Vad är konkurrerande verksamhet?

2021-01-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Arbetar som revisorsassistent på en mindre revisionsbyrå. Finns det några som helst hinder för mig att starta ett aktiebolag vid sidan av min anställning?Förstår att det inte ska vara konkurrerande verksamhet. Finns det lagrum för detta? Men om det är helt annan nisch. I detta fall Import av artiklar för att sälja i Sverige genom webshop. Då torde jag få starta hur som haver så länge det inte går ut över mitt arbete hos min arbetsgivare?Det finns väl inga krav på att jag måste meddela min arbetsgivare/chef detta då jag anser det är min ensak? Det står inget i anställningsavtal och vi ingår inte i något kollektivavtal.
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall din verksamhet skulle klassificeras som konkurrerande verksamhet, och ifall detta skulle kunna anses vara saklig grund för avskedande/uppsägning. Vidare tolkar jag det som att du vill starta ett aktiebolag som importerar artiklar och säljer dessa artiklar genom webshop. Ditt aktiebolag kommer således inte att vara en revisionsbyrå. Konkurrerande verksamhetArbetstagare har en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivare. Att arbetstagaren bedriver en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren under anställningstiden anses vara ett sådant grovt kontraktsbrott att avskedande är lämpligt. Andra typer av illojala förfarande kan enligt förarbeten vara yppande av företagshemligheter eller spridande av ofördelaktiga uppgifter om denne i syfte att åstadkomma skada (Prop. 1973129). Hur stor skada egentligen har inneburit för arbetsgivaren är inte väsentligt så länge handlingen varit avsedd att skada arbetsgivaren, vilket framkommer i AD 1999 nr 147 där en arbetstagare skickade vykort till en högre chef med antydningar om ett erotiskt förhållande mellan chefen och arbetstagaren. En uttömmande lista på alla handlingar som leder till avskedande är omöjlig att genomföra eftersom varje situation måste bedömas enskilt med hänsyn till tjänstens art och förseelsens natur. Detta måste dock föreligga ett flagrant fall av misskötsamhet eller illojalitet. Vid bedömningen måste man också ta hänsyn till arbetstagarens ställning. Vad som gäller i ditt fall Min bedömning är att ditt aktiebolag inte kommer att anses vara en konkurrerande verksamhet, eftersom att det handlar om ett aktiebolag som är verksamma inom ett helt annat område. Trots detta skulle jag fortfarande informera din arbetsgivare, så att den kan tydligt informera dig om vad som är belagt med tystnadsplikt och vad som är företagshemligheter. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Är jag bunden av mitt anbud, trots att jag får ett bättre erbjudande av någon annan?

2020-12-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag har försökt sälja min cykel väldigt länge nu. Någon dag sen ville en bekant köpa min cykel. Han skrev till mig på Facebook och jag svarade direkt med att han kunde få köpa den för 700 kronor om han köpte den inom en vecka. Jag har dock fått ett annat erbjudande nu, där en gammal barndomskompis vill köpa den för 900 kronor. Har jag någon skyldigheter att sälja till den första personen eller kan jag sälja till min barndomskompis för 900 kronor? mvh Kevin
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om du fortfarande måste sälja cykeln till den första personen, när du har fått ett bättre erbjudande från någon annan. I ditt fall har du gett ett anbud till den första personen, då anbudet har specifikt riktat sig till den personen och har ett bestämt villkor om 700 kronor. Ditt anbud blir således bindande i en vecka från och med att personen har tagit del av anbudet, 7§ Avtalslagen. Om personen inte hör av sig inom en vecka, är du inte längre bunden av anbudet och kan således sälja cykeln till din barndomskompis. Man kan återkalla ett anbud senast när mottagaren tar del av anbudet, i ditt fall är det dock försent och du har bundit dig till anbudet. Att frånträda anbudet skulle således vara brottsligt. Om du väljer att frånträda anbudet kan motparten kräva skadestånd för direkta kostnader till följd av avtalsbrottet och uteblivna vinster som avtalet skulle ha genererat i. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Hur hög hyra fårn en hyresvärd ta ut?

