När ges fängelse som påföljd för ringa stöld?

Hej, När får man fängelse för ringa butiksstöld? Jag har inte hört att någon skulle fått fängelse för ringa butiksstöld. Jag bara undrar...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I mitt svar kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB). Jag besvarar frågan när fängelse kan tänkas ges som påföljd vad gäller ringa stöld i butik. För att göra detta redogör jag för fängelsepresumtionen samt gränsdragningen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden. 


Böter eller fängelse?


Med "ringa butiksstöld" tänker du förmodligen på brottet ringa stöld (8:2 BrB). Av bestämmelsen framgår att du kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt praxis är det dock ovanligt med fängelse som påföljd. En orsak till detta är fängelsepresumtionen (30:4 första stycket BrB). Den innebär att domstol ska undvika fängelsestraff så långt som möjligt och därmed som utgångspunkt välja annan påföljd än fängelse. Höga straffvärden och tidigare brottslighet är exempel på omständigheter som dock kan bryta presumtionen mot fängelse (30:4 andra stycket BrB)


Vilken grad av stöld är det fråga om?


I sammanhanget är det viktigt att skilja på de olika svårhetsgraderna av stöld. Värdegränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden ligger på 1 250 kr (NJA 2019 s. 951). Ifall värdet av det stulna understiger 1 250 kr brukar det alltså vara fråga om ringa stöld. Den stulna egendomens värde har ofta varit utslagsgivande i praxis men är inte det enda som domstolen tar hänsyn till. Försvårande omständigheter, det vill säga omständigheter som höjer straffvärdet, ges också betydelse (29:2 BrB)


När kan fängelse tänkas ges?


Fängelse kan alltså bli aktuellt ifall domstolen hittar försvårande omständigheter och därmed bryter den ovannämnda fängelsepresumtionen. En ringa stöld som innehåller försvårande omständigheter kan dock istället övergå till en stöld av normalgraden. Med det sagt är fängelse som påföljd ytterst ovanligt och utgången beror som ofta på omständigheterna i det enskilda fallet. 


Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen. 


Med vänliga hälsningar,


Albin Hedlund

Rådgivare

Albin HedlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo