Vad händer om man stjäl något som är mindre värt än vad man tror?

2019-05-23 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag har en komplicerad fråga (för mig). Om man länge planerat på att snatta tex en låda med godis eller trisslotter. När man väl tagit lådan och stoppat den i väskan för att sen gå ut från affären så blir man stoppad för personal misstänkt en, och polis blir tillkallat. Personalen i butik öppnar lådan och inser att den är fylld med skräp istället för trisslotterna som jag var ute efter. Kan jag bli dömd? Syftet var att alltså sno en låda med lotter men som istället råkade vara skräp. Vad blir konsekvenserna?
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Inledningsvis ska jag redogöra för rekvisiten (alltså kraven som måste vara uppfyllda) för att den ska röra sig om stöld (8 kap. 1 § brottsbalk). Stöld föreligger när man:- tar (dvs att det sker en besittningsrubbning)- från annan (dvs man kan inte begå stöld mot sig själv)- utan samtycke från ägaren- med tillägnelseuppsåt (vilket innebär att man har för avsikt att tillägna sig saken, genom att t. ex konsumera den, sälja den, byta bort den eller på annat sätt bruka saken som om den vore ens egen)- och det innebär ekonomiska skada (ägaren har blivit fattigare).Alla dessa rekvisit måste vara uppfyllda för att stöld ska föreligga. I min mening föreligger alla rekvisit förutom "ekonomisk skada" i det fall du beskriver eftersom skärp inte har något egentligt värde. Enligt NJA 2009 s. 586 ligger gränsen mellan stöld och ringa stöld (snatteri) (8 kap. 2 § brottsbalk) på 1 000 kr i butikssammanhang. Rekvisiten är samma som för stöld men det innebär en mindre ekonomisk skada. I min mening är inte heller rekvisiten uppfyllda här eftersom skärp inte har något värde. I min mening har vare sig stöld eller ringa stöld blivit fullbordat eftersom rekvisitet "ekonomiska skada" inte är uppfyllt.Vad vi istället ska se på är om försök till stöld kan aktualiseras, vilket i min mening ger en bättre beskrivning av vad som faktiskt hänt. Försök till brott är kriminaliserat i 23 kap. 1 § brottsbalk.Rekvisiten som måste vara uppfyllda är:1. Man har uppsåt till att begå fullbordat brott. Förutsatt att man har uppsåt till övriga rekvisit har har man uppsåt till fullbordat brott i detta fall eftersom man tror ("har uppsåt till" att lådorna innehåller trisslotter2. Ansvar är särskilt föreskrivit. Det är det för stöld enligt 8 kap. 12 § brottsbalk.3. Gärningsmannen har påbörjat försöket. Det har man i detta fall då det till och med är avslutat.4. Brottet ska inte ha kommit till fullbordan. Det har det inte i min mening eftersom rekvisitet "ekonomisk skada" inte är uppfyllt.5. Det ska vara sannolikt och existentiellt möjligt att begå brottet. Om det till exempel finns trisslotter i denna butik så får detta anses uppfyllt.Alltså är rekvisiten för försök till stöld uppfyllda i ditt fall. Det rör sig inte om försök till ringa stöld (som inte är kriminaliserat) eftersom trisslotterna har ett större värde än 1 000 kr. Det rör sig inte heller om försök till grov stöld eftersom det b. la kräver ett stort ekonomiskt värde eller att stölden innefattat användning av vapen eller dylikt. Om det inte rör sig om inbrott i bostad eller användning av vapen el dylikt krävs att värdet uppgår till minst 200 000 kr och då en triss är värd 30 kr krävs det att det finns minst 6 666 trisslotter i en låda för att det ska vara uppfyllt, vilket det omöjligen kan göra.

