Vad krävs för att bli dömd för stöld?

Hej, jag har bara en fråga som jag behöver få svar för. Jag va i en butik idag handlade smink och mat hade själv scanningen jag scannade alla varor och jag pratade i telefon samtidigt så jag gick till kassan för betala jag kollade inte hur mycket utan jag ställde scanningen där de ska va och betalade och fick kvitto slängde den och gick ut det pippade och larmet gick så kassören sa va de va jag tog ut allting som är i påsen och dem smink varorna hade tydligen inte tryckt för hårt så att dem går in i scanningen vilken är att lampan lyste med scannade aldrig. Han tog in mig i stöld rummet och ringde polisen dem kom tog förhör och berättade va som hände dem sa antigen får du böter och erkänner stöd eller så erkänner du inte och de går vidare. Jag erkännde att det va fel ifrån mig att jag inte kollade på skärmen och hur mycket jag betalde men erkänner aldrig att jag stjäl något för jag skulle aldrig göra såhär jag vet vad är konsekvenser jag sa tydlig till kassören att jag kan betala men han valde och ta det ändå till polisen. Så polisen tog det vidare till tingsrätten och jag är jätte ledsen och rädd och vill inte förstöra mitt liv för dehär för att jag va upptagen och stressad och inte kollade i skärmen vad som har gått igenom och inte jag vet att dehär var fel men jag är orolig om de kan bli ett straff för det och isåfall är det fängelse eller växka en åklagare för det. hur blir det? 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag tolkar din fråga har du av misstag glömt att scanna ett par produkter i en butik. Därefter tjöt larmet och polis tillkallades då du misstänktes för stöld. Detta ska nu gå vidare till tingsrätten och du undrar vilken påföljd, det vill säga straff, om något som kan vänta. För att ta reda på det vänder vi oss till brottsbalken.


Vad säger brottsbalken om stöld?

Brottet stöld finner vi i 8 kap. 1 §. Till stöld döms den som tager vad som annan tillhör med uppsåt att tillägna sig, så som det uttrycks i paragrafen. Detta innebär enkelt sagt att man ska ta något från någon annan med syfte att göra det till sitt eget. Handlingen måste därmed in princip ha gjorts medvetet med ett medvetet syfte att ta saken utan att betala. Enligt 8 kap. 2 § kan man även dömas till ringa stöld om värdet på det man tagit är mindre. Exakt var gränsen går kan inte sägas, men i tidigare rättspraxis har gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden varit runt 1 250 kr (se NJA 2019 s. 951).

Om handlingen inte gjordes med ett medvetet syfte om att tillägna sig saken kan man istället dömas för egenmäktigt förfarande. Brottet återfinns i 8 kap. 8 § och innebär att man olovligen rubbar någons besittning, det vill säga tar något från någon annan utan lov. Skillnaden mellan detta brott och stöld är att gärningen inte kräver att man har ett tillägnelse uppsåt, det vill säga att man har som syfte att göra saken sin. Gärningen kräver dock också någon form av medvetenhet.


Hur ”mycket” måste man vara medveten om sin gärning?

Uppsåt, eller medvetenhet om gärningen, finns i olika nivåer: avsikts-, insikts- och likgiltighetsuppsåt. Man kan dömas oavsett vilken nivå av uppsåt man har, men nivån kan påverka straffvärdet som i sin tur påverkar vilket straff man får. Den lägsta nivån, likgiltighetsuppsåt, innebär i korthet att man i alla fall har haft en misstanke om omständigheterna samt att man ändå har valt att utföra gärningen och således varit likgiltig inför följden/omständigheterna.


Vad kan tänkas hända i ditt fall?

Med den information som jag har kan jag omöjligen ge dig ett säkert svar. Något sådant skulle kräva betydligt mer information och en stor utredning.

Åklagarens uppgift kommer i ditt fall vara att försöka bevisa att du haft uppsåt till att stjäla de sakerna du fått med dig. Om fallet var en ren olyckshändelse, det vill säga du inte hade något uppsåt, så kan du inte dömas till ansvar. Ren vårdslöshet, misstag, räcker inte för att dömas för brott. Åklagaren kommer sedan också att försöka bevisa att du hade tillägnelse uppsåt, det vill säga ämnade att göra saken till din. Utan detta specifika uppsåt kan man inte dömas till stöld, utan istället till egenmäktigt förfarande som är ett mindre allvarligt brott.

Beroende på värdet på det du fått med dig kan det bli ett ringa brott. Exakt var gränsen går kan inte sägas, men ungefär runt 1 250 kr. 

Exakt vad straffet blir kan jag inte svara på, men att någon skulle dömas till fängelse för ett ringa brott eller ett brott av normalgraden på den lägre sidan synes högst osannolikt. Detta beror dock på om du är tidigare straffad samt andra omständigheter. 


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo