Hur kräver man tillbaka en stulen cykel och vem äger den?

2021-09-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Någon snodde min cykel för två veckor sedan. Igår såg jag den på Centralen i Stockholm och inväntade den nye "brukaren". Det var en kille som sade att han hade köpt den på Blocket. Om vi utgår från att verkligen var i god tro så undrar jag: Vem äger cyckeln idag? Kan jag kräva att han ska lämna tillbaks den till mig?
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du äger cykelnDet korta svaret är att du äger cykeln och du har därför rätt till den. Även om vi utgår från att den nuvarande innehavaren av cykeln talade sanning och var i god tro när han köpte cykeln på Blocket, har inte han förvärvat äganderätt till cykeln eftersom cykeln har frånhänts dig genom att någon olovligen har tagit cykeln av dig (2 § och 3 § godtrosförvärvslagen). Det går helt enkelt inte längre att godtrosförvärva äganderätt till stöldgods (som var möjligt innan 1 juli 2003). Frågan om god tro har endast relevans för bedömningen om uppsåt finns i en eventuell utredning som syftar till att ta reda på om köparen av cykeln har gjort sig skyldig till häleri (9 kap. 6 § brottsbalken) alternativt häleriförseelse (9 kap. 7 § brottsbalken) i och med hans köp av stöldgodset.Hur kan du kräva tillbaka cykeln?Det var bra att du inte själv försökte ta tillbaka cykeln på plats, ett sådant handlande utgör nämligen brottet självtäkt (8 kap. 9 § brottsbalken). Endast om du hade ertappat tjuven medan gärningen var färsk hade du fått ingripa och ta tillbaka din cykel, vilket kallas laga självtäkt. Du har alltså rätt att få tillbaka din cykel och jag rekommenderar dig att kontakta polisen på 114 14 eller besöka en polisstation och förklara läget och polisanmäla om du inte redan har gjort det. Då kan polisen beslagta cykeln om den går att återfinna. Men du får alltså inte ta tillbaka cykeln på egen hand. Hemförsäkringen täcker cykelstölderDu borde kontakta ditt försäkringsbolag som du har tecknat ett hemförsäkringsavtal med och upprätta en skadeanmälan (om du har en hemförsäkring). Kom ihåg att försäkringsbolagen brukar kräva att du först har gjort en polisanmälan för att du ska kunna få försäkringsersättning. Nackdelen jämfört med att få tillbaka cykeln är att en självrisk då tillkommer.Hoppas att det löser sig!Med vänliga hälsningar,

Straff för ringa stöld

2021-09-15 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, min vän har snattat 2 gånger i en affär. Han snodde cirka 30kr på båda gångerna. Han är 16 år och jg undrar vad kan hända för honom.
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad ett straff kan bli för en 16 åring som begått ringa stöld vid två tillfällen. Din fråga regleras i brottsbalken (BrB)Varje brott har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får vara Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper. Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i lägst 14 dagar till högst 6 månader (8 kap. 2 § BrB)Den som döms för flera brott samtidigt ådöms i regel en gemensam påföljdHuvudregeln är att en gemensam påföljd utdöms för alla brott om en gärningsman döms för flera brott samtidigt (30 kap. 3 § BrB). I svensk rätt gäller den så kallade asperationsprincipen, som används för att uträkna gärningsmannens straff vid flerfaldig brottslighet. Rätten ska först bedöma straffvärdet för varje enskilt brott som gärningsmannen döms för. Det högsta straffvärdet får fullt genomslag. För det näst grövsta brottet utdöms halva straffvärdet, för det tredje grövsta utdöms en fjärdedel av straffvärdet och så vidare. Med andra ord åtnjuter gärningsmannen en straffrabatt i ökande grad för varje individuellt brott.Fängelse ses generellt sett som en olämplig påföljdI svensk rätt finns en uppfattning att fängelse generellt sett är en olämplig påföljd. Domstolen ska i sin bedömning av om fängelse är en lämplig påföljd beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Omständigheter som beaktas är brottets bedömda straffvärde, den tilltalades eventuella tidigare brottslighet och vilken typ av brott som den tilltalade nu står åtalad för (30 kap. 4 § BrB). Huvudregeln är att straffvärdet ska vara minst ett år för att fängelse ska anses vara lämpligt. Eftersom det högsta straffet vid ringa stöld är fängelse i 6 månader är det mer troligt att straffet blir böter. Straffrabatt finns för den som blir dömd för brott innan 21 års ålderOm någon begår brott under 21 års ålder, så ska gärningsmannens ungdom särskilt beaktas när straffet bestäms (29 kap. 7 § BrB). Utgångspunkten är gärningsmannens ålder då brottet begicks. Vad innebär detta för digJag kan tyvärr inte fastställa vad straffet blir för någon som döms för ringa stöld, eftersom jag saknar kännedom om omständigheterna. Straffet kan bara beslutas av en domstol. Det jag kan säga är att det nog inte kommer att vara fråga om fängelse. Om personen blir dömd är det förmodligen böter som kommer att vara straffet. Om gärningsmannen var 16 år vid tidpunkten då de aktuella stölderna ägde rum får gärningsmannen straffrabatt på grund av sin unga ålder. Storleken på boten kommer förmodligen att vara ungefär hälften så stor som om du hade varit 21 år eller äldre. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Straff vid ringa stöld

