Vad kan hända om jag har stulit från en matbutik?

Med mycket ånger och skuldkänslor skriver jag detta. Har stulit från en Hemköpsaffär, dock blev jag ej upptäck, men jag vågar inte gå in i den affären, detta skedde för cirka 6 månader sedan. Min fråga är om övervakningskameran skulle ha filmat mig då vid ett flertal tillfällen, vilket jag ju ej vet. Finns det möjlighet att när jag handlar där känner igen mig från övervakningskameran så att de kan haffa mig för stöld… Skäms verkligen över detta, och denna Hemköp ligger nära mig, nu får jag åka ganska långt för att handla - Rätt åt mig egentligen. 

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag uppfattar din fråga som att du har stulit från en matbutik utan att ha blivit upptäckt, men är rädd att du ska bli igenkänd om du går dit, och undrar nu vad som kan hända om du skulle bli tagen. 


Brottet stöld

Brottet stöld återfinns i Brottsbalken (BrB) 8 kap. Den som olovligen tar vad som annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det har, om tillgreppet innebär ekonomiska skada, gjort sig skyldig till stöld, i enlighet med BrB 8 kap 1 §. Brottet stöld delas in i tre olika kategorier; ringa stöld, stöld av normalgraden och grov stöld. 


Som huvudregel brukar man säga att gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden går vid 1000 kr. Den som stjäl någonting med ett värde under 1000 kr gör sig alltså skyldig till ringa stöld, i enlighet med BrB 8 kap 2 §. Grov stöld å andra sidan förutsätter att stöldgodset är av betydande  värde eller att tillgreppet skett exempelvis genom intrång i bostad. 


I det aktuella fallet är det svårt för mig att säga om det rör sig om ringa stöld eller om stöld av normalgraden, eftersom det beror på värdet av det som du stal, vilket inte framgår i din fråga. 


Påföljd av brottet stöld

För stöld av normalgraden kan man dömas till fängelse i högst två år eller böter, och för ringa stöld kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Vid bedömning av straffet som ska utdömas gör man en så kallad straffmätning, där man tar hänsyn till flera faktorer vid det enskilda fallet, till exempel hur allvarligt brottet är, om gärningspersonen har begått något brott tidigare, gärningspersonens avsikter och om det har förekommit andra förmildrande eller försvårande omständigheter.


Således är det svårt för mig att avgöra mer specifikt hur omfattande ett eventuellt straff skulle kunna bli i ditt fall. 


Min rekommendation

Jag rekommenderar dock dig att gå till affären och berätta om vad du har gjort och eventuellt kan de be dig betala värdet av de stulna varorna, eller så ser du till att det inte händer igen, vilket jag uppfattar det som att du är medveten om då du i din fråga verkar mycket ångerfull. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss. 


Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”