Vad menas med stöld av “betydande värde”?

Hej. I Brottsbalken 8 kap. 4 § står det att vid bedömningen av om en stöld är att anse som grov stöld ska det bl.a. beaktas om stölden avsett "betydande värde". Jag undrar vad som i praktiken avses med betydande värde?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du vill veta vad som menas med stöld av “betydande värde”. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Regler om stöld och andra brott regleras i brottsbalken (BrB).


Den som olovligen tar någon annans egendom kan dömas för stöld (8 kap. 1 § BrB). Brottet kan rubriceras som grov stöld bland annat om den avsett ett betydande värde (8 kap. 4 § BrB). Vad som menas med betydande värde varierar i takt med ett förändrat prisbasbelopp. Utgångspunkten är nämligen att egendom till ett värde av fem prisbasbelopp eller mer är att anse som egendom av betydande värde (lagkommentar till 8 kap. 4 § BrB). Idag motsvarar det 286 500 kr. Utöver det är bilstöld ett brott som vanligtvis rubriceras som grov stöld (lagkommentar till 8 kap. 4 § BrB). I rättsfallet NJA 1980 s. 253 har även stöld av en segelbåt som uppgick till ett värde av 60 000 kr rubricerats som grov stöld. Det är dock viktigt att poängtera att rättsfallet kommer från 1980 varpå det inte är osannolikt att gränsen var lägre då än idag med tanke på bland annat inflationen.


Sammanfattningsvis är det inte reglerat direkt i lagtexten vad som menas med stöld av betydande värde. I praxis framhålls dock att det handlar om omkring fem prisbasbelopp.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo