Har en vårdnadshavare rätt att bestämma hur barnet tillbringar sin fritid hos umgängesföräldern?

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Pappan har ensam vårdnad och mamman har umgänge varannan helg och en del lov.Barnet har ofta lämnats i andras vård under umgängestiden utan pappans kännedom. Det kan vara morföräldrarna där det finns en historia av fysisk och psykisk kränkning mot barnet eller lekkamrats förälder där barnet exponerats för underhållningsvåld. Hon har även försett barnet med en mobiltelefon men förbjudit barnet att den vägen kontakta pappan och bonusmamman och vice versa. I vilken utsträckning ska umgängesföräldern styra var barnet är under umgänget utan denne, vad ska vårdnadshavaren få för info om barnets vistelse och har vårdnadshavare rätt att bestämma exempelvis att barnet ska vara med umgängesföräldern och annars återlämnas hem? Nu menar jag inte enstaka timmar men som heldagar under helgumgänge exempelvis.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavaren har bestämmanderätt i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). När barnen umgås med en av föräldrarna har den föräldern dock själv bestämmanderätt i frågor som kan hänföras till den dagliga omsorgen. Det finns ingen uttömmande lista på vad som ingår i den dagliga omsorgen, men hur barnet tillbringar sin fritid hos umgängesföräldern anses ingå i detta. Så länge barnet inte far illa kan således inte den ena föräldern exakt bestämma hur barnet tillbringar sin fritid hos umgängesföräldern eller vilka barnet umgås med där.Skulle en förälder missbruka umgänget med barnet på ett sätt som inte anses förenligt med barnets bästa genom att utsätta barnet för farliga eller olämpliga situationer visar det på att umgänget bör ändras eller hållas på ett annat sätt (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Kan föräldrarna inte mellan sig komma överens om en ändring av umgänget måste man få till en ändring via domstol.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Umgänge med en olämplig förälder?

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |2 aJag har två flickor nu fyra och ett halvt år och åtta och ett halvt. Vi har levt ihop med barnens far fram till i februari i år. Pappan har alltid misshandlat mig psykiskt och bett mig skjuta mig hans specialitet vapen, kastat saker på mig hotat att ta flickorna ifrån mig är förhör flickorna om vem jag pratar med mm mm. Han är även periodare. Nu stack vi för fjärde gången från honom då ringer och hotar, vädjar, skriker han alltid tills vi inte står ut. Soc rekommenderar att jag inte återvänder för barnen s bästa sedan tvärvänDer de! De skriver att flickorna har rätt till sin far som särskilt min äldsta är rädd för. Hon är den som gått emellan fysiskt när han misshandlat mig. De var med en timme fyra gånger med flickorna på övervakat umgänge. Det gick självklart bra med två socialsekreterare sköter man sig.Andra gången själva valde han att dricka sig full och 8åri gen fick stötta honom med kalsonger och toabesök samt vaktade hans andning lillasyster och när hon skulle få gå hem. Jag larmade Soc se frågade honom. Han sa att han ätit magsårsmedicin. Flickorna beskrev att han liksom hällt i sig en ölburk vid köksbänken för barn och fam. En ölburk är inte farligt sa de till dem. Men han fyller på i källaren samin stora till dem. Såg du det? Från de nej jag vet det. Nu är vi ramme vid varannan helg fredag till måndag. De sover inte gråter den lilla vaktar mig och den stora vädjar om hjälp. De har genomf8 ett umgänge med tvång. Hon ringer och gråter ständigt och vädjar om hemgå
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du ifrågasätter pappans umgängesrätt trots tidigare händelser. Det man kan säga gällande umgänget är att huvudregeln är att barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Barn har också rätt att träffa den föräldern barnen inte bor tillsammans med (6 kap. 2 a och 15 §§ föräldrabalken). Umgänget är dock till för barnen och är därför inte ovillkorligt. Det finns ingen rättighet för en förälder att umgås med sina barn om barnen far illa av umgänget. Det är till exempel inte lämpligt att en förälder blir berusad när föräldern träffar barnen.Har ni en dom sedan tidigare som reglerar umgänget och nya omständigheter har tillkommit så som att pappan vid umgängestillfällena dricker sig berusade och skrämmer barnen, kan umgänget ändras. Kan ni inte komma överens om en ändring i umgänget vilket verkar vara fallet här får du vända dig till domstol. När domstolen beslutar om umgänget görs en riskbedömning där man tar hänsyn till om barnet skulle kunna fara illa vid umgänge med föräldern. Hänsyn tas dels till föregående händelser men framförallt om man tror att att händelserna kan upprepas igen. Domstolen gör således en framåtblickande bedömning av hur situationen skulle kunna se ut. Domstolen kan då besluta om inget umgänge alls eller övervakat umgänge med hjälp av ett så kallt umgängesstöd.Domstolen tar även hänsyn till barnets vilja i umgängesfrågan med beaktande av barnets ålder och mognad. Ett litet barns vilja väger inte lika tungt som till exempel viljan hos en tonåring. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en förälder förhindra den andra föräldern att umgås med sitt barn?