Påföljd vid snatteri

2019-05-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag greps igår av väktare utanför min lokala matvarubutik med obetalda varor värda 199kr. Jag är 22 år gammal, studerar och har inkomst från CSN på 10 000kr i månaden.En polisanmälan gjordes, samt att jag förhördes av poliser på plats. Jag erkände allt. Vad är mest troligt att följden blir? Böter är jag med på att det lär komma, men hur stor är chansen för större påföljder? De pratade om bland annat domstol och grejer, vilket gör mig sjukt nervös.Tack snälla på förhand!
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av straffrättslig karaktär och det regleras främst i brottsbalken (BrB). StöldFör stöld döms den som olovligt tar något som tillhör annan med uppsåt (avsiktligen). Påföljden är fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB). Ringa stöldÄr brottet som ovan beskrivits av ringa karaktär med tanke på bl.a. värdet på sakerna man tagit döms man istället för ringa stöld (även kallat snatteri) till böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Högsta domstolen har klargjort att gränsen mellan snatteri och stöld vanligtvis går vid 1000 kr (NJA 2009 s. 586). Det är inte endast värdet man tar hänsyn till vid bedömningen, men det är till övervägande del det som blir avgörande för om det ska ses som snatteri eller stöld. PåföljdenNär påföljden bestäms för snatteri brukar den oftast bestämmas till böter. Saker som talar för en strängare påföljd är bl.a. om man begått liknande brott tidigare (29 kap. 4 § BrB). Oftast är det dagsböter som blir påföljden, denna baseras på inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och de ekonomiska förhållandena i övrigt. Man kan få dagsböter i lägst 30 dagar och högst 150 dagar (25 kap. 2 § BrB). Varje dagsbot är mellan 50 kronor och 1000 kronor, men om det finns särskilda skäl får beloppet jämkas. Som lägst blir bötesbeloppet 750 kr (25 kap. 3 § BrB). SammanfattningsvisTroligen har du gjort dig skyldig till snatteri eftersom det är ett mindre belopp det rör sig om. Påföljden kommer troligtvis att bli böter, men finns det försvårande omständigheter såsom tidigare brottslighet m.m. kan påföljden bli högst sex månaders fängelse. Oftast när det rör sig om snatteri bestäms påföljden dock till böter. Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du fler funderingar kan du ta kontakt med vår juristbyrå för ytterligare frågor. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08 533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Har jag begått ett brott om jag ville sno några varor men lade tillbaks dem?

2019-05-12 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |HejsanJag kunde inte sova ikväll bara för att tänkte om jag gjorde ett brott eller inte? Pga ekonomisk sitouation och studentliv och barnsliga tanken då gjorde jag nåt domt.Jag var på en butik och handlade typ en vara och en stund blev lukades att ta 2st varor extra som kostar typ båda 250kr. Jag tåg de och skulle stoppa under min jaka men en av personalen såg men han gjorde inte nånting direkt och jag lämnade tillbaka grejer och gick till kassan och betalade för den vara som jag köpt och personen spårade mig mån minut.Undrar jag har jag fortfarande gjort ett brott? Kan affären/vittnen anmäla händelsen? Isåfall påföljden ?Tack för svaret.
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man stjäl något från en affär som inte kostar mer än 1 000 kr brukar det röra sig om brottet snatteri (BrB 8 kap. 2 §). Eftersom du stoppat undan två varor under din jacka, vilka inte var värda mer än 1 000 kr sammanlagt, kan det alltså röra sig om snatteri. Däremot har du inte begått ett fullbordat brott, eftersom du la tillbaka varorna innan du passerade kassan och betalade. För att snatteri ska ha begåtts krävs nämligen att du passerar kassan med varorna utan att betala, vilket du inte har gjort. Du kan inte heller dömas för att du har stoppat undan varorna under jackan och sedan lagt tillbaks dem, eftersom försök till snatteri inte är ett brott (BrB 8 kap. 12 §). Alltså - du har inte gjort något brottsligt. Affären eller vittnen kan polisanmäla händelsen, men eftersom du inte begått något brott så kommer det inte bli någon påföljd. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad är straffet för stöld?

2019-05-03 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag skulle handla på Åhléns och hade min dötter med mig,tog jag barnkläder för 2400kr,jag skulle betala men min dötter behövde toalleten och då glömde att betala, personalen grep mig, kalade polis. jag vill veta vad är straffen på den snälla svara mig.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Stöld (8 kap 1 § Brottsbalk) för 2400 kronor utgör stöld av normalgraden, påföljden är böter upp till två års fängelse. När man döms för stöld finns en presumtion mot fängelse, det innebär att i normalfallet så dömer man inte ut fängelse utan böter. Denna presumtion kan brytas, om man till exempel dömts flera gånger för samma brott, eller om brottet är att se som extra allvarligt. När man dömer någon till böter så utgår man bland annat från personens inkomst, personer med lägre inkomst får lägre böter, och personer med högre inkomster betalar högre böter. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Brott begånget av minderårig