2020-12-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga kring hyresrätter. Jag hyr av en fastighetsägare, ej privat. Har jämfört lite med hyror med mina grannar. Jag betalar ungefär 37 kr mer i hyra per kvadratmeter än mina grannar. Är det verkligen rätt?Alla lägenheter är nyligen renoverade. Jag tycker det känns konstigt.
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du betalar för hög hyra. Eftersom din fråga gäller hyresrätter så blir 12 kap. Jordabalken, som även kallas hyreslagen, tillämplig. Hyran storlek bestäms först och främst genom avtalet. Om ett sådant belopp inte finns, ska hyras fastställas till ett skäligt belopp (12:55 Jordabalken). En hyresvärd får inte ta ut mer hyra än vad som är skäligt. Skälig hyra bestäms av bruksvärdet på din lägenhet. Skälig hyra innebär att den inte får vara påtagligt högre än hyran för likvärdiga hyreslägenheter. Om en jämförelse inte kan göras med lägenheter på orten, får man dra jämförelser med andra lägenheter på andra orter med jämfört hyresläge och i övrigt likartade förhållanden på hyresmarknaden. Man gör alltså först en prövning där man jämför med lägenheter på samma ort, och sedan beaktar man närbelägna orter. Jämförbarheten bedöms genom att beakta fler faktorer, bland annat modernitet, bullernivå, garage etc. Om din lägenhet är i samma skick som dina grannars och i övrigt inte skiljer sig väsentligt mycket, borde hyran anses vara oskälig. Mitt tips är att kontakta Hyresnämnden och ansöka om sänkning av hyran och begära att få tillbaka mellanskillnaden för de månaderna du redan har betalat. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Vad händer om en arvstagare avstår från sin rätt till arv?

2020-12-31 i Alla Frågor
FRÅGA |https://lagen.nu/1958:637https://lagen.nu/1958:637Min mammas far avled för många år sedan. Han och hans fru hade hus tillsammans. För ca 2-3 år sedan så ringde de min mamma och sa att hennes fars fru gått bort och hon hade rätt att ta emot arv, dvs del av huset. Min morfars fru hade inga barn. Min mamma tackade nej till arvet. Först nu fick jag reda på detta och kan inte förstå varför hon sa nej. När min mor tackade nej, borde inte jag som barnbarn få ta del av det arvet? Min mor hade ingen kontakt med min morfar, troligen därför hon sa nej. Men vad säger lagen och kan jag gå tillbaka och be dem göra om bouppteckningen till min fördel!? Vet att det låter själviskt, men jag vill veta vad som gäller. Mvh Jenny
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din mamma inte är bröstarvinge till din morfars fru. Din mamma är således särkullbarn till din morfar. Jag uppfattar det som att din mamma, som särkullbarn, har avstått från sin rätt till förmån för efterlevande make, alltså din morfars fru, för att hon ska ha haft rätt att ta emot arv 3:9 Ärvdabalken). I annat fall har inte din mamma rätt till arv från din morfars fru. När din morfars fru har gått bort har hon således haft rätt till efterarv enligt 3:6 Ärvdabalken. Du vill nu veta vad som händer med arvet om din mamma väljer att avstå från sin rätt. Enligt stirpalgrundsatsen ska varje gren inom en arvsklass få lika stora delar av kvarlåtenskapen, om din mamma väljer att avstå sitt arv kommer du och din mammas övriga bröstarvingar istället att ärva kvarlåtenskapen. Hoppas jag har besvarat din fråga! Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Vad händer om muntligt avtal står i strid med skriftligt anställningsavtal??

2021-01-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag arbetar 6h/veckan i handels. Jag är student på heltid så jag arbetar varannan helg. På sommrarna har jag haft en deal med arbetsgivare (endast muntligt) att arbeta mer än 6h/veckan, men i sommar kommer jag inte kunna göra det. Jag ska plugga under sommaren också och har därmed inte tid att jobba mer än 6h/veckan. Arbetsgivaren säger att jag antingen måste ta semester under denna period (istället för att arbeta enligt mitt kontrakt) eller så kan det hända att jag inte behövs alls inom företaget längre. Jag kan ju tekniskt sett använda betalda semesterdagar men dessa vill jag jättegärna spara eftersom jag mycket väl kan behöva dessa någon annan gång. Kan min arbetsgivare tvinga mig arbeta mer än mitt kontrakt? Finns det något som de kan sätta emot mig? Tack för hjälpen!
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du är bunden att arbeta mer än 6h/veckan. När det gäller anställningsavtal finns inget formkrav, det vill säga att anställningsavtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Eftersom du har muntligen gått med på att jobba mer än 6h/veckan kommer detta gälla istället för det skriftliga avtalet. För att frångå det skriftliga avtalet krävs nämligen att du har godkänt villkoren. Ifall du skulle vägra att jobba överenskommen tid/vecka kan detta ses som olovlig frånvaro och grund för uppsägning. För att olovlig frånvaro ska vara saklig grund för uppsägning, enligt 7§ Lagen om anställningsskydd, krävs det att det är fråga om mer än bara någon enstaka gång och utan godtagbar anledning. I ett fall från 2018 (AD 2018 nr 66) hade en arbetstagare varit frånvarande från arbetet under en vecka i strid med med arbetsgivarens uttryckliga besked. Arbetsdomstolen kom fram till att arbetstagare åsidosatt sina förpliktelser gentemot arbetsgivaren. Sammanfattningsvis kommer frånvaron, i ditt fall, sannolikt vara grund för uppsägning. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?