2021-08-17 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Igår var det en hemsk incident med mig, jag stal mat för 300 kr i en butik.Jag erkände omedelbart min skuld.vad är konsekvenserna av min stöld?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilket straff som skulle kunna bli en konsekvens av en stöld till ett värde av 300 kr.Din fråga regleras i brottsbalken (BrB)Varje brottstyp har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får vara Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper. Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i lägst 14 dagar till högst 6 månader (8 kap. 2 § BrB)Fängelse ses generellt sett som en olämplig påföljdI svensk rätt finns en uppfattning att fängelse generellt sett är en olämplig påföljd. Domstolen ska i sin bedömning av om fängelse är en lämplig påföljd beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Omständigheter som beaktas är brottets bedömda straffvärde, den tilltalades eventuella tidigare brottslighet och vilken typ av brott som den tilltalade nu står åtalad för (30 kap. 4 § BrB). Huvudregeln är att straffvärdet ska vara minst ett år för att fängelse ska anses vara lämpligt. Eftersom det högsta straffet vid ringa stöld är fängelse i 6 månader är det mer troligt att straffet blir böter. Vad innebär detta för digVärdet av maten du stulit är ganska lågt, och ringa stöld är därför det brott som kan bli aktuellt. Jag kan tyvärr inte fastställa vad straffet blir för dig om du döms för ringa stöld, eftersom jag saknar kännedom om omständigheterna. Straffet kan bara beslutas av en domstol. Det jag kan säga är att det nog inte kommer att vara fråga om fängelse. Om du blir dömd är det förmodligen böter som kommer att vara straffet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Utsatt för brott? - Gör en polisanmälan

2021-08-06 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. Det finns ett barn på 8 år som har tagit mitt guld som betyder mycket för mig. Vad ska jag göra, en polis anmälan eller? Det är 2 förlovningsringar i 18 karat guld. En vigselring med en diamant och ett halsband med en guld pil. Allt är i 18 karats guld.
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som bekant har du blivit utsatt för ett brott (8 kap. 1 § brottsbalken). Jag rekommenderar således att du gör en polisanmälan. Detta gör du på internet och eftersom brottet är stöld kan jag hänvisa till denna länk https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/anmal-stold-inbrott-och-inbrottsforsok/. Att den person du misstänker begått brottet är under 15 år har visserligen straffrättslig betydelse för domstolen (1 kap. 6 § brottsbalken), men det är inget du behöver lägga någon större vikt vid, utan det du bör göra är som nämnt en polisanmälan. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad är straffet för snatteri och kan socialen kontaktas?

2021-09-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Min son åkte fast för snatteri ( en monster dricka för 18kr). Polisen benämnde det hela tiden som stöld. Stämmer det? Och vad kan straffpåföljden bli? Han är nyss fyllda 16 så han är ju straffmyndig sedan ett år tillbaka. De pratade även om anmälan till socialen och möte med dem och kallelse till förhör hos polisen. Var detta skrämseltaktik eller kan allt detta ske?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Snatteri är talspråk för ringa stöldSnatteri är egentligen samma sak som ringa stöld (8 kap. 2 § Brottsbalken (BrB)). Det kan därför vara av den anledningen som polisen benämnde det som stöld. Ringa stöld är den lägsta graden av stöld, vilken man brukar dömas för om värdet på det tillgripna understiger 1250 kr (Se NJA 2019 s. 951). Eftersom din son har tagit en sak som kostade 18 kr, så har han därför begått ringa stöld eller snatteri. Din son kommer förmodligen dömas till böterPåföljden för ringa stöld är böter eller fängelse högst sex månader. Men jag vågar säga att ett fängelsestraff definitivt är uteslutet i din sons fall. Förmodligen kommer han dömas till böter, antingen dagsböter eller penningböter. Domstolen, eller i vissa fall åklagaren gör en straffmätning där de bestämmer vilket straffvärde som din sons gärning bör ha. Straffvärdet baseras dels på hur brottet gick till, men också personliga förhållanden (Se 29 kap. BrB). Även din sons ålder, ska beaktas vid straffmätningen. Är man under 21 år kan man få ett mildare straff enligt 29 kap. 7 § BrB. Skulle det vara så att domstolen eller åklagaren kommer fram till att straffet är värt mindre än 30 dagsböter, ska penningböter dömas ut (25 kap.1 § BrB). Det är svårt att säga exakt hur mycket böter det kan bli, men som utgångspunkt kan sägas att enligt Åklagarmyndighetens bötespraxis brukar vanligtvis en vuxen person som begått ringa stöld med ett värde under 60 kr, dömas till 800 kr i penningböter (Se RättsPM 2012:7). Om du misstänks för ett brott håller polisen ett förhör med dig. Om brottet är mindre allvarligt kan polisen förhöra dig på platsen efter att ha gett dina föräldrar och socialtjänsten möjlighet att vara med vid förhöret.När man blir misstänkt för ett brott så kan polisen hålla ett förhör, vilket man är tvungen att inställa sig till (23 kap. 6 § Rättegångsbalken). Det finns dock speciella regler som ska beaktas när en ung person begår ett brott. Detta regleras i Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Enligt 5 § LUL, ska exempelvis vårdnadshavare omedelbart underrättas och kallas till förhör om gärningspersonen är under 18 år. När någon under 18 år begår ett brott som kan leda till fängelse, ska även socialnämnden underrättas. Detta avser även lindrigare brott, under förutsättning att fängelse ingår i straffskalan (vilket det gör i ringa stöld). Kommunen har, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. För vissa grupper, däribland barn och unga, har socialnämnden ett särskilt utpekat ansvar i socialtjänstlagen (SoL). Av 5 kap. 1 § SoL framgår att socialnämnden bland annat ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa. Socialnämnden har också särskilda arbetsuppgifter med unga lagöverträdare. Att förhör hålls och socialen kontaktas är mer rutinåtgärder och inte tänkt att vara en skrämseltaktik. Sammanfattningsvis riskerar din son att dömas för böter för den ringa stölden (snatteriet). Att förhör hålls och socialen kontaktas är inte tänkt att vara en skrämseltaktik, utan förhör krävs för att klara upp vad som hänt och klargöra din sons inställning till brottet. Socialen kontaktas för att de har en särskild roll i det preventiva arbetet med ungdomar. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad kan straffet bli vid försök till stöld?

