När preskriberas ringa stöld? Vilket straff får man för ringa stöld?

Hejsan jag har en fråga, jag har vid några tillfällen tidigare snattat från en matbutik och vid 2 av dessa tillfällen blivit stoppad vilket ledde till att jag betalade resterande summa. Ingen polisanmälan gjordes vid dessa 2 tillfällen. Dem gånger jag stulit från denna matbutik har priset varierat, det har vanligtvis vart omkring 100-350:- vid dem tillfällerna. Har haft det svårt ekonomiskt under dem senaste 3 åren då jag är student och inte haft ett jobb vid sidan av. Så det jag nu undrar över är att om jag nu skulle kunna bli polisanmäld för dem tidigare tillfällerna jag stulit från denna matbutik och om jag nu skulle kunna bli polisanmäld, vad kan då konsekvenserna bli av detta?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag tolkar din fråga som att du dels undrar huruvida du kan bli polisanmäld för tidigare stölder i matbutiken och dels vad som skulle hända om du blev polisanmäld. Såsom jag förstår tar frågan dels sikte på preskriptionstiden vad gäller snatteri, dvs den tid en åklagare har på sig att väcka åtal för ett brott för att en ev. gärningsman ska kunna dömas.


Det ska också nämnas att snatteri numera kallas ringa stöld, och återfinns som brott i brottsbalken, förkortad BrB (8 kap. 2 § BrB).


Vilken preskriptionstid gäller för snatteri?

För brott som inte kan leda till fängelse i mer än ett år gäller en preskriptionstid om två år (35 kap. 1 § BrB). Vad gäller ringa stöld kan man dömas till fängelse i högst 6 månader, således gäller att brottet preskriberas två år från då det begicks. Efter två år passerat från respektive stöld i matbutiken upphör alltså åklagarens möjlighet att väcka åtal.


Vilka påföljder kan brottet snatteri aktualisera?

Om du blir polisanmäld och åklagaren väljer att väcka åtal har rätten att bedöma om du gjort dig skyldig till ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Detta är ett brott som antingen kan föranleda böter eller fängelse i högst sex månader. Det ska nämnas att HD i ett rättsfall har kommit fram till att tillgrepp av egendom värd under 1250 kr bör bedömas som ringa stöld. Om stöldgodset överstiger detta belopp är det istället fråga om stöld (8 kap. 1 § BrB). Om du har stulit från mataffären flertalet gånger under olika tidpunkter bör det betraktas som flera fall av ringa stöld. Om domstolen kommer fram till att det är fråga om flera fall av ringa stöld kan detta föranleda ett strängare straff. Domstolen kommer alltså utdöma ett gemensamt straff för alla fall av ringa stöld och särskilt beakta att det rör sig om upprepade stölder.


Jag hoppas mitt svar har gett dig lite klarhet i vad som gäller. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.


Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”