Ärver den avlidnes barn eller den avlidnes syskon?

2020-08-31 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Fler syskon har tidigare fått pengar i form av gåva av sin förälder, som är i livet. Ett av syskonen har gått bort, och det var tänkt att framgent ge ytterligare gåva till syskonen. Fråga - Ska då den avlidnes så kallade del av gåvan ges till den avlidnes barn, eller fördelas gåvan endast till de syskon som finns? Tacksam för ett juridiskt korrekt svar.Vänligen Marlene H
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).I Sverige har vi en arvsrättslig princip som kallas för Istadarätten. Principen innebär att om en arvinge avlider så träder dennes avkomlingar i den avlidnas ställe vad gäller rätten till arv (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). I ditt fall betyder det att barnen till det avlidna syskonet träder in i syskonets ställe och ska dela lika på dennes arv.Detta gäller rätten till arv och inte nödvändigtvis förskott på arv i form av gåva. När föräldrarna är vid liv kan de själva bestämma vilka syskon som ska få ta del av gåvan. Det arvlåtaren, föräldrarna, ger en bröstarvinge, syskonen, när de varit vid liv ska avräknas som förskott på dennes arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap. 1 § första stycket ÄB). När föräldrarna avlidit kommer gåvans värde att läggas till på kvarlåtenskapens värde vid beräkningen av arvslotter om ena syskonet fått mer än det andra (6 kap. 5 § ÄB). Den som erhållit en större del av gåvan får därefter avräkna gåvans värde från sin arvslott så att varje gren får lika mycket. Att varje arvsgren får lika stor del av arvet bygger på Stirpalgrundsatsen. Sammanfattningsvis är det den avlidnes avkomlingar som träder in i dennes ställe gällande rätt till arv. De syskonen eller de syskons barnen som inte får ta del av gåvan när föräldrarna är vid liv kommer att kompenseras när arv delas ut.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag åka utomlands om jag blivit misstänkt för ringa misshandel?

2020-08-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag slapade till kille en kväll när han sa att jag skulle gå och suga nån annans killes kuk. Det var ren reflex, inget som gav märken eller något annat. Men sen låser han ut mig ur lägenheten och gör polisanmälan för misshandel?! Jag har en 5 månaders pojke men har ensamvårdnad om honom. Jag hade planerat att åka på en liten semester för att besöka mina föräldrar och familj som bor utomlands (Europa) och tänkte då vara borta i ca 2 veckor nån gång i slutet på året så vi kan fira jul och nyår tillsammans då jag inte har träffat familjen på 2 år och de vill så gärna träffa mig och min lilla bebis. Nu till min fråga, är det okej att åka på semester eller hur/vad kan hända om man gör det när man blivit "misstänkt för misshandel"?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).Att slå någon med en öppen handflata anses som ringa misshandelDu begår misshandel när du tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter personen i vanmakt eller liknande tillstånd (3 kap. 5 § BrB). I detta fall kan du ha tillfogat killen smärta. En tumregel är dock att det rör sig om ringa misshandel om den misshandlade inte behöver uppsöka sjukhus. Att du slagit någon med öppen handflata talar också för att misshandeln bör anses som ringa. En förundersökning för att samla bevis kring händelseförloppet inleds om det finns anledning att anta att ett brott har förövats efter att killen polisanmält händelsen (23 kap. 1 § RB). Om/när förundersökningen har kommit så långt att du skäligen kan misstänkas för brottet, ska du underrättas om misstanken (23 kap. 18 § RB). När förundersökning avslutats, ska åklagaren besluta och meddela huruvida åtal ska väckas eller inte (23 kap. 20 § RB).Reseförbud meddelas med hänsyn till brottets beskaffenhet och risk för att gärningsmannen undandrar sig lagföring eller straffDet som hade kunnat stoppa dig från att åka på semester med din son är ifall reseförbud hade meddelats av rätten eller åklagaren (25 kap. 3 § RB). Reseförbud utan tillstånd att lämna anvisad vistelseort kan meddelas om du är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa och det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att du avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (25 kap. 1 § första stycket p 1 RB). Ett beslut om reseförbud förutsätter även proportionalitet (25 kap. 1 § fjärde stycket RB). Om gärningsmannen bryter mot reseförbudet ska hen i princip omedelbart anhållas/häktas (25 kap. 9 § RB).Ett reseförbud för ringa misshandel är oproportionerligtÄven om förundersökningen kommer att komma så långt att åtal kan väckas mot dig, finns det ingen risk att rätten meddelar reseförbud eftersom det endast rör sig om ringa misshandel. Ett reseförbud i förhållande till brottets beskaffenhet och det faktum att resan endast är en familjeresa hade varit en oproportionerlig åtgärd.Sammanfattningsvis finns det inget som stoppar dig från att åka utomlands med din son!Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad är straffet för att sälja narkotikaklassad medicin? Har man anmälningsskyldighet för brottet?

2020-08-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är straffet för att sälja sin egen narkotikaklassade medicin? Om man vet att det förekommer, har man någon typ av anmälningsskyldighet?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga regleras i narkotikastrafflagen (NSL) och i brottsbalken (BrB).Definitionen av narkotikaDefinitionen av narkotika är läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter (8 § NSL). För att läkemedlet ska vara klassat som narkotika krävs även att det ska vara föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt eller att läkemedlet anses som narkotika av regeringen enligt lag.Den som säljer narkotika kan dömas för fängelse i högst tre årDen som överlåter narkotika till döms, om gärningen är uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst 3 år (1 § första stycket p 1 NSL). Om brottet är med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms gärningsmannen för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst 6 månader (2 § NSL). Ifall brottet är att anses som grovt narkotikabrott kan gärningsmannen dömas till max 7 års fängelse (3 § första stycket NSL). Om brottet är synnerligen grovt, kan fängelsestraffet sträcka sig till 10 tio år (3 § andra stycket NSL).Underlåtenhet att avslöja eller anmäla brott kan i vissa fall ge straffSom huvudregel är man inte skyldig att anmäla brott. Det finns dock ett undantag vad gäller brott som är s.k. ''å färde'', vilket innebär pågående brott som ännu inte blivit fullbordade. Den som underlåter att i tid anmäla eller avslöja ett förestående eller pågående brott ska dömas för underlåtenhet att avslöja brottet enligt vad som är föreskrivet för den som medverkat endast i mindre mån till sådant brott (23 kap. 6 § första stycket BrB). Ansvar för sådan underlåtenhet förutsätter att den brottsliga handlingen har fortskridit så långt att den är straffbar och att brottet kan anmälas eller avslöjas utan fara för den handlande eller någon annan (23 kap. 6 § fjärde stycket BrB). Anmälningsskyldigheten förutsätter dock att det är särskilt föreskrivet att en underlåtelse att anmäla det specifika brottet är straffbart. Det finns inget stadgande som föreskriver att du har en skyldighet att anmäla någon för ett sådant narkotikabrott och därmed har du ingen anmälningsskyldighet.Sammanfattningsvis är straffet för att sälja sin egen narkotikaklassad medicin mellan böter och 10 års fängelse. Du har inte heller någon skyldighet att anmäla eller avslöja en person som du vet begår det brottet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan körkortet återkallas igen efter olovlig körning?

2020-07-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.Min son förlorade sitt körkortet i februari i år pga misstänkt rattfylleri.I går 29/7 kom ett brev från transportstyrelsen att han får tillbaka körkortet.Men under tiden han inte hade körkortet så körde han ändå o det blir ju olovlig.min fråga är dras körkortet igen med tanke på olovlig körning?mvh Britt-Marie
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i trafikbrottslagen (TBL) och körkortslagen (KörkL).Olovlig körning när körkortet var återkallat kan ännu en gång leda till återkallat körkortPrecis som du säger ska ett körkort återkallas om föraren gör sig skyldig till rattfylleri (5 kap. 3 § p 1 b KörkL). Om körkortet är återkallat eller omhändertaget så är körkortet inte längre giltigt (3 kap. 13 § p 2 KörkL). Det innebär att din son, som kör bil efter att ha fått sitt körkort återkallat. kör utan ett giltigt körkort. En person som uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordon utan att ha tillstånd att göra det kan dömas för olovlig körning till böter (3 § TBL). Eftersom din son tidigare innehaft ett körkort som blivit återkallat kan han dömas till fängelse i högst sex månader (3 § andra meningen TBL). Körkortet kan även återkallas ännu en gång om din son döms för olovlig körning (5 kap. 3 § p 3, 4, 6 KörkL).Du kan se fler återkallelsepunkter här: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/aterkallat/Vänligen,

Vad är straffet för rattfylleri (0,47 promille)?