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |HejsanMin väninna har haft problem med droger.Är nu drogfri sedan Juli månad och är på ett behandlingshem.Pappan stoppar umgänge med deras gemensam dotter som är 2 år.Han påstår att hon mår dåligt av det.Som jag sett så är hon glad för sin mamma. Säger min mamma. De har träffats en gång.Har han verkligen rätt att stoppa både träff och samtal? De har gemensam vårdnad. Mamman skulle aldrig skada sitt barn.Barnet var glad när vi träffade mamma. Men blev arg på sin syster när vi kom tillbaka och då menar pappan att det berodde på att hon träffat mamma vilket det inte gjorde.Tacksam för svar
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). En förälder ska därför i normala fall inte försöka förhindra att barnet träffar den andra föräldern, så länge det inte föreligger en risk att barnet far illa. Barnets rätt till båda sina föräldrar får dock inte innebära att barnet måste umgås med en förälder under alla förhållanden. När domstolen beslutar om barnets rätt till umgänge med en förälder gör man en så kallad riskbedömning. Omständigheter som är av betydelse för bedömningen är exempelvis en förälders missbruksproblematik.Du anger inte i din fråga om det redan finns någon dom eller ett avtal som reglerar umgänget. Umgängesfrågan kan annars prövas i domstol på talan av den föräldern som vill umgås med sitt barn (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Barnet har i normala fall rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan se ut på olika sätt, antingen genom fysiska träffar eller genom annan kontakt så som exempelvis telefonsamtal eller Skype (6 kap. 15 § föräldrabalken). Umgänget kan i början även ske med närvarande av en person från socialnämnden, ett så kallat umgängesstöd. Situationen i det nämnda fallet Huvudregeln är som ovan skriven att ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Hur kontakten ska se ut och om ett umgänge är lämpligt i det specifika fallet beror på utfallet av domstolens riskbedömning. Att din väninna är drogfri sedan en tid tillbaka, genomgår en behandling och samtidigt bedöms vara lämplig som vårdnadshavare pekar på att det är lämpligt för henne att umgås med sin dotter. Exakt hur ofta och på vilket sätt umgänget ska se ut beslutas av domstol. Din väninna bör, i avsaknaden av en dom gällande umgänge, vända sig till rätten för att få umgänget fastställt. Har hon ett fastställt umgänge kan inte pappan förvägra din väninna att träffa sitt barn utan att göra sig skyldig till umgängessabotage, vilket i sig är en indikation på att exempelvis vårdnaden bör ändras. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Förälder som bara vill ha begränsad umgängestid med sitt barn

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag är boende förälder till en liten tjej o har delad vårdnad om henne med hennes pappa, nu är det så att han bestämmer om umgänge med dottern över huvudet på mig, jag undrar vad jag ska göra för det här funkar inte längre. Jag har henne 7 dagar i veckförutom varannan helg hittills, nu tänker han bestämma att hon bara får vara hos honom i 9 timmar varannan lördag pga att han straffar dottern för att hon inte kan somna?! Jag accepterar inte det här, vad ska jag göra?! Behöver hjälp. Ska tilläggas att vi har tillsammans kommit överens om att det ska vara varannan helg tillsammans med kuratorer via barn och familje enheten i Vallentuna för väldigt länge sen. Han har varit mycket omständig kring detta och säger att han inte orkar med mera, nu är det ju så att vår yngsta dotter har särskilda behov av avlastning och annat,jag anser inte att det bara är mitt ansvar bara för att hon bor hos mig 100%?! Jag har själv LSS, och tungt omkring mig och behöver även jag avlastning. Jag tar hand om henne dygnet runt, 7 dagar i veckan, så att enbart han ska få bestämma anser jag är helt absurt!
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Familjerätten i er kommun erbjuder samarbetssamtal för att få föräldrar att komma överens i frågor som rör exempelvis umgänge, där kan ni även skriva ett umgängesavtal. Avtalet blir giltigt om socialnämnden godkänner det och får då samma rättsverkan som en dom. Har ni inget umgänge fastställt kan det vara en väg att gå för att få umgänget att fungera bättre. Barn har som huvudregel rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Tyvärr kan man inte tvinga en förälder vid så kallad umgängesvägran att ha umgänge med sitt barn ett visst antal dagar eller en viss tid, all kontakt måste ske på frivillig basis. Har barnet ett fastställt umgänge med en förälder och föräldern inte uppfyller sin skyldighet att umgås med barnet kan detta innebära stora påfrestningar för barnet i form av längtan och besvikelse. Det kan då bli aktuellt att upphäva ett förordnande om umgänge. Mer än så kan man tyvärr inte göra eftersom förälderns umgängesrätt bygger på frivillighet.Slutsats För att få hjälp med umgängesfrågor kan ni vända er till familjerätten i er kommun. Där kan ni få hjälp att skriva ett umgängesavtal som reglerar umgänget, avtalet får samma rättsverkan som en dom. Tyvärr kan man inte tvinga en förälder att träffa sitt barn, det som däremot kan hända om ett fastställt umgänge inte efterföljs är att umgänget upphävs.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ska man behöva hålla uppsikt när den andra föräldern har umgänge med barnet?

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Jag har blivit anmäld för våld i nära relation då barnens pappa i onyktert tillstånd la sig mitt i vägen med ena barnet. (Vi är separerade sen flera år tillbaka.)Jag har ensam vårdnad och detta skedde under pappans umgänge.Hur kan jag bli anmäld för detta? Ska jag sitta och ha koll på pappan när han har umgänge med sina barn?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Exakt vad som hände i situationen då du blev anmäld kan jag tyvärr inte svara på. Däremot ska du självklart inte behöva ha uppsikt under tiden pappan har umgänge med barnen. Huvudregeln är att ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar samt rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 2 a, 15 §§ föräldrabalken). Umgänget är dock till för barnet och därför inte ovillkorligt, finns det någon risk att barnet far illa under umgänget är inte umgänge med den föräldern att anses som lämpligt. Har ni en föregående dom om umgänge och det har tillkommit nya omständigheter som gör att umgänget i den formen inte längre är lämpligt, kan umgänget ändras. Domstolen kan då besluta om umgänge ska ske på något annat sätt än fysiska träffar, med hjälp av umgängesstöd eller inget umgänge alls. Vid alla beslut rörande umgänge utgår man ifrån barnets bästa (6 kap. 2 a § 1 st. föräldrabalken). Umgänge med en förälder som dricker sig berusad och utsätter barnet för fara ses självklart inte som förenligt med barnets bästa och talar mot att den föräldern ska umgås själv med barnet. Vill du få till en ändring i umgänget och ni inte själva kan komma överens måste du vända dig till domstol.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Rätt till umgänge trots tidigare sexualbrott

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min syster har en dotter på två år tillsammans med en man som tidigare är dömd för insest på en 14 årig flicka och han har även 14 andra åtals punkter, nu söker han umgängesrätt med sin dotter, och jag tycker att barn ska ha tillgång till både mamma och pappa, min syster och pappan till barnet har varit nyss i tingsrätten och dom dömde att mannen ska ha rätt till umgänge, min fråga är : Får det verkligen gå till så jag tycker att det verkar väldigt konstigt att han ska få ha ensam umgänge med flickan efter att han redan är dömd för insest, och har 14 andra åtalspunkter? Tacksam för svar
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett barn har som huvudregel rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Barnets rätt till båda sina föräldrar får dock inte innebära att barnet måste umgås med en förälder under alla förhållanden.Innan domstolen beslutar i umgängesfrågor gör man en så kallad riskbedömning där man utreder risken för att barnet kan fara illa under umgänget. Omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen är till exempel tidigare våld eller övergrepp och om våldet eller övergreppen skedde systematiskt över en längre tid samt vem det riktade sig mot. När våldet eller övergreppen har skett är också av betydelse. Ligger ett brott långt tillbaka i tiden och samtidigt inte riktar sig till barnet föräldern ska umgås med behöver det inte innebära en risk för att barnet kommer fara illa. I ditt fall verkar domstolen har gjort en riskbedömning där man ansåg att ett umgänge skulle kunna genomföras trots vad pappan tidigare blivit dömd för.Min slutsats av din fråga är att domstolen ändå har gjort bedömningen att barnet och pappan kan umgås utan att det föreligger någon risk för våld eller övergrepp. Varför domstolen har beslutat så som man har gjort är svårt för mig att säga utan alla detaljer, men man gör som ovan sagt en samlad riskbedömning där olika faktorer spelar in för att avgöra riskfaktorn för framtida våldshandlingar. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur får en förälder rätt till umgänge med sitt barn?

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min dotter har lämnat över vårdnaden av ett gemensamt barn (nu 5 år) till sin förre partner, detta under en period i livet då min dotter var aktiv i missbruk och mådde mycket psykiskt dåligt. Nu har mitt barn rättat till sitt liv, fått tillbaka vårdnaden om sitt äldsta barn (på 10 år) och har även vårdnaden om ett yngre barn (10 månader). Pappan till 5-åringen har tidigare låtit min dotter umgås med sitt barn men har nu stängt av allt umgänge mellan mor och barn totalt (de har inte träffats eller pratat i telefon på 5 månader). Min dotter har upprepade gånger försökt få pappan att träffas för samarbetssamtal genom kommunens familjerätt men han säger nej. Han har bytt telefonnummer och vägrar att komma på några som helst möten med min dotter. Som ni förstår är detta en mycket infekterad situation, självklart beroende på bägge de vuxnas agerande. Socialtjänsten i hemkommunen säger att de inte kan göra något alls om inte pappan vill samarbeta.Vad har mitt barnbarn för möjlighet att få träffa sin mamma? Är det bara genom en stämning till tingsrätten som barnets rättigheter tillgodoses? Som anhöriga börjar vi nu bli oroliga att inte heller vi kommer att få träffa barnbarnet, hen får inte längre åka till oss utan vill vi träffas får vi åka dit.Hur kan vi hjälpa till??Tacksam för svar!Orolig mormor
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Angående samarbetssamtalen kan man inte tvinga en förälder att deltaga, det är helt frivilligt. Däremot kan din dotter precis som du säger i avsaknaden av ett umgängesbeslut begära att få umgänget fastställt i domstol (6 kap. 15 a § föräldrabalken). I normala fall har ett barn rätt till en nära och god relation med båda sina föräldrar, ett barn har också rätt att umgås med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap 2 a, 15 §§ föräldrabalken). Vid beslut om umgänget gör man en så kallad riskbedömning för att barnet inte ska fara illa under umgänget. Någonting som kan vara relevant då är exempelvis en förälders missbruksproblematik. Har föräldern enbart missbrukar tidigare och detta sedan en tid tillbaka inte sker pekar det på att umgänge mellan den föräldern och barnet inte bör förhindras. Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära (till exempel far eller morföräldrar) så långt som möjligt tillgodoses. Mor eller farförälder kan inte själva väcka talan om umgänge med sitt barnbarn i domstol, talan väcks i det fallet av socialnämnden (6 kap. 15 a 2 st. § föräldrabalken). Skäl för socialnämnden att väcka talan föreligger om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar och barnet tidigare har haft en nära och god kontakt med dem och det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts. En överenskommelse ska i första hand försöka träffas mellan barnets vårdnadshavare.Situationen i ditt fall Som ovan nämnt har ett barn som utgångspunkt rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar samt så långt det är möjligt rätt till umgänge med sina mor och farföräldrar. Finns det inget beslut som reglerar umgänget mellan din dotter och barnet kan hon få umgänget fastställt i domstol. Som morförälder kan du inte väcka talan om umgänge med barnet i domstol, den processen måste gå genom socialnämnden. Samarbetssamtal kan vara ett bra verktyg för att få föräldrarna att komma överens, däremot sker samtalen på frivillig basis och önskar en förälder inte att deltaga kan man inte heller tvinga den föräldern till det. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Beaktande av barnets vilja vid frågor om vårdnad och boende

2020-09-01 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Vi har idag delad vårdnad varannan vecka gällande våran son som är 12 år. Han är inskriven hos mig.Vi har haft delad vårdnad i 5 år. På grund av jobbsktuationen så måste vi nog tyvärr flytta 1h bort och Der blir för jobbigt att pendla.Så vi undrar hur det blir med sonen och vårdnaden? Kan han i 12 års åldern själv bestämma vem han vill bo hos?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnaden behöver inte ändras för att barnet bor mer hos någon av föräldrarna, däremot kan domstolen beakta barnets vilja vid en vårdnadstvist.Angående boendet och beaktande av barnets vilja tas en större hänsyn till barnets vilja i takt med barnets stigande ålder och mognad (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken). Ett tolvårigt barn har nått en sådan ålder att barnets vilja endast i undantagsfall inte beaktas. Så är fallet om domstolen gör bedömningen att den uttalade viljan inte är barnets verkliga viljeyttring och att barnet på olika sätt har påverkats till att ha en viss inställning.Görs däremot bedömningen att barnets viljeyttring står i samklang med barnets verkliga vilja och att det inte finns någonting som talar för att boendet inte vore förenligt med barnets bästa, kommer domstolen att ta hänsyn till en tolvårings vilja när man beslutar om barnets boende. Ni som föräldrar kan också avtala om barnets boende. Avtalet gäller om det är skriftligt och godkänt av socialnämden (6 kap. 14 a § 2 st. föräldrabalken). Avtalet får då samma rättsverkan som en dom. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar