap. 4§ Brottsbalken). Men som sagt, jag skulle gå och prata med honom igen och nämna att du kan polisanmäla honom och se om det blir någon skillnad. Skulle det inte fungera och du är säker att det är han som har din mobil så kan du polisanmäla honom. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Min sambos demente far har blivit bestulen - kan jag anmäla brottet?

2019-09-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Det har framkommit att min ex sambo stulit smycken från hennes far och sålt, med ett värde av ca 20k. Kan jag anmäla ett sådan brott; hennes far är demenssjuk och minns förmodligen inte idag att han haft dessa smycken.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att din sambos ex har begått brottet stöld alternativt grov stöld, BrB 8 kap 1 och 3 §. Det är viktigt att anmäla brott så fort en vet om att det skett. Allt för att underlätta en eventuell polisutredning. Om ni inte anmäler har fadern inte heller möjlighet att få smyckena ersatta genom sin försäkring. Observera dock att det inte är någon idé att anmäla brottet om det har preskriberats. Stöldbrottet preskriberas efter 5 år och grov stöld efter 10 år, BrB 35 kap 1 §.Om din sambos far är dement kommer utredningen uppenbarligen försvåras med tanke på att polisen går miste om ett viktigt vittnesmål. Men faderns demens påverkar inte möjligheten att anmäla i stort. Sjukdomstillståndet påverkar snarare bevisläget i utredningen. Det verkar ju som att du och/eller din sambo har vetskap om vad som har hänt, kanske skulle ni kunna vara till hjälp i en eventuell framtida utredning? Sammanfattningsvis vill jag åter igen uppmana till att anmäla brottet. Det gör du enklast på Polisens hemsida. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Blev misstänkt för snatteri och förhördes, men har inte hört något från polisen sedan dess, vad kan det bero på?

2019-10-29 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej har en fråga har haft en förhör för 1 år sen för snatteri på 500 kr men fick aldrig svar
Jenny Hedin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du blev misstänkt för snatteri och förhördes av polisen men att det skedde för ett år sedan och du inte har hört något mer från polis eller rättsväsendet sedan dess, är detta korrekt? Jag kommer att kortfattat gå igenom var i Brottsbalken snatteri regleras, samt vad som kan vara orsaken till att du inte hört något mer från polisen. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Snatteri, eller ringa stöld som det numera heter, regleras i Brottsbalken 8 kap 2 § (här). Det framgår inte av din fråga hur gammal du är, men som du antagligen vet kan man inte dömas till påföljd om man var under 15 år när brottet begicks. Det framgår av Brottsbalken 1 kap 6 § (här). Det är svårt för mig att spekulera kring varför du blev förhörd men inte har hört något mer sedan dess, trots att det gått ett år. En möjlig förklaring är att polisen kan ha lagt ner utredningen. Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du kontaktar polisen och frågar varför du inte har hört något mer från dem efter att du var på förhör. Har du fler frågor kan du ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Vad händer när man blivit tagen för stöld i butik?

2019-10-17 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag blev tagen av en ordningsvakt efter ha stulit saker från åhlens. Jag hade tagit grejer för över 3000kr. De höll ett förhör efter men sedan fick jag gå hem. Vad kommer hända nu? Kommer det bli rättegång? Samhällstjänst? Fängelse??
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan hända när man begått en stöld av normalgraden.Brottet stöld Den som olovligen tar vad som annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det har, om tillgreppet innebär ekonomiska skada, gjort sig skyldig till stöld (8 kap. 1 § BrB). Brottet stöld delas in i tre olika kategorier; ringa stöld, stöld av normalgraden och grov stöld. Som huvudregel brukar man säga att gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden går vid 1000 kr. Den som stjäl någonting med ett värde under 1000 kr gör sig alltså skyldig till ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Grov stöld å andra sidan förutsätter att stöldgodset är av betydande värde eller att tillgreppet skett exempelvis genom intrång i bostad. I det aktuella fallet rör det sig alltså om stöld av normalgraden, då det som stulits överstiger 1000 kr men inte kan anses vara av betydande värde. PåföljderFör stöld av normalgraden kan man dömas till fängelse i högst två år. Påföljden kan även bli böter. När man ska avgöra hur hårt straff som ska utdömas gör man en så kallad straffmätning. Vid en straffmätning tar man hänsyn till flera faktorer vid det enskilda fallet, till exempel hur allvarligt brottet är, om gärningspersonen har begått något brott tidigare, gärningspersonens avsikter och om det har förekommit andra förmildrande eller försvårande omständigheter.I ditt fall Det framgår inte av frågan om händelsen polisanmäldes men om den gjorde det så kommer polis eller åklagare besluta om händelsen ska utredas genom en så kallad förundersökning. När förundersökningen är klar fattar åklagaren beslut om åtal ska väckas eller ej. Skulle åklagaren väcka åtal kommer du bli kallad till huvudförhandling. Om åklagaren väljer att inte väcka åtal kommer du få besked om det. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

När preskriberas snatteri och när försvinner det ur belastningsregistret?

2019-10-15 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |om det står ett datum 2010-01-23snattrisom jag gorde mycke dumtär det borta 2020-01-24
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Om du undrar om du kan dömas för snatteri som du begick 2010För brottet snatteri, som i lagen heter ringa stöld, är maxstraffet sex månaders fängelse (8:2 brottsbalk). Preskriptionstiden för snatteri är två år, det betyder att du inte kan dömas för snatteri om två år har passerat sedan du begick brottet (35:1 brottsbalk). Om du dömdes 2010 och undrar när uppgiften om domen försvinner ur belastningsregistretOm du dömdes för brottet 2010 gallras uppgiften från belastningsregistret antingen tio år efter frigivning om du satt i fängelse (lag om belastningsregister 17 § punkt 1) eller fem år efter att domen kom eller du godkände strafföreläggande om du fick böter (lag om belastningsregister 17 § punkt 9). Om du vill kontrollera om uppgiften är bortaDu har rätt att begära ut alla uppgifter som finns om dig i registret (lag om belastningsregister 9 §). Det är kostnadsfritt att begära en kopia per kalenderår. För att göra detta kan du kontakta polisen eller använda dig av blanketterna på deras hemsida (polisens hemsida). Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Vad räknas egentligen som egenmäktigt förfarande?

2019-08-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Räknas det som egenmäktigt förfarande om arbets"kollega" olovligen öppnat ett låst personligt skåp utan att fråga först eller informerat efteråt? Är det att se som stöld och/eller vad blir påföljden?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du är inne på helt rätt spår. Alla dessa typer av "udda beteenden" landar ofta i den brottsliga slutsatsen=egenmäktigt förfarande. Att exempelvis gå runt i skogen och fälla träd, orsaka oordning i samling pokemonkort hos en kompis eller att låta hunden härja runt och skapa oreda på ett museum rör sig alla om egenmäktiga förfaranden. I din fråga rör det sig därmed också om ett solklart egenmäktigt förfarande 8 kap 8 § BrB, då personen i detta fall tillgriper ett skåp som inte är dennes och brukar det på ett olovligt sätt (dvs. öppnar det när det är låst). Det kan omöjligen röra sig om en stöld då personen knappast genom att öppna skåpet orsakar ägaren av skåpet ekonomisk skada eller för den delen ekonomisk vinning för sig själv. Påföljden för detta egenmäktiga förfarande blir förmodligen ett lägre bötesbelopp. Hoppas du känner att du fått ett tydligt svar på din fråga!