2019-05-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hejsan, en nära vän till mig var inne på Coop ett par dagar sen. Denna person skulle köpa salladsbar, sedan när hon skulle väga så tog hon Borg lite vikt från vågen med syfte att göra maten lite billigare. Denna person betalar sedan i självskanning-kassan och gör sig redo för att bege sig ut. På vägen ut så kommer en som jobbar där och ber om att få se hennes kvitto, sedan tar han maten ifrån henne och går och väger den, samt säger han "du försökte lura oss på pengar". Min vän skämdes och istället för att säga sanningen så ljög hon. Mannen som jobbade i kassan bad henne därefter att betala originalpriset för maten utöver det hon betalade tidigare. När hon sedan undrar om hon kommer avdrag säger personalen att iom att hon försökte lura de på pengar så ska hon antingen betala på nytt eller så tar han maten. Därefter sa min vän att han istället skulle ta maten och gick ut därifrån. Kan min vän bli åtalad/polisanmäld för snatteri nu? Hon betalade 40kr i början och originalpriset var egentligen 87kr. Hon har precis fyllt 16 och är väldigt bekymrad. Hon ångrar det hon gjorde, borde hon gå tillbaka och be om ursäkt eller borde hon bara vänta och se?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det gäller brottet ringa stöld (f.d. snatteri) så har personalen stoppat henne på vägen ut och brottet (BrB) 8 kap. 2 §. är således inte fullbordat eftersom hon inte passerat sista betalningsmöjlighet. Ringa stöld är heller inte straffbart på försöksstadiet. Om hon hade lämnat butiken utan att betala fullt pris och blev gripen av personalen med stöd av lag om unga lagöverträdare (LUL) 35 §. skulle hon som sagt blivit misstänkt för ringa stöld enligt BrB 8 kap. 2 §. och butiken hade lämnat ett ersättningsanspråk, alltså en anmodan att betala den resterande summan. Många butiker idag har interna policys att polisanmäla stölder oavsett om de är ringa. Om personalen i detta fall hade bestämt sig för att göra en polisanmälan så hade hon fått stanna kvar och vänta till dess att polisen kom. Skulle personalen försöka identifiera henne i efterhand skulle detta förstås bli mycket svårt om hon inte är personligen känd av personalen.Som det nu verkar så har butiken varit nöjd med att hon återlämnat varorna, trots att de i praktiken inte kan säljas på nytt utan får kasseras vilket innebär att hon orsakat en förlust för butiken vilket skulle kunna göra henne skyldig till skadegörelse enligt BrB 12 kap. 1 §. då hon inte betalade det fulla priset. Troligtvis nöjde sig butiken med de 40 kr hon redan betalt. Skulle butiken mot förmodan anmält händelsen och hon kunnat identifieras så kommer det först och främst hem papper på anmälan. Sedan kommer det att hållas uppföljande förhör med henne samt hennes målsägande fortast möjligt men senast inom 6 veckor enligt LUL 4-5 §§. Mest troligt är dock följande: 1. Butiken har inte brytt sig om att polisanmäla händelsen. 2. Om butiken har polisanmält så kommer förundersökningsledaren att lägga ned ärendet eftersom det blir oproportionerligt att bedriva en hel utredning och rättegång för en så ringa summa mot någon som är så ung, om det inte finns särskilda skäl, t ex att ungdomen förekommer flitigt och det kan vara motiverat att göra en insats t ex med hjälp av socialtjänsten. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Min vän har lånat min hund och vill att jag ska betala för hundmaten. Måste jag detta?

2019-05-18 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Har lånat ut en hund till en gammal vän, nu vill jag få tillbaka hunden men får det endast om jag betalar henne 3000kr för mat. Innan jag lämnade hunden till henne frågade jag om jag skulle ta med mat till hunden, men det behövdes inte sa hon då.Har jag någon skyldighet att betala henne något?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du redan från början frågat om du skulle ta med mat och hon sa nej har det inte varit en del av ert avtal att du ska ta med mat. Det spelar ingen roll om ni kom överens om att hon skulle ta hand om hunden skriftligt och muntligt. Det är ett giltigt avtal ändå. Hon kan inte heller hålla kvar hunden gentemot betalning för hundmat eftersom du fortfarande äger hunden. Om hon fortsätter hålla kvar hunden utan din tillåtelse kan det klassificeras som egenmäktigt förfarande [8 kap. 8 § BrB] eller olovligt brukande [10 kap. 7 § BrB]. Givetvis måste du kunna bevisa på att du faktiskt är ägaren av hunden. Om du står som ägare i hundregistret är det ett bra bevis på att du faktiskt är ägaren.I övrigt skulle jag rekommendera dig att försöka lösa situationen med din vän på ett annat sätt än att anmäla henne för egenmäktigt förfarande eller olovligt brukande. Eventuellt skulle du kunna skriva ett brev till henne där du skriver att du vill ha tillbaka din hund som bestämt. Ha med din underskrift och vilken dag du skriver brevet. Spara även en kopia på brevet så att du i framtiden kan visa att du försökte få tillbaka hunden ifall hon nu inte skulle vilja lämna tillbaka den. Detta kan du i sådana fall använda som bevis tillsammans med hundägarbeviset om du skulle anmäla henne för olovligt brukande eller egenmäktigt förfarande. Primärt bör du som sagt dock försöka prata med henne och få tillbaka hunden utan att anmäla henne.Som svar på din fråga så behöver du inte betala henne för hundmaten om det inte är något ni talat om förut att du ska göra. Det har nämligen inte ingått i ert avtal.Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Hur lång tid kan det ta tills man får hem strafföreläggande/bot?

2019-05-09 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!En nära vän blev anmäld för ringa stöld för snart 3 veckor sedan, hon blev förhörd av polis på plats och de kom fram till att hon skall få en bot samt kommer detta stå i hennes belastningsregister. Hon har fortfarande inte fått hem en bot, vad betyder det har de struntat i det eller? Tacksam för svar/nära vän
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger kommer en bot att stå i belastningsregistret. I övrigt uppfattar jag det som att din nära vän har erkänt brottet och att åklagaren då valt att gå vidare med ett strafföreläggande.Kort om strafföreläggande En förundersökning leder inte alltid till att åklagaren väcker åtal och startar process i rättegång. Om personen erkänner brott, det står klart vilken brottspåföljd som blir och denna påföljd är begränsad till böter och/ eller villkorlig dom kan åklagaren istället besluta om strafföreläggande.I det fall åklagaren meddelar strafföreläggande skickas det ut till den tilltalade, dvs din vän. Strafföreläggandet skickas alltså ut så snart förundersökningen är färdig. Hur lång tid en förundersökning tar beror på fall till fall, vissa går fort och vissa tar längre tid. Förutsatt att hon nu har erkänt brottet och vet att ett strafföreläggande ska ges lär det komma ganska snart.Man kan antingen godkänna strafföreläggandet eller inte. I det fall strafföreläggandet inte godkänns kan åklagaren välja att istället väcka åtal vid tingsrätt.Godkänna föreläggandet gör man enklast genom att betala hela det belopp som finns på bifogat inbetalningskort. Beloppet ska betalas inom 30 dagar från det att strafföreläggandet kommer.Det är svårt för mig att veta vad din vän och poliserna kommit fram till i detalj. Om det är just ett strafföreläggande så gäller processen ovan. Då är det framförallt förundersökningens avslutande hon väntar på, vilket kan ta tid. En förundersökning kan pågå tills brottet preskriberas, vilket för ringa stöld är två år, se 35 kap. 1§ Brottsbalken.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet, så återkommer jag.

Är det brottsligt att konsumera äpplen inne i butiken?

2019-04-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En person blir stoppad av en väktare i en butik då han äter två äpplen i butiken. Under hela rättegångsprocessen hävdar personen att den hade tänkt att betala. Vad bör gärningen rubriceras som? Personen har alltså inte passerat kassalinjen och hade som avsikt att betala för äpplena (RH 1984:54). Problemet är ju dock att varan är konsumerad och det finns ingen direkt prisangivelse för äpplena till skillnad från fallet med kycklingen. Med vänlig hälsning
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ringa StöldI Brottsbalken 8 kap. 2 § regleras brottet ringa stöld (tidigare snatteri), som att en person olovligen tillgriper vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, tillgreppet innebär skada, och det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anses som ringa. Vid brott i butik är värdegränsen mellan stöld och ringa stöld enligt praxis 1000 kr, HD:s dom B 5097-08 från den 30 sept 2009. Prisangivelsen på äpplena borde inte spela någon roll, eftersom man kan fastställa att de inte var gratis och att de inte översteg 1000 kr. Alltså borde gärningen rubriceras som ringa stöld enligt BrB 8:2. Problemet med ringa stöld är att försök till brottet inte är straffbart, 8 kap. 12 § Brottsbalken, och alltså blir den avgörande frågan när brottet anses fulllbordat. Vad händer när en vara är konsumerad? Precis som du säger finns det ett avgörande från Hovrätten där en person som ertappats med att äta en kyckling inne i en matbutik dömdes för snatteri (RH 1984:54), eftersom brottet ansågs fullbordat när personen konsumerade kycklingen och dessutom inte hade pengar att betala den för. Den dömde erkände dessutom dessa omständigheter, samt att han inte hade möjlighet att betala. I ett anant fall från Hovrätten (RH 1983:6) hade en person istället konsumerat en korv inne på livsmedelsavdelningen. Där friades personen från snatteri, med endast motiveringen "brottets fullbordan anses inte klarlagt". Det råder alltså bristande praxis på området och någon vägledning från Högsta Domstolen finns ännu inte. Min bedömning, utifrån praxis från hovrätten, är att personen inte borde dömas för ringa stöld, eftersom denne hade tänkt betala för äpplena. Sålänge personen hade betalningsmöjligheter borde alltså personen frias från brottsanklagelsen.Värt att tillägga är att i övrig praxis anses stöld eller ringa stöld vara fullbordat när man passerat kassaspärrarna eller larmbågarna med varan. Det anses även vara fullbordat när man går ut från en avdelning till en annan avdelning med varan, se NJA 1972 s.253 och RH 2007:49. Med vänlig hälsning,