2021-09-12 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Stal nyligen varor för 1600kr hos Ica Maxi. Blev ertappad vid sista utgång, fick alltså inte med mig varorna ut från butiken. Är polisanmäld, och väntar nu vidare information. Är 19 år,tidigare ostraffad. Erkände brottet, men att jag ej hade tanke att genomföra ett brott. Vad kan jag förvänta mig för straff ?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är brottsbalken (BrB).Stöld, vad gäller?I 8 kap. 1 § BrB anges att den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, döms, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. I bestämmelsen sägs dock ingenting om det lägsta fängelsestraffet, men av 26 kap. 1 § 1 st. BrB följer att fängelse på viss tid inte får understiga fjorton dagar. Det kortaste fängelsestraffet som kan utdömas i Sverige är således två veckor. Är gärningen med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa döms istället gärningsmannen för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader, 8 kap. 2 § BrB (den tidigare beteckningen för brottet ringa stöld var snatteri).Ovan uppger du att du stal, eller snarare att du försökte stjäla, varor till ett värde av 1600 kr. Du skriver vidare att du blev ertappad vid den sista utgången varför du aldrig hann ut ur butiken samtidigt som den ursprungliga avsikten egentligen aldrig var att begå något brott. Exakt hur det ska tolkas bereder vissa svårigheter, men utgångspunkten får någonstans ändå bli att det sannolikt förelåg en försöksgärning från din sida och att du hade "uppsåt att tillägna dig varorna".Gränsdragningen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden är viktig i det här sammanhanget eftersom ringa stöld inte är kriminaliserat på försöksstadiet, 8 kap. 12 § BrB. Det sistnämnda betyder helt enkelt att det inte är olagligt att försöka att begå en ringa stöld. Högsta domstolen (HD) har i ett avgörande uttalat att gränsen mellan ringa brott och ett brott av normalgraden vid stöld i butik går vid 1 000 kr, se rättsfallet NJA 2009 s. 586. Om tillgreppet sker utanför en butik kan gränsen sättas lägre beroende på hur stort integritetsintrång gärningsmannen gör sig skyldig till, jfr NJA 1995 s. 561 vari ett tillgrepp om 140 kr ur två handväskor ansågs utgöra ett brott av normalgraden.Försök till stöld, vad gäller?Utifrån ovan refererad HD-praxis står det klart att det sammanlagda värdet på varorna som du försökte att stjäla överstiger gränsen för ringa stöld. Med andra ord är det fråga om stöld i det här fallet, vilket är kriminaliserat på försöksstadiet. Enligt 23 kap. 1 § 1 st. BrB gäller att om någon har påbörjat utförandet av visst brott utan att detta har fullbordats ska vederbörande dömas för försök till brottet ifall fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. Därutöver måste kravet på uppsåt vara uppfyllt eftersom en gärning i grunden enbart är brottslig om den begås uppsåtligen (avsiktligen), 1 kap. 2 § BrB. I andra stycket i den nyss nämnda lagparagrafen uttalas också att en gärning fortfarande är att betrakta som brottslig vid självförvållat rus eller om gärningsmannen på annat vis genom eget vållande tillfälligt var från sina sinnens bruk. Oaktsamma försök existerar dock inte, se NJA 2016 s. 746Straffvärdebedömning och påföljdsval, vad gäller?Medan det abstrakta straffvärdet är det straffvärde som framgår av straffskalan i den aktuella bestämmelsen utgör det konkreta straffvärdet ett mått på svårheten av viss gärning i det enskilda fallet. Straffvärdebedömningen av ett brott sker med utgångspunkt i bestämmelserna i 29 kap. 1-3 §§ BrB och ligger sedan till grund för valet av påföljd och den slutliga straffmätningen. Bedömningen av straffvärdet blir dock av förklarliga skäl svårt att säga någonting om utan ingående kunskap om alla faktiska omständigheter vid tidpunkten för din försöksgärning. Men utifrån den begränsade information som finns tillgänglig i nuläget torde det inträffade ses som en stöld av normalgraden och motsvara ett straffvärde på bötesnivå.I Sverige föreligger en presumtion (antagande) mot fängelse vid påföljdsvalet. Av 30 kap. 4 § 1 st. BrB framgår att domstolen vid val av påföljd ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse och här ska de s.k. billighetsskälen beaktas, 29 kap. 5 § BrB. Det ska dock noteras att ovanstående inte gäller vid valet mellan böter och fängelse, men min bedömning utmynnade som sagt i att din gärning hade ett straffvärde som motsvarade böter. Som skäl för fängelse brukar, förutom straffvärdet, hänsyn tas till brottslighetens art och den tilltalades tidigare brottslighet, 30 kap. 4 § 2 st. BrB. När det gäller straffvärdet kan det konstateras att brott med ett straffvärde på ett års fängelse eller mer i regel brukar leda till ett fängelsestraff. Om straffvärdet däremot understiger ett år krävs antingen att det är motiverat att döma till fängelse på grund av brottets art eller att det rör sig om återfall i brottslighet. Med artbrott avses en brottslig gärning som av allmänpreventiva skäl (moralbildande och avskräckande skäl) bedöms extra viktig att belägga med en sträng påföljd trots att straffvärdet inte framstår som särskilt högt. Stöld utgör dock inte något artbrott. Dessutom motsvarar som sagt straffvärdet i ditt fall sannolikt inte ens ett kortare fängelsestraff varför min bedömning är att du inte torde behöva oroa dig för någon frihetsberövande påföljd.Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis och under förutsättning att bevisningen bedöms tillräckligt stark borde du, som svar på din faktiska fråga, kunna förvänta dig dagsböter. Bötesstraffet kan bli olika stort för olika personer eftersom det baseras på den åtalades ekonomiska förhållanden, jfr HD-domen NJA 1991 s. 692.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver man vända sig till en brottmålsbyrå.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Är det olagligt att "provsmaka" lösgodis?