2020-08-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag är en pol, polisen stoppade mig och jag blåste 0,47, jag skulle be om hjälp, vilken straff finns det för mig, jag kommer att lägga till att detta är mitt första fall i Sverige. Tack på förhand för din hjälp
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i trafikbrottslagen (TBL) och körkortslagen (KörkL).Minimigränsen för rattfylleri är 0,2 promilleOm du kör ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit alkohol så att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet döms du för rattfylleri (4 § TBL). Eftersom din promillehalt var 0,47 vid körtillfället så har du begått brottet rattfylleri.Rattfylleri leder till antingen böter eller fängelse och återkallat körkortStraffet för rattfylleri sträcker sig mellan böter och sex månaders fängelse (4 § TBL). Att det är ditt första brott talar för ett lägre straff, men att din promillehalt var väldigt hög talar för ett högre straff i straffskalan. Polisen ska även omhänderta ditt körkort om du gör dig skyldig till rattfylleri (5 kap. 7 § p 1-2 KörkL). Polisen skickar sedan, inom 48 timmar, ditt körkort och beslutet om omhändertagande till Transportstyrelsen. Det är Transportstyrelsen som beslutar om ditt körkort ska återkallas eller inte (5 kap. 3 § p 1 b KörkL). Transportstyrelsen bestämmer sedan en spärrtid på ditt körkort om de väljer att återkalla det. Spärrtiden bestäms utifrån vilket typ av brott du begått, ditt behov av körkortet och tidigare uppträdanden i trafiken.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har en ex-make möjlighet att få halva huset trots att man står på huset med lagfart och själv betalat renoveringar?

2020-08-23 i Bodelning
FRÅGA |Hejsan!Jag är mitt i skilsmässa och så är det med bodelning som gör mej konfunderadJag står 100% av huset med lagfart pantbrev fastighetsskatten köpet samt alla renoveringar.Och i deklarationsblanketten från skatteverket så är det endast jag som är ägaren1/1 ägare, har mitt ex möjligheter till halva huset även om hon inte har betalat något.Detta är ett hån mot mej som har lagt all tid på objektet.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Jag utgår från att du och din ex-fru inte har något äktenskapsförord.Du och din partners gemensamma bostad är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan erNär du och din partner ingick ett äktenskap omvandlades all er egendom till giftorättsgods, i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är det som kommer att delas lika mellan er vid eventuell bodelning efter skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB). Ni har alltså rätt till hälften av värdet var på era gemensamma tillgångar (11 kap. 3 § andra meningen ÄktB).Huset anses vara er gemensamma bostad, om den är avsedd som din och din partners gemensamma hem och används huvudsakligen för det ändamålet (7 kap. 4 § ÄktB). Den gemensamma bostaden är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan er. Att ditt namn står på lagfarten eller att du har betalat alla renoveringar påverkar inte det faktumet att din ex-maka har rätt till halva er gemensamma bostaden. Likadelningsprincipen säkerställer ekonomisk jämställdhet mellan makarna vid bodelningAtt makar ska dela lika på giftorättsgodset bygger på likadelningsprincipen. Makar har vanligtvis delad ekonomi och det är inte sällan de delar upp vem som köper vad. Exempelvis kanske din fru lägger pengar på att handla mat och saker till hushållet medan du lägger pengar på att renovera huset osv. Eftersom t.ex. mat och råvaror konsumeras på en kort tid och inte heller ingår i bodelningen, säkerställer likadelningsprincipen en ekonomisk jämställdhet mellan makarna i bodelningen. Principen är även till för att skydda den mindre förmögna maken.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