2020-12-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag har hyrt min hyreslägenhet i andra hand för 9 månader p.g.a. längre utlandsvistelse. Självklart var det godkänd av min hyresvärd. Nu behöver jag komma tillbaka 3 månader tidigare dels för att andrahandshyresgästen slarvat med min post.Han har bl.a. täckt över mitt namn på dörren, vilket gjort att under en drygt 2 månader så har posten gått i retur. Att andrahanshyresgästen skulle ta hand om min post var en muntlig överenskommelse. Vad jag förstår, utifrån det jag läser på hemsidan "Lawline", så behöver endast meddela uppsägning utan att ange något skäl då andrahandshyresgästen ej har besitningsrätt?Uppsägning är i detta fall 3 månader, om jag förstått rätt. Och kan meddelas genom rekommenderat brev. Tack för hjälpen på förhand!
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur lång uppsägningstid du har vid en andrahandsuthyrning. Jag uppfattar det som att du har haft ett tillsvidareavtal med din hyresgäst, d.v.s. att ni har ingått i ett avtal utan att ha bestämt hur länge hyresperioden gällde. Ett sådant avtal har, som du säger, en uppsägningstid på tre månader. Eftersom du hyr ut i andra hand har din hyresgäst besittningsskydd först efter två år, vilket i ditt fall innebär att din hyresgäst saknar besittningsskydd. Besittningsrätt innebär att en hyresgäst normalt sett har rätt att bo kvar och få sitt hyresavtal förlängt även om hyresvärden vill avsluta hyresavtalet. Eftersom din hyresgäst saknar besittningsskydd kan du säga upp avtalet, utan skäl, med beaktande av tre månader.Du kan säga upp avtalet i förtid, utan uppsägningstid, om din hyresgäst uppfyller någon av förverkandegrunderna som uppräknas i 12:42 Jordabalken. Enligt min bedömning kan inte din hyresgäst anses ha förverkat sitt hyreskontrakt eftersom det är en uttömmande lista och ingen av punkterna kan anses ha varit uppfyllda. Sammanfattningsvis kan du säga upp hyresavtalet, utan skäl, med beaktande av tre månader. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Förskott på arv

2020-12-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Hejsan! Detta gäller min sambos pappa som ska ge oss mark/en tomt. Han vill ge det som ett förskott på arvet. Hur fungerar det då han kommer ge det till min sambo och vi inte är gifta? Underlättar det om vi är gifta eller hur fungerar det? Även min sambos bror kommer få mark/tomt. Vänligen!
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du vill veta vad som händer med arvet när ni inte är gifta. Om din sambo får tomten som förskott på arvet innebär detta att gåvans värde ska läggas till i kvarlåtenskapen efter din sambos fars död, enligt 6:1 Ärvdabalken. Huvudregeln är att gåvor till bröstarvingar ska ses som förskott på arv om inte omständigheterna talar för något annat. I detta fall är det tydligt att din sambos pappa vill att gåvan ska vara ett förskott på arv. Jag uppfattar det som att du vill veta vad som händer med arvet vid en eventuell bodelning. Vid en bodelning är det enbart samboegendomen som ska ingå, dvs ert bostad och bohag enligt 3§ Sambolagen, om det har förvärvats för gemensam användning. Bostad och bohag framkommer i 5 och 6§§ Sambolagen och utgör den permanenta bostaden och möbler m.m. som används i det gemensamma hemmet. Tomten som din sambo ärver i förskott kan komma att bli del i bodelningen om det utgör en del av er permanenta bostad och om det inte finns föreskrift om att det ska utgöra enskild egendom. Hoppas jag har besvarat din fråga! Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Min arbetsgivare har inte betalat ut lön

2020-12-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min gamla arbetsgivare har inte betalt ut min lön som hen skrev till mig på sms att hon skulle göra .det har nu gått 3månader och hen svarar ej mig när jag ringer eller smsar.Jag hade inget kontrakt när jag började jobba där hade bara fått avtalet på sms för jag jobbade bara i 8 timmar . Men hen sa att jag skulle få ersättning för dem 8 timmar..
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har jobbat dessa åtta veckor, men din arbetsgivare vägrar betala ut ersättning för det utförade jobbet. Det finns inget reglerat kring formkraven för anställningsavtal, vilket innebär att anställningsavtal kan ingås både muntligt och skriftligt. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats, så finns det också en minimilön som arbetsgivaren inte får understiga. Om det saknas kollektivavtal arbetsplatsen, finns inte någon lägsta lön som din arbetsgivare behöver beakta, då det inte finns någon lag som reglerar minimilöner. Då gäller istället den lönen som ni har kommit överens om. Hur låg din lön får vara regleras istället av de regler som finns för ogiltighet av avtal. Om din arbetsgivaren vägrar att betala ut lönen kan du vända dig till facket, som kan ta ditt ärende vidare. En annan åtgärd är att vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Med vänlig hälsning,