2021-08-07 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej Lawline! Jag provsmakade en godisbit vid lösgodiset på ICA häromdagen och fick en utskällning från personalen som påstod att det var snatteri. Är det verkligen så? Jag har provsmakat lösgodis hela mitt liv utan en tillsägelse.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 8 kap 1 § Brottsbalken (1962:700) (BrB) regleras brottet stöld. Där anges att den som olovligen tar någonting som någon annan äger, med uppsåt att tillägna sig det, ska dömas för stöld om tillgreppet innebär skada. Om brottet är ringa, dvs. mindre allvarligt, ska denne dömas för ringa stöld (8 kap 2 § BrB). Ringa stöld är en ny beteckning för brottet snatteri. Enligt praxis brukar en stöld anses vara snatteri om det rör sig om en butiksstöld där värdet av tillgreppet understiger 1000 kr.Att "provsmaka" godis i en matbutik utgör ringa stöld. Detta förutsatt att gärningspersonen har haft uppsåt att tillägna sig godiset utan att betala för det. Det är alltså olagligt att "provsmaka" godis i en matbutik.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Egenmäktigt förfarande och handräckning

2021-08-01 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En vän till mig (ung) har länge bott ihop med en vuxen kvinna som agerat som en typ av stödfamilj. Vännen blir utsparkad efter en konflikt men har kvar majoriteten av sina saker och möbler kvar hos den vuxna kvinnan. Vännen vill nu, några veckor senare, hämta resten av sina saker då denne behöver dessa men kvinnan vägrar låta vännen komma och packa sina privata saker. Kvinnan säger istället att hon själv ska packa sakerna och köra bort dom till vännens nya boende, fastän vännen insisterar på att hon vill packa sina egna saker själv. Vännen vill alltså själv packa sina saker men kvinnan förbjuder det. Vad gäller? Vad gör man? Vännen i fråga är nybliven myndig och den vuxna kvinnan äger huset som sakerna är i.
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att hindra någon från att hämta sin egendom, oavsett om personen är ägare för lokalen/bostaden är ett brott, s.k. egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB). Ägaren får således inte packa din väns ägodelar. Det är viktigt att din vän inte heller försöker göra det själv, genom att utan tillstånd beträda området för att det skulle också vara en brottslig handling, s.k. hemfridsbrott (4 kap. 6 § BrB). Vad man ska göra om man inte kan komma överens är att ansöka om handräckning hos kronofogden, detta kan du göra här. Då kommer kronofogden att hjälpa till att återfå din väns egendom. Hoppas detta svara på din fråga, har du frågor eller ytterligare funderingar är det bara att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,