2020-07-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar är gifta men min mamma har tre särkullebarn. De har äktenskapsförord samt testamente där det framgår att det är min pappa som äger allt. Dock har vi fått höra om dold samäganderätt, hur kan den te sig i förhållande till äktenskapsförord och testamente i form av ex. fastighet?Tack!
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), ärvdabalken (ÄB) och praxis.Vid bedömning av dold samäganderätt beaktas gemensamt bruk, med ekonomiskt bidrag och avsiktDold samäganderätt kan i ditt fall föreligga om dessa tre följande krav uppfylls: -Avsikten med förvärvet har varit att anskaffa gemensam egendom (gemensamt bruk) -Din mamma ska ha bidragit till finansieringen av förvärvet (ekonomiskt bidrag) -Dina föräldrar har uttryckligen/underförstått avtalat eller förutsatt att egendomen skulle vara deras gemensamma (avsikt) Det innebär att om egendom köps för familjens bruk av din pappa med ekonomiskt bidrag från din mamma är det en utgångspunkt, men inte mer, att denna ägs gemensamt.Äktenskapsförord kan inte överföra äganderätten på någon annanSåsom jag tolkat din fråga är fastigheten din pappas och dina föräldrar har upprättat ett äktenskapsförord som föreskriver att fastigheten är din pappas enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Ett äktenskapsförord kan dock bara reglera vilken status en tillgång har (giftorättsgods eller enskild egendom), men det kan inte föra över äganderätten på någon annan. Det innebär att dold samäganderätt kan uppstå till din pappas enskilda egendom trots att det är hans enskilda egendom och inte kommer ingå i bodelningen enligt äktenskapsförordet. Dock måste de ovan uppställda kriterier vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska föreligga för fastigheten. Den efterlevande maken har arvsrätt efter den bortgångne makens testamenteOm din mamma har dold samäganderätt till fastigheten, kan din pappa endast testamentera bort hans del av egendomen (9 kap. 1 § ÄB). Värt att notera är att din mamma har en arvsrätt när din far går bort. Din mamma har rätt att från din pappas kvarlåtenskap få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som din mamma eventuellt kommer att erhålla vid bodelning eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).Vänligen,

Vad är definitionen av utpressning? Tillämpning på scenario!

2020-07-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej,Undrar vad som definieras som utpressning, Skulle detta kunna klassas som utpressning? (och vara straffbart)https://www.expressen.se/debatt/corona-lockar-gifta-man-till-tinder-jag-ska-utpressa-dem/MvhErik
Chantal Kryou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Utpressning förutsätter olaga tvång som leder till handling eller underlåtenhet och överföring av förmögenhetUtpressning är när någon genom olaga tvång förmår annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade eller någon i vars ställe denne är (9 kap. 4 § BrB). Tillämpning av utpressning och olaga tvång på länkat scenarioSåsom jag tolkar scenariot kommer skribenten berätta till mannens fru att han sökt sexuell kontakt med andra kvinnor, om han inte skänker pengar till barnrättsorganisationen Bris. Första frågan är om skribenten använder olaga tvång för att förmå honom till handlingen att donera pengar. Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång (4 kap. 4 § första meningen BrB). Skribenten skriver inget som tyder på misshandel, våld eller hot om brottslig gärning. Olaga tvång är även när någon tvingar någon annan att göra, tåla eller underlåta något genom hot att åtala, ange någon annan för brott eller att lämna menligt meddelande om någon annan (4 kap. 4 § andra meningen BrB). Att skribenten 'hotar' med att berätta till mannens fru om att hans otrohet kan uppfylla kravet på att lämna menligt meddelande eftersom det är till nackdel för mannen. Ännu en förutsättning för att dömas för olaga tvång är att tvånget ska vara otillbörligt. Vid bedömningen av om tvånget är otillbörligt bör man bl.a. beakta syftet. Det kan anses otillbörligt om meddelandet exempelvis lämnats endast för att skada offret eller för att nå oskälig ekonomisk vinning. Tvånget i detta fall skulle resultera i en donation till en barnrättsorganisation vilket inte tyder på ett otillbörligt syfte. Om tvånget inte är otillbörligt så har skribenten inte begått olaga tvång och kan därmed inte straffas. Det är dock svårt för mig att förutspå om en domstol skulle bedöma tvånget som otillbörligt i fallet.Om rätten hade bedömt tvånget som otillbörligt så hade brottet olaga tvång uppfyllt. För att dömas till utpressning krävs att tvånget lett till vinning för gärningsmannen och skada för den tvingande. Eftersom skribenten själv inte vinner något på tvånget och donationen som mannen gör, så uppfylls inte alla krav på utpressning.Avslutningsvis är det olaga tvång endast om tvånget är otillbörligt. Om domstolen hade funnit tvånget otillbörligt så är rekvisiten för olaga tvång uppfyllt. För att rekvisiten för utpressning ska vara uppfyllt krävs att förmögenhetsöverföring sker som är till fördel för gärningsmannen och till nackdel för offret.Jag vill understryka att det svårt att förutspå exakt hur domstolen hade dömt. Detta svar är endast ett diskussionssvar!Vänligen,