Fängelse eller böter för upprepade ringa stölder?

Hej, När får man fängelse för ringa butiksstöld, hur många gånger ska man ha åkt fast för att det ska bli fängelse istället för böter? Jag har inte hört att någon skulle fått fängelse för ringa butiksstöld. Jag bara undrar...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du undrar vad som avgör om man blir dömd till fängelse eller böter vid upprepade ringa stölder. Eftersom din fråga handlar om brottsliga handlingar kommer jag att hänvisa till brottsbalken (BrB).


Definitionen av ringa stöld


Inledningsvis vill jag klargöra vad som utgör ringa stöld, eftersom det finns tre olika grader av brottet stöd; ringa stöld, stöld av normalgraden och grov stöld. I ditt fall verkar det röra sig om ringa stöld (8 kap. 2 § BrB), vilket innebär att värdet på det som stulits är lågt. Det har av förarbeten dragits en gräns mellan normalgraden och ringa stöld, där ringa stöld är det som är under 1 250 kronor. Begår man ringa stöld så kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Jag kommer nedan att gå igenom närmare vad som krävs för att fängelse ska bli aktuellt.


Hur bedöms straffet?


Först och främst kan det vara av värde att veta att domstolen alltid beaktar de enskilda omständigheterna som finns i det aktuella fallet. Det är därför svårt att säga konkret vad som kommer att gälla i ditt fall, men nedan följer vad som gäller rent generellt.


Vid bedömningen av vilket straff som blir aktuellt tas hänsyn till hur straffskalan ser ut för det aktuella brottet och vad brottets straffvärde är. Som ovan beskrivet så är straffskalan för ringa stöld böter till fängelse i sex månader. När man bedömer brottets straffvärde så beaktas hur stor skada och kränkning som orsakats och vad gärningspersonen haft för avsikt (29 kap. 1 § andra stycket BrB). Här tar domstolen även hänsyn till både försvårande (29 kap. 2 § BrB) och förmildrande (29 kap. 3 § BrB) omständigheter, vilket kommer att påverka huruvida straffvärdet ska höjas. När straffvärdet har bedömts så ska domstolen bestämma vilken påföljd som ska utdömas.


Fängelse eller böter?


En stark princip som råder inom den svenska rätten är att det finns en presumtion mot fängelse (30 kap. 4 § första stycket BrB). Detta innebär att domstolen måste ta hänsyn till omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, eftersom fängelsestraff bör undvikas i största mån som möjligt.


I ditt sammanhang med ringa stöld är det ovanligt att domstolen dömer till fängelse, där straffet oftast blir böter. Däremot är detta beroende från fall till fall, där domstolen kan döma till fängelse och på så vis bryta mot presumtionen om straffvärdet exempelvis är högt eller om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till likartade brott (30 kap. 4 § andra stycket BrB). Det är dock svårt att säga konkret hur många gånger du måste ha åkt fast för att få fängelse, då domstolen beaktar fler omständigheter än det i sin bedömning.


Sammanfattning


Det finns alltså en presumtion mot fängelse, som dock kan kringgås om särskilda omständigheter är uppfyllda. Domstolen gör alltid en bedömning av det enskilda fallet och det gör det därför svårt att ge ett konkret svar på din fråga.


Jag hoppas att detta gav dig lite mer klarhet. Har du fler funderingar så tveka inte att höra av dig igen!


Mvh,

Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo